BACK TO
TOP
Θεσμικά

Καημός εργολάβων ΟΣΔΕ αφελής πρόεδρος και κουρασμένοι αγρότες

Υπό την πίεση των αποκαλύψεων και από την κατακραυγή του αγροτικού κόσµου, άνοιξε τις τελευταίες ώρες η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2023 στην Ελλάδα, όταν τουλάχιστον 5 ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ αυτών και η Γερµανία έχουν κλείσει αισίως αυτό το κεφάλαιο.

10-11_77

Γιάννης Πανάγος

11
18

Η καημός των εργολάβων ΟΣΔΕ, ο… αφελής πρόεδρος και οι κουρασμένοι αγρότες

Οι εξελίξεις των τελευταίων ηµερών κατέστησαν σαφές ότι τα κλειδιά του ΟΣ∆Ε κρατούσε πεισµατικά στα χέρια του ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλης Σηµανδράκος, ο οποίος, απ’ ότι φαίνεται, είχε άλλα σχέδια απ’ αυτά της κυβέρνησης που τον επέλεξε για τη συγκεκριµένη θέση και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον οποίο έδινε λόγο. 

Η πεισµατική άρνηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ να ανοίξει το ΟΣ∆Ε εδώ και κάποιες εβδοµάδες, συνδέεται µε το σχέδιό του να υποβαθµίσει τη µεταρρύθµιση που ξεκίνησε τον περασµένο χρόνο µε τη µετάβαση των δεδοµένων στο δηµόσιο υπολογιστικό νέφος (gov.gr) και να ξαναβάλει από το... παράθυρο στο παιχνίδι των δηλώσεων την «παλιά φρουρά τεχνικής υποστήριξης» η οποία κατέρρευσε, ως γνωστόν, υπό την πίεση των σκανδάλων µε τα βοσκοτόπια.

Το θέµα αυτό δεν έχει βεβαίως κλείσει, οι δεσµεύσεις που ανέλαβε καθώς φαίνεται ο κ. Σηµανδράκος τον κρατούν όµηρο και η έκβαση θα φανεί τις επόµενες µέρες. Προς το παρόν, αυτό που φαίνεται να άλλαξε είναι η δυνατότητα του κάθε διαχειριστή ΚΥ∆ και φυσικά του κάθε αγρότη να προχωράει στην επεξεργασία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023. Μέχρι τη ∆ευτέρα και µε βάση τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει ο υπηρεσιακός υπουργός, Γιώργος Τσακίρης, θα είναι διαθέσιµες και οι εφαρµοστικές αποφάσεις που αφορούν στα eco-schemes και την αιρεσιµότητα, κάτι που δεν παρέχει άλλοθι στον κ. Σηµανδράκο και τους λοιπόυς υπονοµευτές της µεταρρύθµισης να κωλυσιεργούν.


Πώς να εξηγηθεί διαφορετικά το γεγονός ότι η ίδια η διοίκηση του Οργανισµού επέµενε εδώ και εβδοµάδες στην παρελκυστική της τακτική, µεταφέροντας από µέρα σε µέρα το άνοιγµα της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε και την έναρξη των εργασιών επεξεργασίας και υποβολής των φετινών δηλώσεων; Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Οργανισµού, Βαγγέλης Σηµανδράκος, έστελνε βιντεοσκοπηµένα «µηνύµατα συµπάθειας» στις παλιές καραβάνες της τεχνικής υποστήριξης, υπονοµεύοντας την µεταρρύθµιση του gov.gr.

Χρειάσθηκε, όπως όλα δείχνουν, να λάβει από πολύ ψηλά  «silver alert» για τη λάθος πορεία που ακολουθεί και να συµµορφωθεί προς τας υποδείξεις.

∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι στην Ελλάδα εξυφαίνεται για µια ακόµη φορά τους τελευταίους µήνες µια σκευωρία, η οποία, έχει στόχο την παλινόρθωση του παρακράτους του ΟΣ∆Ε και την εγκατάλειψη της επανάστασης του open gov. Ποιοι ακριβώς και µε ποιο αντάλλαγµα απεργάζονται αυτή την παλινόρθωση είναι θέµα των κυβερνώντων και ενδεχοµένως και της ανεξάρτητης δικαιοσύνης να το εξετάσουν ενδελεχώς.

Αυτό που σήµερα προέχει είναι η περιφρούρηση των ενισχύσεων των αγροτών.

Τρία χτυπήµατα και όποιος αντέξει

∆εύτερη πύλη ΟΣ∆Ε, της «παλιάς φρουράς», δίπλα στο δηµόσιο υπολογιστικό νέφος και τη βάση του gov.gr, θέλησε να ανοίξει τα τελευταία 24ωρα ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλης Σηµανδράκος, αποκαλύπτοντας µάλιστα τις προθέσεις του µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα στη γενική συνέλευση του ενδιαφερόµενου ιδιωτικού φορέα. Οι φήµες που θέλουν τον εν λόγω φορέα να συνεργάζεται στενά µε ΚΥ∆ ενδιαφερόντων του κ. Σηµανδράκου δεν επιβεβαιώνονται. Αυτό ωστόσο που έκανε εντύπωση είναι το γεγονός ότι λίγες ώρες αργότερα στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναρτήθηκε η διακήρυξη που καλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµετέχουν στο έργο της συντήρησης των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των ενωσιακών γεωργικών ταµείων, βάζοντας µάλιστα συγκεκριµένες προϋποθέσεις «εµπειρίας» που στενεύουν τα περιθώρια των επιλογών.  


Αιφνίδια διακήρυξη για συντήρηση συστημάτων

Τουλάχιστον ερωτηµατικά δηµιουργεί η αιφνίδια «διακήρυξη για τη συντήρηση των Πληροφοριακών Συστηµάτων που υποστηρίζουν την διαχείριση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ για τις ανάγκες µετάβασης στο ΣΣ της νέας ΚΑΠ», στην οποία προέβη η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν καλά - καλά ανοίξει το ΟΣ∆Ε. Στην διακήρυξη αναφέρεται:

Αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης είναι η συντήρηση των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν την διαχείριση των ενωσιακών γεωργικών ταµείων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ για τις ανάγκες µετάβασης στο Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) της νέας ΚΑΠ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύµβασης θα υλοποιηθούν τα εξής:

  1. Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος που υποστηρίζει το ΠΑΑ (ΟΠΣΑΑ) την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και για όσο χρονικό διάστηµα αυτό είναι σε παραγωγική λειτουργία µέχρι την ολοκλήρωση των απαιτήσεων που συνδέονται µε αυτό, καθώς και συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας όλων των υπόλοιπων Πληροφοριακών Συστηµάτων που υποστηρίζουν την διαχείριση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ για τις ανάγκες µετάβασης στο ΣΣ της νέας ΚΑΠ.
  2. Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδοµής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), της απαραίτητης πληροφορικής υποδοµής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) και Business Continuity Plan (B.C.P.) που υποστηρίζει το ΟΠΣΑΑ και όλα τα υπόλοιπα Πληροφοριακά Συστήµατα που διασυνδέονται και υποστηρίζουν ανάγκες για µετάβαση στο Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) της νέας ΚΑΠ.
  3. Πρόσθετες υπηρεσίες που αφορούν εργασίες που πιθανώς να απαιτηθούν στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα που σχετίζονται µε το ΠΑΑ και τα υπόλοιπα Πληροφοριακά Συστήµατα που διασυνδέονται και υποστηρίζουν ανάγκες για µετάβαση στο ΣΣ της νέας ΚΑΠ και θα απαιτούνται από τον µεταβατικό κανονισµό ή την τροποποίηση του εθνικού θεσµικού πλαισίου.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (18)
Προσθήκη σχολίου

12-06-2023 00:42Ο ΒΟΡΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟ ΔΩΣΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΟ ΟΣΔΕ..ΚΟΠΡΙΕΣ,ΑΧΡΗΣΤΟΙ...ΣΑΤΟΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΣ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ..ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΠΑΛΙ..!..Ο ΦΙΛΟΣ ΣΟΥ Ο ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ..ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙΣ..;..ΠΑΝΑΓΟ ΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ 0% ΚΑΙ ΜΑΣ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΜΕ 7 ΕΩΣ 16%...!

Απάντηση

10-06-2023 23:08ΠΕΤΡΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΛΙΓΟ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΑ ΑΣΧΕΤΕ ΠΑΝΑΓΟΟΟΟ....ΔΗΛΩΝΕΙ ΦΕΚ Κ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ..ΕΣΕΙ ΤΟ ΧΑΒΑ ΣΟΥ....ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...ΛΕΣ ΠΩΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΟΣΔΕ...ΚΑΚΟ Γ@@@@Ι ΘΕΣ...

Απάντηση

10-06-2023 22:30ΑΝ

Κοντευει ΕΝΑΣ χρονος και ακομα να εξεταστουν οι ενστασεις επιλεξιμοτητας, και να επιστραφουν τα παρανομως χρεωθεντα προστιμα και οι παρακρατηθεντες επιδοτησεις, βασικης και βιολογικης. ΕΝΑΣ χρονος. Για αγροτεμαχια που καλλιεργουνται κανονικοτατα και αυτοι οι μαφιοζοι τα πεταξαν εξω απο τις ενισχυσεις βασιζομενοι σε αρχαιο χαρτογραφικο υποβαθρο. Εσκεμμενα δεν ανανεωνουν το υποβαθρο, εσκεμμενα δεν πληρωνουν.

Απάντηση

10-06-2023 17:58Κακος

Παναγοοοοο τσουζειιιι

Απάντηση

10-06-2023 15:50σ π

Το ποιος λαδωθηκε το ποιος υπονομευσε τον οσδε κ τις επιδοτήσεις των αγροτών μόνο η Δικαιοσυνη μπορεί να ρίξει φως κ όχι τι κάθε κοματοσκυλο κατσιαπλιας

Απάντηση

10-06-2023 14:27Γιωργος

Μπραβοοοοοοο παναγο.κερδισες αξια μια θεση στο κομμα!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣

Απάντηση

10-06-2023 14:12Αρης

Ζώα όλοι μαζί να ψηφίσετε κουλη πάλι.Σας ξεκληρίζουν από τη γη σας και εσείς δεξιά δουλοπαροικοι.Φωτια και τσεκούρι ρε νενεκοι

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)

10-06-2023 11:42ΚΥΔ

ΤΩΡΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ..Η ΕΧΕΙΣ ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ..Η ΑΠΟΣΚΟΠΕΙΣ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙΣ Κ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ??ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΑΔΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ????

Απάντηση

10-06-2023 09:18Paparumbas

Agronew και Agrenda το site της παραπληροφόρησης και εφημερίδα που η χρησιμότητα μάλλον για χαρτί υγείας είναι. Οι αποκαλύψεις θα γίνουν σύντομα,για τα πόσα λεφτά πήρε ο Γεωργαντάς, πόσα πήρε ο εκδότης Πανάγος (εσύ δηλαδή). Το ρόλο της ΕΘΕΑΣ πρώην ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ , του λαμόγιου Κουτσουπιά , της μπίζνες της ανεπαρκεστατης gogniterα_synelixis. Θα λογοδοτήσετε συντομα ενώπιον δικαιοσύνης για τα όργια το 2022 είστε υπόλογοι . Άχρηστα κορμιά που βαλθηκατε να το παίξετε επαγγελματίες. Σχεδόν διαλυσατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ,αφήσατε απλήρωτους χιλιάδες αγρότες και μιλάτε κοπριταρια.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (5)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές