BACK TO
TOP
Προγράμματα

Ρουσφέτι για μια θέση σε Μετατροπή Βιολογικών ύψους 287 εκατ. ευρώ

Σπάσανε τα τηλέφωνα των αγροτών από το πρωί μετά την προδημοσίευση των Βιολογικών, από τα ΚΥΔ που τους συμβουλεύουν να κόψουν έως αύριο 15 Ιουνίου την πιστοποίηση με την οποία έλαβαν πληρωμή eco-schemes για τη Διατήρηση, ώστε να μπορούν να μπουν στη νέα προκήρυξη. Πρόκειται για ένα "παράθυρο" που αφήνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το οποίο αποτελεί πραγματικό σκάνδαλο αν μείνει ως έχει.

MV5BMjkxZDZkMWEtYzU1MS00MDg0LWEzNjgtMGRmNTJlZTZkMjMzXkEyXkFqcGdeQXVyMTM0MDc4MjQ3__V1_

7983
8

Τελευταίο ρουσφέτι Αυγενάκη πριν φύγει για μια θέση στο μέτρο μετατροπής Βιολογικών ύψους 287 εκατ. ευρώ 

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

-Να μην περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π στις 15 Ιουνίου 2024.    

Πώς μεταφράζεται αυτό; Πολύ απλά όποια αγροτεμάχια δεν φαίνονται στο σύστημα ως ενεργά πιστοποιημένα στις 15 Ιουνίου θα μπορούν να μπουν στη νέα πρόσκληση Βιολογικών.

Πώς μπορούν να μπουν; Κόβουν σήμερα την πιστοποίηση και κάνουν ξανά σύμβαση το διάστημα 16 Ιουνίου-30 Ιουνίου και αυτόματα θέτουν υποψηφιότητα ένταξης.

Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το φύλλο 970 της Agrenda

 

Πρόκειται για κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει έγκαιρα η Agrenda και το Agronews. Μάλιστα τους φόβους αυτούς εξέφραζαν οι ίδιοι οι πιστοποιητές.

Σημειώνεται πως την πιστοποίηση μπορούν να την κόψουν ουσιαστικά όσοι πληρώθηκαν διατήρηση μέσω των eco-schemes. Και αυτό γιατί οι δεσμεύσεις είναι ετήσιες. Όσα αγροτεμάχια και εκτροφές είναι στο ΠΑΑ έχουν πολυετείς δεσμεύσεις (3ετία) και δεν δύναται να εκμεταλλευτούν αυτό το "παράθυρο".

Λέγεται μάλιστα πως κυκλοφορούσε εδώ και λίγες μέρες στα χωριά η φήμη πως σύντομα θα βγει η μετατροπή βιολογικών και να σπεύσουν για διακοπή όσοι ενδιαφέρονται. 

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Βγήκε η προδημοσίευση της μετατροπής Βιολογικών μέσα οι συμβάσεις έως 30 Ιουνίου

Με αυξημένες τις ενισχύσεις ανά καλλιεργητική ομάδα και για τις εκτροφές σε σχέση με την περασμένη περίοδο αλλά και τα eco-schemes, προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση Μετατροπής Βιολογικών προϋπολογισμού 287 εκατ. ευρώ.

Οι εντάξεις στο Μέτρο θα γίνουν με βάση το ΟΣΔΕ 2024 και οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 Ιουνίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι έχουν 15 ημέρες μπροστά τους οι ενδιαφερόμενοι ώστε να κάνουν συμβάσεις με πιστοποιητές για αγροτεμάχια ή εκτροφές που θέλουν να εντάξουν στο Μέτρο. 

Η πρόσκληση για τη μετατροπή σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία αναμένεται εντός του 2024, ενώ οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024 (έτος αναφοράς). Το έτος 2024 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της πρόσκλησης.


H σχετική προδημοσίευση είναι διαθέσιμη εδώ

Ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης – Δεσμεύσεις δικαιούχων

 • Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τις ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης της Παρέμβασης Π3-70- 2.1, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα I.
 • Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από τις 30 Ιουνίου 2024 και είναι τριετούς διάρκειας.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται: 

➢ Να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 Ιουνίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024.

➢Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/ βοσκοτόπων, το είδος των ζώων και την παραγωγική κατεύθυνση αυτών με τα οποία εντάχθηκαν στην Παρέμβαση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων. 

➢ Να διατηρούν τα ίδια αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στην Παρέμβαση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας. 

➢ Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.

➢ Να κατέχονται νόμιμα για κάθε έτος και για όλη την περίοδο δέσμευσης, τα αγροτεμάχια/βοσκότοποι και το είδος των ζώων που εντάχθηκαν στην Παρέμβαση Π3-70-2.1. 

➢ Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, ζωικές εκμεταλλεύσεις και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. 

➢ Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής. 

➢ Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα. 

➢ Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων. 

➢ Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση 1 θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,4 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά τις ομάδες καλλιέργειας ‘’Ελαιοποιήσιμη ελιά‘’ και ‘’Επιτραπέζια ελιά‘’, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Επιλέξιμες καλλιέργειες, ζώα και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Για τη Δράση 1 (Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία) οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι οι κάτωθι:

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΕΥΡΏ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)

 • Ελαιοποιήσιμη ελιά: 69,2 
 • Επιτραπέζια ελιά 71,2
 • Επιτραπέζια σταφύλια και Σταφίδα 87,3
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα 85,6
 • Μηλοειδή 66,5
 • Πυρηνόκαρπα 95,1
 • Εσπεριδοειδή 44,7
 • Ακρόδρυα 88,9
 • Αραβόσιτος 62,4
 • Χειμερινά σιτηρά 21,6
 • Μηδική , τριφύλλι 88,2
 • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή(βίκος, μπιζέλι, κ.λ.π.) 58,4
 • Όσπρια 65,3
 • Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο κ.λ.π. 69,4
 • Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά 129,4
 • Λοιπές Δενδρώδεις 90,0
 • Φυλλώδη (πατάτα κ.λ.π.) 84,8
 • Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά 195,8

Πίνακας Β

Ύψος ενίσχυσης σε  ευρώ/στρέμμα/έτος για τη Δράση 2 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

 • Πρόβατα 25,7
 • Αίγες 23,2
 • Βοοειδή 28,1
 • γαλακτοπαραγωγής 35,0

Σχόλια (8)
Προσθήκη σχολίου

18-06-2024 15:31Lefteris Gia

Υπάρχουν νέοι μελισσοκόμοι που είχαν ήδη πιστοποίηση βιολογικής 1 χρόνο πριν την προηγούμενη πρόκληση εντάχθηκαν στους προσωρινούς πίνακες και χωρίς καν δικαίωμα προσφυγής πετάχτηκαν απ' έξω προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποιοι με πολιτικά κριτήρια. Έτσι έμειναν εδώ και σχεδόν μια τριετία με τις πιστοποιήσεις στο χέρι πληρώνοντας τους οργανισμούς και χωρίς καμμία άλλη οικονομικη στήριξη. Αντί αυτοί κατά προτεραιότητα να ενταχθούν στη νέα προκήρυξη βρίσκονται και σ αυτή απ' έξω μη έχοντας δικαίωμα συμμετοχής. Η παράνοια και η σκοπιμότητα σε όλο της το μεγαλείο. Ντροπή και αισχος

Απάντηση

16-06-2024 16:36ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ωραίο δώρο έκανε ο υπουργός στις εταιρείες πιστοποίησης. Δηλαδή όσοι έχουν πρόθεση να κάνουν αίτηση, πρέπει να κάνουν σύμβαση με εταιρεία πιστοποίησης. Και αν δεν εγκριθεί η αίτηση τους θα πληρώσουν την εταιρεία; Αφού η προδημοσίευση αναφέρει για μετατροπή σε βιολογικά, όχι διατήρηση. Αυτό είναι πρόκληση, είναι σκάνδαλο. Τι κάνουν οι συνδικαλιστές και δεν το καταγγέλλουν, στην αντιπολίτευση , στον πρωθυπουργό, στα ΜΜΕ .

Απάντηση

14-06-2024 19:50k

Δινει με την τρίπλα αυτή την δυνατότητα στους ψευτοβιοκαλλιεργητές των οικολογικών σχημάτων 2023 να μετακινηθουν στο Π3-70-2.1 για το 2024 παρά το ότι επιχορηγήθηκαν βιολογικά μέσω των οικολογικών σχημάτων 2023. Αυτό σημαίνει οτι δεν θα δηλώσουν βιολογικό οικολογικό σχήμα το 2024 και θα αδειάσουν χώρο και χρήμα οικολογικών σχημάτων 2024 για να πάνε στους σοβαρούς παραγωγούς. Τα μπακαλόπαιδα των οργανισμών πιστοποίησης βιολογικών θα σχίσουν την παλιά σύμβαση παραγωγού και θα γράψουν μια καινούρια - με χρέωση παραγωγού βεβαίως και πριν αναλάβει κανένας παράξενος ή τίμιος το υπουργείο ή καταλάβει η ΕΕ ότι δεν πρόκειται να βελτιωθούμε σε τίποτε εδώ και να μην προσπαθούν.

Απάντηση

14-06-2024 16:26klain

στην μελισσοκομια το προηγουμενο προγραμα μετατροπης ηταν τριετες ενω η μετατροπη θελει μονο 1 χρονο, ενω στο νεο προγραμα μετατροπης εχει πολυ σωστα 1 ετος μετατροπης και 5 χρονια διατηριση αυτοματα....μιλαμε για μπαχαλο, και αντι να το μαζεψουν και να βαλουν αυτοματα στην διατηριση και οσους ειναι χωρις λογο στο παλιο τριετες,οπου καποια ατομα με πολλες κυψελες βγαζουν τρελα χρηματα χωρις λογο,ενω το νεο εχει πλαφον, το υπουργειο πρεπει αμεσα να κανει εξορθολογισμο του προγραμματος

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις