Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Άμεσες Ενισχύσεις

Πρόσθετη στήριξη στις ξηρικές καλλιέργειες εισηγούνται οι μελετητές

Ενισχυμένο πλάνο στήριξης ξηρικών καλλιεργειών και νεοεισερχόμενων, απομάκρυνση δημοσίων έργων και βιολογικών από τα Προγράμματα για χώρο στις ιδιωτικές επενδύσεις.

4-Fakelos_enisxiseis

Γιώργος Κοντονής

3526
0

Η ανακατανοµή στην αξία δικαιωµάτων για αγρότες µε ίδια καλλιεργητική δραστηριότητα που εµφανίζουν όµως ακραίες ανισότητες και η στήριξη των ξηρικών καλλιεργειών ως παράδειγµα για το χτίσιµο των οικολογικών επιδοτήσεων, περιέχονται στο πρώτο σκαρίφηµα παρεµβάσεων του ελληνικού φακέλου για τη νέα ΚΑΠ. Την ίδια ώρα αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης του προσανατολισµού προς ιδιωτικές επενδύσεις στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, µέσω της µετακίνησης µέτρων όπως τα µεγάλα δηµόσια έργα, σε άλλα Ταµεία. Αλλά, και µέσω της µεταφοράς της ενίσχυσης των βιολογικών προϊόντων στις οικολογικές επιδοτήσεις (ecoschemes) των άµεσων ενισχύσεων, όπως επιβεβαιώνουν στην Agrenda πηγές που απασχολούνται µε τον ελληνικό φάκελο.

Δείτε εδώ αναλυτικό ολόκληρο τον σχετικό φάκελο της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου.

Εν τω µεταξύ, η περικοπή των κονδυλίων στη νέα ΚΑΠ σε συνδυασµό µε την ανάγκη να παραµείνει ανέγγιχτο το δίχτυ ασφαλείας των ενισχύσεων για τους πιο αδύναµους αγρότες και να µην διαταραχθεί η ζωή της υπαίθρου, καθιστά τη κουβέντα για ένα Ελάχιστο Εγγυηµένο Αγροτικό Εισόδηµα πιο επίκαιρη από ποτέ όπως αποδεικνύει µελέτη µεγάλων διεθνών ιδρυµάτων.

Όσον αφορά τώρα τις διαβουλεύσεις που έχουν ξεκινήσει σχετικά µε το στρατηγικό σχέδιο της χώρας µας, διαφαίνεται η διάθεση διατήρησης του σηµερινού καθεστώτος δικαιούχων βασικής ενίσχυσης (ορισµός «πραγµατικού αγρότη»). Επιπλέον για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, φαίνεται από τις συζητήσεις σε πρώτο επίπεδο να ζητείται από τις αρχές να διατηρηθεί ο ίδιος αριθµός.  Ενώ, όσον αφορά τα ενεργειακά φυτά που πρώτη φορά αξιώνουν συνδεδεµένη επιδότηση, κρίσιµο είναι να αποδειχθεί πως υπάρχει δυνατή και ανεπτυγµένη βιοµηχανία που θα περιµένει την πρώτη ύλη. 

Η Ελλάδα πάντως, σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα εκτιµήσεις, θα είναι σε θέση να παρουσιάσει ένα προσχέδιο του στρατηγικού της σχεδίου το Νοέµβριο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Πριμ 15 ευρώ το στρέμμα επί τη βασικής ενίσχυσης για ξηρικές καλλιέργειες στην ελληνική πρόταση  

Το πρώτο ενδεικτικό σενάριο για τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ από την επιστημονική ομάδα που εργάζεται πάνω στη διαμόρφωση του φακέλου

Ένα ολοκληρωµένο σενάριο στήριξης αγροτών µε ξηρικές καλλιέργειες που εµπεριέχει ενίσχυση 15 ευρώ ανά στρέµµα µέσω των ecoschemes και µία παλέτα κινήτρων από πέντε διαρθρωτικά προγράµµατα, παρουσίασε ο αναπληρωτής καθηγητής του ΓΠΑ, Στάθης Κλωνάρης από την επιστηµονική οµάδα των επιµελητών του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη άσκηση εργασίας που δηµοσιεύεται πάνω στην ελληνική ΚΑΠ που αποκρυπτογραφεί τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργήσουν οι ενισχύσεις τη νέα προγραµµατική περίοδο καθώς θα είναι συνδεδεµένες µε στόχους, ανάγκες, δείκτες και αποτελέσµατα.

Σε αυτό το παράδειγµα που παρουσίασε ο κ. Κλωνάρης στα πλαίσια ηµερίδας για την προετοιµασία του Στρατηγικού Σχεδίου, εξετάζεται ο ειδικός στόχος «Προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης» και η ανάγκη για λήψη µέτρων τόσο για την ποιότητα των υδάτων όσο και για την διαχείριση του αρδευτικού νερού στη χώρα µας.

Τα εργαλεία πολιτικής

Ecoschemes: Στήριξη σε γεωργικά συστήµατα τα οποία ήδη συµβάλλουν στην εξοικονόµηση αρδευτικού ύδατος δια της εφαρµογής ωφέλιµων πρακτικών σε ευρεία κλίµακα. Για παράδειγµα ξηρικές ετήσιες καλλιέργειες, ξηρικοί δενδρώνες κυρίως ελαιώνες. Επιλογή ενίσχυσης ξηρικών καλλιεργειών µε 15 ευρώ ανά στρέµµα και περιθώριο µέχρι τα 16 ευρώ για 20.000 στρέµµατα.

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενεργοποίηση του Μέτρου «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα» για αποζηµίωση των θιγοµένων εκµεταλλεύσεων και περιοχών λόγω της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά. Προσανατολισµός προς την αύξηση της απορρόφησης των επενδύσεων που αφορούν στην εξοικονόµηση νερού. Ενίσχυση καινοτόµων δράσεων εξοικονόµησης νερού στο πλαίσιο του Μέτρου Συνεργασία. Ενδυνάµωση και καλύτερη στόχευση των µέτρων διαχείρισης του αρδευτικού ύδατος στα αγροπεριβαλλοντικά. Παροχή κατάρτισης/συµβουλών εξειδικευµένων σε θέµατα διαχείρισης υδατικών πόρων.

Αποτελέσµατα και δαπάνες

Έκθεση Αποτελεσµάτων και ∆απανών του 2023 για τα εργαλεία: Σενάριο 1: Ενίσχυση 2,15 εκατ. στρεµµάτων. ∆απάνη 34 εκατ. ευρώ. ∆εκτή η επίδοση καθώς είναι συγκρίσιµη µε το σχεδιασµένο λόγο της µοναδιαίας τιµής (15-16 ευρώ ανά στρέµµα). Σενάριο 2: Ενίσχυση 2 εκατ. στρεµµάτων. ∆απάνη 40 εκατ. ευρώ. Ξεπερνά το όριο τη συγκρίσιµη µονάδα, µε αποτέλεσµα µείωση ενίσχυσης και πιθανή αναστολή πληρωµών.

Παρακολούθηση και επίτευξη στόχου

∆είκτες Παρακολούθησης για την ενίσχυση στις ξηρικές καλλιέργειες: ∆είκτης Εκροών:Έκταση κάτω από τις περιβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης (σύνθετος δείκτης: Περιοχές ενισχυµένης αιρεσιµότητας, βιολογικής, περιβαλλοντικά/κλιµατικά, eco schemes, δασικά). ∆είκτης αποτελέσµατος: Αειφόρος χρήση υδάτων: Μέρος της αρδευόµενης γης όπου εφαρµόζονται διαχειριστικές πρακτικές βελτίωσης του υδατικού ισοζυγίου.

Επίτευξη στόχου: Μείωση των πιέσεων στους υδροφόρους ορίζοντες: Water Exploitation Index Plus (WEI+).

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία