Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Όλα τα άρθρα του tag

Αζωτούχος Λίπανση

25-32_cover_12

Πολλά και βαριά καρύδια για το βαµβάκι, υψηλή πρωτεΐνη στο καλαµπόκι, µεγάλη ελαιοπεριεκτικότητα στην ελιά και χαρακτηριστικά που χτίζουν την εµπορική αξία που απαιτείται στα φρούτα. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω η αζωτούχος λίπανση έχει τη σηµασία της. Κύριο µέληµα θα πρέπει να είναι η επάρκεια αζώτου σε όλα τα κρίσιµα στάδια των καλλιεργειών. Φυσικά µεγάλη βοήθεια στο κυνήγι των υψηλών αποδόσεων έρχονται να προσφέρουν τα προϊόντα ειδικής θρέψης και οι βιοδιεγέρτες.

bambaki-azwtlip

Ο δείκτης Micronaire, η ποιότητα της ίνας, το βάρος και ο αριθµός των καρυδιών. Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από το άζωτο στο βαµβάκι που είναι κρίσιµης σηµασίας να εφαρµόζεται µε προσοχή και επάρκεια ειδικά στα νεαρά φυτά. Άλλωστε, οι ανάγκες του βαµβακιού είναι ευµετάβλητες και επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Εξίσου σηµαντικό το άζωτο και στο καλαµπόκι, η έλλειψη του οποίου οδηγεί σε µειωµένες αποδόσεις, ακόµα κι αν τα άλλα θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται σε επάρκεια.