Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ζωϊκό Κεφάλαιο

Κατασχέσεις σε αποζημιώσεις εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου κλείνουν μονάδες

Ποσά που έχουν καταβληθεί για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου που θανατώνεται στο πλαίσιο εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων εξυγίανσης δεσμεύονται στους λογαριασμούς δικαιούχων για άλλες οφειλές.

mantir__1_

229
0

Σε αυτό το πλαίσιο κτηνοτρόφοι ζητούν την άρση της αναγκαστικής προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, αφού ως έχει το θεσμικό περιβάλλον οδηγεί τις εκμεταλλεύσεις τους στην χρεωκοπία, σε περίπτωση που ενταχθούν σε τέτοιου είδους προγράμματα.

Τον συμψηφισμό αυτών των αποζημιώσεων με οφειλές  προς το Ελληνικό Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή και σε τρίτους πιστωτές των δικαιούχων μέσω κατασχέσεων των καταβαλλομένων ποσών ή των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους τα εν λόγω ποσά κατατίθενται αναφέρουν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως εξηγούν σε σχετική επιστολή με παραλήπτες την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να εισπράξουν οι παραγωγοί τις αποζημιώσεις που δικαιούνται χρειάζεται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κάτι που στις περισσότερες των περιπτώσεων συνιστά άθλος.

Σύμφωνα με τους ίδιους, αν δεν θεσπιστεί η κατ΄ εξαίρεση  καταβολή των αποζημιώσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης και δεν χαρακτηρισθούν ακατάσχετα τα καταβλητέα ποσά τότε με μαθηματική ακρίβεια το υφιστάμενο πλαίσιο οδηγεί:

α) Στην άμεση οικονομική καταστροφή των εκμεταλλεύσεων  (κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών κ.λπ.) που έχουν συμμορφωθεί (υποβαλλόμενες στις σχετικές δυσβάσταχτες δαπάνες) με τα μέτρα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.

β) Στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, αφού καθιστά οικονομικά αδύνατη την αντικατάστασή του.

γ) Στη μεσοπρόθεσμη υπονόμευση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της απροθυμίας και αδυναμίας που οι υπόχρεες στην εφαρμογή τους εκμεταλλεύσεις θα επιδείξουν, για τη συμμόρφωση τους σε ανάλογα μέτρα εξυγίανσης στο άμεσο και στο απώτερο μέλλον.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜΘ:

Θέμα : «Υλοποίηση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για τα έτη 2019 και 2020 (Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθ. 2603/260091/14.10.2019 ΦΕΚ Β’ 3868/21.10.2019 και 884/80542/11.03.2020 ΦΕΚ Β’ 990/23.03.2020.

 

Κύριε Υπουργέ   

Επανερχόμαστε με την επιστολή μας αυτή, ζητώντας την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση του προαναφερθέντος θέματος, που σας έχει καταστεί λεπτομερώς γνωστό, μέσω σχετικής ενημέρωσης από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους, όσο τουλάχιστον αφορά τις δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την καταβολή των οικονομικών αποζημιώσεων και καταθέτουμε για δεύτερη φορά τη δική μας άποψη - πρόταση, η οποία συνοψίζεται στα εξής σημεία :

  • Οι προαναφερόμενες αποζημιώσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, καταβάλλονται στους δικαιούχους με αποκλειστικό σκοπό την  διασφάλιση σε αυτούς των αναγκαίων κεφαλαίων για την αντικατάσταση του ζωικού πληθυσμού που θανατώνεται κατά την εφαρμογή των ως άνω αναγκαστικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου, μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια στην προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Η οποιαδήποτε ποσόστωση ή συμψηφισμός των παραπάνω αποζημιώσεων που αναλογούν στους δικαιούχους ή και η αλλαγή του προορισμού των ποσών, προκειμένου να πληρωθούν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή και σε τρίτους πιστωτές των δικαιούχων μέσω κατασχέσεων των καταβαλλομένων ποσών ή των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους τα εν λόγω ποσά κατατίθενται, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια α) Στην άμεση οικονομική καταστροφή των εκμεταλλεύσεων  (κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών κ.λπ.) που έχουν συμμορφωθεί (υποβαλλόμενες στις σχετικές δυσβάσταχτες δαπάνες) με τα μέτρα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.

β) Στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, αφού καθιστά οικονομικά αδύνατη την αντικατάστασή του.

γ) Στη μεσοπρόθεσμη υπονόμευση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της απροθυμίας και αδυναμίας που οι υπόχρεες στην εφαρμογή τους εκμεταλλεύσεις θα επιδείξουν, για τη συμμόρφωση τους σε ανάλογα μέτρα εξυγίανσης στο άμεσο και στο απώτερο μέλλον.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ 2603/14.10.2019 δε χρειαζόταν η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά την είσπραξη των αποζημιώσεων, για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου.

Για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω, προσθέτοντας σε αυτούς τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που συνεπάγεται η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισής της, επιβάλλεται η ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ καταβολή των αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου προς τους δικαιούχους, για το 2019 και μετά, αλλά και για το μέλλον, χωρίς την προϋπόθεση της προσκόμισης εκ μέρους τους, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, τα δε καταβλητέα ποσά να χαρακτηρισθούν ακατάσχετα.

 

Η σημερινή πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε όλοι, λόγω των αναγκαστικών επιβαλλόμενων μέτρων για την πανδημία, είναι μία αντίστοιχη περίπτωση με την επιβολή μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου. Πόσο λογικό και δίκαιο θα ήταν να ζητηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ή να κατασχεθούν για χρέη προς τρίτους, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δίνονται στους πληττόμενους, από τα αναγκαστικά επιβαλλόμενα μέτρα;   

 

Γνωρίζοντας την επίγνωση που έχετε για τις τραγικές οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα και θα αντιμετωπίσουν και στο άμεσο μέλλον, η κτηνοτροφική και η πτηνοτροφική παραγωγή, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα, σε κάθε επιβαλλόμενη νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση, προκειμένου να καταβληθούν ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, στους δικαιούχους,  οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις και ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για τα έτη από το 2019 και μετά, αλλά και για το μέλλον, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους τους ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και  να χαρακτηρισθούν τα καταβαλλόμενα ποσά ως ακατάσχετα.

Επίσης να επιστραφούν αναδρομικά, τα ποσά που παρακρατήθηκαν για λογαριασμό οιουδήποτε φορέα από τους δικαιούχους, των οποίων έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή, πριν τη νομοθετική σας παρέμβαση.

 

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας για τη θετική έκβαση του αιτήματός μας.

 

               

                       ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ Α.Μ.Θ

 

Προς πίνακα αποδεκτών:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αχαρνών 2, Τ.Κ. 104 32

ΑΘΗΝΑ

Ε-mail : info@minagric.gr

Υπόψη : Υπουργού κυρίου Μαυρουδή Βορίδη

               Υφυπουργού κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή

 

Κοινοπ/σεις : 1.  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

                                        Νίκης 5 – 7, Τ.Κ. 101 80

                                        ΑΘΗΝΑ

                                        Ε-mail : public@mnec.gr.

                            Υπόψη : Υπουργού κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη

  1. Υπουργείο Οικονομικών

                           Υπόψη : Υφυπουργού Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και  Δημόσιας Περιουσίας κυρίου Απόστολου Βεζυρόπουλου

                Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84

                ΑΘΗΝΑ

                Ε-mail : yfyp.fpdp@minfin.gr

  1. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

                                Υπόψη : Διοικητού κυρίου Γεωργίου Πιτσιλή

                Καραγιώργη Σερβίας 8, Τ.Κ. 105 62

                ΑΘΗΝΑ

Ε-mail : ggde@mofadm.gr

  1. Περιφερειάρχης ΑΜΘ
  2. Βουλευτές ΑΜΘ
  3. ΜΜΕ

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία