Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Οι καλύτερες επιλογές eco-schemes για μέγιστο πριμ έως 128 ευρώ

Το άνοιγµα του πληροφοριακού συστήµατος για τη δήλωση των eco-schemes αναµένουν ακόµη οι αγρότες για το έτος ενίσχυσης 2023, µε την όλη διαδικασία προς το παρόν να µην έχει ακόµη κάποια τελική διορία.

4-5-pin

Γιώργος Κοντονής

9420
10

Οι καλύτερες επιλογές eco-schemes σε έξι κλάδους για μέγιστο πριμ που φτάνει μέχρι 128 ευρώ το στρέμμα

Παρακάτω λοιπόν παρουσιάζονται οι επιλογές που υπάρχουν για συνδυασµούς µε τη µέγιστη ενίσχυση για τις φετινές δηλώσεις, ενώ από την 1η Νοεµβρίου 2023 ξεκίνησαν και τυπικά οι νέες δεσµεύσεις για τις δράσεις eco-schemes που θα δηλωθούν στο ερχόµενο ΟΣ∆Ε. Φυσικά, για να αναληφθούν οι νέες δεσµεύσεις µε ασφάλεια θα πρέπει να δηµοσιευτούν και οι επερχόµενες αλλαγές στην ΚΑΠ µε την τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου, κάτι που εκτός απροόπτου θα γίνει έως το τέλος του έτους. Σηµειώνεται, πως τα ποσά ενίσχυσης θα αλλάξουν για το 2024 µε βάση τον νέο επαναϋπολογισµό, ενώ από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάποια νέα δράση. Αναλυτικότερα:

Χειµερινά σιτηρά: Μέγιστη ενίσχυση 41,8 ευρώ το στρέµµα

1) 31.1.Β: Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών µε πιστοποιηµένο σπόρο: Ενίσχυση 31,3 ευρώ το στρέµµα. 

2) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-Ζ Ακροφύσια µειωµένης διασποράς: 3 ευρώ το στρέµµα.

4) 31-6-Ι, ΙΑ: Χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης ή µε παρεµποδιστές: 4,5 ευρώ το στρέµµα.

Ψυχανθή: Μέγιστη ενίσχυση 73,3 ευρώ το στρέµµα

1) 31.1.Β: Καλλιέργεια ψυχανθών µε πιστοποιηµένο σπόρο: Ενίσχυση 62,8 ευρώ το στρέµµα. 

2) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-Ζ Ακροφύσια µειωµένης διασποράς: 3 ευρώ το στρέµµα.

4) 31-6-Ι, ΙΑ: Χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης ή µε παρεµποδιστές: 4,5 ευρώ το στρέµµα.

Υπόλοιπες αροτραίες

Σε καλαµπόκι, βαµβάκι κ.λπ, η µεγαλύτερη ενίσχυση µέσω των eco-schemes δίνεται µόνο µέσω της διατήρησης της βιολογικής γεωργίας. Ισχύουν τα εξής ποσά: Καλαµπόκι κτηνοτροφικό 64,4 ευρώ το στρέµµα, µηδική 57,4 ευρώ το στρέµµα, χειµερινά σιτηρά 12 ευρώ το στρέµµα, βαµβάκι 51,6 ευρώ το στρέµµα, καπνός 66 ευρώ το στρέµµα, λοιπές 49,3 ευρώ το στρέµµα.

Οι καλλιεργητές µπορούν επίσης να εξετάσουν τις επιλογές για τη χρήση της ψηφιακής εφαρµογής και της ειδικής θρέψης αν δεν θέλουν να εµπλακούν στα βιολογικά. Τα ποσά που θα λάβουν είναι ίδια µε εκείνα που σηµειώνονται στα χειµερινά σιτηρά και τα ψυχανθή.

Καλλιεργητές στο πρόγραµµα βιολογικής Γεωργίας (ΠΑΑ 5η πρόσκληση):

Για όσους είναι στον πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας (ΠΑΑ 3η και 5η πρόσκληση) είναι δυνατή η ένταξη στα eco-schemes:

  • 31.1-Α Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου
  • 31.1-Β Καλλιέργεια προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών
  • 31.1-Γ Καλλιέργεια καινοτόµων ανθεκτικών καλλιεργειών
  • 31.2 Περιοχές οικολογικής εστίασης
  • 31.3 Εφαρµογή βελτιωµένων πρακτικών φυτοκάλυψης, µε παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας
  • 31.5-Α Γεωργοδασικά οικοσυστήµατα
  • 31.6-Α Χρήση της ψηφιακής εφαρµογής
  • 31.6-ΣΤ Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα
  • 31.8 ∆ιατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες

1.10 Παραδοσιακοί ελαιώνες και αµπελώνες στα νησιά του Ιουνίου.

Ελαιοκοµία: Μέγιστη ενίσχυση 92,5 ευρώ το στρέµµα

1) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-ΣΤ Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα: 17,5 ευρώ το στρέµµα

3) 31.6-ΙΓ ∆ακοπαγίδες (εθελοντικές οδηγίες ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας): 35 ευρώ το στρέµµα.

4) 31.8 Αναβαθµίδες: Αν ο ελαιώνας είναι σε περιοχή µε αναβαθµίδες λαµβάνει συν 25 ευρώ το στρέµµα.

5) 31.4 Θρυµµατισµός κλαδιών και εφαρµογή κοµπόστ: 12 ευρώ το στρέµµα

Για τους δικαιούχους της Βιολογικής Γεωργίας (ΠΑΑ) είναι διαθέσιµη η επιλογή για Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα και η δράση για τις αναβαθµίδες.

Αν θέλει ο παραγωγός να µην ασχοληθεί µε τις παραπάνω δράσεις, µπορεί να λάβει 50,5 ευρώ το στρέµµα µέσω της ∆ράσης για τη ∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας.

Μηλοειδή: Μέγιστη ενίσχυση 128,1 ευρώ το στρέµµα

1) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-Β Συνέχιση εφαρµογής Κοµφούζιο:  94,8 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-Ε Μηχανική ζιζανιοκτονία: 18,3 ευρώ το στρέµµα

4) 31.4 Θρυµµατισµός κλαδιών και εφαρµογή κοµπόστ: 12 ευρώ το στρέµµα

Για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας µέσω eco-schemes η ενίσχυση ορίζεται στα 53,2 ευρώ το στρέµµα.

Εσπεριδοειδή: Μέγιστη ενίσχυση 50 ευρώ το στρέµµα

1) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-ΣΤ Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα: 17,5 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-ΙΓ Εθελοντικές οδηγίες ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας: 17,5 ευρώ το στρέµµα

4) 31.4 Θρυµµατισµός κλαδιών και εφαρµογή κοµπόστ: 12 ευρώ το στρέµµα

Για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας µέσω eco-schemes η ενίσχυση ορίζεται στα 33,4 ευρώ το στρέµµα.

Πυρηνόκαρπα: Μέγιστη ενίσχυση 94,1 ευρώ το στρέµµα

1) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-Β Συνέχιση εφαρµογής Κοµφούζιο:  40,2 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-Ε Μηχανική ζιζανιοκτονία: 18,3 ευρώ το στρέµµα

4) 31.4 Θρυµµατισµός κλαδιών και εφαρµογή κοµπόστ: 12 ευρώ το στρέµµα

Για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας µέσω eco-schemes η ενίσχυση ορίζεται στα 94,1 ευρώ το στρέµµα. Η δράση αυτή αποκλείει τη συµµετοχή από τα άλλα eco-schemes.

Σχόλια (10)
Προσθήκη σχολίου

22-11-2023 16:06Κώστας

To fast που ειναι πανευρωπαϊκό το προσάρμοσε ο οπεκεπε για ελλάδα. Κωδικούς σε όσους το δήλωσαν δεν έχουν στείλει (ακόμη). Ας στειλουν τους κωδικούς στους αγρότες να κλείσει τουλάχιστον η συμβατική υποχρέωση εγγραφής παραγωγού. Διότι αυτό για να δουλέψει σε επίπεδο παραγωγού, όπως έχει φτιαχτεί, ''τραβάει'' και τοποθετεί τα αγροτεμάχια παραγωγού από το ΟΣΔΕ23, πράγμα δύσκολο να σουλουπωθεί άμεσα.Όμως είνα ιυποχρεωμένοι να το φτιάξουν, διότι αυτό δεν υπάρχει πανευρωπαϊκά μόνο για τα οικολογικά σχήματα, είναι διακριτή εθνική υποχρέωση να δουλέψει.Αλλού στην ευρώπη δουλέυει ήδη, και όχι σε χώρες μεγάλες. Ακόμη και οι οργανισμοί πληρωμής μικρών χωρών αν είναι σοβαροί και σωστά στελεχωμένοι μπορούν.

Απάντηση

22-11-2023 09:42Δημήτρης

H εφαρμογή fast θέλει κωδικούς οπεκεπε, με τους οποίους όμως δεν ανοίγει γιατί όπως αναφέρει στο site του οπεκεπε θα αλλάξουν το username των ήδη εγγεγραμμένων χρηστών και θα το κοινοποιήσουν με e-mail.

Απάντηση

20-11-2023 20:30Γιωργος

Μην ξεχναμε οτι ο ανθρωπος ειναι αφρσμνς........και κουβαλει πανω του μεγαλη δυστυχια και καταρα.

Απάντηση

20-11-2023 20:23Λαζαρος

Fast και Gaiasense υπάρχουν στο play store αλλά θέλει κωδικους καρτέλας αγρότη η πρωτη και κωδικους της Gaia η δευτερη.

Απάντηση

20-11-2023 18:45nikos

ποια ειναι αυτη η ψυφιακη εφαρμογη ρε παιδια ? την κατεβασε κανεις ? υπαρχη καπου ?

Απάντηση

20-11-2023 14:54Απελπισμένος Αγρότης

Πω πω πω θα γεμίσουμε λεφτά... Στα λόγια.

Απάντηση

20-11-2023 14:17Βαγφελης

Ψευτες υποκριτες περιμενουμε απο εναν υπουργο που τα εκανε θαλασσα στο ποδοσφαιρο και απο εναν πρωβ αντιδημαρχο κοζανης να μας βαλουν λεφτα ,αλλα δεν υπαρχει αντιπολητευση.

Απάντηση

20-11-2023 14:16Γιώργος

Καλά εσείς πιστεύετε ότι θα μπει αυτή τη βδομάδα το πετρέλαιο για τους αγρότες και κτηνοτρόφους αφού είπανε τέλος της χρονιάς και άμα μπει θα μπει κουτσουρεμένο δηλαδή και από δικαιώματα μην περιμένετε πάρα πολλά θα γίνουν μεγάλα λάθη το Δεκέμβριο ο χειμώνας θα είναι δύσκολος θα τρώμε τις σάρκες μας στο τέλος το θέμα είναι οπότε θα μπούμε μέσα στη Βουλή να φάμε και αυτός

Απάντηση

20-11-2023 13:38Eleni

Σήμερα δεν έχει δημοσίευμα για πετρελαιο δε γράφει πουθενά τιποτα

Απάντηση

20-11-2023 09:27Έλλην

Εδώ δεν είναι ικανοί να κάνουν μια πληρωμή αυτά που πρέπει ταζουν και άλλα

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία