BACK TO
TOP
Θεσμικά

Πήρε υπογραφή η ΚΥΑ για λίπασμα, αιτήσεις ενίσχυσης 15-25 Νοέμβρη

Με υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο δεκαήμερο μεταξύ 15 και 25 Νοεμβρίου, προχωράει η διαδικασία έγκρισης των δικαιούχων επαγγελματιών αγροτών που θα τύχουν ειδικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του κόστους από την αγορά λιπασμάτων τη χρονική περίοδο μεταξύ 1ης Οκτωμβρίου 2021 και 30ης Σεπτεμβρίου 2022.

Gavriel

Πέτρος Γκόγκος

13
12

Πήρε υπογραφή η ΚΥΑ για τα λιπάσματα, από 15 ως 25 Νοεμβρίου αιτήσεις δικαιούχων για ενίσχυση 60 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για την κατανομή του ποσού, ύψους 60 εκατ. ευρώ που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση και έρχεται αμβλύνει τα κόστη των καλλιεργητών από τις αυξήσεις που μεσολάβησαν την προηγούμενη περίοδο.    

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου που εκδόθηκε αναφέρει:

«Υπεγράφη η ΚΥΑ για την ενίσχυση των 60 εκατ. € για λιπάσματα -  Από 15 έως 25 Νοεμβρίου οι αιτήσεις των δικαιούχων

Υπεγράφη η ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης των 60 εκατ. ευρώ,  λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων. 

Την ΚΥΑ συνυπογράφουν οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντάς, Αναπληρωτής Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απ. Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες: 

α)   σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022,

β)   σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

γ)   έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και

δ)  δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ: 

  1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, υποβάλλουν από την 15ηΝοεμβρίου 2022 έως και την 25η Νοεμβρίου 2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η είσοδος στην πλατφόρμα  διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
  2. Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

               α. ΑΦΜ της επιχείρησης,

               β. αύξοντα αριθμός παραστατικού

               γ. ημερομηνία έκδοσης

   δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

Η ενίσχυση των 60 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα είναι ακατάσχετη».

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:


Με ποσοστό επί του  τιμολογίου αγοράς και  σε αναλογία με το ποσό  που θα ζητηθεί η τελική  ενίσχυση στο λίπασμαΤο συνολικό ποσό που θα προκύψει μετά τη διαδικασία ανάρτησης των τιμολογίων αγοράς από τους αγρότες στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι αυτό που θα καθορίσει στο τέλος το ποσοστό της επιδότησης για τα λιπάσματα. 

Με δεδομένο ότι το κονδύλι για την ενίσχυση είναι 60 εκατ. ευρώ, είναι δηλαδή ορισμένο, μόλις το υπουργείο έχει στα χέρια του όλα τα επιλέξιμα τιμολόγια για αγορά λιπασμάτων κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, θα είναι σε θέση ορίσει το ποσοστό ενίσχυσης επί των τιμολογίων.

Πιο απλά, αν τις επόμενες εβδομάδες, κατά τις οποίες θα ξεκινήσει η υποβολή των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων, το σύνολο των παραστατικών δείχνει ένα ποσό της τάξης των 600 εκατ. ευρώ, τότε το ποσοστό ενίσχυσης επί των τιμολογίων, θα διαμορφωθεί στο 10%. Αν τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων που θα αναρτηθούν στην ΑΑΔΕ δίνουν μια συλλογική δαπάνη στα 500 εκατ. ευρώ, τότε το ποσοστό ενίσχυσης θα είναι 12% και ούτω καθ’ εξής. Υπό αυτήν την έννοια, βασική ανησυχία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, είναι μήπως ξεφύγει τελικά το ποσό των τιμολογίων για τα οποία αιτείται ενίσχυση. Δεδομένων και των υψηλών τιμών που διαμορφώνει η συνθήκη των τελευταίων μηνών, αν τα τελικά τιμολόγια προσεγγίσουν τα 1 δισ. ευρώ, τότε το ποσοστό της ενίσχυσης περιορίζεται στο 6% ή αλλιώς σε περίπου 2,90 ευρώ ανά σακί λιπάσματος.

Άνθρωποι της αγοράς, υπολογίζουν χοντρικά τις πωλήσεις λιπασμάτων κατά την περίοδο 2021/22 μεταξύ των 500 με 650 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το ποσοστό της ενίσχυσης θα κυμανθεί λογικά μεταξύ του 9 με 12%, κάτι που θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται στην περίπτωση ενός αγρότη με 100 στρέμματα σκληρό σιτάρι σε μια ενίσχυση από 400 έως 450 ευρώ.

Την ερχόμενη εβδομάδα η ΚΥΑ

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ορίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες της ΚΥΑ αλλά και η πλατφόρμα που θα ανοίξει στην ΑΑΔΕ για να υποδεχθεί τις αιτήσεις. Σύμφωνα με αυτές, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα δημοσιευθεί η ΚΥΑ προκειμένου να ανοίξει αμέσως μετά η πλατφόρμα στην οποία οι λογιστές θα υποβάλουν τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων των αγροτών. Στόχος είναι η πληρωμή να γίνει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, κάτι που επιβεβαιώνουν διαφορετικές πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση.

Περί αυτού φέρεται να διαβεβαίωσε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, στελέχη της αγοράς λιπασμάτων που συνάντησε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Οκτωβρίου κατά την παρουσία του στην 29η έκθεση Agrotica στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, ο υπουργός διευκρίνισε στο agronews.gr και την Agrenda ότι στόχος είναι να γίνει η πληρωμή μέσα στο Νοέμβριο. Συνεπώς, αναμένεται η διάρκεια υποβολής των τιμολογίων να κρατήσει περίπου δύο εβδομάδες, ώστε να γίνει στη συνέχεια ο υπολογισμός των εξατομικευμένων ποσών και ένας διασταυρωτικός έλεγχος και να ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης της ενίσχυσης. Ήδη στους κύκλους των λογιστών πάντως αναφέρεται ένα αρνητικό κλίμα σχετικά με την επερχόμενη διαδικασία, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι θα χρειαστεί ένας αγρότης να πληρώσει 50 και 100 ευρώ για την διαδικασία ανάρτησης των παραστατικών προκειμένου να πάρει πίσω μια ενίσχυση 200 ευρώ.

Παράθυρο για νέες ενισχύσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κατά τον υπουργό, Γιώργο Γεωργαντά, η επερχόμενη ανακοίνωση της Κομισιόν για τα λιπάσματα, η οποία ανοίγει ένα παράθυρο για νέες ενισχύσεις. Βέβαια, όπως θα τονίσει, κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η ανακοίνωση της Κομισιόν, αφού και την περασμένη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, όταν έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο αυτό, στο πλαίσιο του συμβουλίου των υπουργών γεωργίας της ΕΕ, ο επίτροπος Βοϊτσεχόφσκι ήταν ιδιαίτερα προσεχτικός με τις δηλώσεις του. 

Σχόλια (12)
Προσθήκη σχολίου

16-11-2022 19:21Δημητρης Συμπονης

Οταν ενας αγροτης περιμενει να επιβιωσει απο βοηθηματα και επιδωτησεις ειναι ξοφλημενος.Οι αρμοδιοι υπουργοι εαν θελουν να σωσουν τον αγροτη θα πρεπει να φροντισουν να μην πουλαει ο αγροτης την πατατα 0,25ευρω και στον μαναβη να εχει 1,10 και να μην λενε οτι ειμαστε σε πολεμο με την Ρωσσια, σε πολεμο ειμαστε με τους Γερμανους και το νατο Αυτες τις επιδωτησεις μια μερα θα τις πληρωσουν ακριβα οι Ελληνες φορολογουμενοι και με τοκο γιατι δανειζετε το κρατος για να τις πληρωσει για να εξυπηρετησει ξενα συμφερωντα.Επειδη πρεπει να πληρωσω και αμοιβη στη ενωση για να μου κανει τα χαρτια και δεν ξερω τι θα παρω δεν θα κανω την αιτηση.Δεν μου χρειαζετε η δολια ελεημοσυνη απο οποιοδηποτε κομα και αν ειναι αυτο που εχει κυβερνησει και καταστρεψει την Ελλαδα απο την μεταπολιτευση και επειτα.

Απάντηση

27-10-2022 17:39THEODOR

Επιτέλους κανουν μια κίνηση πρός τη σωστή κατεύθυνση αλλά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αμφιβάλω για τα αποτελέσματα που προσδοκούν οι ιδιοι.....

Απάντηση

27-10-2022 17:09Γιωργος

Ωχου το μωρε,θα δοσει επιδοτηση λιπασματος ο αφορισμενος αναθεματισμενος.συγκινηθηκα.

Απάντηση

27-10-2022 16:32ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Με τον ιδιο τροπο πρεπει ωα δοθει και η επιδοτηση των ζωοτροφων με τιμολογια ετσι θαπαρουν πολυ περισοτερα οι γνησιοι κτηνοτρφοι

Απάντηση

27-10-2022 14:49Κατια

Δώστε τις επιδοτήσεις στον κόσμο κ άστε το 70% λαμογια, υποστήριξη στις τράπεζες να παίρνουν τον τόκο. Η Europe τα δίνει τον Ιούνιο, εσείς οι μασων τον Οκτώβριο με τα προτοβροχια που να οργώσει ο αγρότης, φίλε αγροτη πρέπει νά κατέβουμε όλοι οι αγρότες στο υπουργείο, να αλλάξει ο υπουργός.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

27-10-2022 13:47Αρης

Τα δυαφιλλικα είναι λιπάσματα? Το δούλεμα πάει. Σύννεφο...

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

27-10-2022 13:25ΙΩΆΝΝΗΣ

Ούτε το λογιστή δε φτάνουν να μην τα δώσουν καθολου

Απάντηση

27-10-2022 08:25ΑΓΡΟΤΗΣ

Κατάντια του αγρότη όλοι περιμένουν να ζήσουν από την πλάτη μας και όλη μας πατάνε αγρότες κτηνοτρόφους

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές