Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Τιμολόγια εξοπλισμού πληρώνονται από φέτος στα Σχέδια Βελτίωσης

Σε ισχύ τέθηκε η µείωση επί των χαµηλότερων προσφορών τρακτέρ κατά 5% στους φακέλους Σχεδίων Βελτίωσης µε την παράλληλη κατάργηση του τιµοκαταλόγου, µετά από εγκύκλιο (Α∆Α: ΩΡ∆Ε4653ΠΓ-ΦΡΩ) που εξέδωσε την περασµένη Πέµπτη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ependiseis

Γιώργος Κοντονής

113
0

Πριν την παραπάνω δηµοσίευση στη ∆ιαύγεια, η ηγεσία του υπουργείου είχε προχωρήσει στη δέσµευση πως εντός του έτους θα έχουν εγκριθεί οι φάκελοι ενίσχυσης και πως τα επενδυτικά σχέδια που έχουν προχωρήσει και έκοψαν και τιµολόγια για τυχόν µηχανήµατα ή εξοπλισµό, θα έχουν πάρει χρήµατα µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου του 2019. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως από την πλευρά τους οι αξιολογητές έχουν διαµηνύσει πως χρειάζονται τουλάχιστον ακόµα 4 µήνες για τελικές εγκρίσεις.

Όσον αφορά την απόφαση µε θέµα: «Εγκύκλιος 7η: Έλεγχος του εύλογου κόστους στις δαπάνες γεωργικών ελκυστήρων», αυτή αναφέρει:

 Α. Βάσει της αρχής της οικονοµίας, η χρηµατοδότηση έργων της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις χαµηλότερες διαθέσιµες τιµές για τις απαιτούµενες προδιαγραφές

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13849/2017 (Β’ 4543) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Mέτρο 4, ∆ράσεις 4.1.1 και 4.1.3, οι επενδύσεις κρίνονται επιλέξιµες όταν, µεταξύ άλλων έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 13 της υπ’ αριθ. 13158/2017 (Β’ 4302) υπουργικής απόφασης (άρθρο 8 παρ. 1.3). Με τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 13158/2017 (Β’ 4302) υπουργική απόφαση, που καθορίζει το πλαίσιο εφαρµογής των ∆ράσεων 4.1.1 και 4.1.3. του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, τα όργανα που εµπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, καταβολής της στήριξης και ελέγχου, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, δύνανται να ελέγχουν µε κάθε πρόσφορο µέσο το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών (άρθρο 13 παρ. 9). Κατά το στάδιο των αξιολογήσεων των επενδυτικών σχεδίων η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Π.Α.Α., διενεργώντας δειγµατοληπτικό έλεγχο, διαπίστωσε προβλήµατα στην τεκµηρίωση του εύλογου κόστους για τις δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων. Κατόπιν τούτου, διενεργήθηκε εξειδικευµένη έρευνα αγοράς µε συλλογή στοιχείων από τους επισήµους εθνικούς τιµοκαταλόγους .

Στο πλαίσιο της αρχής της οικονοµίας και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά και την ανάγκη να ολοκληρωθεί άµεσα η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των ∆ράσεων 4.1.1 και 4.1.3, οι αξιολογητές και οι γνωµοδοτικές επιτροπές εφαρµόζουν, διορθωτικά στο σύνολο των γεωργικών ελκυστήρων µείωση 5% επί της χαµηλότερης προσφοράς που έχει προσκοµίσει ο υποψήφιος δικαιούχος µε την αίτηση στήριξης.

Β. Η παρούσα καταργεί την µε αριθ. πρωτ. 1942/12.3.2019 εγκύκλιο.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 5 Οκτωβρίου μαζί με το περιοδικό Profi
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία