Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Άμεσες Ενισχύσεις

Στενά περιθώρια μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής

Πολύ στενά είναι φέτος τα περιθώρια για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, καθώς η σχετική προθεσμία λήγει στις 15 Μαϊου και η όλη διαδικασία, σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον, θα πρέπει να διεκπεραιωθεί κατά βάση ηλεκτρονικά.

74c7705454324d4c596e36eda6aceb2e_2

Γιάννης Πανάγος

5623
3

Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου και τα σχετικά έγγραφα θα μπορούν να υποβληθούν ακόμη και μετά την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις λόγω κορωνοϊού.

Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου ενώ όσες αιτήσεις καταχωρηθούν αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως τότε θα θεωρηθούν ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2020.

Καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Τρίτη, 9 Ιουνίου.

 

Η αίτηση μεταβίβασης θα γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ενώ ο αιτών μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις οn-line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.

 

Οι οδηγίες για τις μεταβιβάσεις

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020, έχει ως εξής:

 

1. Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2020 τίθεται σε λειτουργία από σήμερα Τρίτη 7/4/2020

2. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. O αιτών μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις οn-line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής επιλέγεται η χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2020  και ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  • Καταχώριση της αίτησης
  • Εκτύπωση του υποδείγματος
  • Υπογραφή του υποδείγματος από τους συμβαλλομένους
  • Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο ξεχωριστά από αρμόδια αρχή
  • Επισύναψη στην αίτηση του υποδείγματος μεταβίβασης και τα κατά περίπτωση μεταβίβασης απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Οριστικοποίηση, που ενέχει τη θέση της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
  • Εκτύπωση της οριστικοποιημένης αίτησης μεταβίβασης και του διαβιβαστικού τα οποία φυλάσσονται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό αρχείο του αιτούντα, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Για την έκδοση και υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών να ληφθούν υπόψη τα  οριζόμενα στην  υπ΄αριθ. ΑΠ 7335ΕΞ2020/23/03/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ( https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ?inline=true)

Επισημαίνεται ότι, παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα για τα έτη (2014-2019) ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

3. Αίτηση εγγραφής για δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να λάβουν κωδικό και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

4. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Παρασκευή, 15η Μαΐου 2020. Αιτήσεις μεταβίβασης,  οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2020.

5. Καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (έως 15/05/2020)  οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020.

6. Η εγκύκλιος περί της διαδικασίας μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) έτους  2020 έχει αναρτηθεί στη διαδρομή   https://www.opekepe.gr/el/nea-kap-2015-2020/metavivaseis-dikaiomaton-vasikis-enisxysis-2020

Οι γεωργοί, πριν την οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησή τους,  οφείλουν να έχουν αναγνώσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις των μεταβιβάσεων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην εγκύκλιο αιτήσεων μεταβίβασης ΔΒΕ έτους 2020. Επισημαίνεται ότι η αξία των ΔΒΕ 2020 είναι προσωρινή. Η αξία των ΔΒΕ θα καθοριστεί από τις εθνικές αποφάσεις μετά την ψήφιση του μεταβατικού κανονισμού της ΕΕ για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 2020.

Κύριο μέλημά μας παραμένει η έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων έτους 2020.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρονική συγκυρία είναι για όλους μας δυσχερής,   τα συνημμένα στην αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων δικαιολογητικά έγγραφα, που είναι αδύνατο να υποβληθούν σ΄ αυτή τη φάση ηλεκτρονικά, θα μπορούν να υποβληθούν και μετά την αναστολή των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων με σκοπό την οριστικοποίηση της αίτησης μεταβίβασης.

Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον η υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε επαναξιολόγηση της κατάστασης έγκαιρα προκειμένου αν κριθεί αναγκαίο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υποβάλλουν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών οι γεωργοί τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων.

                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                   Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

09-04-2020 00:04ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κύριοι καλησπέρα Σχετικά με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους συνταξιούχους αγρότες όλων των ταμείων ,πλην ΟΓΑ, καθότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 6/4/20 καλούνται οι συνταξιούχοι αυτοί ,ακόμα και με πολύ μικρή περουσία να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ το ύψος των οποίων ανέρχεται στα 144 ευρώ τον μήνα. Είναι δυνατόν ένα μικροκαλλιεργητής που έχει αγροτικό εισόδημα το χρόνο περίπου 2500 ευρώ,συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδοτήσεων, να καλείται να πληρώσει 2728 ευρώ για εισφορές. Το παραπάνω εισόδημα από τις αγροτικές καλλιέργειες δεν φθάνει ούτε για τις βασικές εργασίες συντήρησης της περιουσίας μας αυτής. Κάθε φορά για να την κρατήσουμε ζωντανή βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη.Τι να κάνουμε ; Ή πρέπει να εγκαταλείψουμε τις περιουσίες μας που μας άφησαν οι γονείς μας ή να τις ξεπουλήσουμε έναντι πινακίου φακής. Το θέμα αυτό απασχολεί χιλιάδες συνταξιούχους ( ΙΚΑ κ.λ.π) ,με πολλούς απ αυτούς να παίρνουν σύνταξη των 300 και 400 ευρώ κα με το μικρό αυτό αγροτικό εισόδημα προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Σημειώνεται ότι το εν λόγω αγροτικό εισόδημα φορολογείται με 22% και επιπλέον καταβάλουμε για ΕΛΓΑ και ενεργοποίηση δικαιωμάτων άλλα 100 ευρώ περίπου. Ο κύριος Υπουργός θα πρέπει να το δει αυτό και να διορθώσει την αδικία αυτή. Ας μπει ένα όριο έστω 5000 ευρώ μέχρι του οποίου να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών. Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι αγρότες του ΟΓΑ που παίρνουν σύνταξη ίση με αυτούς του χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ έχουν το δικαίωμα(και καλώς το έχουν) να έχουν αγροτικό εισόδημα, ακόμα και πολύ μεγάλο ,και να μην έχουν καμιά υποχρέωση καταβολής εισφορών. Δεν είναι άδικο;

Απάντηση

08-04-2020 17:27Μαρια

Η εξισωτική 2019 που έχει μπλοκάρει λόγω σύνταξης χηρειας η Αμεα πότε θα πληρωθεί;έχει γίνει εμπροθεσμη ένσταση αλλά ουδεμία απάντηση σας ευχαριστώ

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία