Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Η κατάλληλη στιγμή για την ορθή επιφανειακή λίπανση στις καλλιέργειες σιτηρών

Στο στάδιο του αδελφώµατος εισέρχεται η καλλιέργεια σιτηρών, το οποίο συµπίπτει µε την περίοδο της έντονης απορρόφησης του αζώτου µε τη χορήγηση της επιφανειακής λίπανσης να ταυτίζεται µε την έναρξη αυτής της µεγάλης ζήτησης των φυτών. Μαζί µε το άζωτο η ταυτόχρονη χορήγηση θείου στις απαιτούµενες ποσότητες επιδρά παράλληλα θετικά στις τελικές αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής και βοηθά στην ενίσχυση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών.

27-30_cover_30

1753
0

 

GAVRIELNutrimore Winner και N-PLUS για υψηλη και ποιοτικη αποδοση

της Ιωάννας Καλκούνου

Η επιφανειακή λίπανση πλησιάζει και πράγµατι το άζωτο που θα προσθέσουµε στα σιτάρια µας θα καθορίσει και τις αποδόσεις τους. Αρκεί να αναλογιστούµε ότι για κάθε 4 µονάδες αζώτου που πάνε χαµένες, η απόδοση των σιτηρών µειώνεται κατά 100 κιλά το στρέµµα. Η επιφανειακή λίπανση είναι επένδυση και πράγµατι οι αξιόπιστες επιλογές λιπάσµατος είναι λίγες. Μία από αυτές που πραγµατικά σου επιστρέφει το κόστος της επένδυσης σου σε άζωτο στο πολλαπλάσιο είναι το Nutrimore Winner. Το Nutrimore Winner υπόσχεται ξεκάθαρη υπεροχή και εγγυάται υψηλές αποδόσεις γιατί είναι το µόνο µε δύο ασπίδες προστασίας!

ΑΣΠΙ∆Α Νο 1: Το Nutrimore Winner περιέχει το µοναδικό Agrotain. Το Agrotain αποτελείται από NBPT και µοναδικές βοηθητικές ουσίες που προέκυψαν µετά από πολυάριθµα και πολυετή πειράµατα στην Αµερική και σε πολλές άλλες χώρες. ∆οκιµές 20 ετών απέδειξαν ότι η παρουσία των συγκεκριµένων βοηθητικών ουσιών είναι πολύ σηµαντική και χάρις σε αυτές το ΝΒPT παραµένει σταθερό και άρα το Agrotain τόσο αποτελεσµατικό. ∆υστυχώς οι υπόλοιπες σταθεροποιηµένες ουροθειϊκές που κυκλοφορούν ως αποµιµήσεις, δεν περιέχουν Agrotain αλλά µόνο την δραστική ουσία ΝΒΡΤ ή ΝΒΡΤ και διαφορετικές βοηθητικές ουσίες από αυτές του Agrotain. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να χάνουν την αποτελεσµατικά τους, όσον αφορά την σταθεροποίηση του αζώτου, και πρακτικά την ώρα που εφαρµόζονται στο χωράφι να λειτουργούν ως απλές ουροθειϊκές µε αποτέλεσµα να χάνουν τουλάχιστον το 30% του αζώτου που περιέχουν στον αέρα, τις πρώτες ηµέρες µετά την εφαρµογή τους.

ΑΣΠΙ∆Α Νο 2: Το Nutrimore Winner παράγεται πάντα και µόνο µε θειϊκή αµµωνία χαµηλής οξύτητας. Στις περισσότερες (σταθεροποιηµένες) ουροθειϊκές χρησιµοποιούνται κοινές θειϊκές αµµωνίες µε πολύ υψηλή οξύτητα. Χιλιάδες πειραµατικά σε αξιόπιστα εργαστήρια στην Αµερική αλλά και παγκοσµίως απέδειξαν ότι η χρήση θειϊκής αµµωνίας υψηλής οξύτητας απενεργοποιεί τον σταθεροποιητή NBPT εντός 15 ηµερών από την συσκευασία του προϊόντος. Αντίθετα η χρήση θειϊκής αµµωνίας χαµηλής οξύτητας από την GAVRIEL, παρέχει άλλη µία ασπίδα προστασίας στο NBPT το οποίο και καθορίζει την σταθεροποίηση του αζώτου.

Για τους παραπάνω λόγους το Nutrimore Winner είναι η µόνη ουροθειϊκή που παραµένει 100% σταθεροποιηµένη και άρα αποτελεσµατική τουλάχιστον ένα χρόνο µετά την συσκευασία της.

Επιπλέον του Nutrimore Winner η GAVRIEL προτείνει εναλλακτικά και το Nutrimore N-Plus, την σταθεροποιηµένη ουρία µε Agrotain της σειράς Nutrimore και άρα µε µηδενικές απώλειες σε άζωτο.

Επιπλέον, όσον αφορά το δίληµµα Nutrimore Winner και N-PLUS ή απλό αζωτούχο λίπασµα.

Αρκεί να αναλογιστούµε ότι κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή (σύµπλοκη ή σύµµεικτη) χάνουν το 30-40% του ουρεϊκού αζώτου που περιέχουν στον αέρα τις πρώτες ηµέρες µετά την εφαρµογή τους.

Επίσης, Νιτρ. Αµ., Ασβ.Νιτρική Αµµωνία κ.α. αφενός είναι αραιοί τύποι λιπασµάτων σε σχέση µε το Nutrimore Winner και N-PLUS, αφετέρου περιέχουν πολύ υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου το οποίο ξεπλένεται σε ποσοστό πάνω από 50%. Επιπλέον τέτοια λιπάσµατα οδηγούν συνήθως στην ανάγκη για επαναληπτική λίπανση εκτοξεύοντας τα κοστολόγια.

Τέλος Ασβ. Νιτρική Αµµ., Νιτρική Αµµωνία κ.α. δεν περιέχουν θείο, ένα θρεπτικό συστατικό απαραίτητο στην καλλιέργεια των σιτηρών που διευκολύνει την απορρόφηση του αζώτου και αυξάνει το ποσοστό των πρωτεϊνών στα σιτηρά.

Η επιφανειακή λίπανση δεν είναι κόστος αλλά επένδυση. Το Nutrimore Winner συνδυάζει πυκνότητα, αξιόπιστη σταθεροποίηση και ταυτόχρονα παρουσία 14,5 µονάδων SO3. Το Nutrimore N-Plus από την άλλη είναι η πιο πυκνή επιλογή αζώτου (46 µονάδες)και µάλιστα σταθεροποιηµένου µε Agrotain. Για αυτό και τα Nutrimore Winner και N-PLUS είναι οι σίγουρες επιλογές για υψηλή και ποιοτική απόδοση στα σιτηρά.

*Γεωπόνος MSC, Υπεύθυνη Tμήματος Marketing

 

Yara Ελλάς


Ιδανικότερες επιλογές τα YaraVera AMIDAS και YaraBela SULFAN που έχουν ως βάση το άζωτο και το θείο

Η κρισιµότητα των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών

του Νίκου Μυτιλέκα

Η σωστή διαχείριση των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών το προσεχές διάστηµα, είναι κρίσιµη για την ενίσχυση της ανάπτυξής τους. Τόσο ο χρόνος της εφαρµογής των επιφανειακών λιπασµάτων, όσο και το είδος τους, αποτελούν πολύ σηµαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την παραγωγικότητα των σιτηρών.

Χρόνος εφαρµογής: Ο χρόνος εφαρµογής τους θα πρέπει να ταυτιστεί µε την έναρξη της έντονης ζήτησης των φυτών, κυρίως, σε άζωτο. Από το τέλος του αδελφώµατος και έπειτα, τα σιτηρά µπαίνουν σε φάση έντονης ανάπτυξης της βιοµάζας τους έχοντας αυξηµένη ηµερήσια ζήτηση σε θρεπτικά στοιχεία. Ένα επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα θα πρέπει να διασφαλίζει αρχικά τη συνεχή και ανεµπόδιστη παροχή του αζώτου στην καλλιέργεια, αφού και οι ανάγκες των φυτών είναι συνεχείς και µεγάλες. Μπορεί η επιφανειακή λίπανση να είναι εστιασµένη κυρίως στη διαχείριση του αζώτου, ωστόσο η ταυτόχρονη χορήγηση θείου στις απαιτούµενες ποσότητες επιδρά θετικά στις τελικές αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Το άζωτο και το θείο αποτελούν βασικά στοιχεία των πρωτεϊνών και πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και σε σωστή αναλογία στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών. Το θείο εξάλλου, είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο που συµµετέχει, µεταξύ άλλων και στον σχηµατισµό της χλωροφύλλης και η επάρκειά του είναι κρίσιµη για την ενίσχυση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών.

Τι είδους λιπάσµατα επιλέγουµε;

Το επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει την υψηλότερη αποδοτικότητα του αζώτου στην καλλιέργεια. Ο υψηλός δείκτης της αποδοτικής χρήσης του αζώτου (Nitrogen Use Efficiency) είναι πρωταρχικός στόχος για τη Yara στην ανάπτυξη των λιπασµάτων και των τεχνολογιών της. Τα λιπάσµατα YaraVera AMIDAS και YaraBela SULFAN που έχουν ως βάση το άζωτο και το θείο σε ισορροπηµένες αναλογίες, αποτελούν τις ιδανικότερες επιλογές για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών.

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0 + 14SO3 κυριαρχεί παγκοσµίως στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών, διαθέτοντας µια ειδική τεχνολογία και σύνθεση που εξασφαλίζουν συνεχή και σταθερή τροφοδοσία των φυτών µε άζωτο και θείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆ιαφέρει από τα υπόλοιπα, κοινά ουροθειικά λιπάσµατα που κυκλοφορούν στην αγορά µε παρόµοια σύνθεση, καθώς:

  • Είναι οµοιογενές χηµικό λίπασµα και όχι blend (κάθε κόκκος λιπάσµατος έχει σταθερή σύνθεση και δεν προέρχεται από τη µηχανική ανάµιξη ουρίας και θειικής αµµωνίας). ∆ιασφαλίζεται έτσι η οµοιόµορφη διασπορά του λιπάσµατος στο χωράφι κατά τη στιγµή της εφαρµογής και εποµένως η σωστή λίπανση της καλλιέργειας.
  • Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας του αζώτου στην καλλιέργεια (Nitrogen Use Efficiency). Σε όλες τις πειραµατικές εφαρµογές του σε εκτατικές καλλιέργειες, το YaraVera AMIDAS παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόδοση σε σπόρο ανά µονάδα λιπασµατικού αζώτου που εφαρµόζεται στο χωράφι, συγκριτικά µε άλλα αζωτούχα επιφανειακά λιπάσµατα.
  • Μικρότερες απώλειες αζώτου λόγω εξάτµισης. Tο YaraVera AMIDAS µε την εφαρµογή του στο χωράφι µειώνει την τιµή του εδαφικού pH, περιορίζοντας τις απώλειες αζώτου στην ατµόσφαιρα λόγω εξάτµισης.
  • Είναι λίπασµα µεγάλης πυκνότητας, που σηµαίνει πως µπορεί να κατανεµηθεί οµοιόµορφα σε µεγάλες αποστάσεις µέχρι και 36 µέτρα κατά την εφαρµογή του στο χωράφι.
  • Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκκου. Η ιδιότητα αυτή ταυτίζεται µε τις απώλειες που έχει ένα λίπασµα λόγω θραύσης των κόκκων κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους στο λιπασµατοδιανοµέα. ∆ιατίθεται στην αγορά και µε τεχνολογία παρεµπόδισης αζώτου, µε την εµπορκή ονοµασία YaraVera AMIDAS N-st. .

YaraBela SULFAN

Το YaraBela SULFAN 24-0-0 + 7,5CaO + 15SO3 περιέχει στον ίδιο κόκκο άζωτο, σε µορφή κατάλληλη για την γρηγορότερη παροχή του στην καλλιέργεια, θείο και ασβέστιο σε πλήρως υδατοδιαλυτές µορφές. Τροφοδοτεί την καλλιέργεια µε άζωτο ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες εδάφους, ενώ παράλληλα ενισχύει την αντοχή των φυτών στις διάφορες ασθένειες.

Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους απλών αζωτούχων λιπασµάτων υψηλής ποιότητας , όπως το YaraBela EXTRAN 33,5 µε άζωτο σε µορφή νιτρικής αµµωνίας και το CAN 26 (ασβεστούχος νιτρική αµµωνία) καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των καλλιεργειών και των συνεργατών της.

Για περισσότερες πληροφορίες www.yara.gr

*Marketing & Agronomy, Manager - Yara Ελλάς

Ολόκληρο το αφιέρωμα  της Agrenda για την επιφανειακή λίπανση σιτηρών εδώ


 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία