BACK TO
TOP
Πληρωμές

Πρώτο 10ήμερο Απριλίου οι συνδεδεμένες σκληρού 8,6 και κριθάρι 12,5 ευρώ

Προτεραιότητα στις πιο «εύκολες» ως προς τη διαδικασία συνδεδεµένες ενισχύσεις και στόχο την έναρξη των πληρωµών στις 10 Απριλίου φαίνεται πως δίνουν οι αρµόδιοι. Στο πρώτο πακέτο δροµολογούνται σκληρό σιτάρι, βαµβάκι, µαλακό σιτάρι, κριθάρι, πρωτεϊνούχα σανοδοτικά και κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, καρποί µε κέλυφος και µήλα.

times-sklhro-aprilios

Ελένη Δούσκα

8087
17

Πρώτο 10ήμερο Απριλίου οι συνδεδεμένες σε σκληρό 8,6 και κριθάρι 12,5 ευρώ                  

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ενίσχυση 8,60 ευρώ στο σκληρό µε σπαρµένα 2,86 εκατ. στρέµµατα, ίσως και πάνω από τα 75 ευρώ στο βαµβάκι µε τα στρέµµατα να φτάνουν τα 2,3 εκατ. – µειωµένα κατά 9% από το 2022- και συνδεδεµένη 12,5 ευρώ το στρέµµα σε µαλακό σιτάρι (µια καλλιέργεια µε συνολικά 1,97 εκατ. στρέµµατα) και το ίδιο στο κριθάρι µε 1,29 εκατ. στρέµµατα, αν και όχι όλα µε καρτελάκι.

Εκεί που τα πράγµατα δεν έχουν ακόµα ξεκαθαρίσει είναι σχετικά µε την ειδική ενίσχυση βάµβακος, για την οποία η διαδικασία έχει «κολλήσει» στα πορίσµατα του ΕΛΓΑ όσον αφορά τις εκτάσεις του θεσσαλικού κάµπου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πληµµύρες, ενώ παραµένει κλειστή και η σχετική πλατφόρµα στην οποία θα έπρεπε οι εκκοκκιστές να ανεβάσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα «τιµολόγια αγοράς» και τις πρωτότυπες καρτέλες σπόρου.

Αυτό, δεν αποκλείει κάποια καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, αφού οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει κατόπιν να αντλήσουν τα καταχωρηθέντα στοιχεία παραδόσεων σύσπορου βαµβακιού και να διενεργήσουν τους προβλεπόµενους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας και µετά τους µηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, που θα καθορίσουν τους δικαιούχους παραγωγούς, τις προσδιορισθείσες επιλέξιµες εκτάσεις και τελικά την τιµή της ειδικής ενίσχυσης.

Ένα θετικό, πάντως, στην όλη υπόθεση για την ειδική βάµβακος, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda είναι ότι µέσα στις επόµενες ηµέρες αναµένεται να δηµοσιευτεί η σχετική απόφαση µε την οποία θα µειωθεί το απαιτούµενο πλαφόν παράδοσης βάµβακος στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειµένου να µην επηρεάσει τη λήψη της ενίσχυσης.

Εν τω μεταξύ άνοιξε και η πλατφόρμα για την ανάρτηση των συμβάσεων γισ τα καθεστώτα συνδεδεμένων ενισχύσεων. Οι εφαρμογές καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων του έτους 2023 αφορούν: 

  • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Η εφαρμογή είναι ενεργή για καταχωρήσεις από την Παρασκευή 22/03/2024  έως και την Δευτέρα 1/04/2024

  • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ

Η εφαρμογή είναι ενεργή για καταχωρήσεις από την Παρασκευή 22/03/2024  έως και την Δευτέρα 1/04/2024

  • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η εφαρμογή είναι ενεργή για καταχωρήσεις από την Παρασκευή 22/03/2024 έως και την Δευτέρα 1/04/2024

  • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

Η εφαρμογή είναι ενεργή για καταχωρήσεις από την Παρασκευή 22/03/2024 έως και την  Δευτέρα 1/04/2024

  • ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

Η εφαρμογή για τα ΚΕΠΠΥΕΛ είναι ενεργή για καταχωρήσεις από την Παρασκευή 22/03/2024 έως και την Δευτέρα 1/4/2024  και για τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις αντίστοιχα από την Τρίτη 26/03/2024 έως και την Τετάρτη 03/04/2024.

  • ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Η εφαρμογή είναι ενεργή για καταχωρήσεις από την Παρασκευή 22/03/2024 έως και Παρασκευή 29/3/2024

 

Την ερχόµενη εβδοµάδα 70 εκατ. ευρώ αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ, κινητικότητα για αγροτικό πετρέλαιο την 1η Απριλίου

Σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την πληρωµή αποζηµιώσεων ΕΛΓΑ 70 εκατ. την ερχόµενη εβδοµάδα και αµέσως µετά την 25η Μαρτίου, ενώ φαίνεται πως οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών έχουν σηµειώσει πρόοδο και στο µέτωπο της πίστωσης της πρώτης δόσης αγροτικού πετρελαίου µε τον στόχο της ∆ευτέρας 1η Απριλίου να παραµένει. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν φτάσει στα κεντρικά του ΕΛΓΑ πορίσµατα από τα υποκαταστήµατα του Οργανισµού, που αναλογούν σε µια συνολική πληρωµή της τάξης των 70 εκατ. ευρώ. Στη δεδοµένη στιγµή, ο ΕΛΓΑ εξετάζει αν τα αιτήµατα αποζηµίωσης ανταποκρίνονται στο φίλτρο εξόφλησης της ειδικής εισφοράς την οποία έχει θέσει, µε καταληκτική ηµεροµηνία για την υποχρέωση αυτή, να είναι η επόµενη Παρασκευή. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι παραγωγοί δεν έχουν πληρώσει την εισφορά, ακόµα και αν τα πορίσµατά τους έχουν ολοκληρωθεί, δεν θα συµπεριληφθούν στην επερχόµενη πληρωµή.

