Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Ανοίγει η ηλεκτρονική βάση για νέες αιτήσεις Eco-Schemes, έρχονται πρόσθετες απαιτήσεις παρά την υπερκάλυψη

Βέβαιη θεωρείται η περαιτέρω µείωση της ενίσχυσης eco-schemes ενόψει των πληρωµών του Μαΐου, εφόσον το ΥΠΑΑΤ παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν ξεπεράσει κατά 40% τον διαθέσιµο προϋπολογισµό οι αιτήσεις, θα ανοίξει έως τις 15 Φεβρουαρίου το σύστηµα για νέες δηλώσεις.

eco-schemes_site

Γιώργος Κοντονής

7859
29

Αποτέλεσµα αυτού, οι αγρότες που έχουν µπει σε έξοδα για να λάβουν επιδοτήσεις για συγκεκριµένες δράσεις στο τέλος να πάρουν «ψίχουλα». Προς το παρόν κανένας δεν µπορεί να εκτιµήσει το ακριβές ποσό της µείωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή θα φτάνει κατά µέσο όρο το 40% µε βάση τα δεδοµένα από τα 370.000 ΑΦΜ που έχουν προχωρήσει σε αιτήσεις ύψους 605 εκατ. ευρώ (425 εκατ. ευρώ τα διαθέσιµα). Με το άνοιγµα των δηλώσεων για νέες αιτήσεις δράσεων ο αιτούµενος προϋπολογισµός θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο µε τον διαθέσιµο να µένει ίδιος, οπότε κανείς δεν είναι σε θέση ακόµη να εκτιµήσει το ποια θα είναι η τελική µείωση.

Το πώς ακριβώς θα γίνουν αυτές οι µειώσεις τα σενάρια έχουν ως εξής:

1) Να γίνει µείωση ανά δράση: Σε αυτό το ενδεχόµενο θα µειωθεί το ποσό επιδότησης ανά δράση, ανάλογα µε τη συµµετοχή σε αυτήν. ∆ηλαδή για παράδειγµα στα βιολογικά έχουν πραγµατοποιηθεί προς το παρόν 100.000 αιτήσεις σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda και έρχονται και άλλες µε το άνοιγµα των αιτήσεων. ∆ιαθέσιµο ποσό για τα βιολογικά είναι 235.016.873 ευρώ µε βάση το στρατηγικό σχέδιο. Εάν οι αιτήσεις φτάσουν τα 350 εκατ. ευρώ, τότε θα γίνει προσπάθεια µέρος της υπερβάλλουσας ζήτησης να καλυφθεί από άλλες δράσεις όπου το ποσό δεν έχει απορροφηθεί (π.χ αµειψισπορά). Έπειτα θα γίνει οριζόντια µείωση των ποσών στους δικαιούχους µε βάση το ποσό που µαζεύτηκε και το αιτούµενο.

2) Να γίνει µείωση του ποσού οριζόντια: Το σενάριο αυτό αφορά τη µείωση του ποσού σε όλες τις δράσεις των eco-schemes ίσα µε βάση το σύνολο των δηλώσεων. Εδώ µιλάµε προς το παρόν για µία µείωση 40% οριζόντια επί «δικαίωνα και αδίκων». ∆ηλαδή µπορεί ένας αγρότης να έχει δηλώσει συµµετοχή στο eco-scheme για τις αναβαθµίδες όπου το διαθέσιµο ποσό µπορεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις, αλλά να εφαρµοστεί και σε αυτόν µείωση λόγω της µεγάλης µείωσης σε άλλες δράσεις.

3) Μείωση ανά οµάδα καλλιεργειών στα Βιολογικά: Στην περασµένη πρόσκληση του ΠΑΑ ο προϋπολογισµός των βιολογικών είχε χωριστεί σε αροτραίες, δενδρώδεις-κηπευτικά και κτηνοτροφία, δηλαδή σε τρεις κατηγορίες. Σε ένα τέτοιο µοντέλο για παράδειγµα η µείωση στην κτηνοτροφία µπορεί να είναι µηδαµινή και στις αροτραίες 60% (τα ποσοστά είναι τυχαία).  

4) Να γίνει µείωση του ποσού ανά υποδράση. Η δράση 6 για «Χρήση Ψηφιακής Εφαρµογής» των eco-schemes διαθέτει συνολικά εννέα υποδράσεις. Στη δράση 6 συγκεντρώθηκαν 246.000 αιτήσεις, άρα σίγουρα µε 3 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση µόνο για το σχέδιο διαχείρισης και την ψηφιακή εφαρµογή διεκδικείται ποσό 738.000 ευρώ.

Οι 215.000 αιτήσεις αφορούν την υποδράση καλοκαιρινά κλαδέµµατα τα οποία έχουν µέσο πριµ 17,5 ευρώ το στρέµµα. Ακόµη και 10 στρέµµατα να είχαν κατά µέσο όρο οι αιτούντες µιλάµε για ποσό που ξεπερνά τα 37 εκατ. ευρώ. Για την εθελοντική δακοκτονία έχουν συγκεντρωθεί 59.000 αιτήσεις που διεκδικούν πριµ 35 ευρώ το στρέµµα. Ξανά για 10 στρέµµατα κατά µέσο όρο, φτάνουµε πάνω από 20 εκατ. ευρώ αιτούµενο ποσό.

Όταν για όλες τις υποδράσεις έχει προβλεφθεί συνολικό ποσό 49 εκατ. ευρώ, µόνο αυτές οι τρεις δράσεις ξεπερνούν τα 55 εκατ. ευρώ. Και δεν έχουν υπολογιστεί εδώ οι αιτήσεις για χρήση παρεµποδισµένων λιπασµάτων ή βιοδιεγερτών, αιτήσεις για Κοµφούζιο κ.λπ. Εφόσον γίνει η µείωση των ποσών ανάλογα τη δράση και όχι την υποδράση, γίνεται κατανοητό πως για τους δικαιούχους του Κοµφούζιο δεν θα φτάσει το ποσό ούτε για τα µισά έξοδα που έκαναν και οι οποίοι µέχρι και πέρσι έπαιρναν κανονικά και όλο το πρασίνισµα µε βάση τα δικαιώµατα και το ποσό επιδότησης από το ΠΑΑ ατόφιο για τις παγίδες τους. Παράλληλα, οι αγρότες που χρησιµοποίησαν ειδικής τεχνολογίας λιπάσµατα θα πάρουν λίγα λεπτά του ευρώ, αντί για τα 4,5 και 6 ευρώ το στρέµµα ανάλογα την καλλιέργεια, που διεκδικούσαν.

Παίζει δυνατό το ενδεχόµενο να τεθεί όριο δράσεων ανά αγροτεµάχιο ή ΑΦΜ

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το πρώτο έτος εφαρµογής η υπόθεση των eco-schemes ξέφυγε και πλέον γίνεται σοβαρή συζήτηση σε επίπεδο διαχειριστικών αρχών να τεθεί όριο ανά δράση eco-scheme σε επίπεδο αγροτεµαχίου ή ακόµη και ΑΦΜ. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να τεθεί όριο στα στρέµµατα ανά αγρότη τα οποία µπορεί να εντάξει στα eco-scheme καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στον ευρωπαϊκό κανονισµό και δύσκολα θα γίνει δεκτό. Θεωρητικά, αν ο αγρότης αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε όλο τον αγρό του, πρέπει να πληρώνεται και για όλο τον αγρό του. Πάντως οι ασυµβατότητες δεν πρόκειται να πολλαπλασιαστούν ώστε να λύσουν το πρόβληµα της υπερβολικής ζήτησης.

Μένει να φανεί επίσης πώς θα δικαιολογήσει το ΥΠΑΑΤ την κίνησή του να ξαναανοίξει τις αιτήσεις eco-schemeς όταν υπάρχει τόσο µεγάλη υπερκάλυψη προϋπολογισµού. Στο ΠΑΑ η «γκρίνια» είχε να κάνει κυρίως µε τους επιλαχόντες, τώρα το σύνολο των δικαιούχων θα βρεθεί «στα κάγκελα».

Πώς διαµορφώνεται η ζήτηση πριν το άνοιγµα των δηλώσεων

Στις κυριότερες δράσεις των eco-schemes η ζήτηση διαµορφώθηκε ως εξής:

  • 31.4 Εφαρµογές κυκλικής οικονοµίας στη γεωργία στις δενδρώδεις (κοµπόστ): 50.000 αιτήσεις
  • 31.4 Εφαρµογές κυκλικής οικονοµίας στη γεωργία σε ακτινίδια αµπέλια (κοµπόστ): 9.500 αιτήσεις
  • 31.6-Α Χρήση της ψηφιακής εφαρµογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆): 246.000 αιτήσεις
  • 31.6-ΙΓ Εφαρµογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας στους ελαιώνες: 59.000 αιτήσεις
  • 31.7-∆ Κατάρτιση και εφαρµογή βελτιωµένου σιτηρεσίου: 10.500 αιτήσεις
  • 31.6-ΣΤ Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα για οπωρώνες χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση: 215.000 αιτήσεις
  • 31.8 ∆ιατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες: 55.000 αιτήσεις
  • 31.9 ∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας: άνω των 100.00 αιτήσεων

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί


Σχόλια (29)
Προσθήκη σχολίου

14-02-2024 08:15ellas

αλητες ειστε ενα μαχαλο κομφουζιο ρε μαλακες σιγα μην ξαναπαρω παγιδες

Απάντηση

12-02-2024 20:24Βοσκος

Στα μπλόκα όλοι

Απάντηση

12-02-2024 07:54Γιωργος

Για τα σκατοκαναλα να τον λιβανιζουν οοοολη μερα και για τα βοθροεμβολια στους σκατοδημοσιογραφους ξερει να δινει λεφτα ο αφορισμενος αναπηρος στο μυαλο χρυσος.....στους αγροτες και κτηνοτροφους που ταιζουν τον κοσμο δεν δινει τιποτα γιατι ετσι τον εχει διαταξει τον βλακα στο μυαλο δουλικο ναζι η λεσχη μπιλντερμπεργκ.

Απάντηση

12-02-2024 07:50George

Μιά μόνο λέξη ταιριάζει,μπάχαλο !!!

Απάντηση

11-02-2024 22:14Γιωργος

Ο λοατκι πρωθυπουργος για το μονο που ενδιαφερεται ειναι τα λοατκι αδερφια του.τι δεν ειναι ετσι;;;;αφου τους ονομαζει φυσιολογικους,δεν τιθεται τοτε θεμα για εξυβρηση.ανασα.βουλωστε το.θα αφοριστειτε ολοι.και μονο να δειτε τι ερχεται απο Τον Θεο........!!!!

Απάντηση

11-02-2024 18:34Γιώργος

Αυτοί που ηταν στα βιολογικά θα πάρουν και λίγα από τα Εικοσχήματα αυτοί που δεν μπήκαν στα βιολογικά και περιμένουν από τα Εικοσχήματα θα πάρουν τ'αρχίδια τους

Απάντηση

11-02-2024 17:29Κώστας

Όχι, όλα πήγαν πολύ καλά με τα ecoshemes. Υπάρχει χρόνος, μπορουμε να τα δηλώνουμε για το έτος 2023 αέναα. Να κρατήσουν το ΟΣΔΕ 23 ανοιχτό για δηλώσεις μέχρι το 2027 !!! Δε βιαζόμαστε.

Απάντηση

11-02-2024 16:51Γιάννης

Και επειδή οι κοτζαμπάσηδες νεοδημοκράτες αρέσκονται να μιλάνε για σοβιετίες για Βενεζουέλες και βόρεια Κορέα ας μας πούνε που συμβαίνουν αυτά τα όργια με τα κομματόσκυλα της Νουδούλας. Καταντήσατε την Ελλάδα τριτοκοσμική χώρα και παριστάνετε και τους πατριώτες τρομάρα σας Εδώ αν δεν γίνει επανάσταση με γενικό ξεσηκωμό η Ελλάδα είναι τελειωμένη. Θα κονομάνε τα κομματόσκυλα της Νουδούλας θα τρώνε και οι μαφιόζοι της κυβέρνησης και όλοι οι άλλοι στην απελπισία. Και δυστυχώς δεν βλέπω να ξυπνάει ο μπουνταλάς νεοέλληνας. Άλλοι είναι λαμόγια και βολεμένοι άλλοι περιμένουν στη σειρά να πάρουν μέρος στο πάρτυ και άλλοι περιμένουν να βολέψουν τα παιδιά τους Εξαγορασμένος λαός δίχως αξιοπρέπεια είναι οι νεοελληναράδες Λαός πόρνη.

Απάντηση

11-02-2024 16:41Γιάννης

Γίνεται λόγος: Για τη Σ. Ν., κουμπάρα του Λευτέρη Αυγενάκη ότι: Το 2020 και το 2021 ενοικίασε 150 στρέμματα βοσκοτόπια στη Χίο από τον Κ.∆ (σύζυγο). ∆εν δήλωσε όμως ζώα, δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας από το φερόμενο ιδιοκτήτη, ο όποιος όμως τα έχει συμπεριλάβει στο Ε9 του (εικονική εγγραφή). Μάλιστα, το συγκεκριμένο ζεύγος λειτουργεί, σύμφωνα με την καταγγελία ένα ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο Κρήτης, με βασικούς πελάτες λαθρομετανάστες, το οποίο μάλιστα πάει… εξαιρετικά! Η αδερφή της, (επιχειρηματίας στον χώρο του REAL ESTATE), που ανήκει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ (υποψήφια με τον Αρναουτάκη), το 2020 και το 2021 ενοικίασε 200 στρέμματα βοσκοτόπια στο Σταυροφορώ και στο Ορεινό Σητείας από έναν Ιεραπετρίτη. ∆εν δήλωσε όμως ζώα. ∆εν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη, υπάρχουν όμως δηλωμένα στο Ε9 του. Υπάρχουν ακόμη δύο αδέρφια (διατηρούσαν επιχείρηση παρασκευής γιαουρτιού σε ένα μικρό χώρο σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου Κρήτης και σύμφωνα με τη «∆ιαύγεια» φέρεται ότι έλαβαν επιδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης το 2012 ύψους €180.000 προκειμένου να κάνουν στρατηγική επένδυση στην επιχείρηση τους. Το 2015 όμως, η εταιρία αυτή έβαλε λουκέτο… Όπως μάλιστα τονίζεται χαρακτηριστικά «…η μαφία των ΚΥ∆ της Κρήτης δεν έχει ελεγχθεί ουδέποτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι οι ελεγκτές του Οργανισμού έχουν ζητήσει επανειλημμένα να βγει σχετική εντολή ελέγχου από την κεντρική ∆ιοίκηση. Ο λόγος είναι φυσικά πολιτικός, καθώς η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αρχικά με επικεφαλής τον Βορίδη και τελευταία με τον Αυγενάκη, απαγορεύει ρητά τέτοιους ελέγχους καθώς συναλλάσσεται με τα ΚΥ∆ σε επίπεδο μαζικής εξαγοράς ψήφων υπέρ της Νέας ∆ημοκρατίας, αλλά και σε επίπεδο «μίζας»! Αποτέλεσμα: τα εκατοντάδες χιλιάδες προβληματικά ΑΦΜ οδήγησαν στο «βάψιμο» της Κρήτης (όπως και ολόκληρης της Ελλάδας) από «ροζ» σε «γαλάζια» στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2023 και στην εδραίωση του μαφιόζικου παρακράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Απάντηση

11-02-2024 16:33Γιάννης

Τα ανέβασα πάλι για να δούνε όλοι οι συνάδελφοι που πάνε οι επιδοτήσεις τις Ευρώπης. Χρειάστηκα πολύ χρόνο για να τα ανεβάσω διότι μου έβγαζε συνεχώς την επαλήθευση με τις εικόνες ώστε να με αποτρέψουν να τα ποστάρω. Προφανώς δεν πρέπει να ακούγονται αυτά γιατί χαλάει το κυβερνητικό αφήγημα. Και τώρα στην ουσία Είναι προφανές πως γίνετε πλιάτσικο με τις επιδοτήσεις και όπως βλέπετε είναι όλοι τους κομματόσκυλα της συμμορίας Νουδούλας. Διάβασα τα αιτήματα των κινητοποιήσεων δεν υπάρχουν πουθενά όλα αυτά που έγραψα. Πουθενά δεν λένε για όλα αυτό το πλιάτσικο που θα έπρεπε να είναι από τα πρώτα θέματα γιατί είναι εις βάρος όλων μας. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα ακόμα και στο γεωργικός χώρο είναι για τα κομματόσκυλα τους ημετέρους τους φίλους τους κουμπάρους και τους ψηφοφόρους της συμμορίας ΝΔ. Για να μην υπάρχουν όλα αυτά τα πολύ σοβαρά στα αιτήματα των μπλόκων σημαίνει ότι οι μπροστάρηδες είναι δικοί τους και απλός παίζουν θέατρο η έχουν όλοι αυτοί τη φωλιά τους λερωμένη και δεν τολμούν να θέσουν τέτοια θέματα. Αυτά τα όργια με τα κομματόσκυλα και τους ημετέρους της Νουδούλας που γίνονται εδώ δεν γίνονται σε καμία σοβαρή χώρα της Ευρώπης ούτε καν σε ευρωπαϊκές χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ για αυτό και οι χώρες αυτές προοδεύουν για αυτό και η Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο και ο κόσμος είναι απελπισμένος. Τη ΝΔ διαχρονικά την ενδιαφέρει να τρώνε ο κομματικός τους στρατός και τα κομματόσκυλα τους και όλοι οι άλλοι ας είναι στον γκρεμό. Τέτοια τομάρια τόσο αδίστακτοι. Διαβάζω τα αιτήματα των αγροτών που βγήκαν στα μπλόκα και γελάω για όλο το πλιάτσικο γίνετε με τις επιδοτήσεις και τα όργια μούγκα όλοι τους αχνά δεν βγάζουν από εκεί καταλαβαίνεις πόσο πιασμένοι είναι όλοι τους και πόσο λερωμένα έχουν τη φωλιά τους και δεν βγάζουν αχνά για όλα αυτά που πόσταρα σε προηγούμενα σχόλια. Έτσι όμως δεν πάμε πουθενά τα γνωστλαμόγια τα κομματόσκυλα θα κονομάνε εις υγείαν τα κορόιδα. Τριτοκοσμική χώρα ζητώ η ΝΔ.

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία