Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ζωϊκό Κεφάλαιο

Προδημοσίευση Ευζωίας με πριμ 189 ευρώ ανά ΜΖΚ για χοιρομητέρες

Προδηµοσιεύτηκε η προκήρυξη του Μέτρου 14 «Ευζωία» που προσφέρει ετήσια ενίσχυση 189 ευρώ ανά ΜΖΚ για χοιροµητέρες και 158 ευρώ ανά ΜΖΚ για τα λοιπά χοιρινά.

18-19_pin_12

424
1
Όπως αναφέρεται στην προδηµοσίευση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην επίσηµη πρόσκληση µέσα στο 2ο εξάµηνο του έτους. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 (έτος αναφοράς). Το πρόγραµµα αφορά µόνο όσους απασχολούνται στον τοµέα της χοιροτροφίας

Πιο συγκεκριµένα, η οικονοµική ενίσχυση θα χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου), προκειµένου να αποζηµιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήµατος (διαφυγόν εισόδηµα) και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι δικαιούχοι. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης έχει ως ακολούθως:

1) Τρίµηνος έλεγχος της ποιότητας του νερού: 80 ευρώ ανά ΜΖΚ για χοιροµητέρες, 133 ευρώ ανά ΜΖΚ για λοιπά χοιρινά.

2) Συνεχής προσθήκη µυκοδεσµευτικών στις ζωοτροφές: 15 ευρώ ανά ΜΖΚ για χοιροµητέρες και 25 ευρώ ανά ΜΖΚ για λοιπά χοιρινά.

3) Αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου χώρου δαπέδου, κατά τον οµαδικό σταβλισµό χοιροµητέρων: 68 ευρώ ανά ΜΖΚ για χοιροµητέρες.

4) Χρήση ανοσοευνουχισµού: 26 ευρώ ανά ΜΖΚ για χοιροµητέρες.

Σηµειώνεται εδώ πως µία χοιροµητέρα (>50 κιλών) ισούται µε 0,5 ΜΖΚ και 1 λοιπό χοιρινό ισούται µε 0,3 ΜΖΚ. Για τον υπολογισµό του αριθµού των λοιπών χοιρινών προς ενίσχυση υπολογίζονται µέχρι 10 λοιπά χοιρινά ανά χοιροµητέρα ανά έτος. Ο συνολικός προϋπολογισµός της Πρόσκλησης για την χοιροτροφία εκτιµάται ότι θα κυµανθεί περίπου στα 25 εκατ. ευρώ. Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Υποµέτρου είναι διετούς διάρκειας και η ηµεροµηνία έναρξης αυτών θα καθοριστεί στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ∆εν µπορούν να καταστούν δικαιούχοι, όσοι είναι ενταγµένοι µε ζωικό κεφάλαιο χοιρινών στη ∆ράση 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα», για την ίδια εκµετάλλευση.

Σε ΦΕΚ νέο Μέτρο για επενδύσεις από χοιροτρόφους

Με 80% επί των δαπανών, θα ενισχυθούν οι χοιροτρόφοι για εργασίες ευζωίας στη µονάδα τους όπως είναι η δηµιουργία ανεξάρτητων χώρων για νέα χοιρίδια και εργασίες στεγανοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω προβλέπει η ∆ράση 5.1.2 του Μέτρου 5 του ΠΑΑ µε τίτλο «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από µεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές», που δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση, στο συγκεκριµένο Μέτρο θα µπορούν να κάνουν αίτηση όλοι οι κατ’ επάγγελµα χοιροτρόφοι, µε την προκήρυξη να αναµένεται εντός του µήνα. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση (ΦΕΚ 2118/Β’/2022), οι επιλέξιµες δαπάνες έχουν ως εξής:

α) Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθεκτικού περιµετρικού φράκτη της εκµετάλλευσης ύψους τουλάχιστον 1,5 µέτρου από δοµικά υλικά ή συρµατόπλεγµα και στύλους στήριξης ανά 2 µέτρα τύπου γαλβανιζέ ή και το συνδυασµό των δύο παραπάνω µε βάση από σκυρόδεµα (µπετόν) βάθους τουλάχιστον 0,5 µέτρου.

β) Εργασίες στεγανοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, µε την αντικατάσταση ή ενίσχυση του εξοπλισµού των εισόδων και παραθύρων, µε σκοπό την αποτροπή εισόδου σε αυτές πτηνών, τρωκτικών και άλλων ζώων.

γ) Εγκατάσταση/αποκατάσταση λειτουργίας συστήµατος ή σταθµού καθαρισµού και απολύµανσης των εισερχοµένων οχηµάτων στην εκµετάλλευση [...].

δ) ∆ιαχωρισµός καθαρής και µη καθαρής ζώνης για την κίνηση ατόµων κατά την είσοδό τους στην εκµετάλλευση, εντός αυτής και κατά την έξοδό τους: προµήθεια προκατασκευασµένων οικίσκων τύπου isobox ή κατασκευή χώρων που θα παρέχουν τη δυνατότητα ιµατισµού, υπόδησης και απολύµανσης χεριών, εξοπλισµό καθαρισµού και λειτουργικής απολύµανσης υποδηµάτων κατά την είσοδο στους θαλάµους.

ε) ∆ηµιουργία ανεξάρτητων, διακριτών, κατάλληλων χώρων για την αποµόνωση των νεοεισερχόµενων και των ασθενών ζώων, καθώς και για τη διατήρηση/αποθήκευση/ψύξη νεκρών ζώων.

στ) Κατασκευή ράµπας φόρτωσης/εκφόρτωσης στην περίµετρο εξωτερικά της εκµετάλλευσης, ώστε να µην εισέρχονται εντός αυτής µεταφορικά οχήµατα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων/ζωοτροφών.

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

14-05-2022 01:01TT

Γιατί μόνο οι γρουνιαραίοι; Οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι, στο πηγάδι κατουρησαν;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία