BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Δεκτά τιμολόγια μόνο από το 2023 για νέες αιτήσεις eco-schemes

Μόνο τιμολόγια του 2023 θα γίνονται δεκτά για την επιλεξιμότητα στις δράσεις των eco-schemes σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ορίζει το πώς θα γίνονται οι αιτήσεις που άνοιξαν ξανά από το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου. Παράλληλα, ορίζονται ορισμένα νέα φίλτρα επιλεξιμότητας όπως για παράδειγμα η διασταύρωση με την ελάχιστη συνιστόμενη ποσότητα λιπασμάτων ανα καλλιέργεια για το πριμ της ειδικής θρέψης.

dekta-timologia-2023-eco-schemes

2873
10

Δεκτά τιμολόγια μόνο από το 2023 για νέες αιτήσεις eco-schemes, όροι κατανάλωσης στο πριμ ειδικής θρέψης

Αναφορικά με τη βιολογική γεωργία (διατήρηση) γίνεται γνωστό προς τους εν δυνάμει δικαιούχους ότι τα αγροτεμάχια που δεν έχουν δεσμεύσει με το eco-scheme θα μπορούν να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη δράση, ή ακόμα και στη νέα πρόσκληση του ΠΑΑ για την μετατροπή που θα εκδωθεί τον ερχόμενο Απρίλιο.

Σημειώνεται πως τιμολόγια απαιτούνται για μία σειρά αρκετών δράσεων όπως το Κομφούζιο, οι δακοπαγίδες, οι πιστοποιημένοι σπόροι, η χρήση μειωμένης διασποράς ακροφυσίων κ.α.

Σχετικά με τη δημοφιλή δράση των καλοκαιρινών κλαδεμάτων, η τήρησή της θα αποδεικνύεται από την κατάρτιση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την αποτύπωση των ημερομηνιών ή το εύρος ημερομηνιών εφαρμογής των καλοκαιρινών κλαδεμάτων στο ΣΠΔ από τον Τεχνικό Σύμβουλο (Γεωπόνο ΠΕ) της δράσης.

Συγκεκριμένα για τα παραστατικά αναφέρονται τα εξής:

1. Το αίτημα συμμετοχής σε κάθε οικολογικό πρόγραμμα γίνεται σε ειδικό πεδίο του εντύπου της δήλωσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του/της γεωργού συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

2. Όπου απαιτούνται παραστατικά αγοράς σπόρου ή/και άλλων ειδών δικαιολογητικά αυτά οι γεωργοί δεσμεύονται να τα διατηρούν σε περιβαλλοντικό φάκελο σε έντυπη μορφή, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους που αφορά η αίτηση, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές. Προαιρετικά αναρτώνται και στην ΕΑΕ 2023, εκτός από το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) για το οικολογικό πρόγραμμα 31.6-Α το οποίο διατηρείται μόνο στον περιβαλλοντικό φάκελο του γεωργού .

3. Ο περιβαλλοντικός φάκελος περιέχει το σύνολο των φορολογικών παραστατικών που έχουν εκδοθεί τόσο για την αγορά των εισροών (φυτοπροστασία, λίπανση, πολλαπλασιαστικό υλικό) όσο και για την παροχή υπηρεσιών (τεχνικού συμβούλου για τη δράση 31.6-Α, χρήση εξοπλισμού κ.ά), λοιπά δικαιολογητικά, όπως σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο για τη δράση 31.6-Α, λοιπά δικαιολογητικά για την επαλήθευση της τήρησης των δεσμεύσεων, όπως κατάλογοι των προϊόντων ή του εξοπλισμού (προσπέκτους), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επιμέρους παρεμβάσεις και δράσεις. Ειδικά για το οικολογικό πρόγραμμα 31.6, στον περιβαλλοντικό φάκελο του γεωργού φυλάσσεται, επίσης, το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).

4. Τα δικαιολογητικά/φορολογικά παραστατικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί εντός του έτους της αίτησης για τις παρεμβάσεις Π1-31. 1, 31.2, 31.5, 31.6 και Π1-31.3, 31.4, 31.8, 31.10 και Π1-31.7, πλην της περίπτωσης του 31.6-Ζ : «Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς», που είναι αποδεκτά φορολογικά παραστατικά αγοράς ακροφυσίων μειωμένης διασποράς από 15/10 έτους Ν-3 έως 15/10 έτους Ν, όπου Ν το έτος της αίτησης. Εγχειρίδιο Οικολογικών Προγραμμάτων 2023 Σελίδα 14 από 51 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.– Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών (π.χ. ψυχανθών, φαρμακευτικώναρωματικών φυτών) που έχουν σπαρεί/φυτευτεί σε προηγούμενο έτος, γίνονται αποδεκτά και παραστατικά αγοράς πολλαπλασιαστικού υλικού προηγούμενων ετών εφόσον υπάρχουν. Εναλλακτικά, τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του παραγωγού που να αναφέρει το έτος σποράς/φύτευσης της καλλιέργειας ή από την ΕΑΕ της προηγούμενης χρονιάς.

5. Όσον αφορά τις ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων καθώς και μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων με γεωγροπεριβαλλοντικά μέτρα ΠΑΑ 2014- 2022 ισχύουν τα όσα ορίζονται στην υα 1606/19-6-2023 (ΦΕΚ 3778/Β’/9-6-2023), όπως τροποποιημένη ισχύει.

6. Πέραν των όσων αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι στήριξης, οι ασυμβατότητες, οι υποχρεωτικές απαιτήσεις και οι δεσμεύσεις που αναγράφονται στις σχετικές ανά Οικολογικό πρόγραμμα Υπουργικές Αποφάσεις.

Η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαθέσιμη εδώ

 

Σχόλια (10)
Προσθήκη σχολίου

16-02-2024 21:30ΑΡΗΣ

ΑΠΛΑ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ

Απάντηση

16-02-2024 17:59kda97@yahoo.com

και ειδικά για τα λιπάσματα βιοδιεγέρτες, των οποίων ο σκοπός δεν είναι αμιγώς η παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά, ήδη έχει γίνει το λάθος στον εφαρμοστικό για το θέμα των ποσοτήτων. Να τα γραφει γεωπόνος που έχει επαφή με χωράφι.

Απάντηση

16-02-2024 17:36Κώστας

Οι όροι κατανάλωσης για το πριμ ειδικής θρέψης δεν προκύπτουν απο τον εφαρμοστικό.Αυτο που λέει είναι να φαίνεται η ποσότητα λιπάσματος και το είδος του στο τιμολόγιο του 2023.Η ελάχιστη ή η συνιστώμενη ποσότητα ανά καλλιέργεια είναι τεράστιο επιστημονικό λάθος να διευκρινιστεί γενικά και όχι σε επίπεδο αγροτεμαχίου σύμφωνα με τις παρελθούσες λιπάνσεις, το είδος εδάφους, τις βροχοπτώσεις περιοχής, την υπάρχουσα θρεπτική κατάσταση κτλ.Καλύτερα να την αφήσουν πέρα την νόρμα αυτή γιατι θα ξεφτιλιστούν, να το κανει ο γεωπόνος του ΣΠΔ. .Τα Κυδ θα εισπράξουν για την καθοδήγηση - δήλωση ή ο γεωπόνος ΣΠΔ για την καθοδήγηση και τον έλεγχο των χαρτιών ή και οι δύο.Ότι έχει φασαρία - έχει.

Απάντηση

16-02-2024 17:10ΚΥΔ

Τρεις γρήγορες παρατηρήσεις: - η διασταύρωση στα λιπάσματα γίνεται επάνω στη συνιστώμενη λίπανση, κι όχι στην ελάχιστη όπως αναφέρεται στο άρθρο. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το πόσο λίπασμα επιλέγει κάποιος να ρίξει στα αγροτεμάχιά του, θα ενεργοποιεί τα οικολογικά σχήματα με βάση τη μέγιστη θεωρητική ποσότητα λίπανσης. Δηλαδή, με απλά λόγια ελαχιστοποιείται η επιδότηση. - Οι μελέτες της λίπανσης για τα οικολογικά σχήματα, της ιδιοκατανάλωσης στην συνδεδεμένη ψυχανθών κλπ., που προστέθηκαν εφέτος, είναι χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες. Σε συνδυασμό με το απαιτούμενο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (που προϋποθέτει υπογραφή Γεωπόνου) και πολλές άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής, θα επιφέρουν φόρτο στα ΚΥΔ και φυσικά επιπλέον έξοδα στον αγρότη. - Για άλλη μία χρονιά οι εγκύκλιοι έπονται των δηλώσεων καλλιέργειας. Και πρέπει μέσα σε 15 ημέρες να συλλεχθούν όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά, να ξαναγίνουν οι μελέτες, να ξανακαταχωρηθούν τα δεδομένα, να διασταυρωθούν τα πιθανά σφάλματα καταχώρησης, για την πλειονότητα σχεδόν των αγροτών.

Απάντηση

16-02-2024 13:30Γιωργος

Κυβερνηση κιναιδων και αφορισμενων,αναθεματισμενων.ερχεται νεμεσις.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (4)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά