Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Στήριξη έως 600.00 ευρώ για επιχειρηματική δράση σε αλιευτικές περιοχές

Επιδοτούνται οι αλιείς για να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda, στόχος των παρεµβάσεων αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών µε εστίαση στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας του αλιευτικού τοµέα.

s2_2

Μαρία Γιουρουκέλη

476
0

Τον καθορισµό των δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, του είδους ενίσχυσης, των δικαιούχων και του ποσοστού ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020», προβλέπει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που πήρε ΦΕΚ στις 3 Ιουλίου.

Ο προϋπολογισµός των ενισχυόµενων παρεµβάσεων για τις δράσεις του µέτρου, που εφαρµόζονται σε καθορισµένες περιοχές παρέµβασης αλιείας, όπως αυτές έχουν εγκριθεί κατά την αξιολόγηση των τοπικών στρατηγικών κάθε ΟΤ∆, µπορεί να ανέλθει µέχρι 600.000 ευρώ ανά πράξη. Για πράξεις οι οποίες αφορούν άυλες (δεν αφορούν δηµιουργία υποδοµών ή σε επενδύσεις) ενέργειες ιδιωτικού χαρακτήρα, ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε την µορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιµων δαπανών.

∆ικαιούχοι είναι:

  • αλιείς (φυσικά και νοµικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα στην περιοχή παρέµβασης ή που δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν), µε σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συµπλήρωση του εισοδήµατός τους,
  • µη αλιείς (φυσικά και νοµικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα στην περιοχή παρέµβασης ή δραστηριοποιούνται σ’ αυτή), για ίδρυση ή εκσυγχρονισµό πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων, βάσει και του θεσµικού πλαισίου εφαρµογής, οι ΟΤ∆ δύναται να εξειδικεύουν περαιτέρω τους δικαιούχους, σε επίπεδο δράσεων, σε εφαρµογή της εγκεκριµένης τοπικής τους στρατηγικής.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 13 Ιουλίου, μαζί με το περιοδικό Beer & Brunch
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία