BACK TO
TOP
Ζωϊκό Κεφάλαιο

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα διερεύνησης γρίπης των πτηνών σε εγχώριες εκμεταλλεύσεις πουλερικών

Καθοριστήκαν με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας (εφεξής «Πρόγραμμα»), το οποίο θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

programma-diereunhshs-griphs-pthnwn

38
0

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην έγκαιρη ανίχνευση ιών γρίπης των πτηνών χαμηλής και υψηλής παθογονικότητας σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Διεύθυνση Υγείας των Ζώων-Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων είναι αρμόδιο για τη σύνταξη του Προγράμματος, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εφαρμογής του, τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, τη συγκέντρωση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων και την υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε.  Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του στηρίζονται στις αρχές ανάλυσης του κινδύνου βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι πληθυσμοί, περιοχές και εκμεταλλεύσεις υψηλής επικινδυνότητας που αποτελούν στόχο δειγματοληψίας για τη γρίπη των πτηνών.  

Θα βρείτε το ΦΕΚ διαθέσιμο εδώ.

Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράγοντες κινδύνου:

α) Tο ιστορικό του νοσήματος και η τρέχουσα επιζωοτιολογική κατάσταση σε μια περιοχή, στο σύνολο της χώρας και σε γειτονικά κράτη,

β) η εγγύτητα των εκμεταλλεύσεων σε κάθε είδους υδατοσυλλογή που συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός μεταναστευτικών άγριων πτηνών, κυρίως των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes,

γ) η τυχόν ύπαρξη μεταναστευτικών διαδρόμων άγριων πτηνών και η χρονική περίοδος αυξημένων μετακινήσεων τους προς τη χώρα,

δ) ο αριθμός, η πυκνότητα και ο τύπος των εκμεταλλεύσεων σε μια περιοχή,

ε) το επίπεδο βιοσφάλειας στις εκτροφές και η πρόσβαση των πουλερικών σε υπαίθριους χώρους,

στ) ο τύπος και η συχνότητα μετακινήσεων πουλερικών και προϊόντων αυτών,

ζ) τα εκτρεφόμενα είδη πουλερικών και η συνύπαρξη διαφορετικών ειδών σε κοινές εγκαταστάσεις,

η) η παραγωγική κατεύθυνση, οι διαχειριστικές πρακτικές και η διάρκεια εκτροφής.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, με γνώμονα τους ανωτέρω παράγοντες κινδύνου και τους στόχους που θέτει το Πρόγραμμα ανά Περιφερειακή Ενότητα, εντάσσουν στο πλάνο δειγματοληψιών τις εκμεταλλεύσεις εκείνες που εκτιμάται ότι διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο προσβολής από τη γρίπη των πτηνών.

Δείγματα από τα πουλερικά

Μία φορά εντός του έτους εφαρμογής του Προγράμματος λαμβάνονται δείγματα από τα πουλερικά των ανωτέρω εκμεταλλεύσεων είτε στις εγκαταστάσεις που εκτρέφονται, τουλάχιστον 15 ημέρες από την τοποθέτησή τους, είτε μετά το πέρας της παραγωγικής τους ζωής, στα πτηνοσφαγεία. Όταν τα πτηνοσφαγεία δεν εδρεύουν στον ίδιο νομό με τα πτηνοτροφεία προέλευσης των πουλερικών, τα δείγματα συλλέγονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για τα πτηνοσφαγεία, κατόπιν ενημέρωσής τους από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του Προγράμματος στους νομούς έδρας των πτηνοτροφείων. Οι δειγματοληψίες στο πλαίσιο του Προγράμματος συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα ελέγχου σαλμονελών), όπου αυτό είναι εφικτό. Μετά τη συλλογή τους, τα δείγματα αποστέλλονται στα αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3. A.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΡΝΙΘΩΝ Συλλέγονται τουλάχιστον 10 αιμοδείγματα ανά εκμετάλλευση. Εφόσον στην εκμετάλλευση εκτρέφονται σμήνη ορνίθων σε περισσότερους από έναν θαλάμους, λαμβάνονται κατά ελάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο. Ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση, το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες εκμεταλλεύσεων ορνίθων:

Α.1.1 Στις εκμεταλλεύσεις ορνίθων αναπαραγωγής, όπου προβλέπεται να δειγματιστούν οι 42 από τις συνολικά 64 που εκτιμάται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο.

Α.1.2 Στις συμβατικές εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής (δαπέδου και κλωβοστοιχίες), όπου προβλέπεται η λήψη δειγμάτων στις 60 από τις συνολικά 385 εκμεταλλεύσεις σε κίνδυνο.

Α.1.3 Στις εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής/βιολογικής εκτροφής, όπου προβλέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας στις 60 από τις συνολικά 250 εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο.

 

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων Ζωϊκό Κεφάλαιο Τυροκόμος