Πρόκειται για συνέχεια του κύκλου πληρωµών ζηµιών έτους 2023, που ξεκίνησαν τον περασµένο Φεβρουάριο. 

Το συνολικό ποσό που θα πληρώσει ο Οργανωνισµός, σύµφωνα µε τις πληροφορίες της Agrenda, είναι λίγο πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ. Έχοντας ήδη καταβάλει τα 70 εκατ. ευρώ για ζηµιές ζωικής και φυτικής παραγωγής του έτους 2023 τον Φεβρουάριο και εφόσον πληρωθούν επιπλέον 70 εκατ. ευρώ την άλλη εβδοµάδα, τότε αποµένει ακόµα µια δόση ύψους 70 εκατ. ευρώ, µε τη γραµµή από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να θέλει τον ΕΛΓΑ να έχει κλείσει τις υποχρεώσεις που αφορούν το έτος 2023 εντός του πρώτου εξαµήνου, δηλαδή µέχρι τον προσεχή Ιούνιο.

Έφυγαν οι λίστες από την πλατεία Βάθη

Ως προς την επόµενη χρονικά πληρωµή, αυτή θα αφορά την πρώτη δόση της επιστροφής του αγροτικού πετρελαίου, που θα ανέρχεται σε περίπου 41 εκατ. ευρώ. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι σχετικές λίστες των δικαιούχων έχουν ήδη φύγει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την πληρωµή να αποτελεί πλέον τακτοποίηση της υπόθεσης αποκλειστικά από το αρµόδιο υπουργείο Οικονοµικών.

Προς πληρωµή 2,5 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ για τους πυρόπληκτους της Νότιας Ρόδου

Αρχές Απριλίου αναµένεται να χορηγηθούν από τον ΕΛΓΑ οι προκαταβολές των αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους αγρότες της Νότιας Ρόδου, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος στον βουλευτή ∆ωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα, µε τον οποίο συναντήθηκε. Σύµφωνα µε τις καταγραφές των στοιχείων που είχαν γίνει, αρχικά από τον ΕΛΓΑ, το συνολικό κόστος των καλυπτόµενων από τον ΕΛΓΑ ζηµιών φτάνει τα 2.500.000 ευρώ και αφορούν 50.000 δένδρα και 2.000 δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ είχαν υποβληθεί 25 δηλώσεις από ασφαλισµένους κτηνοτρόφους και µελισσοκόµους του νησιού, για απώλειες περίπου 1.500 αιγοπροβάτων
και περίπου 600 µελισσοσµηνών µε πλαισοκυψέλες.

Διαβάστε επίσης: Συνδεδεμένες φυτικής και ειδική βάμβακος για πληρωμή τον Απρίλιο
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (17)
Προσθήκη σχολίου

28-03-2024 07:46Βαγγελης

Εδω και χρονια τις σηνδεδεμενες τις παιρναμε μαρτιο,τωρα με τον κυριο αυγενακη δεν ξερουμε και αν τις παρουμε ντροπη και αισχος αν δεν μπορειται να παραιτηθητε

Απάντηση

23-03-2024 10:36Kostas

Ο Μητσοτάκης δεν τα δίνει όλα τα λεφτά μαζί γιατί οι αγρότες δεν ξέρουν να τα διαχειριστούν σωστά και σε δυο μήνες πάλι δεν θα έχουν ούτε ευρώ.όποτε το καλύτερο θα ήταν να τα δίνει κάθε μήνα ώστε να γίνει σωστή διαχείριση.διαφωνεί κανένας μηπως

Απάντηση

23-03-2024 09:38Γιωργος

Με τις δασωσεις του 2022 που ειναι ακομα απληρωτες θα γινει κατι;;;

Απάντηση

23-03-2024 09:37Giorgos

Με τις δασωσεις γαιων ττα απληρωτα απο το 2022 θα γινει τπτ;;;;;

Απάντηση

23-03-2024 09:37Κατερινα

Καλημέρα σας και Χρόνια πολλά!!! Κύριοι μέχρι πέρσι πληρωνόμασταν 25 Μαρτίου όλα του προηγούμενου χρόνου.Σήμερα ένα απολύτως τίποτα .Μόνο λόγια με μεταξωτές κορδές.Μας φλομώσατε στα ψέμματα.Δυστυχώς και η σελίδα σας.Αν δεν ξέρετε για κάτι μην γράφετε άσκοπα.Εμείς τα έχουμε ανάγκη αυτά τα χρήματα.Έστω και αν είναι λίγα.Ραντεβού στης εκλογές!!!Δεν ξεχνούμε το δούλεμα!!!!! Να έχουμε υγεία ,καλημέρα σας!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

23-03-2024 09:01Peter

800 εκατομμύρια ευρώ από την αγορά, χρήματα που λειπουν εδώ και 3 μήνες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, και απ ότι φαίνεται πάνε κι άλλο πίσω Που πήγαν αυτά τα χρήματα των επιδοτήσεων από την Ευρώπαικη Ενωση ?

Απάντηση

23-03-2024 08:39Έλλην

Με τα ζωικά τι γίνεται κουβέντα δεν λέει κανενας

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (8)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Προϊόντα Εμπορεύματα