BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Κατώτατο όριο άμεσης ενίσχυσης 26 ευρώ το στρέμμα

Η μερική εξωτερική σύγκλιση στη σύνοδο κορυφής της Ευρώπης.

4_31

Γιώργος Κοντονής

5
1

Ένα εγγυηµένο ποσό ενίσχυσης που υπολογίζεται στα 26 ευρώ ανά στρέµµα για όλα τα κράτη-µέλη και µερική εξωτερική σύγκλιση περιλαµβάνει το τελικό κουτί διαπραγµατεύσεων για την ΚΑΠ που συνέταξε η Φινλανδική προεδρία και θα παρουσιαστεί στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής 12-13 ∆εκεµβρίου. Ως επιλέξιµη έκταση που θα θεµελιώνει ελάχιστο εγγυηµένο ποσό θα θεωρείται εκείνη που έχει δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους το 2016.

Η εξωτερική σύγκλιση θα ξεκινήσει, σύµφωνα µε την πρόταση, το 2022 (αναλόγως τη µεταβατική περίοδο µπορεί και το 2023) και θα περιλαµβάνει έξι στάδια. Για τα κράτη-µέλη που οι αγρότες τους λαµβάνουν κάτω από το 90% του ευρωπαϊκού µέσου όρου ενισχύσεων, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον κατά 50% έως το 2027. Η σύγκλιση αυτή θα χρηµατοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη, κάτι που σηµαίνει ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει χρήµατα και ίσως χρειαστεί να µειώσει περαιτέρω και τις δικές της ενισχύσεις.

Το ελάχιστο εγγυηµένο ποσό ενίσχυσης αποτελεί σύµφωνα µε Ευρωπαίο αξιωµατούχο, µία αλλαγή που αποτελούσε κόκκινη γραµµή» για Πολωνία, Σλοβακία και τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες ζητούν την πλήρη εξωτερική σύγκλιση, αλλά ίσως συµβιβαστούν µε αυτή την τροποποίηση.

Αναλυτικά, το έγγραφο των 51 σελίδων των Φιλανδών µε θέµα «Πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π) 2021-2027: Πλαίσιο διαπραγµάτευσης µε αριθµούς», αναφέρει:

Εξωτερική σύγκλιση

Η εξωτερική σύγκλιση των άµεσων πληρωµών θα συνεχιστεί. Όλα τα κράτη µέλη µε άµεσες πληρωµές ανά εκτάριο κάτω του 90% του µέσου όρου της ΕΕ θα κλείσουν το 50% του χάσµατος µεταξύ του σηµερινού µέσου επίπεδου άµεσων πληρωµών και του 90% του µέσου όρου της ΕΕ σε έξι ίσα βήµατα που αρχίζουν το 2022.

Η σύγκλιση αυτή θα χρηµατοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη. Όλα τα κράτη µέλη θα εγγυηθούν ότι θα φθάσουν σε [X] ευρώ/εκτάριο στις άµεσες πληρωµές έως το 2027 βάσει της δυνητικά επιλέξιµης έκτασης του 2016, πριν από τις µεταβολές που οφείλονται στο µεταφερόµενο ποσό µεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΑΠ.

Παραµένει η αυξηµένη εθνική συµµετοχή στα Προγράµµατα

Η αύξηση στα ποσοστά εθνικής συµµετοχής κατά 10-20% στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται επίσης στην τελική πρόταση των Φινλανδών, ως ένας τρόπος να µετριαστούν οι απώλειες στα κοινοτικά κονδύλια του Β’ Πυλώνα. Από την άλλη, µειώνεται η εθνική συγχρηµατοδότηση στα προγράµµατα Leader και περιορίζεται στο 20%. Υπενθυµίζονται εδώ οι σοβαρές επιπτώσεις που έχει για τη χώρα µας η µείωση από το 100% στο 65% των κοινοτικών κονδυλίων που θα µπορεί να δεσµεύσει για την εξισωτική αποζηµίωση, κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη µείωση της δεξαµενής δικαιούχων ή/και της στρεµµατικής ενίσχυσης.

Μείωση 13% στον προϋπολογισμό ΚΑΠ

Η µάχη του προϋπολογισµού της ΕΕ έχει εισέλθει στο πιο κρίσιµο στάδιο, ώστε να υπάρξει συµφωνία επί του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου.

Για την ΚΑΠ προτείνεται η µείωση στα κονδύλια να «κλειδώσει» στο 13% σε σχέση µε την τρέχουσα περίοδο (αντί για το 15% που είχε προτείνει η Κοµισιόν). Σε απόλυτα νούµερα, αυτό σηµαίνει ότι το σύνολο της ΚΑΠ θα φτάσει τα 334,28 δις ευρώ, οι άµεσες ενισχύσεις στα 254 δις ευρώ και τα Προγράµµατα 80 δις ευρώ σε τιµές του 2018. Σηµειώνεται πως ο µικρός περιορισµός στη µείωση του προϋπολογισµού της ΚΑΠ πραγµατοποιείται λόγω των επιπλέον 10 δις ευρώ (σε σχέση µε την πρόταση της Κοµισιόν) που µπαίνουν στα Προγράµµατα.

Συνολικά για όλες τις πολιτικές της ΕΕ, η Φινλανδία προχώρησε σε µείωση του προϋπολογισµού κατά 47 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής του Μαΐου του 2018 - ένα κίνητρο για µια ισχυρή συµµαχία των πέντε χωρών που απαιτεί περιορισµό των δαπανών στις Βρυξέλλες. Η νέα πρόταση θα ισοδυναµεί µε το 1,07% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος της ΕΕ των 27 - µεταξύ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 1,114% και της θέσης της Αυστρίας, της ∆ανίας, της Γερµανίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας.

Αλλά αυτές οι χώρες αγωνίζονται για έναν προϋπολογισµό πολύ πιο κοντά στο 1% και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου μαζί με το περιοδικό Profi.
Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

07-12-2019 23:28αγροτης

ΑΦΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΕΡΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΚΑΡΚΙΝΟ..

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά