Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Απαιτούνται βελτιώσεις ουσίας στο πλαίσιο Ομάδων Παραγωγών και Σχεδίων Βελτίωσης

Ένα από βασικά πράγµατα µε το οποίο ασχολείται κάθε νέα κυβέρνηση όταν αναλαµβάνει τα ηνία, είναι οι αγρότες.

24_15

Γιώργος Παπαδημητρίου

1497
0


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιώ
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγω
Νομού Καρδίτσας

Το εκάστοτε επιτελείο της πλατείας Βάθης, είτε γνωρίζει είτε είναι άσχετο µε το αντικείµενο, ξεκινά λέγοντας ότι [..θα φέρουµε ένα νέο σχέδιο νόµου προκειµένου να καταστήσουµε ενεργούς τους συνεταιρισµούς, να δώσουµε τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν υγιείς οµάδες παραγωγών και να µπορέσουν έτσι οι αγρότες να προωθήσουν τα προϊόντα που παράγουν, αποφεύγοντας κάθε ενδιάµεσο που τους δυσκολεύει τη ζωή…]

Άµα κάτσω και ψάξω σε βάθος 30ετίας, πιστεύω ότι το ανωτέρω κείµενο είναι επί της ουσίας το ίδιο.

Είµαι βέβαιος ότι πιστεύουν πραγµατικά πως θα καταφέρουν να αλλάξουν τα πράγµατα. ∆υστυχώς δεν καταφέρνουν τίποτε επί της ουσίας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πάντα κάτι συµβαίνει την τελευταία στιγµή.

Κοντά δύο χρόνια σχεδόν, που συζητιέται η δηµιουργία οµάδων παραγωγών, µε ποιον τρόπο, τι είδους νοµικό πρόσωπο, τρόπος φορολόγησης κλπ. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι ενδιαφερόµενοι είχαν πράγµατι βασικό θέµα τη σύσταση οµάδας παραγωγών µε όραµα για το µέλλον. Μέχρι στιγµής οι οµάδες παραγωγών που ιδρύθηκαν, έγιναν µε απώτερο στόχο την αγορά µηχανηµάτων. Φυσικά, το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό, αφού ως γνωστό ο µηχανολογικός εξοπλισµός των παραγωγών είναι γηρασµένος και είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του.

Ας δούµε κάποια πράγµατα σχετικά µε τη σύσταση των οµάδων παραγωγών.

«1. Οι οµάδες παραγωγών του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών ή νοµικά πρόσωπα του αστικού δικαίου µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.

  1. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών, µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίες συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του. Οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, µπορούν να αποτελούν και νοµικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.
  2. Οι οργανώσεις και οι οµάδες παραγωγών που είναι σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου λειτουργούν µε ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Με απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ρυθµίζεται ανά τοµέα κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
  3. Οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών οντοτήτων οι οποίες συγκροτούνται µε πρωτοβουλία αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών και αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του. (Αρθρο 37. νόµος 4384/2016 Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις).

Το ΥΠΑΑΤ (µεταξύ άλλων) έχει δύο πολύ σοβαρά προβλήµατα να αντιµετωπίσει, αν πράγµατι θέλει να δώσει ώθηση στις οµάδες παραγωγών και το συνεταιρίζειν: α) κίνητρα ίδρυσης οµάδας παραγωγών και β)αντικατάσταση παγίου εξοπλισµού.

Στην πρωτη περίπτωση, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να σταµατήσουν να επικαλούνται τη φορολογία των συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών διότι πολύ απλά, από µόνο του δεν αποτελεί κανένα κίνητρο. το 13% (και προσεχώς 10%) αφορά την υπεραξία που θα προσδώσει η οµάδα παραγωγών στα προϊόντα που παρέλαβες από τους αγρότες-µέλη της. Η παραγωγή όµως εξακολουθεί να φορολογείται στο όνοµα του κάθε αγρότη-µέλους ξεχωριστά. Άρα, ποιο ακριβώς όφελος έχει το µέλος κύριοι, όταν π.χ. 100.000 ευρώ έκανε πουλώντας στον έµπορο, 100.000 ευρώ θα κάνει και τώρα πουλώντας στην οµάδα στην οποία είναι µέλος;

Στη δευτερη περίπτωση, πώς περιµένετε να προχωρήσει ένα αγρότης ή µία οµάδα παραγωγών σε αντικατάσταση παγίου εξοπλισµού, όταν για τον παλιό που θα αντικατασταθεί, θα πρέπει να εκδοθεί τιµολόγιο πώλησης του αγρότη προς τον προµηθευτή και το ποσό αυτό θα θεωρηθεί έσοδο από επιχειρηµατική (όχι αγροτική) δραστηριότητα;

Έχει µεγάλη σηµασία να αλλάξει ο τρόπος. Στο παράδειγµά µας, αντί να εκδοθούν 2 τιµολόγια (ένα από κάθε πλευρά), να λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που καταβάλλει ο αγοραστής, που αποτελεί και το πραγµατικό γεγονός.

Να κάνω ή όχι οµάδα παραγωγών;

Ακόµη καλύτερα να µαζευτείτε και να κάνετε συνεταιρισµό. Αν γνωρίζεστε ή όχι µεταξύ σας είναι αδιάφορο, έτσι κι αλλιώς ο καθένας θα καλλιεργεί στα χωράφια του. Απλά θα πρέπει να αποφασίσετε ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αφήσετε κατά µέρος το «εγώ» και να µάθετε να ζείτε µε το «εµείς». Φροντίστε όµως να το κάνετε για τους σωστούς λόγους.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία