BACK TO
TOP
Agrenda

Κάθε σεντ από το ΠΑΑ προς το τσεκ σβήνει 10 θέσεις Νέων Αγροτών

Την επιµονή του στην απόλυτη ευελιξία σε επι µέρους κατανοµές κονδυλίων από τον κουµπαρά των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος των άµεσων ενισχύσεων, φρόντισε να δείξει µε όλους τους τρόπους µε την παρουσία του στις Βρυξέλλες την περασµένη βδοµάδα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης.

tsek-porous-PAA-neoi-agrotes

Γιώργος Κοντονής

1386
15

Κάθε ένα σεντ αύξηση του τσεκ με μεταφορά πόρων από το ΠΑΑ, χάνονται ακριβώς δέκα θέσεις Νέων Αγροτών

Η προσπάθεια αυτή γίνεται στα πλαίσια της άµβλυνσης των εντυπώσεων από τις µειώσεις στη βασική ενίσχυση αλλά και τα αποτελέσµατα των πληρωµών των eco-schemes στα τέλη Απριλίου, όπου αναµένεται να υπάρξει ένα νέο κύµα διαµαρτυριών ίσως ακόµη πιο έντονο από εκείνο του ∆εκεµβρίου.

Προφανώς εδώ γίνεται λόγος για τα 189.166.004 ευρώ που µεταφέρθηκαν από τον πυλώνα των άµεσων ενισχύσεων (το 10% του προϋπολογισµού) στα προγράµµατα κατά τον σχεδιασµό του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Κάθε 1 σεντ στο τσεκ, αντιστοιχεί σε πέντε επενδυτικούς φακέλους Σχεδίων ή στερεί την ευκαιρία ένταξης 10 Νέων Αγροτών

Η αφαίρεση αυτών των χρηµάτων από τα Προγράµµατα θα σηµαίνει και µείωση της στήριξης των κατ’ επάγγελµα αγροτών καθώς θα επηρεαστούν άµεσα Μέτρα όπως οι Νέοι Αγρότες και τα Σχέδια Βελτίωσης, δηλαδή τους σοβαρότερους και κυριότερους πυλώνες των διαρθρωτικών προγραµµάτων. 

Η εξισωτική αποζηµίωση που πληρώνεται σε πάνω από 400.000 εκµεταλλεύσεις έχει ένα φιξ ποσό (236.043.581 ευρώ εκ των οποίων τα 153.428.328 ευρώ είναι η Ενωσιακή Συµµετοχή) που δεν πρόκειται σε καµία των περιπτώσεων να επηρεαστεί. Τα µαθηµατικά λοιπόν δείχνουν τα εξής:

  • Πόσοι Νέοι Αγρότες µένουν εκτός προγράµµατος εφόσον αφαιρεθούν από το Μέτρο έστω τα 70 εκατ. ευρώ από τα 189 εκατ. ευρώ για τα οποία γίνεται λόγος µεταφοράς; Συνολικά 2.200 περίπου υποψήφιοι (µέσος όρος ενίσχυσης 32.500 ευρώ) που θα γινόντουσαν κατ’ επάγγελµα αγρότες, την ώρα που στο ΥΠΑΑΤ κάνουν λόγο για στόχο ένταξης 60.000 Νέων Αγροτών στο επάγγελµα µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου.
  • Αντίστοιχα τα 70 εκατ. ευρώ µεταφράζονται σε 1.400 επενδύσεις για αγροτικά µηχανήµατα από επαγγελµατίες του κλάδου µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης που δεν θα µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν (µέσος όρος ενίσχυσης 50.000 ευρώ). Ή 3.700 φάκελοι αν µιλάµε για 189 εκατ. ευρώ.
  • Πόσο ανεβαίνει τώρα η βασική ενίσχυση µε την προσθήκη 189 εκατ. ευρώ στις άµεσες ενισχύσεις; O µέσος όρος των δικαιωµάτων σε όλες τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις αυξάνεται κατά 3,5 ευρώ στις αροτραίες (26,6 ευρώ το στρέµµα), κατά 4,3 ευρώ για τις δενδρώδεις (32,6 ευρώ το στρέµµα) και κατά 2,5 ευρώ στα βοσκοτόπια (18,5 ευρώ για τα βοσκοτόπια). Τα ποσά αυτά δίνονται σε όλους τους αγρότες.

Με απλούς υπολογισµούς λοιπόν η βασική ενίσχυση πληρώνεται σε 38.358.210 στρέµµατα σε όλους τους παραγωγούς που κάνουν ΟΣ∆Ε. Αν θέλουν οι αρχές να αυξήσουν τα δικαιώµατα έστω κατά 1 σεντ του ευρώ ανά στρέµµα κατά µέσο όρο, θα πρέπει και να µεταφέρουν ποσό ύψους 383.580 ευρώ στις άµεσες ενισχύσεις από το ΠΑΑ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην ένταξη 10 Νέων Αγροτών ή σε 5 επενδυτικούς φακέλους Σχεδίων Βελτίωσης (50-60% ενίσχυση). «Άποψή µας είναι πως τα προγράµµατα είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι της ΚΑΠ, από το να µοιράζουµε µίζερα λίγα λεφτά σε όλες τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις», είχε αναφέρει πρόσφατα δηµοσίως ο καθηγητής του ΓΠΑ, Στάθης Κλωνάρης ένας εκ των συµβούλων που συµµετείχε στο σχεδιασµό του Στρατηγικού της ΚΑΠ.

Ακόµα δεν προκηρύχθηκαν τα Σχέδια Βελτίωσης, µετρούν απώλειες 74 εκατ. ευρώ

Ήδη η πρώτη ανακατανοµή των κονδυλίων στα Προγράµµατα για να διαµορφωθεί το Μέτρο «Επιδότησης Ασφαλίστρων» έχει επηρεάσει τα µελλοντικά Σχέδια Βελτίωσης, µειώνοντας την Ενωσιακή Συµµετοχή κατά 74 εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά για ένα Μέτρο το οποίο συνδέεται µε το νέο πλαίσιο προαιρετικής ασφάλισης του ΕΛΓΑ το οποίο δεν έχει ακόµη θεσµοθετηθεί και δεν είναι καθόλου βέβαιη η απορρόφηση των κονδυλίων. Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο όταν και σχεδιάστηκε στα πλαίσια  του ΠΑΑ 2014-2020  δεν λειτούργησε ποτέ και διαγράφηκε, ενώ ούτε στην αρχική κατάθεση του Στρατηγικού Σχεδίου είχε προβλεφθεί. Αναλυτικότερα, η ανατακατανοµή κονδυλίων που έφερε η ενεργοποίηση του Μέτρου ύψους 200 εκατ. ευρώ (κοινοτικό χρήµα) έγινε ως εξής: 

  • Ανειληµµένα έργα υποδοµών εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας: Η Ενωσιακή Συµµετοχή µειώνεται στα 20.000.000 ευρώ µετά την ανακατανοµή 40 εκατ. ευρώ.
  • Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα: Στο εγκεκριµένο ΣΣ ΚΑΠ η Ενωσιακή Συµµετοχή ήταν 313.082.616 ευρώ και πλέον διαµορφώνεται στα 239.011.796 ευρώ (µείωση 74.080.820 ευρώ).
  • Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση/εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων: Στο εγκεκριµένο ΣΣ ΚΑΠ η Ενωσιακή Συµµετοχή ήταν 130 εκατ. ευρώ και πλέον διαµορφώνεται στα 100 εκατ. ευρώ (µείωση 30 εκατ. ευρώ).
  • Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα (εξισωτική αποζηµίωση): Η Ενωσιακή Συµµετοχή µειώθηκε κατά 30.929.180 ευρώ και πλέον διαµορφώνεται στα 798.070.820 ευρώ. Όπως αναφέρεται: «Η µείωση αυτή οφείλεται στην αφαίρεση 217.000 εκταρίων από τις εκτάσεις που ενισχύονται λόγω φυσικών µειονεκτηµάτων, εκτός των ορεινών, δεδοµένου ότι ήταν phasing out λόγω του νέου καθορισµού των εν λόγω περιοχών, το 2018».
  • Συστήµατα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίµων: Η Ενωσιακή Συµµετοχή µειώθηκε κατά 5 εκατ. ευρώ και πλέον διαµορφώνεται στα 30 εκατ. ευρώ.
  •  Ανάπτυξη συνεργασιών µε σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή µέσω Επιχειρησιακών Οµάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και βιωσιµότητα της Γεωργίας (ΕΣΚ-Γεωργίας): Η Ενωσιακή Συµµετοχή µειώθηκε κατά 20 εκατ. ευρώ και πλέον διαµορφώνεται στα 60 εκατ. ευρώ.

Να χρηµατοδοτηθούν οι κρίσεις στη γεωργία µε το 2% της ΚΑΠ

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε επίσης ότι πρέπει να εξεταστεί η διάθεση του 2% του ετήσιου προϋπολογισµού της ΚΑΠ για την αντιµετώπιση κλιµατικών κρίσεων για ειδικές ενισχύσεις έπειτα από κλιµατικές καταστροφές. Αυτό το 2% αντιστοιχεί σε ετήσιο ποσό ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ. Και αν την περασµένη προγραµµατική περίοδο δόθηκαν αντίστοιχα χρήµατα για την ενεργοποίηση Μέτρων κρίσεων (π.χ ελαιώνες, ζωοτροφές) έγινε στα τέλη της περιόδου, όπου είχαν προκηρυχθεί τα περισσότερα µεγάλα προγράµµατα και έπρεπε να µοιραστούν «υπόλοιπα» που είχαν περισσέψει.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (15)
Προσθήκη σχολίου

06-04-2024 20:00Πιτσικαμορτης

Καλύτερα γλίτωσαν οι άνθρωποι

Απάντηση

31-03-2024 18:14Iio@

Oti rafo ta lete ta kalitera alios ta sas brizo afoy eipa me plironi to koma

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (5)

31-03-2024 17:06Ουστ

Ντροπή να γράφεται τέτοιες αρχιμαλακιες! Ξεφτίλες! 1 σεντ μείον 10 αγρότες! Ψωροκώσταινας γαμημενη!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

31-03-2024 10:29Νέος αγρότης

Να κοπούν όλες οι επιδοτήσεις και να δώσουν τα χρήματα στα προγράμματα(σχέδια, νέοι κ.τ.λ.). Αν θέλουν να συνεχίσουν να τις δίνουν να τις συνδέσουν με το παραγόμενο προϊόν. Δεν παράγεις δεν παίρνεις επιδότηση.Είναι απαράδεκτο η εκάστοτε κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τις επιδοτήσεις ως μια έξτρα επιδοματικη πολιτική και να παίρνουν επιδοτήσεις άνθρωποι που δεν παράγουν τίποτα και απλά κάνουν μια δήλωση ΟΣΔΕ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

31-03-2024 08:49ΑΓΡΟΤΗΣ

Αρα με κάθε ένα σεντ γλυτώνουμε δέκα νέους από το να γίνουν δούλοι κάτι είναι και αυτό

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία