BACK TO
TOP
Θεσμικά

Με σύγκλιση 50% τα δικαιώματα, για πρώτη φορά καρτελάκι η μηδική

Χωρίς την «κρυάδα» της οριζόντιας περικοπής 17% στο τσεκ, αλλά µε σύγκλιση πλέον στο 50% στα δικαιώµατα, προβλέπεται η φετινή διαδικασία δήλωσης ενιαίας ενιαίας ενίσχυσης που αναµένεται να ξεκινήσει στο πλήρως εντός του καλοκαιριού. Αναφορικά µε την αναδιανεµητική ενίσχυση, οι περσινοί δικαιούχοι πρέπει να προσέξουν αν θέλουν να συνεχίσουν να την πληρώνονται να µην ξεφύγουν φέτος από τα εκτατικά όρια.

50tisekato-dikeomata

Γιώργος Κοντονής

3550
2

Με σύγκλιση στο 50% φέτος τα δικαιώματα, για πρώτη φορά θέλει καρτελάκι η μηδική για τη λήψη συνδεδεμένης

Παράλληλα στις συνδεδεµένες υπάρχει µία σηµαντική αλλαγή όσον αφορά τη µηδική, η οποία θα πληρώνεται µόνο αν η σπορά έχει γίνει εξολοκλήρου µε πιστοποιηµένο σπόρο. Το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο ενώ µιλάµε για µία πολυετή φυτεία (5ετής) για παλαιότερες φυτεύσεις, αναµένονται διευκρινίσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο καθεστώς συµπληρωµατικής ενίσχυσης νεαρών αγροτών που αφορά ιδιαίτερα όσους κάνουν φέτος πρώτη φορά ΟΣ∆Ε λόγω του προγράµµατος Νέων Αγροτών, η ενεργοποίηση δικαιωµάτων έστω και για 1 στρέµµα είναι αναγκαία. Τέλος, στο Εθνικό Απόθεµα, αναµένεται µεγάλη φέτος η ζήτηση, κάτι που όµως δεν πρόκειται να οδηγήσει, για διάφορους λόγους, σε οριζόντια περικοπή της βασικής.

Αναλυτικότερα για τα κύρια καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων- πέρα των eco-schemes- οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για τις φετινές δηλώσεις:

Βασική ενίσχυση

Ο προϋπολογισµός της βασικής ενίσχυσης θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι δηλαδή ποσό 829 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται το Εθνικό Απόθεµα. Αυτό που αλλάζει φέτος σε σχέση µε πέρσι είναι το εξής:
  • ∆εν θα υπάρξει οριζόντια περικοπή των δικαιωµάτων. Αυτό έγινε «µία και έξω» το 2023 και αφορούσε την αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισµό της βασικής ενίσχυσης ο οποίος µειώθηκε περίπου 17% σε σχέση µε την περασµένη προγραµµατική περίοδο.
  • Η σύγκλιση φτάνει στο 50%, δηλαδή ένα βήµα παραπάνω από το 25% του 2023. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι όλες οι αξίες δικαιωµάτων θα πρέπει να έχουν «κλείσει» την απόσταση από τον µέσο όρο κατά 50%, σε σχέση µε την αρχική τιµή που είχαν πριν τη σύγκλιση του 2023.

Για να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία παρατίθεται το παρακάτω παράδειγµα:

Πριν τη σύγκλιση του 2023 ένας αγρότης δήλωνε δικαιώµατα µέσης αξίας 30 ευρώ το στρέµµα σε αροτραίες καλλιέργειες. Ο µέσος όρος στις αροτραίες τελικώς διαµορφώθηκε στα 23 ευρώ το στρέµµα. Ως εκ τούτου, από τη σύγκλιση του 2023, η µέση αξία διαµορφώθηκε στα 28,2 ευρώ το στρέµµα και φέτος θα πέσει στα 26,5 ευρώ το στρέµµα. Φαίνεται λοιπόν πως η διαφορά των 7 ευρώ που υπήρξε έπεσε στο ήµιση και πλέον είναι 3,5 ευρώ το στρέµµα. Υπενθυµίζεται πως από το 2026 όλοι παραγωγοί θα πληρώνονται το ίδιο στρεµµατικό ποσό.

Η ίδια διαδικασία συµβαίνει σε παραγωγούς που έχουν χαµηλότερης αξίας δικαιώµατα από τον µέσο όρο, αλλά αντιθέτως, η µέση αξία τους θα ανέβει.

Σηµειώνεται πως η µέση αξία διαµορφώνεται µετά τις αιτήσεις του 2023 ως εξής: Αροτραίες καλλιέργειες 23 ευρώ το στρέµµα, µόνιµες-δέντρα 28,2 ευρώ το στρέµµα και βοσκοτόπια 16 ευρώ το στρέµµα.

Εθνικό Απόθεµα

Φέτος η ζήτηση από το Εθνικό Απόθεµα θα ανέβει αρκετά λόγω του προγράµµατος Νέων Αγροτών 2024, µε τους υποψηφίους να κάνουν αιτήσεις µέσω του ΟΣ∆Ε και για την απόκτηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά που θα λάβουν είναι στη µέση αξία όπως θα διαµορφωθεί το 2024, δηλαδή πολύ κοντά σε αυτά που έλαβαν και οι δικαιούχοι το 2023 (βλ. µέσα ποσά βασικής ενίσχυσης παραπάνω).

Αυτή η αυξηµένη ζήτηση ενδέχεται να οδηγήσει σε οριζόντια περικοπή ποσού της βασικής για όλους τους δικαιούχους για να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις. Κάτι τέτοιο πάντως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Κι αυτό γιατί εκτιµάται πως περί τα 40.000 δενδροκοµικά δικαιώµατα και 120.000 αροτραία δεν ενεργοποιήθηκαν το 2023 σε σχέση µε αυτά που είχαν υπολογιστεί στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Μερίδα εξ’ αυτών επέστρεψε στο Εθνικό Απόθεµα. Αναµένεται λοιπόν υπάρξει ακόµη µία µεγάλη «φουρνιά» επιστροφής φέτος, ή πρέπει να πωληθούν από τους κατόχους τους.

Αναδιανεµητική ενίσχυση

Φέτος, όπως και πέρυσι, θα ισχύσει το καθεστώς της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. Συνολικά δεν υπάρχουν αλλαγές, ενώ όσοι την έλαβαν πέρσι, καλό θα ήταν, εφόσον θέλουν να δηλώσουν περισσότερα στρέµµατα φέτος, να προσέξουν αν ξεπερνάνε τα εκτατικά όρια που προβλέπει το καθεστώς. Σηµειώνεται εδώ πως σε αντίθεση µε τη βασική ενίσχυση που δίνεται στο «δικαίωµα» η αναδιανεµητική δίνεται στην έκταση, οπότε πληρώνονται όλα τα στρέµµατα που δηλώνονται (εντός προβλεπόµενων ορίων). Υπενθυµίζεται πως τα όρια έχουν ως εξής:

  •  Αροτραίες καλλιέργειες: Ελάχιστη έκταση 20 στρµ., µέγιστη 110.
  •  Μόνιµες καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 40.
  •  Βοσκοτόπια: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 170.

Όσοι παραγωγοί δηλώνουν στρέµµατα σε παραπάνω από µία αγρονοµική περιφέρεια, τότε πολλαπλασιάζουν τις εκτάσεις τους µε ορισµένους συντελεστές: 1,55 στις αροτραίες, 4,25 στις µόνιµες και 1 στα βοσκοτόπια. Αν το αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερο του 170 τότε δεν είναι δικαιούχοι της αναδιανεµητικής ενίσχυσης.

Συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών

Τη συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών θα συνεχίσουν να τη λαµβάνουν φέτος όσοι δεν έχουν κλείσει 5ετία από το πρώτο ΟΣ∆Ε τους και όσοι κάνουν φέτος για πρώτη φορά αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Θα πρέπει παράλληλα να έχουν ηλικία έως 40 ετών. Το ποσό ενίσχυσης είναι ίσο µε 7 ευρώ το στρέµµα και ο παραγωγός θα πληρωθεί για έως 250 στρέµµατα που δηλώνει. ∆ηλαδή το µέγιστο που µπορεί να φτάσει το ποσό ανά δικαιούχο είναι 1.750 ευρώ. Αυτή η επιδότηση δίνεται σε όλα τα επιλέξιµα στρέµµατα (έως τα 250) ανεξαρτήτως εάν συνοδεύονται από δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης.

Συνδεδεµένες ενισχύσεις

Με τα ίδια καθεστώτα συνδεδεµένων ενισχύσεων θα γίνει και φέτος το ΟΣ∆Ε, µε τη µόνη διαφορά πως για τη µηδική θα απαιτείται η καθολική χρήση πιστοποιηµένου σπόρου.

Έληξε η προθεσµία για την καταχώρηση ποσοτήτων που αφορούν συνδεδεµένες

Την περασµένη Παρασκευή 31 Μαΐου έληξε η προθεσµία για την καταχώρηση των ποσοτήτων σε µία σειρά προϊόντων που λαµβάνουν συνδεδεµένη ενίσχυση όπως καλαµπόκι, ψυχανθή, µήλα, βιοµηχανική ντοµάτα και πορτοκάλι. Μετά από αυτή τη διαδικασία θα ακολουθήσει η πληρωµή συνδεδεµένων των παραγωγών για τους οποίους καταχωρήθηκαν οι ποσότητες. Συνολικά δεν έχουν πληρωθεί επιδοτήσεις ύψους 51 εκατ. ευρώ, µε τα 16 εξ αυτών να αφορούν το καλαµπόκι.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

02-06-2024 11:23Γιωργος

Προφανώς απο τα περυσινα μειωμενα νουμερα.

Απάντηση

02-06-2024 10:39Στρατης

Αυτο που δεν διευκρινίζει επαρκώς το άρθρο αν και λέει οτι δεν θα υπάρξει οριζόντια περικοπή 17% είναι αν θα επανέλθουν οι αξίες πιο ψηλά και μετά θα γίνει σύγκλιση. Ή θα ξεκινήσουμε απο τα περυσινά νούμερα;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές