BACK TO
TOP
Άμεσες Ενισχύσεις

Μέχρι έξι φορές πάνω οι ενισχύσεις στα ιστορικά, τα τρία σενάρια σύγκλισης

Η συνέχιση της εσωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων όταν ακόµα στα βοσκοτόπια και στις αροτραίες υπάρχουν έξι και τέσσερις φορές αντίστοιχα µεγαλύτερα δικαιώµατα µεταξύ παραγωγών είναι µία ευκαιρία για τη χώρα.

pin_-8

Γιώργος Κοντονής

17
4

Ωστόσο, θα πρέπει να προετοιµαστούν οι αρχές κατάλληλα για τις σοβαρές περιφερειακές και τοµεακές ανατακανοµές, που θα προκύψουν και θα επηρεάσουν το εισόδηµα σε έναν πολύ µεγάλο αριθµό αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου η Ελλάδα πρώτον θα πρέπει να προβλέψει µία ορθολογική εφαρµογή του ορισµού του «πραγµατικού αγρότη» και δεύτερον να ενεργοποιήσει οπωσδήποτε το καθεστώς αναδιανεµητικής πληρωµής για να στηριχθεί το εισόδηµα µικρών σε οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων.

Αυτά είναι ορισµένα από τα συµπεράσµατα, που προκύπτουν από την οµιλία στη Βουλή του καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Στάθη Κλωνάρη, ο οποίος παρουσίασε την ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα-Ευκαιρίες-Απειλές) για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα µας, στις 26 Νοεµβρίου.

Σύµφωνα µε τον κ. Κλωνάρη, µεγάλες διαφορές στη µοναδιαία αξία δικαιώµατος συνεχίζουν να εµφανίζονται εντός της ίδιας περιφέρεια ενίσχυσης (αροτραίες, βοσκοτόπια, δενδρώδεις) αν και σε µικρότερο βαθµό µε το 2015, έτος που ξεκίνησε να εφαρµόζεται η εσωτερική σύγκλιση. Συγκεκριµένα στις αροτραίες εµφανίζονται πενταπλάσιες διαφορές µεταξύ παραγωγών, τετραπλάσιες στις δενδρώδεις και εξαπλάσιες στους βοσκότοπους. Αυτό φυσικά είναι κάτι που οφείλεται στο ιστορικό µοντέλο.

Ως εκ τούτου ως «Ευκαιρία» στην ανάλυση SWOT εµφανίζεται η συνέχιση της εσωτερικής σύγκλισης ακόµα και µε την εφ’ άπαξ εξίσωση των µοναδιαίων αξιών των δικαιωµάτων («flat rate»). Από αυτήν θα επηρεαστούν κυρίως οι µικρού οικονοµικού µεγέθους εκµεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως βαµβάκι, ελαιοκοµία και βοοειδή, οι οποίοι µάλιστα εµφανίζουν πολύ µεγάλη εξάρτηση από τις άµεσες ενισχύσεις. Σε αντίθεση µε τις δενδρώδεις και τα κηπευτικά που εµφανίζουν µικρή έως µηδενική εξάρτηση.

Έτσι λοιπόν, εµφανίζεται επίσης σαν «Ευκαιρία» στην ανάλυση η πρόβλεψη της αναδιανεµητικής ενίσχυσης, δηλαδή να µεταφέρονται κάθε έτος χρήµατα από τις µεγαλύτερες και να στηρίζονται οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις που θα επηρεαστούν από τη σύγκλιση. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα όσα παρουσίασε ο κ. Κλωνάρης στη Βουλή, η κατάσταση έχει ως εξής:

 

Πώς διαµορφώνεται σήµερα η κατάσταση

µε τα δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε του 2019 µοιράζονται 3.879.000 δικαιώµατα σε γη 38,79 εκατ. στρεµµάτων. Τα δικαιώµατα αυτά είναι µοιρασµένα σε τρεις περιφέρειες ενισχύσεων: Το 45,5% είναι σε αροτραίες (17,65 εκατ. στρέµµατα) το 21,7% είναι σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπελοκαλλιέργεια (8,41 εκατ. στρέµµατα) και το 32% αφορά βοσκοτόπια (12,41 εκατ. στρέµµατα).

Τα ιστορικά δικαιώµατα, προήλθαν κυρίως ως µέσος όρος των ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση, της περιόδου 2000-2002 και από διαφορετικά καθεστώτα ενισχύσεων (σιτηρά, σταφίδα, επιλέξιµα αιγοπρόβατα, τοµάτα, σακχαρότευτλα, ελαιόλαδο κ.λπ.).

Μεγάλες διαφορές στις µοναδιαίες αξίες των δικαιωµάτων (ΜΑ∆) εντός των αγρονοµικών περιφερειών. Η σχέση του Μέσου Όρου της Μοναδιαίας Αξίας ∆ικαιωµάτων που σχηµατίζουν το 1/10 του συνόλου των δικαιωµάτων µε την υψηλότερη µοναδιαία αξία, µε το 1/10 µε τη χαµηλότερη αξία: Προ του 2015 αροτραίες 15/1, δενδρώδεις 12,5/1, βοσκότοποι 11/1.

Όµως, οι διαφορές αυτές την περίοδο 2015-2019 µειώθηκαν σηµαντικά λόγω της προβλεπόµενης από τον κανονισµό υποχρεωτικής µερικής εσωτερικής σύγκλισης: αροτραίες 5/1, δενδρώδεις 4/1 και βοσκότοποι 6/1.

Η επιλογή του µοντέλου καταβολής των άµεσων ενισχύσεων (flat rate ή εσωτερική σύγκλιση και ρυθµός της) επηρεάζει πολύ µεγάλο αριθµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων και οδηγεί σε τοµεακές και περιφερειακές ανακατανοµές.

 

Απειλές σχετικά µε την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ ως προς τις άµεσες ενισχύσεις

Η µη ορθολογική εφαρµογή της έννοιας του «πραγµατικού γεωργού».

Η πιθανή καθυστέρηση της ένταξης εκτεταµένων περιοχών βοσκοτόπων στην κατηγορία των επιλέξιµων εκτάσεων.

 

Ευκαιρίες ως προς τις άµεσες ενισχύσεις

Η συνέχιση της εσωτερικής σύγκλισης, είτε µέσω του «µοντέλου τούνελ», είτε µε την εφ’ άπαξ εξίσωση των µοναδιαίων αξιών των δικαιωµάτων («flat rate»).

Η υποχρεωτική εφαρµογή της συµπληρωµατικής στήριξης του αναδιανεµητικού εισοδήµατος για τη  βιωσιµότητα, που θα επιτρέψει την ανακατανοµή της στήριξης από µεγαλύτερες σε µικρότερες ή µεσαίες  εκµεταλλεύσεις.

 

«Θα δούµε στη µεταβατική ΚΑΠ για τα ιστορικά δικαιώµατα», λέει ο Σκρέκας

Σχολιάζοντας τη µελέτη, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας επιβεβαίωσε µεν τη διάθεση της πολιτείας να «αναθεωρήσει το καθεστώς των ιστορικών δικαιωµάτων», αλλά «χωρίς από την άλλη να καταστρέφουµε εν µία νυκτί ίσως κάποιες καταστάσεις που θα χρειαστούν µία µεταβατική περίοδο». Ο ίδιος συµπλήρωσε ότι «υπάρχει η µεταβατική περίοδος των δύο ετών, 2021-2022, που µας δίνει ευελιξία», χωρίς όµως να είναι σε θέση να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

07-12-2020 15:49Δημήτρης

Το έχω ξαναγράψει και εδώ και στο υπουργείο μέσω της φόρμας επικοινωνίας όσοι αγρότες είναι από το 2004 και μετά είναι οι πιο αδικημένοι περιμένουμε ως τώρα αλλά δεν βλέπουμε φως παρότι και εμου πήραμε δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα το 2006 με μεγάλη στρεμματικη αξία η αξία αυτή έπεσε κάτω από το μισό στην πάροδο του χρόνου δηλ χάθηκαν ως δια μαγιας τα μισά χρήματα ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν χάσει ούτε 20%της αξίας τους προσωπικά έχω απώλειες περί της 4000 ευρω ανά έτος από το 2013 έως και σήμερα τυγχάνει να είμαι και ορεινός και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε συνάρτηση δε και με τις μειωμένες τιμές οι απώλειες φτάνουν τις 8.000 το έτος. Κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει και κάνεις μας δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η επόμενη χρονιά Γιαυτον το λόγο είμαι πλέον κάθετος επιδότηση μόνο σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες διότι επιδότηση είναι η αναπλήρωση η συμπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών από τις μειωμένες τιμές διάθεσής των προϊόντων.

Απάντηση

07-12-2020 12:27Νέος αγρότης

Ποια έξι φορές πάνω ;οι νέοι αγρότες του 2009 όσα στρέμματα και να σπέρνουν όσα ζώα κ νά χουν 1200 ευρώ παίρνουν κ έχουν αλλάξει άλλες δύο καπ κ ένας που είχε ιστορικά δικαιώματα μπορεί να σπείρει κ μέχρι 1500 ευρώ το στρέμμα , αυτά είναι στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως επίσης ένας που είχε ζώα την τριετία 2000-2003 εισπράττει ακόμη και σήμερα τσεκ κ ας μην έχει ούτε ένα ζώο.αυτα είναι γνωστά σε όλους αλλά και πάλι τα ίδια θα κάνουν τα συμφέροντα είναι μεγάλα κ τα ιστορικά δικαιώματά ... σημαδεμένα σε ψηφοφόρους κ φίλους και για αυτό δεν τα πειράζουν

Απάντηση

06-12-2020 13:30Spiros

Όπως το λέτε τα δικαιώματα έγιναν με τα στρέμματα το 2000-2002 πριν από 20 χρόνια στα χρόνια αυτά η μισή πέθαναν κ η άλλη 70 χρόνων έχουν δικαιώματα.Το 2000 ειμουν 30χρονων τώρα 50 έπερνα 6000€ τώρα 3500 γιατί;Κύριοι του υπουργείου βρείτε τρόπο να πληρωθεί ο ΑΓΡΟΤΗΣ που καλλιεργεί κ όχι αυτός που έτυχε το 2000 να έχει 200-300-500 στρέμματα

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία