BACK TO
TOP
Νέα της Timac Agro | ΛΥΔΑ

Πλήρες πρόγραμμα λίπανσης σκληρού σίτου για υψηλές αποδόσεις και πρωτεΐνη 17%

Όντας γόνος οικογένειας µε αγροτική παράδοση από το 1966 στην περιοχή της Λάρισας, ο Κώστας Παναγούλης δεν είδε ποτέ τη βασική λίπανση στο σκληρό σιτάρι ως µία υπόθεση ρουτίνας.

42-43_59

Γιάννης Ρούπας

41
0

Ο ίδιος είναι παραγωγός από το 1992, κλείνοντας αισίως 30 χρόνια στο αγροτικό επιχειρείν. Καλλιεργεί περίπου 2.000 στρέµµατα σκληρού σιταριού, ενώ διαθέτει επίσης 300 στρέµµατα µε βιοµηχανική ντοµάτα και άλλα 200 µε ακρόδρυα. Συµπληρωµατικά, παράγει σε µικρότερες εκτάσεις ελαιοκράµβη, βαµβάκι, κριθάρι, καλαµπόκι, σύκα και µήλα.  Ας σηµειωθεί πως η καλλιέργεια των ακρόδρυων γνωρίζει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στο νοµό Λάρισας, µε πολλές νέες φυτεύσεις σε ετήσια βάση.

Ο Κώστας Παναγούλης συνεργάζεται την τελευταία τριετία µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α, έχοντας προηγουµένως γίνει αποδέκτης θετικών σχολίων από συνάδελφους παραγωγούς, αποφασίζοντας να κάνει τις πρώτες του δοκιµές αρχικά στην βιοµηχανική ντοµάτα και στη συνέχεια στο σκληρό σιτάρι.

Ιδανική σύνθεση για τα σιτηρά

Στο σκληρό σιτάρι, ο Κώστας Παναγούλης εµπιστεύεται για τη βασική λίπανση το Duofertil Eurocereal και όπως λέει ο ίδιος, το αποτέλεσµα τον δικαιώνει. «Αυτό που είδα είναι πως τα φυτά δεν κρεµάσανε και δεν κιτρινίσανε πριν εφαρµόσω την επιφανειακή λίπανση. Έµειναν πράσινα και µε ζωντάνια µέσα στο χειµώνα». Όπως εξηγεί ο παραγωγός , η σταδιακή αποδέσµευση των θρεπτικών στοιχείων του Duofertil Eurocereal επέτρεψε στο σιτάρι να µένει χορτάτο καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινόπωρου και του χειµώνα, δίχως να παρουσιαστούν συµπτώµατα τροφοπενίας, παρά τις έντονες βροχές που συνήθως οδηγούν σε φαινόµενα έκπλυσης του παρεχόµενου λιπάσµατος.

Όπως συµπληρώνει η Παναγιώτα Μαντάκου, Business Development & Regulatory Officer της Timac Agro | ΛΥ∆Α, η τεχνολογία MPPA DUO που περιέχει το Duofertil Eurocereal προστατεύει τις λιπαντικές µονάδες δίνοντας έµφαση στον φώσφορο.

Το MPPA DUO προστατεύει τον παρεχόµενο φώσφορο από δεσµεύσεις ασβεστίου τόσο σε αλκαλικά όσο και σε όξινα εδάφη. Παράλληλα κινητοποιεί και ξεµπλοκάρει θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται στο έδαφος, τα οποία ήταν δεσµευµένα από προηγούµενες λιπάνσεις και τα καθιστά διαθέσιµα στο φυτό. Επίσης περιέχει µια πρόδροµη ορµόνη κυτοκινίνης , το XCK, που διεγείρει το µεταβολισµό του φυτού και την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος µε αποτέλεσµα την καλύτερη απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, εξασφαλίζοντας µια άριστη εγκατάσταση καλλιέργειας µε εύρωστα και ζωηρά φυτά, ανθεκτικότερα σε µυκητολογικές ασθένειες.

«Ας τονίσω επίσης πως η διαφορά που είδα αφορά χωράφια στα οποία είχα ρίξει λίπασµα σωστά, κάνοντας χρήση σύγχρονου λιπαντή µε GPS. Το Duofertil Eurocereal απέδωσε καλύτερα αποκλειστικά λόγω της σύστασης του και των ιδιοτήτων του. Όλες οι υπόλοιπες παράµετροι που θα µπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσµα ήταν πανοµοιότυπες», επισηµαίνει ο παραγωγός.

Παρά τον δύσκολο περσινό χειµώνα, όπου έπεσαν περισσότερα χιλιοστά βροχής από το ιδανικό, τα χωράφια του Κώστα Παναγούλη απέδωσαν κατά µέσο όρο 390 κιλά το στρέµµα, µε πρωτεΐνη έως και 17%.  Έχοντας σύµβαση µε την Barilla για παραδόσεις σκληρού σιταριού, κάθε διόρθωση στη παραγωγή που οδηγεί σε ποιοτικότερο σιτάρι µετράει.

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που διαθέτει επίσης το Eurocereal είναι η καλή κοκκοµετρία, που οδηγεί σε οµοιόµορφη διασπορά. «Έχοντας έναν σωστό λιπαντήρα και έναν ποιοτικό κόκκο, µπορώ εγώ να ορίσω το πώς θα λιπάνω. Αν το λίπασµά µου είναι σκόνη, δεν γίνεται δουλειά», συµπληρώνει ο Κώστας Παναγούλης.

Πρωιµότητα στη ντοµάτα µε Fertiactyl

Οι πρώτες επιτυχείς δοκιµές µε προϊόντα της Timac Agro | ΛΥ∆Α για τον Κώστα Παναγούλη έγιναν στα 300 στρέµµατα βιοµηχανικής ντοµάτας που διαθέτει. Όπως εξηγεί ο Αλέξης Ζωσιµάς, διευθυντής πωλήσεων της Timac Agro | ΛΥ∆Α  σε Θεσσαλία, Πιερία και Φθιώτιδα, το Fertiactyl GZ µε σύνθεση 13-0-5 είναι o πλέον κατάλληλος βιοδιεγέρτης για την επιτυχή εγκατάσταση των καλλιεργειών και την πρώιµη ανάπτυξη των φυτών. Περιέχει όλα τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας Fertiactyl Complex τα οποία είναι τα χουµικά-φουλβικά οξέα, η γλυκίνη-µπεταίνη και η ζεατίνη.

«Το Fertiactyl GZ ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος για µεγαλύτερη εξερεύνηση του εδάφους και καλύτερη ικανότητα θρέψης, ενώ διεγείρει τη φωτοσυνθετική λειτουργία των φυτών για την παραγωγή περισσότερης ενέργειας», συµπληρώνει ο Αλέξης Ζωσιµάς.

Για αντοχή στο αβιοτικό στρες και σταθερά υψηλές αποδόσεις

Τριάντα χρόνια λειτουργίας συµπλήρωσε πριν λίγο καιρό το κατάστηµα γεωργικών εφοδίων της οικογένειας Χατζηµιχαήλ επί της Περιφερειακής Οδού της Λάρισας. Το κατάστηµα το τρέχουν η Ξανθή και ο Αναστάσιος Χατζηµιχαήλ, ενώ ετοιµάζονται να αναλάβουν οι κόρες τους Χριστίνα και Ιωάννα Χατζηµιχαήλ ως δεύτερη γενιά.

Η συνεργασία της οικογένειας µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α  µπαίνει πλέον στον τέταρτο χρόνο της µε τις προοπτικές να είναι ολοένα και καλύτερες. Πέραν του Duofertil Eurocereal, που αγοράζουν πελάτες όπως ο Κώστας Παναγούλης για τη βασική λίπανση στα σιτηρά, ένα σηµαντικό κοµµάτι του πελατολόγιου της επιχείρησης δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση και στους διαφυλλικούς βιοδιεγέρτες της Timac Agro | ΛΥ∆Α όπως το Fertileader Magical και Fertileader Elite, σηµειώνουν οι αδερφές Χατζηµιχαήλ, για τα οπωροφόρα της περιοχής. Όπως επιβεβαιώνει η Ιωάννα Χατζηµιχαήλ, µπορεί στην περιοχή να επικρατούν κυρίως οι εκτατικές καλλιέργειες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια επεκτείνονται σηµαντικά και τα ακρόδρυα. 

Ο πατέρας των αδερφών Χατζηµιχαήλ και ιδρυτής της επιχείρησης, Αναστάσιος, εξηγεί στην Agrenda πως το αγροτικό εισόδηµα της περιοχής της Λάρισας, µαζί µε τα Φάρσαλα, προέρχεται χονδρικά κατά 20% από το βαµβάκι, περίπου 30% από δενδρώδεις και το υπόλοιπο 50% από τα σιτηρά (κυρίως το σκληρό).

Οι δύο αδερφές συµπληρώνουν επίσης πως παρά τις ανατιµήσεις στα κόστη θρέψης την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, δεν παρουσιάστηκε µείωση στον όγκο πωλήσεων λιπασµάτων στην περιοχή, κάτι που αποδίδουν κυρίως στις υψηλότερες τιµές πώλησης των αγροτικών εµπορευµάτων και στις καλύτερες τιµές που αναµένονται για τα ακρόδρυα. Σηµειώνεται πως λόγω έλλειψης ποιοτικής γης και του ανάγλυφου της περιοχής, οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις στη Λάρισα δεν παρουσιάζουν αύξηση, µε την επένδυση στην αύξηση των αποδόσεων να µοιάζει µονόδροµος µε αναµενόµενο θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα για τον παραγωγό στη φετινή συγκυρία.

Καλύτερη απορρόφηση στοιχείων µε το Fertileader Magical

Το Fertileader Magical είναι ένα λίπασµα βιοδιεγέρτης, κατάλληλος για διαφυλλικές εφαρµογές και ειδικά σχεδιασµένος για καλλιέργειες που εµφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε µαγνήσιο (Mg) και ασβέστιο (Ca) εξηγεί στην Agrenda η τοπική σύµβουλος θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, Γεωργία Ντελή. Το σκεύασµα ενσωµατώνει την τεχνολογία Seactiv® Complex, η οποία βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και την κίνηση των θρεπτικών ουσιών µέσα στο φυτό, ενώ αυξάνει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα µέσω της παράτασης της διάρκειας ζωής των χλωροπλαστών (StayGreen effect). Επιπροσθέτως, συντελεί σε υψηλότερη αντοχή στο αβιοτικό στρες των φυτών ενώ ενισχύει τις φυσιολογικές διεργασίες τους. Παράλληλα, βελτιστοποιεί τη φωτοσύνθεση των φύλλων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα οµοιόµορφη θρέψη, έντονη ανθοφορία και υψηλές αποδόσεις.

Fertileader Elite για ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το δεύτερο σκεύασµα, κατάλληλο για διαφυλλική εφαρµογή, που έχει κερδίσει τους Λαρισαίους παραγωγούς, είναι το Fertileader Elite, µε ειδική σύνθεση 9-0-6 + 12% CaO + 0,1% Β. «Το Elite είναι ειδικά σχεδιασµένο για καλλιέργειες που εµφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ασβέστιο, ενώ σε συνδυασµό µε την τεχνολογία Seactiv επιτυγχάνεται µια βέλτιστη ποιοτική ωρίµανση, προστατεύοντας την καλλιέργεια από τις αβιοτικές καταπονήσεις» καταλήγει η Παναγιώτα Μαντάκου, Business Development & Regulatory Officer της Timac Agro | ΛΥ∆Α.Φωτογραφίες: Γεωργία Καραμαλή

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία