Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Πιθανό Πρόγραμμα Νέων Αγροτών με την ισχύουσα ΚΑΠ έως το 2023

Παράταση της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 και διατήρηση του προϋπολογισµού αναλογικά στα τρέχοντα επίπεδα για την επόμενη διετία, ψήφισε οµόφωνα η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2313132132

397
7

Οι πληροφορίες θέλουν στο διάστημα αυτό, εκτός από τα προγράμματα «γέφυρες» κυρίως αγροπεριβαλλοντικής κατεύθυνσης, να ξανανοίγει η κουβέντα για ένα μικρό σχετικά, καινούργιο ωστόσο, πρόγραμμα Νέων Αγροτών, καθώς η πίεση επ’ αυτού είναι δεδομένη και η ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού δυναμικού αδήριτη.

Κατά τα λοιπά, στο άνοιγµα ενός νέου κύκλου προσκλήσεων και αιτήσεων από το 2021 για αγροτικά προγράµµατα πενταετών δεσµεύσεων ευρείας αποδοχής, όπως βιολογική γεωργία και απονιτροποίηση, προσανατολίζει το νέο πλαίσιο της υπό παράταση τελούσας, τρέχουσας ΚΑΠ. Αυτό φυσικά θα γίνει µε χρήµατα της νέας περίοδου και µε βάση τις προδιαγραφές των προκηρύξεων που ήδη έχουν «τρέξει» οι χώρες. Η εξέλιξη δείχνει να λύνει κάπως τα χέρια των ελληνικών αρχών που έχουν σχεδόν εξαντλήσει τον προϋπολογισµό των Προγραµµάτων, καθώς θα έχει διαθέσιµα, αν τα ζητήσει, από του χρόνου, κονδύλια ύψους 509 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 15% σε σχέση µε τον τρέχοντα ετήσιο προϋπολογισµό.

Να αναφερθεί εδώ ότι για τις προκήρυξεις των βιολογικών (3 στον αριθµό) και της απονιτροποίησης, έκαναν αιτήσεις περίπου 100.000 Έλληνες αγρότες, ως εκ τούτου, το εκ νέου άνοιγµά τους τόσο σύντοµα θα αποτελέσει σίγουρα µία καλή ένεση ρευστότητας για όσους καταφέρουν να ενταχθούν. Αρκεί, οι ελληνικές αρχές να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τις συγκεκριµένες ευεργετικές διαστάσεις. ∆εν είναι φυσικά µόνο τα παραπάνω µέτρα που καλύπτει ο σχετικός κανονισµός. Σε αυτά περιλαµβάνονται οι Σπάνιες Φυλές, η εναλλακτική ζιζανιοκτονία ρυζιού, το Κοµφούζιο κ.α.

Τα παραπάνω προβλέπει ο κανονισµός που ψήφισαν οι ευρωβουλευτές στις 28 Απριλίου, σχετικά µε τον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ, ώστε να µπορέσουν να ανοίξουν πιο γρήγορα τα αγροτικά προγράµµατα, καθώς η διετής παράταση της τρέχουσας περιόδου θα επέτρεπε την προκήρυξη των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων µε πενταετείς δεσµεύσεις µετά το 2023. Εδώ, χρειάζεται να συµφωνήσει φυσικά και η Κοµισιόν, η οποία έχει προτείνει να µπορούν να βγουν νέα προγράµµατα αλλά µόνο µε τριετείς δεσµεύσεις.

Παράλληλα, και τα κονδύλια των άµεσων ενισχύσεων που θα χρησιµοποιηθούν για τις αγροτικές πληρωµές το 2021, θα είναι µειωµένα κατά 5% µε βάση τον µεταβατικό κανονισµό. ∆ηλαδή, η Ελλάδα αντί για 1,94 δις ευρώ διαθέσιµα θα έχει 1,856 ευρώ δις. Οι τελικές αποφάσεις για τα κονδύλια θα ληφθούν όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισµό 2021-2027 (Νέο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πρόγραµµα).

«∆ιατηρήσαµε τη δέσµευσή µας προς τους παραγωγούς, αποφεύγοντας τις απαράδεκτες περικοπές του προϋπολογισµού ΚΑΠ, ενισχύονται και τα εργαλεία για την αντιµετώπιση των κινδύνων και των κρίσεων της αγοράς» ανέφερε µετά την ψήφιση του κανονισµού, ο συντονιστής της Επιτροπής Γεωργίας, Πάολο Ντε Κάστρο. «Στο κείµενο που εγκρίθηκε - εξηγεί ο Ντε Κάστρο - επεκτείνουµε, µεταξύ άλλων, τα τρέχοντα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2022 µε τη δυνατότητα χρήσης των διαθέσιµων πόρων έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2025. Επεκτείνουµε όχι µόνο τα επιχειρησιακά προγράµµατα κατά δύο χρόνια, αλλά και τους κανονισµούς για τις άδειες φύτευσης». Τώρα το ζήτηµα είναι να συµφωνήσει µε τους όρους της Ευρωβουλής και η Κοµισιόν, µε τον µεταβατικό κανονισµό να πρέπει να γίνει «νόµος» µέχρι τις 30 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωβουλής αναφέρει τα εξής:

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σημαντικές διατάξεις για μετάβαση στη νέα αγροτική πολιτική της ΕΕ μετά το 2020

 Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε τη δεύτερη δέσμη κανόνων για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης από τους ισχύοντες κανόνες της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ, που λήγουν στο τέλος του έτους, στους μελλοντικούς. Ο νέος κανονισμός της ΕΕ, που εγκρίθηκε ομόφωνα από την επιτροπή, με 48 ψήφους υπέρ, επεκτείνει την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), εξασφαλίζει τη συνέχιση των πληρωμών στους αγρότες και δικαιούχους αγροτικής ανάπτυξης, ενώ παρέχει προβλεψιμότητα και σταθερότητα στον τομέα.

Συγκεκριμένα:

-             Ευέλικτη μεταβατική περίοδος έως δύο (2) έτη

Η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει να είναι εξ ορισμού ένα έτος, λένε οι ευρωβουλευτές, υποστηρίζοντας κατ' αρχήν την πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, επιμένουν στην εισαγωγή ενός ευέλικτου μηχανισμού για την παράταση αυτής της περιόδου κατά ένα ακόμη έτος, ο οποίος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα, εκτός εάν ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ (ΠΔΠ) και η αγροτική πολιτική της ΕΕ έχουν συμφωνηθεί και εγκριθεί έως τις 30 Οκτωβρίου.

-             Καμία περικοπή στον προϋπολογισμό της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ

Το εγκεκριμένο κείμενο επαναλαμβάνει την αντίθεση του Κοινοβουλίου σε οποιαδήποτε περικοπή στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι η χρηματοδότηση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ-27 πρέπει να διατηρηθεί στο επίπεδο της περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς όρους. Εάν τεθεί σε ισχύ ο μεταβατικός κανονισμός πριν επιτευχθεί η συμφωνία για το μελλοντικό ΠΔΠ, τα εθνικά ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη και την τομεακή στήριξη το 2021 και ενδεχομένως το 2022, θα πρέπει να βασίζονται σε εκείνα του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020.

-             Νέα χρήματα για αποθεματικό κρίσης, ευκολότερη πρόσβαση σε αποζημιώσεις

Οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν το αίτημά τους, να χρηματοδοτηθεί το αποθεματικό αγροτικής κρίσης εκτός του προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Θέλουν επίσης να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αποζημιώσεις για σοβαρές μειώσεις του εισοδήματος και για απώλειες που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά γεγονότα, ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή προσβολές από παράσιτα.

Σχόλια (7)
Προσθήκη σχολίου

01-05-2020 12:01Makis

Όσα προγράμματα και να σκεφτούν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και οι άσχετοι στα γραφεία αλλά προπαντώς όσοι ήταν και οσοι ξεκίνησαν να γίνουν γεωργοί ,ότι είναι καθαρή τρέλα να συντηρηθεί μια κατάσταση με γεωργούς που έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις.Καθε ανίδεος που δεν έχει άλλη πιθανότητα να βρει δουλειά και έτυχε να κληρονομήσει μερικά στρέμματα γης ξεκινάει να παριστάνει το γεωργό και περιμένει να επιβιώσει με εκτάσεις από 30-50 στρ. με εξοπλισμό της πλάκας και στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν κάποιοι που με 200-400 στρ. και τρακτέρ 20ετιας χωρίς εργαλεία της προκοπής απλά τη βγάζουν με τις επιδοτήσεις και κοιμούνται 10 μήνες το χρόνο.Η μόνη λύση είναι να κόψουν Τελείως τις επιδοτήσεις και τα σχέδια βελτιώσεις που το μόνο που εξυπηρετούν είναι να αγοράζουν όσοι προλάβουν τρακτέρ των 100.000-120000 μόνο για μόστρα και να τα έχουν να κάθονται για 25 χρόνια στις αυλές τους,και να οργανώσει το κράτος εκμεταλλεύσεις με 3000-5000 στρ που θα τις επινοικιαζει σε άτομα που έχουν πάρει καταρχήν σχετική εκπαίδευση σε σχολές σχετικες με την συγκεκριμένη δουλειά πχ απόφοιτοι γεωπονικών σχολών και δεν θα είναι αργοσχολοι που σπάνε πλάκα και απλά περιμένουν πότε θα τύχει να βρέξει και πότε θα βγει ο γείτονας με το άροτρο για να βγουν και αυτοί.Οποιος νομίζει ότι στην Ελλάδα έχουμε γεωργούς απλά ζει στην κοσμαρα του.Εχουμε απλά ηλικιωμένους που είναι στη σύνταξη και περνούν ενοίκιο από τα λιγοστά κτήματα που έχουν μόνο που αντί να τα νοικιάζουν τα ψιλοδουλευουν και ότι παίρνουν από τις επιδοτήσεις είναι στην ουσία όσο το ενοίκιο που θα έπαιρναν αν τα νοικιαζαν.Οσοι πάλι μπαίνουν στην διαδικασία να ξεκινήσουν έχουν μηδενικές οικονομικές δυνατότητες και απλά είναι σαν να προσπαθούν να γίνουν από εργάτες αφεντικά χωρίς μια στην τσέπη.Κατι ας πούμε σαν να θέλει ο σερβιτόρος να γίνει αφεντικό μιας καφετέριας χωρίς να έχει λεφτά να την αγοράσει.Οποτε τζάμπα συζήτηση γίνεται για το θέμα γιατί στην ουσία στην τελική όλα τα λεφτά πάνε στο να αγοράζεται άχρηστος εξοπλισμός.

Απάντηση

30-04-2020 21:19Γιωργος

Τι θα πει μικρό πρόγραμμα νέων αγροτών; Το πρόγραμμα των νέων αγροτών θα έχει μεταξύ 15000 και 20000 αιτήσεις ενδιαφέροντος . Τι θα εγκριθει όταν λέτε μικρό ; Οι 5000 ; Και μετά τι; Το πρόγραμμα των νέων αγροτών αν βγει θέλει κοντά στα 200000000 προϋπολογισμό αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Αν βγει με 50 εως 100 εκατομμύρια προϋπολογισμό κοροϊδεύουμε τον κόσμο.

Απάντηση

30-04-2020 18:15Γιώργος

Φίλε Γιώργο δεν ξέρεις ότι η νέα κάπ θα είναι πολύ χειρότερη?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

30-04-2020 13:32Γιωργος

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ! Εμείς οι αγρότες του δεκατέσσερα που μπήκαμε με λιγα στρέμματα και λόγω δεσμεύσεων στο προγραμμα μας τα διπλασιασαμε και συνεχίζουμε να περνούμε τα λιγα δικαιώματα για 17 στρέμματα δενδροκαλλιέργειες που ειχα και εδω και 4 χρόνια δουλευω 45 θα φάμε αλλα 3 χρόνια στη μάπα την ιδια ΚΑΠ.. περαστικά μας.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία