BACK TO
TOP
Θεσμικά

Οκτώ αιτούντες και 1 ΚΥΔ για λήψη unfair δικαιωμάτων στον εισαγγελέα

Στον αρμόδιο εισαγγελέα διαβιβάστηκε -για τέταρτη φορά σε μόλις τρεις μήνες- αναφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά στη δραστηριότητα ενός υπεύθυνου ΚΥΔ στη Μαγνησία και οκτώ αιτούντων κατανομής Εθνικού Αποθέματος 2020 και 2021, αφού μετά από καταγγελίες και ελέγχους από πλευράς του Οργανισμού Πληρωμών προέκυψαν αποδείξεις και ισχυρές ενδείξεις για διάπραξη παρατυπιών.

100_8138-scaled

6
11

Οκτώ αιτούντες και ένα ΚΥΔ στον εισαγγελέα για τεχνική λήψης unfair δικαιωμάτων

Αναλυτικότερα, μετά από ανάλυση κινδύνου σε συνδυασμό με καταγγελίες και διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων διερεύνησης  από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργίας τεχνητών προϋποθέσεων λήψης αυξημένων ενισχύσεων ενός υπεύθυνου ΚΥΔ και 8 αιτούντων κατανομής Εθνικού Αποθέματος 2020 και 2021, προέκυψαν αποδείξεις και ισχυρές ενδείξεις για διάπραξη παρατυπιών.

Όπως εξηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ανακοίνωσης, οι σχετικοί έλεγχοι ξεκίνησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Ήταν μικτοί και περιλάμβαναν τόσο τους 8 αιτούντες όσο και τον υπεύθυνο του ΚΥΔ. Οι εν λόγω αιτούντες είχαν υποβάλει με πανομοιότυπο τρόπο αιτήματα για την κατανομή ΕΑ το 2020 και 2021, δηλώνοντας βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση σημαντικών εκτάσεων χωρίς να είναι κάτοχοι ζώων. Σημειώνεται ότι ένα από τα 8 πρόσωπα που αιτήθηκαν κατανομή εθνικού αποθέματος είναι συγγενικό πρόσωπο  με σχέση ά  βαθμού με τον υπεύθυνο του ΚΥΔ.

Το ΚΥΔ έχει έδρα την Μαγνησία και οι αιτήσεις ΟΣΔΕ έχουν τα εξής ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά:

  • οι περισσότεροι δήλωσαν κατά μέσο όρο περίπου 134 αγροτεμάχια, πολύ μικρής έκτασης 2-10 στρεμμάτων, φαινόμενο που δεν συναντάται σε άλλους αιτούντες του ΟΣΔΕ που δηλώνουν βοσκοτόπια. Όμοια και οι συνολικά δηλούμενες εκτάσεις ανέρχονταν κατά μέσο όρο στα περίπου 365 στρέμματα με σύνολο τα 3.310 στρέμματα.
  • οι δηλούμενες εκτάσεις βρίσκονται σε διαφορετική απομακρυσμένη γεωγραφική περιοχή (Κοζάνη και Ημαθία) από την περιοχή που δηλώνεται η έδρα της εκμετάλλευσης τους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μαγνησία).
  • τα μισθωτήρια ανάμεσα στους αιτούντες και στους τρείς κοινούς εκμισθωτές είναι όλα πανομοιότυπα με πολύ χαμηλά ετήσια μίσθια.
  • σημαντικές δηλούμενες εκτάσεις από τους 8 από αιτούντες: α) είχαν κατανεμηθεί ως δημόσιοι βοσκότοποι στις τεχνικές λύσεις των προηγούμενων ετών 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και β) βρίσκονται στην ανάρτηση του Κτηματολογίου το 2020 και το 2021 βρέθηκαν ορισμένες εκτάσεις να ανήκουν στο Δημόσιο.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν ή διεκδίκησαν οι 9 αιτούντες:

  • οι 2 έλαβαν ενισχύσεις 29.783,75 ευρώ το 2020 και 2021, ενώ το 2022 δεν υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ.
  • οι 7 υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ για το 2021 και 2022 διεκδικώντας να τους καταβληθεί ποσό που εκτιμάται περίπου στα 265.000 ευρώ (τα οποία λόγω ελέγχου δεν εισπράχθηκαν), χωρίς μάλιστα να πληρούν τις απαιτήσεις γεωργικής χρήσης για την λήψη ενίσχυσης, όπως έδειξε ο επιτόπιος έλεγχος για την γεωργική χρήση της γης.

Για αυτή την υπόθεση πέρα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις που θα επιβάλει ο Οργανισμός για τους 9 αιτούντες (επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κλπ) και για το ΚΥΔ (διερεύνηση προϋποθέσεων άρσης της διαπίστευσης), διαβιβάστηκε σχετική αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η αναφορά αυτή αποτελεί την 4η που στέλνεται στην δικαιοσύνη, τους τελευταίους τρείς μήνες, με ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής ΚΥΔ στην δημιουργία τεχνητών συνθηκών απόσπασης αυξημένων ενισχύσεων από αιτούντες (περίπτωση Νισύρου). Οι ίδιες ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής ΚΥΔ προκύπτουν και για μια υπόθεση, η οποία ερευνάται αυτή την στιγμή, με φερόμενη εκμίσθωση 5.000 στρεμμάτων ελαιώνων, από 31 αιτούντες για λήψη εθνικού αποθέματος το 2021. Η εκμίσθωση περίπου 170 στρεμμάτων ελαιώνων από καθένα με πανομοιότυπα δικαιολογητικά, από διαφορετικές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, οδηγεί σε ενδείξεις πλημμελούς εποπτείας από τον υπεύθυνο φορέα συντονισμού των ΚΥΔ το 2021. Στα πλαίσια αυτά διερευνάται η απάντηση στο ερώτημα για τον τρόπο εντοπισμού των “ελευθέρων” εκτάσεων που τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία δείχνουν άλλους ιδιοκτήτες. Και για τις τέσσερις υποθέσεις αλλά και για όσες ανάλογες παρουσιασθούν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την OLAF, ενώ από τις αναφορές στην δικαιοσύνη ενημερώνεται αρμοδίως και ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η προστασία του γεωργικού ταμείου και η διαφάνεια στην καταβολή των ενισχύσεων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον Οργανισμό. Οι έλεγχοι της νόμιμης κατοχής και της χρήσης των αγροτεμαχίων για την λήψη των ενισχύσεων εμπλουτίζονται πλέον και με την χρήση  στοιχείων του κτηματολογίου. Κάθε περίπτωση από καταγγελία ή ανάλυση κινδύνου ελέγχεται με την χρήση νέων στοιχείων μεθόδων σε συνδυασμό με επιτόπιο έλεγχο. Τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται άμεσα και στην περίπτωση ύπαρξης ευρημάτων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λαμβάνει μέτρα με βάση τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς και το νόμο διαδικασίες.

Τονίζεται ότι αυτά αφορούν έναν ελάχιστο αριθμό παραγωγών και ΚΥΔ, ενώ οι υπόλοιποι δεν πρέπει να ανησυχούν για την διαχείριση και την καταβολή των ενισχύσεων.

Σχόλια (11)
Προσθήκη σχολίου

30-12-2022 03:29ΑΤ

Ρε παιδιά όσοι κάνατε δηλώσεις τόσα χρόνια γιατί δεν τους ταραζατε στις καταγγελίες; εδώ μιλάμε για ληστές,ΚΥΔ και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 2019 έκανα για πρώτη φορά δήλωση και φρικαρα σε κάθε χωράφι και τι κόλπα κάνανε, εν γνώσει προϊσταμένης της περιφέρειας του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ελεγκτών, αν έχεις και δασικά και του Δασαρχείου, για να σε κλέψουν πασει θυσια,μέχρι σήμερα κάθομαι με τις καταγγελίες στο χέρι, δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος τι στήνουν για να αρπάξουν ότι μπορούν.Τι αισχος είναι αυτό; Οι επιδοτήσεις φιλτατοι είναι για τα ΚΥΔ τα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λαμόγια αγρότες, όλους τους άλλους τους κλέβουν

Απάντηση

29-12-2022 13:29Gremiste ta ola

Από ότι γράφεται πιο πάνω, η αναφορά αυτή αποτελεί την 4η που στέλνεται στην δικαιοσύνη, τους τελευταίους τρείς μήνες. Άρα σίγουρα και άλλα ΚΥΔ έχουν πάει στον εισαγγελέα, και λογικά και ιδιώτες μέσω του γνωστού κόλπου του on-line και της ελεύθερης δημόσιας γης που την επόμενη χρονιά γίνεται ιδιωτική. Το θέμα λοιπόν είναι πόσο γρήγορα θα κινηθεί η δικαιοσύνη. Φαντάζομαι έχει και άλλους πολλούς φακέλους. Αν δεν τιμωρηθούν κάποιοι για παραδειγματισμό, το βαρέλι θα είναι δίχως πάτο. Η επόμενη ημέρα περνάει σε πρώτη φάση από το όλα στο φως, να βγουν όλα στον αέρα, οπότε η μεταρρύθμιση του gov είναι σωστή. Σίγουρα θα γίνουν λάθη, άλλωστε ποια τομή που έφερε ανατροπές, ήταν δίχως κόστος; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πλέον βρωμίσει πολύ και η δυσωδία δεν μπορούσε άλλο να καμουφλαριστεί. Ακολούθως, έρχεται η επανεκκίνηση με σωστές υγιείς ανοιχτές διαφανείς πολιτικές με ισονομία και δικαιοσύνη στον κόπο που αυτών που πραγματικά παράγουν. Οι επιδοτήσεις είναι κατά βάση για αυτούς. Απαιτείται ξεκάθαρα νομοθετική πρωτοβουλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλο το σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων. Πέρασαν είκοσι χρόνια, τα τρωκτικά θέριεψαν, έφαγαν, έσκασαν πλέον, ας πάνε να παίξουν σε άλλη πλευρά. Κάτι ακούγεται για ευφυή μπαστούνια, μια χαρά θα περάσουν εκεί. Ας αφήσουν λίγο τουλάχιστον τους πολλούς στην ησυχία τους να λαμβάνουν ότι δικαιούνται. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

29-12-2022 11:44papousadiavastos

Γιατί μόνο ένα ΚΥΔ είναι; Αναρωτήθηκε κανείς πως τα ΚΥΔ για να αυξήσουν την πελατεία τους έκαναν αιτήσεις για όλους τους συγγενείς; Με τις on line αιτήσεις που γίνονται θα πει κανείς κάτι; Για τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ επι αμοιβή και με συγγενικά τους πρόσωπα που αλωνίζουν θα πει κανείς τίποτα. Για τις καταγγελίες που γίνονται και θάβονται θα πει κανείς επίσης κάτι; Για τα πλαστά μισθωτήρια θα πει κανείς κάτι; Για τα εικονικά μητρώα αιγοπροβάτων θα πει κανείς κάτι; Για τα τιμολόγια ζωοτροφών μήπως, ειδικά των βιολογικών. Τα πράγματα είναι πολύ απλά μα πάρα πολύ απλά. Καταρχάς φτιάχνεις ένα αξιόπιστο σύστημα(το είχες αρκεί να το βελτίωνες) και μετά ελέγχεις με βάση τα τιμολόγια τις παραγωγές είτε σε γάλα και κρέας έιτε σε λάδι είτε σε σιτηρά. Βάζεις βόλους ελέγχεις με τιμολόγια (σύνδεση με ΑΑΔΕ) το ζωικό κεφάλαιο. Έλεγξε αναδρομικά φορολογικά όσους αιτήθηκα και πήραν εθνικό απόθεμα. Έλεγξε αυτούς που δημιούργησαν κτηνοτροφική εκμετάλλευση από που πήραν τα ζώα. Κόψε τα μαλακισμένα όρια των 100 κιλών ανα ζώο, δες τις αλεστικές και την παραγωγή λαδιού, τα τιμολόγια σταφίδας σιτηρών. Κάνε σοβαρούς ελέγχους. Και για κλείσιμο αφού ρε συ Γεωργαντά ήθελες να βρεις τρόπο να χρηματοδοτήσεις την ΕΘΕΑΣ (ποια ΕΘΕΑΣ όλα τα λαμόγια μαζεμένα) διέλυσες ένα μηχανογραφικό σύστημα( που έστω κάτι διασταύρωνε) και έφτιαξες ένα πατίνι (cognitera) με το προσωνυμίο του gov. Σταματάω στα γενικά, τα υπόλοιπα προς Βρυξέλες μεριά(όχι βεβαια στα δικά μας παιδιά, απευθείας με στοιχεία και μετά τρέχετε να το μαζέψετε). Άντε καλή χρονιά

Απάντηση

29-12-2022 08:43Γιώργος

....αν θέλει ο οπεκεπε τους εξαφανίζει όλους αυτούς....ας συνδέσει της δηλώσεις ΟΣΔΕ με τής φορολογικές...οπού δεν υπάρχει παραγωγή τέλος η επιδότηση, απλό το πράμα...καί όχι με ένα τιμολόγιο, αλλά τιμολόγια με πενταπλασια αξία από τής επιδοτήσεις....έτσι σίγουρα θα εξαφανιστούν τα κοράκια.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

28-12-2022 18:48Νίκος

Έπιασαν το κορόιδο που δεν είχε μέσον. Καληνύχτα Ελλάδα...

Απάντηση

28-12-2022 18:11Aνδρεας

Υπάρχουν δυστυχως κομπινες και σε online αιτήσεις σε περιφέρεια μόνιμες που έχουν δηλώσει χωράφια ενοικιαζόμενα ανύπαρκτα σε άσχετο νόμο και έχουν ψηφιοποιήσει τεράστιες αδηλωτες εκτάσεις στο χάρτη.Οπου υπήρχε κενό στο χάρτη ψηφιοποιησαν ..Και τον πραγματικό κτηνοτρόφο τον ταράζουν στους ελέγχους και του βάζουν πρόστιμα!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

28-12-2022 15:30Δωστε ονόματα

Αν δεν αρθεί η πιστοποίηση του εν λόγω ΚΥΔ, τότε είστε συνένοχοι....

Απάντηση

28-12-2022 14:36Γιώργος

...και όλοι αυτοί κάνανε και καταγγελίες σε αγρότες και κτηνοτρόφους για να έχει να ασχολείται ο οπεκεπε....φύγανε από εκεί που δουλεύανε και ανοίξανε δικά τους ΚΥΔ για να κατακλεψουν τους παραγωγούς....υπάρχουν και άλλοι πολλοί που την κάνανε την δουλειά μουλωχτά....στην περιφέρεια σού πρόεδρε κατακλεψανε....ελιές έχουν δηλώσει και εκτάσεις στα Σκόπια....και έχουν ακόμα ΚΥΔ ανοιχτά....εθνικό απόθεμα εκεί είναι το αδίκημα εκεί είναι η απάτη.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές