BACK TO
TOP
Εδώ Θεσσαλία

Κηπευτικά αντί βαμβάκι και καλαμπόκι λένε οι Ολλανδοί

Μια σειρά από γενναία μέτρα και αποφάσεις όχι «απλά για να επιβιώσει» αλλά για «να ακμάσει», προκρίνει το σχέδιο των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων για το θεσσαλικό κάμπο. Το παρόν σχέδιο, ξεδιπλώνει στις 500 σελίδες του μέτρα για την αντιμετώπιση των τις αλληλέδεντων προκλήσεων της πλημμύρας και της ξηρασίας, καθώς όπως αναφέρει η συνοπτική περίληψη του, «συμβάντα σαν τον Daniel θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται ως πιθανά εποχιακά φαινόμενα».

khpeutika-anti-vamvaki

2244
23

Κηπευτικά αντί βαμβάκι και καλαμπόκι για να ακμάσει ο κάμπος λένε οι Ολλανδοί

Αυτό που προτείνεται ως λύση ώστε να διασφαλιστεί το εισόδημα των αγροτών και παράλληλα να προστατευτεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, είναι να υλοποιηθεί μια σταδιακή, πολυετής και συντονισμένη μετάβαση στις καλλιέργειες, από χαμηλής αξίας και υψηλών απαιτήσεων σε νερό (π.χ. βαμβάκι και καλαμπόκι) σε καλλιέργειες κηπευτικών και φρούτων που απαιτούν (τις περισσότερες φορές) λιγότερο νερό και χώρο, ενώ παράλληλα έχουν υψηλότερη αξία παράγοντας μεγαλύτερο εισόδημα για τους παραγωγούς.

Προτείνεται ακόμα, η παρούσα παραγωγή ζωοτροφών να αναδιαμορφωθεί είτε στρέφοντας την παραγωγή σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο νερό, είτε αγοράζοντας ζωοτροφές που παράγονται σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ενώ τα χωράφια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης αξίας.

Η μετάβαση αυτή προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε ένα χρονικό διάστημα όχι περισσότερο από έξι χρόνια, λόγω της αμεσότητας του κινδύνου παντελούς εξάντλησης των αποθεμάτων νερού στην περιοχή και να γίνει μέσω μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής για την υλοποίηση της μετάβασης.

Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το φύλλο 956 της Agrenda


Στη μελέτη (MasterPlan), που εκπόνησε η ολλανδική εταιρεία HVA και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκύπτουν συγκεκριμένα δεδομένα και γίνονται προτάσεις για άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ενώ λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

  • Οι υδάτινοι πόροι της Θεσσαλίας πάσχουν λόγω της χρόνιας εκμετάλλευσης σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που θα ήταν θεμιτό και επιτρεπτό και ότι ο γεωργικός τομέας στη Θεσσαλία αντιμετωπίζει ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω της εξάντλησης, σχεδόν, των υπόγειων υδάτων της.
  • Οι κάτοικοι της Θεσσαλίας πρέπει επίσης να αποδεχθούν, όπως έχουν αναγκαστεί να κάνουν και οι κάτοικοι άλλων ευρωπαϊκών χωρών μετά από σοβαρές πλημμύρες, ότι κάποιες περιοχές θα πρέπει να παραχωρηθούν προκειμένου να δοθεί χώρος στα ποτάμια. Οι αναγκαίες θυσίες για μια τέτοια προσπάθεια αποδίδονται πολύ καλά και με συμπυκνωμένο τρόπο μέσα από την ιστορική ρήση της Μάργκαρετ Θάτσερ όταν εφήρμοσε μέτρα λιτότητας για να σώσει τη βρετανική οικονομία: "Ναι, το φάρμακο είναι πικρό και βαρύ, αλλά ο ασθενής το, χρειάζεται για να ζήσει".
  • Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στη διαχείριση των πλημμυρών θα χρειαστεί για τις αντιπλημμυρικές υποδομές. Αυτές οι υποδομές θεωρούνται στην πλειοψηφία τους οικονομικά σωστές, καθώς το κόστος κατασκευής τους υπολογίζεται να είναι σχεδόν πάντα μικρότερο από το κόστος επισκευής των ζημιών που θα προκύψουν αν δεν υπάρχουν οι υποδομές αυτές για την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ταυτόχρονα οι δημιουργούν πολυάριθμα κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
  • Περίπου η μισή έκταση της Θεσσαλίας είναι ορεινή, αποτελούμενη κυρίως από μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους. Η εφαρμογή εκτεταμένων μέτρων διαχείρισης πλημμυρών σε αυτές τις περιοχές θα προστατεύσει τις καλλιεργήσιμες και κατοικημένες εκτάσεις. Με την κατασκευή περίπου 100 με 250 φραγμάτων ανάσχεσης (check dams) στις μικρότερες κοιλάδες, χαράδρες και ρέματα, σε συνδυασμό με λύσεις που βασίζονται στη φύση (nature based solutions), η μεγάλη ροή υδάτων από τις ορεινές περιοχές θα μειωθεί. Η διάχυση της ενέργειας από τα ορμητικά νερά θα μειώσει σημαντικά τη διάβρωση του εδάφους. Η λειτουργία των υφισταμένων και μελλοντικών μεγάλων φραγμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί και να ρυθμιστεί με ακρίβεια στις απαιτήσεις διαχείρισης των πλημμυρών.
  • Η ευρεία χρήση υπόγειων υδάτων από τους αγρότες της Θεσσαλίας μέσω δεκάδων χιλιάδων γεωτρήσεων, με ή χωρίς άδεια, έχει οδηγήσει στην εξάντληση των επιπέδων του υπόγειου ύδατος με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις την εισροή θαλασσινού νερού στον υπόγειο υδροφορέα. Καθώς τα υπόγεια ύδατα θα υφαλατώνονται, οι αγρότες δεν θα μπορούν πλέον να τα χρησιμοποιούν για άρδευση, και ο γεωργικός τομέας θα αντιμετωπίσει έναν πραγματικά τεράστιο κίνδυνο σοβαρής και μη αναστρέψιμης ζημιάς, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν σε πολλές άλλες χώρες που υπεραντλούσαν νερό για άρδευση. Οι αγρότες της Θεσσαλίας αναγκάζονται να αντλούν νερό από όλο και πιο μεγάλα βάθη προκειμένου να ποτίσουν τις χαμηλής αξίας και υψηλής απαίτησης σε νερό καλλιέργειές τους. Αυτό το μοντέλο δεν είναι βιώσιμο και έχει ημερομηνία λήξης.
  • Η γήρανση των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που χρειάζεται να υπερνικηθεί καθώς η μετάβαση σε μικρότερης ηλικίας γεωργούς θα διευκολύνει σημαντικά την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών. Η γεωργική δημογραφία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, τείνει προς τους πιο ηλικιωμένους, με τη μέση ηλικία των γεωργών να είναι 55 ετών, σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο ηλικίας των 44 ετών. Οι γεωργοί συχνά αποφεύγουν τη συνταξιοδότηση λόγω του μεγάλου πάθους τους για τη γεωργία και οικονομικής αβεβαιότητας λόγω των χαμηλών συντάξεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των γεωργών, ωστόσο, τόσο λιγότερο είναι ανοιχτοί σε αλλαγές. Ο τόμος V παρουσιάζει, συνεπώς, μια σειρά μέτρων για την προώθηση της διαδοχής των αγροκτηνοτρόφων από τη μία γενιά στην άλλη και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων στον τομέα της γεωργίας.
Αναλυτικά θα βρείτε την σχετική μελέτη εδώ.

Προβληματίζει τους Ολλανδούς «το φθηνό ρεύμα»

Η ομάδα της HVA επεσήμανε επίσης ότι η τιμολογιακή πολιτική του ρεύματος για τους αγρότες στη Θεσσαλία τους προτρέπει να συνεχίσουν να εξαντλούν τα υπόγεια ύδατα της περιοχής, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή τους.

Επομένως, μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων που προορίζονται για άρδευση είναι απαραίτητες, πρέπει να προχωρούν σε ριζική αναδιάρθρωση και πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα, ώστε να ανατραπεί η σημερινή επικίνδυνη κατάσταση και να αποφευχθεί η ανεπιστρεπτί καταστροφή ολόκληρης της περιοχής.

Προς αντιμετώπιση της επικείμενης κρίσης θα πρέπει να υλοποιηθούν τα παρακάτω κύρια μέτρα:

  • Περιορισμός της χρήσης του νερού.
  • Εύρεση τρόπων για αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού.
  • Αναδιοργάνωση του γεωργικού τομέα για την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης αξίας.

Σχόλια (23)
Προσθήκη σχολίου

21-03-2024 11:45Γιάννης

Οι Ολλανδοί έχτισαν πόλεις και χωριά πάνω στα νερά, δεν έχουν αφήσει ανεκμετάλλευτο ούτε ένα στρέμμα γης που να μην το καλλιεργήσουν, όσο στην Ελλάδα ήταν τουρκοκρατία οι Ολλανδοί ήταν καινοτόμοι στην ανάπτυξη τους αλλά ο Έλληνας που ακόμη είναι ραγιάς και κουτοπόνηρος δεν εμπιστεύεται τον Ολλανδό αλλά συνεχίζει ψηφίζει γόνους

Απάντηση

18-03-2024 20:06nikos

Βγήκαν οι Ολλανδοί από τα κοφι σοπ και γράψανε την έκθεση. Εδώ γίναμε θάλασσα και οι κοφισοπιασμένοι μιλάνε για ξηρασία από το βαμβάκι και καλαμπόκι. Απλά οργή που πληρώθηκαν κιόλας απο την κυβέρνηση.

Απάντηση

18-03-2024 10:36Μαυρος

Και τα νησια μας εχουν προβλημα επαρκειας νερου αλλα δεν ακουσα κανεναν να λεει να φυγουν οι τουριστες η να μειωθουν για ληθει το προβλημα

Απάντηση

15-03-2024 20:56Είστε ΡΑΓΙΑΔΕΣ

Πρώτα τους ψηφίζετε και μετά τους βρίζετε. Ειδικά εκεί κάτω στην Θεσσαλία που είστε όλοι σαν τα στρουμφάκια μπλε. Η πιο ντροπιαστική αγροτική διαμαρτυρία παγκόσμια ήταν η ελληνική. Σαν τα πρόβατα στην βουλή. Κανενα συναίσθημα από δω και πέρα. ΟΛΟΙ είναι άξιοι τοις μοίρας τους

Απάντηση

14-03-2024 23:15Κωστας Μυρινη Καρδιτσα

.....μπορείτε να πείτε σε αυτούς τους κυρούς ,επιεικώς κύριοι, οτι: 1 δεν τους φέραμε για να μας βρούν νερό, αλλα να μας προφυλάξουν απο πλημύρες...2 τα κηπευτικά θέλουν περισσότερο νερό απο το βάμβακι , καλαμπόκι ....3 οι καιρικές συνθήκες τις Θεσσαλίας δεν εννοούν τα θερμοκήπια, καύσωνες ,χαλάζι ,παγετός....4 οι δικές τους καλλιέργειες ,λουλούδια θερμοκήπια ,ζωα , θέλουν περσότερο νερό ,εκεί βρέχει στο 75% το χρόνο....5 αν φύγει το καλαμπόκι η δική μας κτηνοτροφία τι θα τρώει ;....5 αν φύγει το βαμβάκι τα 750 εκ ευρω + εξαγωγές ,πως θα αντικατασταθούν με ντομάτα που είναι 80% νερό η κάποιο αλλο κηπευτικό, το οποιο θέλει κ το αντίστοιχο πότισμα ....5 και αν βάλει η Θεσσαλία κηπευτικά ,που θα διατεθούν; θα σαπίζουν στα χωράφια; 6 γιατί εκείνοι κάνουν πειράματα σε βαμβάκι θερμοκήπιού ,εκεί δεν θέλει νερο΄; ...7 ολη τους οι παραγωγή οφείλεται στην υδροπονία ,αρα να μην μιλάνε για νερό...

Απάντηση

14-03-2024 16:32Έτσι είναι

Οι Ολλανδοί , με γεωργια έτη φωτος μπροστά από την Ελλάδα , λένε τι θα έκαναν αυτοί Γιαυτο είναι τόσο μπροστά . Αντί να δώσουν τις οικογένειες κ τα σπίτια τους , να αλλάξουν καλλιέργειες , προτιμούν να συνεχίσουν το βαμβάκι μ την τεμπελιά κ όταν πλυμμηρισουν πάλι , θα φταίει η κυβέρνηση . Με την τεμπελιά η χωρίς όραμα δεν πας μπροστά

Απάντηση

14-03-2024 14:31Ζωης Κούρτης

Ύποπτος ο ρόλος των Ολλανδών. Χορτάσαμε από "ειδικούς". Μετά από κάθε τεχνητή "κρίση"/"καταστροφή"/"πανδημία", ακολουθεί η λύση, που εξυπηρετεί συγκεκριμένα κέντρα και σίγουρα όχι τον απλό λαό. Και η οποία (λύση) επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα, που προηγήθηκε δεν εμφανίστηκε τυχαία αλλά βάσει ενός καλοσχεδιασμένου (σκοτεινού) σχεδίου (δημιουργώ το πρόβλημα για να φέρω την λύση, που με εξυπηρετεί).

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

14-03-2024 12:33Αγρότης κορόιδο

Σαν άσχετος θα πω κάτι: Τόσα λεφτά που έχουν δώσει αγρότες του κάμπου για μηχάνημα για βαμβάκι στάρι καλαμπόκι κλπ τι θα τα κάνουν θα τα αφήσουν στην άκρη για να βάλουν ντομάτα και αγγούρι.....και θα το δεχτεί αυτό ο αγρότης 55 χρόνων μετά από τόσα χρόνια δουλειάς σε αυτό το κομμάτι,που προφανώς δε θα έχει και την ανάλογη βοήθεια του κράτους... Δεν βλέπω σοβαρό αυτό το πλάνο των Ολλανδών γνωρίζοντας και την παθογένεια του κράτους μας....

Απάντηση

14-03-2024 11:32Μαυρος

Ξεπερασαν και τζουμακα που ελεγε να βαλουμε καρπουζια φανταστειτε ενα καμπο αγγουρια

Απάντηση

13-03-2024 19:37alex

Κάνουν ολα τα χωράφια για κηπευτικά; Αυτή η μελέτη είναι για όποιον διάβασε έστω την 14 σελίδων περίληψή της, χάσιμο χρόνου. Οι "Ολλανδοί" κλήθηκαν μετά την πλημμύρα για να διώξουν τα νερά, όπως γραφόταν. Λίγο καιρό μετά μάθαμε οτι θα εκπονήσουν σχέδιο διαχείρισης Υδάτων για όλη την Περιφέρεια και τώρα διαβάζουμε οτι προτείνουν καλλιέργειες και θα εκαπιδεύσουν αγρότες. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τις ειδικότητες όλων των συντακτών της μελέτης, βλέπουμε που και που μόνο εναν επικεφαλής, με άγνωστο επιστημονικό background. Σημειωτέον υπάρχουν κατ επάγγελμα αγρότες που έχουν πτυχία Πολυτεχνείου, Οικονομικών και φυσικά Γεωπονίας και κάπου αρκετά να ακουμε όλοι μας για "ειδικούς" που απλά μας συστήνονται ως ειδικοί. Πρέπει, αν έχουν σκοπό να ακολουθήσουν αυτήν την μελέτη, να δημοσιευθεί ολόκληρη με τη λίστα των 40 επιστημόνων που τη συνέταξαν με τις ειδικότητες τους.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Εδώ Θεσσαλία Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Απόψεις