Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Ξεκινούν οι εκδόσεις της ατομικής ψηφιακής ταυτότητας μελισσοκόμου

Παραδόθηκε η πρώτη ατομική ψηφιακή ταυτότητα μελισσοκόμου, σηματοδοτώντας την έναρξη των αποστολών των φυσικών καρτών στους δικαιούχους μελισσοκόμους.

20_9_22_ΣΥΣΚΕΨΗ_ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

874
0

Η πρώτη παράδοση έχει σε συμβολική τελετή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Μ.Σ.Ε.) Αναστάσιος Ποντίκης, παρέλαβε τη δική του από τον υφυπουργό Σίμο Κεδίκογλου. 

Η μελισσοκομική ταυτότητα αποτελεί επίσημο κρατικό έγγραφο, το οποίο σε συνδυασμό με την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κατόχου της, αποτελεί απόδειξη των στοιχείων που είναι εκτυπωμένα σε φυσική μορφή στο σώμα της.

Αποτελεί επίσης απόδειξη και των στοιχείων τα οποία τηρούνται σε ψηφιακή μορφή και ανακτώνται από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, διά της ανάγνωσης ειδικού γραμμωτού κώδικα δύο διαστάσεων «γρήγορης ανταπόκρισης» (Quick Response Code ή κωδικός «QR»), ο οποίος είναι εκτυπωμένος στην οπίσθια όψη αυτής και είναι μοναδικός για κάθε ενεργό μελισσοκόμο. 

Στη συνέχεια ο μοναδικός κωδικός «QR» του κάθε ενεργού μελισσοκόμου παραπέμπει σε έναν σύνδεσμο με κατεύθυνση

προς τον εξυπηρετητή, ο οποίος ελέγχει και επιστρέφει τις ζητούμενες πληροφορίες στον χρήστη - ελεγκτή. 

Φυσικό πρόσωπο

Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι φυσικό πρόσωπο, στη μελισσοκομική του ταυτότητα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης και εκτυπώνεται η φωτογραφία του ιδίου.

Νομικό πρόσωπο

Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι νομικό πρόσωπο, στη μελισσοκομική ταυτότητα εκτυπώνονται η επωνυμία του νομικού προσώπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης και η φωτογραφία του «υπεύθυνου μελισσοκομείου», ο οποίος ορίζεται από το νομικό πρόσωπο με σχετική αίτηση. Ως «υπεύθυνος μελισσοκομείου» μπορεί να οριστεί φυσικό πρόσωπο με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα.

Χρησιμότητα μελισσοκομικής ταυτότητας

Η μελισσοκομική ταυτότητα και τα στοιχεία του κάθε ενεργού μελισσοκόμου, χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ελέγχου και λαμβάνονται υπόψη όποτε κριθεί απαραίτητο, από τις αρμόδιες ελεγκτικές δομές του ΥΠΑΑΤ, των συναρμόδιων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τονΕλληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ), την Ελληνική Αστυνομία, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική δομή ή αρχή.

Υποχρεώσεις μελισσοκόμων

  1. Κάθε ενεργός μελισσοκόμος ή ο «υπεύθυνος μελισσοκομείου», κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και όταν εμπορεύεται μελισσοκομικά προϊόντα, αναπαραγωγικό υλικό ή/και παραφυάδες παραγωγής του και εν γένει κατά την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας, οφείλει να φέρει, σε φυσική ή ηλεκτρονική - άυλη μορφή και να επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί από αρμόδιαθεσμικά ελεγκτικά όργανα και αρχές, τη μελισσοκομικ
    του ταυτότητα
    . 2. Κάθε ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος αιτείται επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, λόγω αλλαγής των εκτυπωμένων στοιχείων ή λόγω φθοράςοφείλει να παραδώσει την παλιά μελισσοκομική ταυτότητα στην οικεία ΔΑΟΚ.

Επανέκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας

  1. Η μελισσοκομική ταυτότηταπαραμένει σε ισχύ για όσο χρόνο τα στοιχεία που είναι εκτυπωμένα στο σώμα της δεν τροποποιούνται. Εάν τα εκτυπωμένα στοιχεία τροποποιηθούν, ο μελισσοκόμος οφείλει να αιτηθεί εντός δύο μηνών την επανέκδοσή της προς την οικεία ΔΑΟΚ. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και ολοκληρώνεται η επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η πύληGOV.GR με τα νέα στοιχεία γι
    την έκδοση της ηλεκτρονικής - άυλης μελισσοκομικής 
    ταυτότητας. 2. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της μελισσοκομικής ταυτότητας, ο κάτοχός της αιτείται άμεσα την αντικατάστασή της προς την οικεία ΔΑΟΚ, στην οποία δηλώνεται ο λόγος υποβολής του αιτήματος έκδοσης νέας ταυτότητας. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση αυτή, εάν έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την προηγούμενη έκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου. Εάν το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη έκδοση μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, είναι μικρότερο ή ίσο των δέκα (10) ετών, τότε η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή με αντίτιμο πέντε (5) Ευρώ για τον μελισσοκόμο, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 3. 3. Εάν ο μελισσοκόμος εκδώσει και κάνει χρήση της νέας μελισσοκομικής ταυτότητας αποκλειστικά σε ηλεκτρονική - άυλη μορφή, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής η οποία είναι σε σύνδεση με τη θυρίδα του πολίτη στην πύλη GOV.GR, δεν επιβαρύνεται οικονομικά. 4. Ύστερα από την υποβολή αιτήματος για επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 και μέχρι την παραλαβή της νέας μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, ο μελισσοκόμος εφόσον δεν κάνει χρήση της άυλης - ηλεκτρονικής μελισσοκομικής ταυτότητας, λαμβάνει σχετική βεβαίωση με ισχύ δύο (2) μηνών, την οποία φέρει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και κατά τη διαδικασία εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, παραφυάδων και αναπαραγωγικού υλικού παραγωγής του και την επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδια όργανα και αρχές. Μέχρι την επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, η παραπάνω βεβαίωση επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας

 

 Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει: 

Ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που αφορούν στον κλάδο της ελληνικής μελισσοκομίας έγινε σήμερα πραγματικότητα, με την παράδοση της πρώτης ατομικής ψηφιακής μελισσοκομικής ταυτότητας στον πρόεδρο  της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Μ.Σ.Ε.) κ.Αναστάσιο Ποντίκη από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμο Κεδίκογλου.

Με τη συμβολική όσο και ουσιαστική αυτή κίνηση, ο ΥφΑΑΤ θέλησε να καταδείξει τη σημασία που αποδίδει στον δυναμικό αυτό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και να επιβεβαιώσει ότι από τη πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έθεσε μεταξύ των βασικών του προτεραιοτήτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου με σκοπό την ανάδειξη της αξίας του ελληνικού μελιού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, της ανάδειξης, προστασίας αλλά και επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου, κινήθηκε και η σημερινή διευρυμένη σύσκεψη υπό τον κ. Κεδίκολγου που συγκάλεσε με υπηρεσιακούς παράγοντες και αρμόδιους φορείς.

Η συζήτηση έγινε παρουσία της  συνεργάτιδας της Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κας. Αναστασίας Χαραλαμποπούλου, του Προϊσταμένου του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών, κ. Μάριου Τζιτζινάκη, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας κ. Σπύρου Ντουντουνάκη, της Προϊσταμένης του Τμήματος Αλιευμάτων, Γάλακτος και λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης κας. Διονυσίας Μίντζα, του κ. Δημήτρη Καλογρίδη από το Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων κας. Ελένης Αποστολάκη και της κας. Ευανθίας Χατζηγιαννάκου από το Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης. Από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων μετείχαν η Προϊσταμένη του Τμήματος κα. Γεωργία Παππά και οι υπάλληλοι κα. Σταυρούλα Γεωργοπούλου και κα. Άννα Κατσάρα.

Στη συνάντηση εκ μέρους της Ομοσπονδίας συμμετείχαν ο πρόεδρος κ. Αναστάσιος Ποντίκης, ο γραμματέας κ. Δημήτριος Νικολάου και ο ταμίας κ. Κωνσταντίνος Ντούνας. Τον  Σύνδεσμο Ελλήνων Τυποποιητών Συσκευαστών Εξαγωγέων Μελιού (ΣΕΤΣΕΜ), εκπροσώπησε ο κ. Γιάννης Καρυπίδης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία θα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα, τέθηκαν προς επίλυση σειρά θεμάτων που αφορούν: στην ευημερία και προστασία του κλάδου όπως η εμπορία, διάθεση, συσκευασία μελιού, στο ζήτημα της επιστρεπτέας προκαταβολής, στην αναζήτηση περαιτέρω ενίσχυσης της εγχώριας μελισσοκομίας, στη δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων στο Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και στο ισοζύγιο. «Το ισοζύγιο είναι από τα χρησιμότερα εργαλεία για την καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων και των κρουσμάτων νοθείας», τόνισε ο κ. Κεδίκογλου στην τοποθέτησή του και υπενθύμισε ότι η καθιέρωση του Ελληνικού σήματος επιτυγχάνεται με τον επιστημονικό -τα πρωτόκολλα αναλύσεων πιστοποιούν την Ελληνικότητα και την ιχνηλασιμότητα- και τον αγορανομικό τρόπο μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου και του ισοζυγίου.

Τέλος, ο ΥφΑΑΤ συνεχάρη τους συμμετέχοντες για τον ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία