Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Yποχρεωτικά με ΑΤΑΚ τα μισθωμένα αγροτεμάχια από το 2022, λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε τροποποίηση της εγκυκλίου του όσον αφορά τη χορήγηση των ενισχύσεων το 2022, οι οποίες έχουν να κάνουν µε τα µισθωµένα αγροτεµάχια.

24_89

Γιώργος Παπαδημητρίου

651
7


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Από το 2022, σε όλα τα µισθωµένα αγροτεµάχια θα απαιτείται υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ, διαφορετικά δεν θα µπορούν να καταχωρηθούν στη δήλωση ΟΣ∆Ε µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε απώλεια ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

Ας δούµε τη λέει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ: ΘΕΜΑ: «1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32153/27.05.2021 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωµένου Συστήµατος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021» Η υπ’ αριθ. 32153/27.05.2020 Εγκύκλιος περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωµένου Συστήµατος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021», τροποποιείται ως εξής:

  1. Το σηµείο A. β) i) της παραγράφου 3.7.2 αντικαθίσταται µε το κάτωθι:
  2. Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό µισθωτήριο) µε υποχρεωτική την αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη ή έντυπα µισθωτήρια που έχουν συναφθεί πριν την 13η Μαΐου και δεν έχει λήξει ακόµα η ισχύς τους, µε υποχρεωτική την αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου στην περίπτωση ιδιωτικών βοσκότοπων. Σηµειώνεται ότι όλα τα µισθωτήρια πρέπει να φέρουν γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφεροµένων µερών. Το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο κεφάλαιο 10 του Κανονισµού Επικοινωνίας ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (ΚΕ∆Υ)- ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α/Γ.Γ.∆.∆. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3.7.3.1 αντικαθίσταται µε το κάτωθι: «Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια τα οποία δεν συνοδεύονται από Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό µισθωτήριο, τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

 να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας,

 να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων (ο Α.Τ.ΑΚ. του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η αναγραφή του – σηµ. 1 της παρούσης - τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος κ.λπ.)

να περιγράφεται το µίσθιο

να αναγράφεται η χρονική περίοδος της µίσθωσης,

να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυµβαλλόµενους.

 

Από το έτος 2022 η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι υποχρεωτική σε όλα τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια». Η αλήθεια όµως είναι ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει από την πρώτη φορά που εµφανίστηκε αυτή η απαίτηση µέχρι και σήµερα: Πάντα εµφανίζεται µία απόφαση απειλητική, πλησιάζει ο καιρός, φτάνουν στη µέση οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε και, όταν βλέπουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν προχωράει το σύστηµα, εκδίδουν απόφαση µε την οποία γίνεται προαιρετική τελικά η αναγραφή του ΑΤΑΚ. Και άντε πάλι από την αρχή. Αυτό συµβαίνει -αν δεν κάνω λάθος- τα τελευταία τρία έτη. ∆ιαβάζοντας τα παραπάνω, εύλογα αναρωτιέται κανείς: Τελικά, αυτός ο οποίος αποφασίζει και γράφει µια εγκύκλιο, το κάνει πράγµατι για να βοηθήσει στην επίλυση ενός προβλήµατος, ή το κάνει προκειµένου να είναι εξασφαλισµένος µην κατηγορηθεί ότι δεν έκανε τα προβλεπόµενα; Φοβάµαι ότι πρόκειται για το δεύτερο όχι γιατί είναι κακός ή αδιάφορος, αλλά γιατί η γραφειοκρατία είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο που σου χαλάει τη διάθεση να προσφέρεις.

 

Στο θέµα µας όµως. Η επιµονή στην υποχρεωτική αναγραφή των ΑΤΑΚ, δύο επιπτώσεις µπορεί να έχει: Ή να δοθεί ξανά αναστολή της υποχρεωτικότητας, του χρόνου τον Μάη/Ιούνη (όπως µέχρι τώρα), Ή -εφόσον επιµείνουν- να χαθούν επιδοτήσεις επειδή δεν θα µπορούν να βρεθούν οι ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων.

Το πρόβληµα ανυπαρξίας ΑΤΑΚ σε ένα αγροτεµάχιο βαρύνει και είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αυτό συµβαίνει όταν ένα ακίνητο δεν είναι γραµµένο στο Ε9. Και πότε γίνεται αυτό; Στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν υπάρχουν κληρονοµικές διαφορές, ή αργεί να γίνει αποδοχή κληρονοµίας ενός αποβιώσαντος.

 

Να τονίσουµε ξανά κάτι που θα έπρεπε πρώτοι απ’ όλους να το γνωρίζουν οι διοικούντες και νοµοθετούντες: Η απειλή µε ποινές/πρόστιµα του τελικού καταναλωτή (στην περίπτωση µας στον αγρότη/κτηνοτρόφο/καλλιεργητή) ότι σε περίπτωση µη αναγραφής των ΑΤΑΚ στα µισθωτήρια, θα µειώσει τις επιδοτήσεις του, καταδεικνύει την αδυναµία εξεύρεσης λύσης από την πλευρά της ∆ιοίκησης. Συνεπώς, βρείτε τρόπο να καταχωρηθούν τα ακίνητα στο Ε9 και µην επιχειρείτε να το κάνετε απειλώντας όσους τα καλλιεργούν.

 

Άλλο µεγάλο αστείο, η παράταση καταβολής των φορολογικών
και ασφαλιστικών εισφορών

Παράταση µέχρι τις 31/12/21 στην καταβολή των βεβαιωµένων φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Στη Γερµανία, λόγω κορωνοϊού, δόθηκε παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 31/12/21, ενώ για όσους υποβάλουν τις δηλώσεις τους µέσω λογιστή, η δυνατότητα υποβολής µεταφέρεται µέχρι τι 28/2/22. Αλλά τι ξέρουν αυτοί... 

Αστεία η παράταση φορολογικών δηλώσεων

Ανακοινώθηκε παράταση 10 ηµερών από το υπουργείο Οικονοµικών, για τη λήξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Πρόκειται για ένα ακόµη αστείο

Σχόλια (7)
Προσθήκη σχολίου

22-08-2021 12:57Ανδρέας Παπιγκιώτης

Φταίμε κι εμείς οι αγρότες που δεχόμαστε να καλλιεργήσουμε χωράφια αδήλωτα και ανύπαρκτα στην εφορία και να πληρώσουμε κι ενοίκιο από πάνω. Να μείνουν χέρσα.

Απάντηση

22-08-2021 09:29Αελ

Με ατάκ σε χωράφι με 2 και 3 ιδιοκτήτες λιγο δύσκολο να εφαρμόστη διότι δηλώνουμε αφμ ταυτοτήτα δεν θα κάνουμε τον λογιστή με παραπάνω μετρα.να βρούνε στον όπεκεπε..τα βοσκο τοπία που δηλωθικακ πουστικα .οι τεμπέχαλβαδες.υπάλληλακια.αλλιώς ερχόμαστε με τα τσεκουρια.κόπριτες......

Απάντηση

18-08-2021 21:19MANOS

Κύριοι, ένα πράγμα από τα κακώς κείμενα είναι ότι στις βεβαιώσεις για την εφορεία ο OPEKEPE αναφέρει και ποσά προηγούμενου έτους, όπου κανονικά πρέπει να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις. Όμως επειδή τα ποσά είναι μικρά ( μιλάω για αγρότες χωρίς ΚΑΔ ) και δεν επηρεάζουν τη φορολογική δήλωση γιατί ανήκουν στη κατηγορία των πράσινων και λοιπών, εγώ τα δήλωνα στη τρέχουσα δήλωση και ω του θαύματος τώρα που θέλω να κάνω αναδρομική δήλωση φορολογικού έτους 2018 μου γράφει ότι δεν έγινε η δήλωση του ε3, να δηλωθεί τώρα- θεωρείται εκπρόθεσμη- το πρόστιμο φαίνεται αναπόφευκτο. Αυτό δυστυχώς τώρα το άλλαξαν , υπάρχει καμιά λύση ??? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

17-08-2021 14:27ΕΛΕΝΗ

Ναι καθυστερούν να το κάνουν γιατί τις μισές επιδοτήσεις τις παίρνουν "κάποιοι" επιτήδειοι χωρισ καμία ιδιοκτησία και δηλώνοντας χωράφια που απλά κάποιοι δε τα δηλώνουν και χωρίς να τα καλλιεργούν κιόλας.. Ελλάς το μεγαλείο σου

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

17-08-2021 03:12ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΙ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία