Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Δικαιολογητικά και χρόνος υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ της φετινής χρονιάς

Ξεκίνησε µε σηµαντική καθυστέρηση η διαδικασία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την αντίστοιχη περυσινή ΕΑΕ, το διάστηµα υποβολής ήταν 15.03.20-15.05.20, ενώ στη συνέχεια δόθηκαν κάποιες παρατάσεις προκειµένου να προλάβουν οι αγρότες να ολοκληρώσουν την υποβολή τους.

24_74

Γιώργος Παπαδημητρίου

4564
0


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Μέσω της ΕΑΕ χορηγούνται κάθε χρόνο όλες οι άµεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται µε εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο και αυτές των µικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους.

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 (ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του:

-Είτε απευθείας µέσω της εφαρµογής στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού προηγουµένως γίνει η εγγραφή στο OnLine σύστηµα,

-Είτε µέσω των Κέντρων Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής του, αφού πρώτα εκδοθεί ο µοναδικός κωδικός υποβολής.

Οι αγρότες που θα υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά ΕΑΕ πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής δικαιολογητικά (υποχρεωτικά): Παραστατικά τεκµηρίωσης χρήσης αγροτεµαχίων: Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων ή µισθωτήρια σε περίπτωση µίσθωσης.

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1η: ∆εν υπάρχει καµία υποχρέωση (µέχρι στιγµής) να προσκοµισθούν ηλεκτρονικά µισθωτήρια. Το όριο παραµένει στα 960 ευρώ πάνω από το οποίο απαιτείται η προσκόµιση ηλεκτρονικών µισθωτηρίων.

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2η: Τα χειρόγραφα µισθωτήρια πρέπει να είναι θεωρηµένα (θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα (ΚΕΠ, ∆ηµόσια Υπηρεσία, Αστυνοµία κλπ.).

Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας, στις περιπτώσεις που οι γεωργοί αιτούνται ενίσχυση µέσω του καθεστώτος νέων γεωργών ή λήψη δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, εξισωτική αποζηµίωση κλπ.

Στην περίπτωση που ο γεωργός είναι ήδη καλλιεργητής από προηγούµενα χρόνια, προσκοµίζει ό,τι έχει να κάνει µε αλλαγές στα αγροτεµάχια:

  1. Nέο Ε9 σε περίπτωση αγοράς.
  2. Συµβόλαιο αγοράς αγροτεµαχίου, στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγραφή του στο Ε9.

iii. Νέα µισθωτήρια στην περίπτωση ανταλλαγής αγροτεµαχίων.

 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Οποιαδήποτε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οποία συντελείται από την 01.01 έως την 31.12 εκάστους, δηλώνεται εµπρόθεσµα στο Ε9 µέχρι τις 31.05 του επόµενου έτους. Π.χ.: αγορά αγρού στις 21.02.21, δύναται να δηλωθεί έως τις 31.05.22 χωρίς πρόστιµο. Το πιο συνετό όµως είναι, µε την ολοκλήρωση της σύνταξης των συµβολαίων, να τα προσκοµίσετε στο λογιστή σας, για να τα καταχωρήσει στο Ε9.

Μπορεί η διάταξη να λέει ότι «…συντάσσεται από τον αιτούντα…», όµως στην πράξη αυτό σπάνια συµβαίνει.

Ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των µισθωτηρίων. Θα πρέπει να γνωρίζει όµως ότι ενώ µε την ΠΟΛ.1013/07.01.14 υποχρεωνόταν οι πάντες σε ηλεκτρονική σύνταξη συµφωνητικών, ήρθε η ΠΟΛ.1028/23.01.15 και άλλαξε την υποχρέωση αυτή για µισθωτήρια των αγροτεµαχίων. Και οι δύο αποφάσεις ανήκουν στο υπουργείο Οικονοµικών, άρα θα πρέπει να απευθυνθεί εκεί και να µάθει λεπτοµέρειες για την αλλαγή αυτή.

∆ήλωσε επίσης ο υπουργός ότι θα προχωρήσει σε υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στα µισθωτήρια. Υποχρέωση η οποία ισχύει εδώ και 3 περίπου χρόνια, όµως κάθε χρόνο γίνεται προαιρετική (σωστά) λόγω αδυναµίας αναγραφής των ΑΤΑΚ σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπως, µη αποδοχή κληρονοµίας, πολλοί συγκύριοι οι οποίοι είναι σκοτωµένοι µεταξύ τους κλπ.

Το θέµα αυτό θα λυθεί µόνο µέσω του κτηµατολογίου, αλλά κάτι 10ετίες τώρα, κτηµατολόγιο ακούµε και κτηµατολόγιο δεν βλέπουµε. Ας ελπίσουµε σύντοµα να βρεθεί κάποιος που θα τα καταφέρει, γιατί ταλαιπωρείται πολύς κόσµος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την προσέλευση σας στο λογιστή για τη σύνταξη της φετινής φορολογικής δήλωσης, πρέπει να προσκοµίσετε τα συµφωνητικά που υποβάλλατε πέρυσι κατά τη σύνταξη της δήλωσης καλλιέργειας. Μόνο µε τον τρόπο αυτό µπορεί να διασφαλιστεί η ορθή µεταφορά των ποσών των ενοικίων, που αποτελούν την αναγνωρίσιµη από φορολογικό έλεγχο δαπάνη.

Αδήλωτα αντλιοστάσια στο Ε9

Εντός πολλών αγροτεµαχίων υπάρχουν µικροί οικίσκοι εντός των οποίων βρίσκονται αντλητικά µηχανήµατα νερού. ∆ιαπιστώνεται ότι ελάχιστοι από τους οικίσκους αυτούς (ποµόνες), είναι καταχωρηµένοι στο Ε9 των ιδιοκτητών τους. Όσοι δεν τους έχετε δηλώσει, καλό είναι να αρχίσετε να το κάνετε, ώστε να µην αντιµετωπίσετε προβλήµατα στο µέλλον.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία