Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Παραδοχές ΟΠΕΚΕΠΕ για μεγαλύτερα παρακρατήματα το 2020

Μεγαλύτερα οριζόντια παρακρατήματα από το σύνολο των δικαιούχων κοινοτικών ενισχύσεων αγροτών, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα «λάθρα» δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα, παραδέχεται στην τελευταία ανακοίνωση - απολογισμό για τη διαχείριση του όλου θέματος τον τελευταίο χρόνο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

2560px-Κρητικοι_Γυπαετοι2

Γιάννης Πανάγος

157
1

Παραδοχές ΟΠΕΚΕΠΕ  για μεγαλύτερα  παρακρατήματα το  2020 χάριν των νόθων  δικαιωμάτων από το  Εθνικό Απόθεμα
Από τα ανακοινωθέντα καθίσταται σαφής η στροφή που έγινε μόλις την τελευταία στιγμή στα τέλη Ιουνίου και μετά από διαδοχικές αναρτήσεις του
Agronews που όχι μόνο απέτρεψε πρόσθετες «απαιτήσεις» της τάξεως των 27 εκατ. ευρώ περίπου (σε σύνολο αιτημάτων 75.930.827 ευρώ πληρώθηκαν τελικά 47.496.651 ευρώ) αλλά υπαγόρευσε και ανάκληση δικαιωμάτων ύψους 3.090.732 ευρώ, δεδομένου ότι μηδενίστηκαν οι δηλωθείσες εκτάσεις, δηλαδή δεν πατούσαν σε στέρεη γη.

Στην εν λόγω ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ (ολόκληρη διαθέσιμη και εδώ) παρατίθεται πίνακας για την χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2020
 
Όλα τα παραπάνω πάντως που είναι σημαντικά για την αποκατάσταση της τάξης τουλάχιστον από εδώ και μπρος, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να κρύψουν τη «γύμνια» του Οργανισμού Πληρωμών στη διαχείριση του εν λόγω θέματος, ειδικά κατά την τελευταία 4ετία και από τη στιγμή που ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2393/2017 έδωσε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στο σύστημα των ενισχύσεων, «ελεύθερων» (δημόσιων κατά βάση), μη καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Αντίθετα οι χειρισμοί και η όλη στάση των κρατούντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενεθάρρυνε τους αντίστοιχους «βραχίονες» τοπικής και εθνικής εμβέλειας να κάνουν κατάχρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων και να «χτίσουν» δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα εκεί όπου δεν φυτρώνει… ούτε η ρίγανη.

 Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σήμερα στη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση και οι κρατούντες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούνται τους κοινοτικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις βάσει των οποίων «οι βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση (βοσκότοποι χωρίς την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου) αποτελούν επιλέξιμες για ενίσχυση εκτάσεις, με την πρόϋπόθεση κοπής και απομάκρυνσης της βλάστησης, ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών».

 Και μόνο αυτή η παράγραφος στη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει το μέγεθος της διαπλοκής, την προσπάθεια των υπηρεσιών να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και την παθητική στάση της σημερινής διοίκησης απέναντι σε ένα ζήτημα ηθικής τάξης που ταυτίζεται με το κράτος δικαίου το οποίο πολλοί επικαλούνται.    

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως ακολούθως:

 Πληρωμές και στατιστικά χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017, 2018, 2019, 2020

Α. Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 639/2014, η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, από το Κράτος Μέλος στους παραγωγούς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, είναι υποχρεωτική ενώ η χρηματοδότηση των απαιτήσεων αυτών γίνεται, όταν απαιτείται μετά από οριζόντια μείωση της αξίας των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Φέτος για πρώτη φορά, οι απαιτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα ήταν υπέρμετρα αυξημένες. Για την πληρωμή του Εθνικού Αποθέματος, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί οριστική γραμμική (οριζόντια) μείωση υψηλότερου ποσοστού της αξίας των δικαιωμάτων των παλαιών παραγωγών, επιλέχθηκε η λύση της γραμμικής μείωσης σε ποσοστό 2,5 % και η εξόφληση του ποσού της Βασικής Ενίσχυσης σε ποσοστό 97%. Προγραμματίστηκε δε, μετά την ολοκλήρωση εκτός των προβλεπόμενων και των επιπρόσθετων ειδικών ελέγχων που διασφαλίζουν την δίκαιη κατανομή του εθνικού αποθέματος, να ακολουθήσει η καταβολή του υπόλοιπου ποσού. Επισημαίνεται ότι η γραμμική (οριζόντια) μείωση της αξίας των δικαιωμάτων των κατόχων δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης δεν συμβαίνει για πρώτη φορά στη παρούσα προγραμματική περίοδο. Εφαρμόζεται όταν οι υπόλοιπες πηγές αναπλήρωσης του Εθνικού Αποθέματος δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών χορήγησης του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι και το 2017 και το 2018, εφαρμόστηκε γραμμική μείωση 2,5% και 2% αντίστοιχα.

Έτσι, στις 21/12/2020 ολοκληρώθηκε η πληρωμή των δικαιούχων, μετά την προκαταβολή, με την καταβολή περίπου 280 εκ., έτσι καταβλήθηκαν συνολικά για την Βασική Ενίσχυση 986.386.175,78 € (ποσοστό πληρωμής 97%). Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται 44.998.482,57 € που αφορούν σε χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος. Επίσης πιστώθηκε για την χορήγηση Πράσινης Ενίσχυσης ποσό ύψους 491.360.878,74 € (ποσοστό πληρωμής 95%) και η ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας ύψους 30.151.139,32 € (ποσοστό πληρωμής 90%). Σημειώνουμε ότι το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την πληρωμή της ΕΑΕ 2020, προέκυψε μετά την εφαρμογή παρακράτησης ποσοστού 2,906192 %, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 €, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013), το οποίο είναι διπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1,432635%) καθώς και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών. Όμως αυτό το ποσό, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, θα επιστραφεί στο επόμενο οικονομικό έτος.

Με την ολοκλήρωση των επιπρόσθετων ειδικών ελέγχων που διασφάλισαν την αξιοπιστία της χορήγησης του Εθνικού Αποθέματος, δεδομένης της αύξησης των απαιτήσεων του έτους αιτήσεων 2020, προγραμματίστηκε και υλοποιήθηκε η ολοκλήρωση των πληρωμών, εντός των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό προθεσμιών. Οι επιπρόσθετοι ειδικοί έλεγχοι αφορούσαν παραγωγούς οι οποίοι :

 • εντάχθηκαν σε δείγμα ελέγχου μετά από ανάλυση κριτηρίων με βάση την αιτούμενη αξία δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος στην ΠΕ1, · εντάχθηκαν σε δείγμα ελέγχου αποδεκτών παραγωγών μεταβιβάσεων ΔΒΕ 2020, με σώρευση δικαιωμάτων από άνω των τριών μεταβιβαστών.
 • δηλώνουν εκτάσεις σε αγρανάπαυση. Ο έλεγχος διενεργήθηκε μέσω τεχνικών παρακολούθησης γης, · δηλώνουν κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Επιπλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε στην διενέργεια μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων :
· των δηλωθέντων στοιχείων των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων σε ΠΕ1, (στοιχεία εκμισθωτή, έκταση κλπ) στην ΕΑΕ 2020 με τα στοιχεία της βεβαίωσης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 (ΑΑΔΕ) του εκμισθωτή.
· των δηλωθέντων στοιχείων των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων, (στοιχεία ιδιοκτήτη, έκταση κλπ) στην ΕΑΕ 2020 με τα στοιχεία της βεβαίωσης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 (ΑΑΔΕ)

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν πλέον των ελέγχων που προβλέπονται από το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και σε περίοδο όπου λόγω των συνθηκών της πανδημίας υπήρχε περιορισμός στις μετακινήσεις καθώς και στην φυσική παρουσία των υπάλληλων του Οργανισμού.

Έτσι, στις 30/06/2021 μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης αποτελεσμάτων των επιπρόσθετων ελέγχων, την αναπροσαρμογή των συντελεστών σύμφωνα με την τελική χορήγηση δικαιωμάτων, την ολοκλήρωση των αιτήσεων αναθεώρησης και την επικαιροποίηση στοιχείων από τρίτες βάσεις δεδομένων πληρώθηκε το ποσό των 101.292.916,95 ευρώ για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ). Ειδικότερα, το ποσό των 85.502.642,11 ευρώ αφορούσε σε 100% εξόφληση των καθεστώτων Βασικής Ενίσχυσης, πράσινης Ενίσχυσης και γεωργών νεαρής ηλικίας, ως εξής:

 • Το υπόλοιπο 3% της βασικής ενίσχυσης ήτοι, 37.681.776,30 ευρώ,
 • Το υπόλοιπο 5% για την πράσινη ενίσχυση, ήτοι, 42.603.039,18 ευρώ
 • Το υπόλοιπο 10% για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας ήτοι, 5.217.826,63 ευρώ

Ο Οργανισμός με την ολοκλήρωση των πληρωμών κατέβαλε για τις αιτήσεις του 2020 συνολικά το ποσό των 1,97 δισ. ευρώ.

Β. Η συνολική αξία χορήγησης δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2020 ανέρχεται σε 47.496.651,41 ευρώ εκ των οποίων 44.948.482,57 € είχαν δοθεί τον Δεκέμβριο 2020 και 2.498.168,84 ευρώ με την εκκαθάριση τον Ιούνιο του 2021. Αναλυτικά μετά την νεότερη επεξεργασία προσδιορισμού τόσο των τελικά δικαιούχων όσο και της προσδιορισθείσας έκτασης προέκυψαν:

 • Για 2.110 παραγωγούς εγκρίθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων με συνολικό ποσό 6.969.946,47 €
 • Για 414 παραγωγούς αυξήθηκε η αξία των δικαιωμάτων τους με συνολικό ποσό 199.746,29 €
 • για 18.945 παραγωγούς μειώθηκε η αξία των δικαιωμάτων τους με συνολικό ποσό 1.580.791,20€
 • και για 563 παραγωγούς ανακλήθηκε ο τίτλος δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος με συνολικό

ποσό 3.090.732,72 € δεδομένου ότι μηδενίστηκαν οι δηλωθείσες εκτάσεις.

Μετά την χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 2020 και της συμπληρωματικής χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα για το έτος ενίσχυσης 2019 το Νοέμβριο του 2020, αναρτώνται οι πίνακες χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα για τα έτη ενίσχυσης 2017, 2018 και 2019. Αναλυτικά σας ενημερώνουμε ότι:

Το εθνικό απόθεμα του 2017 χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και μετά από εξέταση ενστάσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018.

Το εθνικό απόθεμα του 2018 χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και μετά από εξέταση ενστάσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το εθνικό απόθεμα του 2019 χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και μετά από εξέταση ενστάσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο του 2020.

Το εθνικό απόθεμα του 2020 χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και στη συνέχεια μετά από την εξέταση ενστάσεων, καθώς και την ολοκλήρωση των ειδικών ελέγχων πραγματοποιήθηκε η συμπληρωματική χορήγησή του τον Ιούνιο του 2021.

Στους πίνακες χορήγησης Εθνικού Αποθέματος (ΕΑ) των ετών 2017, 2018, 2019, 2020 αποτυπώνονται ανά περιφερειακή ενότητα, ο αριθμός των δικαιούχων, ο αριθμός δικαιωμάτων, οι συνολικές αξίες (σε €) των χορηγηθέντων δικαιωμάτων και της προσαύξησης της μοναδιαίας αξίας τους στον Περιφερειακό Μέσο Όρο του εθνικού αποθέματος, ανά περιφέρεια (ΠΕ1: Βοσκοτόπων, ΠΕ2: Αρόσιμων εκτάσεων και ΠΕ3: Μονίμων καλλιεργειών).

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της εθνικής επιλογής που προβλέπει το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, εκδόθηκε η υπ ́. αριθ. 1584/66059/12.06.2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1337/Β’/02.07.2015),τροποποίηση της υπ’ αριθ. 104/7056/21−01−2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 147 τ.Β ́) με θέμα "Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπου μεταξύ άλλων ορίζει ότι, οι βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση (βοσκότοποι χωρίς την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου) αποτελούν επιλέξιμες για ενίσχυση εκτάσεις, με την προϋπόθεση κοπής και απομάκρυνσης της βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών.


«Συνένοχοι ή βλάκες;» διερωτώνται στο Αμύνταιο 
Η παραπάνω απολογιστική ανακοίνωση ωστόσο, φαίνεται ότι δεν πείθει τους άμεσα πληττόμενους από αυτήν την τουλάχιστον αδιαφανή κατανομή του Εθνικού Αποθέματος. Οι κτηνοτρόφοι του Αμύνταιου επανέρχονται, κάνοντας λόγο για απόκρυψη της αλήθειας αναφορικά με το τελικό ποσό που κατανεμήθηκε στην πληρωμή της 30ης Ιουνίου.  

 «Χρειάστηκε να περάσουν 14 ημέρες μετά την αδιαφανή κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2020 και το χαράτσι στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, προτού δημοσιοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τι έγινε τελικά με την πληρωμή» αναφέρει η νέα ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, που εκτιμά ότι ο  Οργανισμός Πληρωμών προέβη στην κίνηση αυτή «μην αντέχοντας τις πιέσεις μας και προσπαθώντας να κουκουλώσει το σκάνδαλο σε αδυναμία»

 Η ανακοίνωση με τίτλο «Συνένοχοι ή Βλάκες» συνεχίζει ως εξής:

 
Επειδή όμως η πραγματικότητα είναι πια γνωστή σε  όλους και δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω το χαλί, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα στελέχη του  με την ανακοίνωσή τους απλά αναγκάζονται να ομολογήσουν,  ότι φέρουν  στο ακέραιο την ευθύνη για αυτό το πρωτοφανές εις βάρος των μελών μας σκάνδαλο κλοπής των επιδοτήσεων για να δοθούν ως Εθνικό απόθεμα σε ανθρώπους με αμφισβητούμενα δικαιολογητικά.

 Και ερωτάμε ευθέως ως άνθρωποι του μόχθου που προσπαθούμε να σώσουμε τα κοπάδια μας από την αύξηση των ζωοτροφών και τις καλλιέργειές μας από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

 

Συνένοχοι ή βλάκες

 Συνένοχοι γιατί πώς μπορεί μετά από τέσσερα χρόνια συνεχών καταγγελιών να γράφουν στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στις  13.7.2020 ως πόντιοι πιλάτοι ότι «Φέτος για πρώτη φορά, οι απαιτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα ήταν υπέρμετρα αυξημένες». Χωρίς την συνειδητή ανοχή  ανθρώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την συμμετοχή των ΚΥΔ που καταγγείλαμε αυτό δεν ήταν δυνατόν να συμβεί.

Η συνένοχή προκύπτει και από την συνειδητή απόκρυψη της αλήθειας  για το πόσο εθνικό απόθεμα 2020 κατανεμήθηκε στις 30.6.2020.

 • Στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ της 6.2020 αναφέρεται κατά λέξη «πληρώθηκαν 37.681.776,30 ευρώ για τη βασικής ενίσχυση, εκ των οποίων 2.498.168,84 ευρώ αφορούν σε συμπληρωματική χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα»
 • Στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ της 13.7.2020 αναφέρεται  ο ΟΠΕΚΕΠΕ  κατά  λέξη «Για 2.110 παραγωγούς εγκρίθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων (εθνικού αποθέματος)  με συνολικό ποσό 6.969.946,47 €
 • Για 414 παραγωγούς αυξήθηκε η αξία των δικαιωμάτων τους (εθνικού αποθέματος) με συνολικό ποσό 199.746,29 €

Συνολικά δηλαδή κατανεμήθηκαν δηλαδή 7.169.692,76 € - που είναι τρείς φορές!!! επάνω από τα 2.498.168,84 € που ανακοινώθηκαν ψευδώς στις 30.6.2021.Αυτό είναι η όχι απόδειξη  απόκρυψης της αλήθειας και ένδειξη συνένοχής σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση 

 Βλάκες: Γιατί στην προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας ομολογούν  πράγματα μισά και δείχνουν ότι είναι βλάκες και νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με χαϊβάνια

Αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανακοίνωση της 13.7.2020 ότι

 • «οι βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση (βοσκότοποι χωρίς την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου) αποτελούν επιλέξιμες για ενίσχυση εκτάσεις, με την προϋπόθεση κοπής και απομάκρυνσης της βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών».
 • «προχώρησε στην διενέργεια μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων των δηλωθέντων στοιχείων των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων σε ΠΕ1, (στοιχεία εκμισθωτή, έκταση κλπ) στην ΕΑΕ 2020 με τα στοιχεία της βεβαίωσης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 (ΑΑΔΕ) του εκμισθωτή. των δηλωθέντων στοιχείων των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων, (στοιχεία ιδιοκτήτη, έκταση κλπ) στην ΕΑΕ 2020 με τα στοιχεία της βεβαίωσης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 (ΑΑΔΕ)»

Εμείς δεν είδαμε ποτέ εδώ στην Βόρεια Ελλάδα τέσσερα χρόνια ποτέ κανέναν από απομακρυσμένη περιοχή που δηλώνει ότι κατέχει χιλιάδες στρέμματα βοσκοτόπια να έλθει με χορτοκοπτικό και να κόψει την ποώδη βλάστηση ούτε να βέβαια πάρει «κηπουρό» για κόψει τα πουρνάρια. Οι αγρότες του καναπέ δεν έχουν εργάτες γης αλλά κηπουρούς.

 Εμείς δεν είδαμε ποτέ τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή μας να κάνει τέτοιους  επιτόπιους ελέγχους -ΠΟΤΕ . Ας μας πει ο ΟΠΕΚΕΠΕ πότε και πόσους έκανε για ελέγξει  εάν κουρεύουν την ποώδη βλάστηση και τα πουρνάρια

 Εμείς ξέρουμε ότι και τους επιτόπιους ελέγχους για 35 παραγωγούς που έδωσε εντολή τον Οκτώβριο του 2020 ο κ. Βάρρας για την περιοχή μας μετά από καταγγελίες η υπηρεσία ποτέ δεν τους έκανε επειδή έφυγε ο τότε Πρόεδρος.

 Εμείς ξέρουμε ότι ένα δρόμο έχουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα

 Το σημαντικότερο που ρωτάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επιστρέψουν τα ποσά που κατανεμήθηκαν από το Εθνικό απόθεμα το 2018, 2019, 2020 σε ανθρώπους που δεν έχουν αγροτική δραστηριότητα και με ψευδή δικαιολογητικά, στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, ή θα συνεχίσουν να παίρνουν και τα επόμενα χρόνια εκατομμύρια ευρώ που δεν δικαιούνται; Ειδικότερα στις εκτάσεις εκτός Ελλάδος τις οποίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακοίνωση του, τις βγάζει εκτός, από φέτος και έπειτα. Και ουσιαστικά παραδέχεται, ότι κακώς δόθηκαν δικαιώματα από το Εθνικό απόθεμα σε αυτές τις εκτάσεις και σε αυτούς τους παραγωγούς.

 Έχουμε ζητήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των αποφάσεων κατανομής του εθνικού αποθέματος για να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και θα το κάνουμε.

 

Το Δελτίο Τύπου συνυπογράφουν :

 • Ο Αγροτικός Σύλλογος φυτικής παραγωγής Δήμου Άργους Ορεστικού, πρόεδρος ο κ. Μάνος Θωμάς,
 • Ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Καστοριάς Μακεδνός, πρόεδρος ο κ. Μόσχος Θωμάς.
 • Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Τυρνάβου , πρόεδρος ο κ. Μπαϊρακτάρης Αργύρης
 • Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου , πρόεδρος ο κ. Μπαϊρακτάρης Αργύρης
 • Ο Αγροτικός Σύλλογος Βοΐου , πρόεδρος ο κ. Αβραάμ Εγρές
 • Με τις ίδιες ανησυχίες για τις δικές τους περιοχές.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ


Δυσμενής μεταχείριση αγροτών λέει το ΚΙΝΑΛ

Όσο η στάση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων γύρω από το ζήτημα του εθνικού αποθέματος σκληραίνει απέναντι στο υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πληθαίνουν και οι κρούσεις της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο, με την Βουλευτή Λαρίσης του Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, να καταθέτει ερώτηση στην οποία παραθέτει στοιχεία που δείχνουν μια άνιση μεταχείριση των Θεσσαλών από τις αδιαφανείς διαδικασίες κατανομής του Εθνικού Αποθέματος.
«Από τα στοιχεία αυτά που ήρθαν στην δημοσιότητα προκύπτουν σημαντικά ζητήματα που έχουν εξοργίσει τους παραγωγικούς αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας» αναφέρει το κείμενο της ερώτησης.

 Συγκεκριμένα:

Το 2017 : Εθνικό Απόθεμα κατανεμήθηκε σε 4.907 Θεσσαλούς παραγωγούς που έλαβαν 3,8 εκ ευρώ (Μ.Ο 782 ευρώ ανά παραγωγό ), ήτοι το 10,6% του συνολικού ποσού που κατανεμήθηκε στη χώρα.

Το 2018 : Εθνικό Απόθεμα κατανεμήθηκε σε 2.393 Θεσσαλούς παραγωγούς που έλαβαν 1,3 εκ ευρώ (Μ.Ο 525 ευρώ ανά παραγωγό ) ήτοι το 6,9 % του συνολικού ποσού που κατανεμήθηκε στη χώρα.

Το 2019: Εθνικό Απόθεμα κατανεμήθηκε σε 1.904 Θεσσαλούς παραγωγούς που έλαβαν 1,8 εκ ευρώ (Μ.Ο 952 ευρώ ανά παραγωγό ) ήτοι το 7,4 % του συνολικού ποσού που κατανεμήθηκε στη χώρα.

Το 2020: Εθνικό Απόθεμα κατανεμήθηκε σε 1.904 Θεσσαλούς παραγωγούς που έλαβαν 2.6 εκ ευρώ (Μ.Ο 1.487 ευρώ ανά παραγωγό ) ήτοι το 5,6 % του συνολικού ποσού που κατανεμήθηκε στη χώρα. Δηλαδή το 2020 που την ευθύνη έχει αποκλειστικά η Κυβέρνηση της ΝΔ, οι νέοι Θεσσαλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίστηκαν ακόμη πιο δυσμενώς.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: 


 Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

13-07-2021 16:59Χρήστος

Βρε καλως τους φιλους μας τους κρητικους.... ΝΤΡΟΠΗ!!!!!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία