Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Άμεσες Ενισχύσεις

Τα βοσκοτόπια της Αγόριανης και ο νόμος σιωπής από το συνδικάτο

Ως συνιδιοκτήτης του Ιδιωτικού δάσους Αγόριανης που αριθµεί σε έκταση 54.000 στρεµµάτων, το οποίο αναγνωρίσθηκε ως ιδιωτικό συνιδιόκτητο υπέρ των κατοίκων της Αγόριανης (Εκκάρας ∆οµοκού Φθιώτιδας) εξ αδιαιρέτου µε την αριθ. 146504/23-12-1936 απόφαση του υπουργού γεωργίας που στηρίχθηκε στην 926/27-11-1936 γνωµοδότηση του συµβουλίου ιδιοκτησίας δασών (Σ.Ι.∆) διαπίστωσα τα εξής: Κατέχοντας αγροτική εκµετάλλευση µε τον γιό µου επισκέφθηκα ένα Κέντρο Υποβολής ∆ηλώσεων ΟΣ∆Ε στη Φθιώτιδα για να υποβάλλω ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

50__2

263
11

Κατά τη διάρκεια υποβολής της δήλωσης είδα ότι διπλανά κτήµατα δηλώνονται βοσκότοποι που ανήκουν στο παραπάνω συνιδιόκτητο αγρόκτηµα από αγνώστους για την περιοχή µου «αγρότες». Απόρησα πως σε ένα εξ αδιαιρέτου κτήµα µπορεί κάποιος να νοικιάσει έκταση χωρίς την συναίνεση των συνιδιοκτητών. Ρώτησα την υπάλληλο του ΚΥ∆ αν µπορεί κάποιος να δηλώσει βοσκότοπο σε εξ αδιαιρέτου κτήµα και µε ενηµέρωσε ορθά - κοφτά ότι σε εξ αδιαιρέτου εκτάσεις δεν γίνεται. Ξεκίνησα το ψάξιµο και το ξεδίπλωµα του παράνοµου κουβαριού. Μετά από µια µικρή έρευνα που έκανα διαπίστωσα ότι µεγάλο µέρος της έκτασης (χιλιάδες στρέµµατα) του παραπάνω κτήµατος χρησιµοποιείται παράνοµα από επιτήδειους που το δηλώνουν ως βοσκότοπο µε εικονικά µισθωτήρια.

Αναφέρω ότι κάποιοι υποτιθέµενοι «αγρότες» δηλώνουν εκτάσεις (βοσκότοπο) στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης µε εικονικά µισθωτήρια (µε αληθοφανή χαρακτήρα αφού έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής) αλλά άκουσον άκουσον η αξία του µισθώµατος είναι από 0,20 έως 0,50 λεπτά του ευρώ το στρέµµα (για να είναι κάτω των 980 ευρώ που δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται στη ∆ΟΥ), µε σκοπό να εισπράξουν και να κατοχυρώσουν µέρος των οικονοµικών ενισχύσεων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριµένα «έξυπνοι» φερόµενοι ως αγρότες- κτηνοτρόφοι χωρίς βέβαια να ασκούν αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα, µισθωτοί υψηλόβαθµοι υπάλληλοι, µε την ανοχή και τη συµµετοχή ορισµένων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ (που ξεχνούν ίσως κάποιοι ότι οι ελεγκτές ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα), µε χαλκευµένα παραστατικά (ενοικιαστήρια) υπογεγραµµένα από δήθεν κατόχους ιδιόκτητων εκτάσεων δήλωσαν και δηλώνουν στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης έκταση χιλιάδες στρέµµατα ως βοσκότοπο σε εξ αδιαιρέτου συνιδιόκτητες εκτάσεις στο Ιδιωτικό ∆άσος Αγόριανης (Εκκάρας) καθώς και σε εκτάσεις ∆ηµόσιες ∆ιακατεχόµενες της Τ.Κ. Μακρυρράχης.

Εκτάσεις µε βοσκότοπο που το 2017-2018 χρησιµοποιήθηκαν ως τεχνική λύση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σήµερα πιθανόν µε τις ευλογίες των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πέρασαν στα χέρια επιτήδειων για να καρπωθούν τις ενισχύσεις (δικαιώµατα) εκατοµµυρίων ευρώ. Βέβαια όχι µόνο να καρπωθούν για µια χρονιά, αλλά και να κατοχυρώσουν νέα δικαιώµατα (ενισχύσεις) από το Εθνικό Απόθεµα, για την επόµενη πενταετία της νέας ΚΑΠ 2021-2026. Πέρα από τα παραπάνω είχαν και έχουν το θράσος να εκµεταλλεύονται και τα προγράµµατα 2.1.1 και 2.1.2 εξισωτική ενίσχυση (ενισχύσεις που χαρακτηρίζονται από φυσικά η άλλα ειδικά µειονεκτήµατα του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020).Την ίδια στιγµή κτηνοτρόφοι άνθρωποι της πάλης, του µόχθου δηλώνουν ότι µοιράζονται έκταση όση περισσεύει από τους επιτήδειους παραβάτες για να µπορέσουν να τύχουν ενίσχυση και να συντηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο.

Με ψεύτικά συµβόλαια προσπαθούν να καρπωθούν εκτάσεις που δεν τους ανήκουν, αλλά δηλώνονται βοσκότοποι

Όταν κάποιος κάνει συµβόλαιο στο όνοµά του την «πλατεία Οµονοίας» και του το µεταγράψουν κιόλας, η «Οµόνοια» θα είναι δική του αν κανένας δεν αντιδράσει. Κάπως έτσι συµβαίνει και στο ιδιωτικό ∆άσος Αγόριανης. Άνθρωποι επιτήδειοι κατάφεραν να κάνουν συµβόλαια στο όνοµά τους τεράστιες εκτάσεις από το ιδιωτικό µας δάσος, αλλά και ορεινές καλλιεργήσιµες εκτάσεις που σήµερα τις δηλώνουν οι ίδιοι ή τις νοικιάζουν σε τρίτους και αποκοµίζουν τεράστια ποσά από κοινοτικές ενισχύσεις. Ένα εµπόδιο είχαν µόνο που οι εκτάσεις αυτές είναι εξ αδιαιρέτου, αλλά κι αυτό το εµπόδιο το ξεπερνούν αφού οι «πρόθυµοι» υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ασκούν κανέναν έλεγχο µε το αζηµίωτο απ’ ότι φαίνεται ή δίνουν στους ίδιους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα εκτάσεις στο ιδιωτικό δάσος Αγόριανης ή στο δηµόσιο διακατεχόµενο δάσος Μακρυρράχης για να δηλώσουν βοσκοτόπους και να τύχουν οικονοµικών ενισχύσεων.

∆ηµόσιες διακατεχόµενες εκτάσεις βαφτίζονται ιδιωτικές

Όσον αφορά τους βοσκοτόπους που δηλώνονται στην κτηµατική περιφέρεια Μακρυρράχης, τις εκτάσεις αυτές θα µπορούσε να µισθώσει µόνο το Ελληνικό ∆ηµόσιο (ο ∆ήµος ∆οµοκού µε την κοινότητα Μακρυρράχης), γιατί όλες οι εκτάσεις της κτηµατικής αυτής περιφέρειας σύµφωνα µε την αριθ. 186781/10-07-1939 απόφαση του υπουργού Γεωργίας, αναγνωρίσθηκαν ως ∆ηµόσιες ∆ιακατεχόµενες και θα διαχειρίζονται από το νοµικό πρόσωπο της κοινότητας Μακρυρράχης.

Εποµένως µισθωτήρια για βοσκότοπο από άλλον πλην του προέδρου της Κοινότητας Μακρυρράχης δεν θα µπορούσαν να δοθούν, άρα αυτά που χορηγήθηκαν είναι εντελώς παράνοµα και πλαστά και πρέπει να ελεγχθούν και να σταλούν στον εισαγγελέα ….

Με ποιόν και µε τι αντάλλαγµα υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα του ΟΣ∆Ε δηλώνουν οι ίδιοι ή προτρέπουν συγγενείς, γνωστούς και φίλους να προβούν σε τέτοιες ενέργειες; Πόσο παράνοµο αλλά και ανήθικο µπορεί να είναι άραγε; Ποιος θα το κρίνει;  Ποιος έδωσε τις πληροφορίες να δηλώσουν άγνωστοι στην περιοχή µας χιλιάδες στρέµµατα έκταση σε βοσκότοπο χωρίς να έχουν πιθαµή γης αλλά ούτε ένα κεφάλι ζώου; Αναρωτιέµαι άραγε αυτή είναι η πορεία των οικονοµικών ενισχύσεων που δίνει η ΕΕ;

Εµπλεκόµενοι στο µεγάλο φαγοπότι φαίνεται να είναι αγρότες, Κ.Υ.∆ (Κέντρα υποβολής δήλωσης ΟΣ∆Ε), µισθωτοί , υπάλληλοι, γιατροί, µηχανικοί, εκπαιδευτικοί και τέλος υψηλόβαθµα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ…

Σύµπτωση, πλεκτάνη ή απάτη;

Για κάθε στρέµµα το ποσό ενίσχυσης που εισπράττουν είναι 25 ευρώ βασική ενίσχυση +15 ευρώ πρασίνισµα +12 ευρώ εξισωτική γιατί «βόσκουν ζώα σε αντίξοες συνθήκες» = 50 ευρώ το στρέµµα συνολικά.

Είναι οι «έξυπνοι» που εκµεταλλεύονται την αποδιοργάνωση των υπηρεσιών και την άγνοια των κτηνοτρόφων µας. Ποιές άραγε επιτροπές και ποιες υπηρεσίες επέτρεψαν να γίνει κάτι τόσο απλό γι’ αυτούς, τόσο πολύ δύσκολο για τους κτηνοτρόφους µας;

Το άρθρο φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
Σχόλια (11)
Προσθήκη σχολίου

16-09-2020 11:15ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΤΕΙ ΣΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ… ΣΤΙΣ 17/6/2020 ΕΧΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 50 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2018. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ; ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ.... Ή ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΚΑΙ ΩΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ (ΑΦΟΥ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ¨ΕΙΔΙΚΟΥΣ¨ -ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ )ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ (ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΟ 13), ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΥΜΕ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΝΩ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ... ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΤΑ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΡΤΙΠΙΑ…

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

15-09-2020 15:14K@

Απο που να το πιασεις που να το αφησεις.Απο ιστορικα δικαιωματα ,ειδικα δικ. βιολογικα, αυτοχθονες φυλες,νεοεισερχομενους,,νεους αγροτες,συνδεδεμενες ,ΕΛΓΑ {κοιταξτε περιοχες και ονοματα οι ιδιοι και οι ιδιοι} ΠΣΕΑ σχεδια βελτιωσης κλπ.Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ .ΜΗΔΕΝΙΖΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΕΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ .ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80% ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ.ΕΞΩ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΩ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ{να παρουν μονο για καλιεργησιμες εκτασεις} ΕΞΩ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΩ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ κα.

Απάντηση

15-09-2020 11:46ΕΥΤΕΡΠΗ

ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑ ΔΗΛΩΝΑΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ ΣΕ ΣΤΕΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ΄ΝΑ ΚΑΡΠΩΘΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. ΑΝ ΖΟΥΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ .ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Απάντηση

15-09-2020 00:18Ελενη

Πρώτον η τεχνική λύση δεν έχει δικαίωμα να καταπατήσει ιδιωτικές εκτάσεις και να της δώσει ως κοινοτικούς βοσκότοπους σε κτηνοτροφους.δευτερον ,σε σινιδιοκτησια επιτρέπεται η μίσθωση του ποσοστού κάποιου ιδιοκτήτη /των σε τρίτο πρόσωπο...Ρώτα δικηγόρο .τριτον ,από τους κτηνοτρόφους κάνεις δεν στέρησε επιδοτήσεις απλά έτσι είναι στημένη η καπ τέταρτον αν έχεις εντοπίσει τέτοιες περιπτώσεις κάνε καταγγελία κατονόμασε τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν δεν την εξετάσουν τότε βγες κατηγόρησε τους,πέμπτον ,για τον κόπο και τον μοχθο τον κτηνοτρόφων να πεις και για τους επιτήδειους που λαμβανουν συνδεδεμένες βοοειδών με μούφα γεννήσεις,βιολογικές ενισχύσεις χωρίς άδειες στάβλων με εικονικά τιμολόγια ζωοτροφών κτλ εκτον ,νέοι αγρότες που μπήκαν σε προγράμματα με 5στρεμματα ραδικια και ρίγανη και πήραν 20 χιλιάδες ευρώ ?κάνε και γι'αυτό έρευνα ....και τέλος εσύ που γράφεις το άρθρο επειδή είσαι καλός ερευνητής να σε πάρουν Ράμπο στην εφορία .

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

14-09-2020 14:18anonimos

φιλε ποιος σε εβαλε να λες μπουρδολογιες?

Απάντηση

14-09-2020 14:11Καραγιάννης Γρηγόριος

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά σε πλειάδα ανούσιων ελέγχων κάθε χρόνο. Ειδικότερα ελέγχει ένα παραγωγό που κάνει δήλωση ΟΣΔΕ τα τελευταία 10χρόνια και δηλώνει 300 πρόβατα παίρνοντας επιδότηση πχ 5000ευρώ ενώ ταυτόχρονα παραδίδει και 20τόνους γάλα. Αν ο παραγωγός έχει 290 ζώα αντί για 300 τι έγινε ; αφού του χρόνου θα έχει 320 ζώα.. Αναλώνεται λοιπόν σε τέτοιους ελέγχους αντί να ελέγξει νέες υποβληθείσες δηλώσεις που λαμβάνουν , ως νεοεισερχόμενοι, 8000ευρώ επιδότηση. Ίσως να φταίει η ανάλυση ρίσκου που κάνουν αλλά κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να αλλάξει για να φτάνουν οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς και όχι σε όλους τους ........................

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

14-09-2020 12:55Νικος

Αυτό είναι ένα παράδοξο από τα πολλά και μακάρι να ήταν το μόνο!! Αν από την "πίτα" των αγροτών τρώγανε μόνο οι αγρότες θα ήταν όλοι ευχαριστημενοι όμως δυστυχώς από αυτήν την "πιτα" τρώνε πρώτα όλοι οι άλλοι που καμιά σχέση δεν έχουν με το επάγγελμα κ δεν περιμένουν το αγροτικο εισόδημα για να ζήσουν και τελευταίος τρώει τα πετουρα και οτι απομείνει ο ταλαιπωρος αγροτης! Τι να περιμένεις όμως και από ποιον αφού εδώ και χρόνια δεν μπορούν να βρουν ούτε τον ορισμό του επαγγελματία αγροτη. Είναι δυνατόν να θεωρείται επαγγελματιας αγροτης κάποιος με αγροτικο εισόδημα το 25%? Το υπόλοιπο 75% από που είναι,από ποια εργασία προέρχεται? Και αν κάποιοι θέλουν να τον θεωρήσουν ως επαγγελματία αγροτη τότε κάποιον πραγματικό αγροτη η κτηνοτροφο με 100% αγροτικο εισόδημα που ζει την οικογένεια του μόνο πουλώντας αγροτικα προϊόντα,κρέας και γαλα πως στην ευχή πρέπει να τον χαρακτηρισουμε? Να δούμε τι θα κάνουν όμως όλοι αυτοί που νομίζουν ότι το γάλα βγαίνει από το ψυγείο του σουπερ μάρκετ και ότι τα μακαρόνια παράγονται στα ράφια όταν ο αγροτης απελπιστεί κ σταματήσει να παράγει για να τρώνέ τα εκατοντάδες αλλά επαγγέλματα που υπάρχουν!!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία