Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Φάκελοι μέχρι 7 Φλεβάρη 2022 για αρδευτικά και φωτοβολταϊκά

Παρατείνεται μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου του 2022 η προθεσμία υποβολής φακέλων αγροτών για συμμετοχή στο μέτρο των Αρδευτικών, με νέα απόφαση που φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

zc8RUWnA

4436
4

Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία προέβλεπε την παράδοση των φυσικών φακέλων μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ωστόσο υπήρξαν πιέσεις από συντελεστές του χώρου ώστε να δοθεί παράταση, δεδομένου ότι παράλληλα τρέχει και η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες. 
Με τη νέα τροποποίηση, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 25/01/2022 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 19/01/2022 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 07/02/2022.

Yπενθυµίζεται πως δικαιούχοι του προγράµµατος είναι όλοι όσοι κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση οποιασδήποτε έκτασης και την έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε του 2020, ανεξάρτητα αν είναι νέοι αγρότες, κατ’ επάγγελµα ή νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα. Εξαιρούνται οι άµεσα συνταξιούχοι και όσοι δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδοτηθεί (40 έως 85% των δαπανών) για ένα πολύ µεγάλο εύρος επενδύσεων, όπως στάγδην άρδευση, γεωτρήσεις, δεξαµενές κ.λπ. Ο µέγιστος προϋπολογισµός που επιδοτείται για τα φυσικά πρόσωπα µπορεί να φτάσει έως τα 150.000 ευρώ.

Αναλυτικά η τροποποίηση (διαθέσιμη και εδώ) αναφέρει:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

  1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

    «2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/05/2021. Η υποβολή αίτησης γίνεται αφού αποδοθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης στο www.ependyseis.gr. Στη συνέχεια υποψήφιος εισέρχεται στο www.ependyseis.gr και μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέγει «Νέα Υποβολή». Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΥΔ (π.χ. ΣΒΥΔ – 0151). Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 25/01/2022 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 19/01/2022 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής www.ependyseis.gr.»

  2. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
    «9. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν

    (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 07/02/2022.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Στην ανακοίνωση νέας παράτασης στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μέτρο των Αρδευτικών αναμένεται ότι θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα οι διαχειριστικές αρχές.

Για την πρόθεση των ιθυνόντων να προχωρήσουν σε νέα δίμηνη παράταση, ενημερώσει ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κωτσός, ο οποίος είχε καταθέσει σχετικό ερώτημα στον γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Δεδομένου ότι η οριστικοποίηση των αιτημάτων παραγωγών έχει καταληκτική ημερομηνία χωρίς παράταση την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, ενώ οι παραγωγοί καλούνται μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου να καταθέσουν τον φυσικό φάκελο για την υλοποίηση των επενδύσεών τους υπό το μέτρο 4.1.2, αρκετοί σύμβουλοι είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα διεκπεραίωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Εν τω μεταξύ, ένα νέο εξειδικευμένο προϊόν χρηματοδότησης των επενδύσεων για αγορά και εγκατάσταση νέων συστημάτων άρδευσης, δεξαμενές, γεωτρήσεις και σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό, που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς προ ολίγων εβδομάδων, αναμένεται ότι θα διευκολύνει την υλοποίηση των φακέλων των παραγωγών υπό το Μέτρο 4.1.2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βουλευτή Καρδίτσας Γιώργου Κωτσού:

«Παράταση 2 μηνών για τη Δράση 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» 

Δεκτή έγινε η πρόταση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργου Κωτσού για επιπλέον παράταση της δράσης «4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

Θετική απάντηση έλαβε η πρόταση που κατέθεσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Ειδικότερα, ο κ. Κωτσός είχε καταθέσει πρόταση στον κ. Παπαγιαννίδη με την οποία ζητούσε περεταίρω παράταση της Δράσης «4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» προκείμενου να μπορέσουν να υποβάλλουν αιτήσεις περισσότεροι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι.

Ο κ. Παπαγιαννίδης κατανοώντας την αναγκαιότητα χορηγήσεως επιπλέον παράτασης της περιόδου υποβολής αιτήσεων στη δράση «4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», έκανε δεκτό το αίτημα του Καρδιτσιώτη Βουλευτή και τον ενημέρωσε πως θα παραχωρήσει παράταση δύο επιπλέον μηνών έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προλάβουν να καταθέσουν αίτηση στήριξης στην αναφερόμενη δράση.  

«Ένας από τους κυριότερους στόχους της δράσης 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος, είναι η διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή τα επιφανειακά υδατικά συστήματα. Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη η μέριμνα για την ορθότερη διαχείριση και την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων αποτελεί υψίστης σημασίας ανάγκη.

Προκείμενου να πετύχουμε τους στόχους και να βοηθήσουμε όλο και περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην αναφερόμενη δράση, ζήτησα από τον κ. Παπαγιαννίδη να προχωρήσει σε έκδοση απόφασης με την οποία θα παρατείνεται η περίοδος υποβολής αίτησης ένταξης. Αποδείχθηκε ότι η αίτηση στήριξης στην παραπάνω δράση αποτελεί μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς απαιτούνται αρκετές μελέτες αλλά και η συλλογή πλήθους δικαιολογητικών εκ μέρους των υποψηφίων από πολλούς εμπλεκομένους σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη για την κατανόηση και για την άμεση ανταπόκριση του σε ένα αίτημα το οποίο θα ωφελήσει αρκετούς ενδιαφερομένους, καθώς θα έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης ένταξης στην ανωτέρω δράση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κωτσός.

 

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

01-12-2021 11:33Ο αδικημένος νέος του 2014

Είμαι επιλαχών στα σχέδια βελτιωσης και ο φάκελος μου για τα αρδευτικα είναι έτοιμος από τις 10 Σεπτεμβρίου!!! Παράτησα την δουλειά μου το 13 για να ασχοληθώ με τον πρωτογενή τομέα... Πλέον εδώ και ένα χρόνο κάθε μέρα μετανιώνω. Ιδικά όταν ακούω τον κάθε πολιτικαντη να λέει ότι είναι προτεραιότητα η αγροτιά! Κρίμα κρίμα κρίμα... Όχι μόνο για μένα αλλά για ολους μας! Περιμένουν πότε θα γίνουν εκλογές για να προχωρήσουν και οι επιλαχωντες αλλά και τα αρδευτικών! Δυστυχώς κύριοι υπουργοί και κύριοι βουλευτές των τελευταίων 10-15 χρόνων ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ!!! Καληνυχτα Ελλάδα μου.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

30-11-2021 13:16ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Για δεν στέλνουν τα χρήματα στους επιλαχόντες των σχεδίων βελτίωσης να επενδύσουν κάποιοι παραγωγοί .

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία