Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προσεγγίσεις

Μήπως να μην μιλάμε για αγροτικό πετρέλαιο;

Αναλυτές που ασχολούνται µε τις ενεργειακές ανάγκες του αγροτικού τοµέα, µας ενηµερώνουν ότι οι µηχανές υβριδικές, µεθανίου και φυσικού αερίου διαφαίνεται να είναι οι πιο λογικοί διάδοχοι των µηχανών εσωτερικής καύσης και άρα του πετρελαίου.

50_15

Σταμάτης Σεκλιζιώτης

96
4

Μήπως αντί αγρότες, συνεταιριστές, γεωτεχνικοί, πολιτικοί και αγροτικές οργανώσεις κατά κλάδο ή κατά προϊόν αλλά και κατά γεωγραφικό διαµέρισµα της χώρας, να καυγαδίζουµε, να παζαρεύουµε και γενικά να ασχολούµαστε µε το πετρέλαιο και τις υπέρογκες χρεώσεις στους αγρότες, είναι πλέον καιρός να διερευνήσουµε, να ξεφύγουµε, να αποδεχθούµε και να υιοθετήσουµε τις εναλλακτικές λύσεις που µας προσφέρει η τεχνολογία αλλά και τα ενεργειακά δεδοµένα στη χώρα;

Αναλυτές που ασχολούνται µε τις ενεργειακές ανάγκες του αγροτικού τοµέα, µας ενηµερώνουν ότι οι µηχανές υβριδικές, µεθανίου και φυσικού αερίου διαφαίνεται να είναι οι πιο λογικοί διάδοχοι των µηχανών εσωτερικής καύσης και άρα του πετρελαίου.

 Η πλήρης χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος για όλες τις χρήσεις για την κίνηση οχηµάτων και βαρέως αγροτικού εξοπλισµού (τρακτέρ, συλλεκτικές, αντλητικά συγκροτήµατα, κλπ) θεωρείται µεν κάτι που να υπόσχεται, αλλά ακόµα κρίνεται αρκετά αποµακρυσµένη… Οπωσδήποτε είναι πλέον γενική η άποψη των ερευνητών ότι η χρήση πετρελαίου στη γεωργία, µετράει πλέον µέρες.

Χώρες µε ήδη προηγµένη µηχανοποιηµένη αγροτική παραγωγή, διαβλέπουν θετικά το µέλλον για µηχανήµατα που θα καίνε βιοαέρια ή φυσικό αέριο και αρκετά κοντινό µάλιστα, µε προϋποθέσεις διαθεσιµότητας, προσαρµογής της τεχνολογίας και αποδοχής από τον αγροτικό κόσµο µέσω κινήτρων και σοβαρών πολιτικών σχεδιασµών.

Όταν κοιτάµε να βελτιώσουµε τα ακριβά (και τα ενεργοβόρα) µε προσωρινές λύσεις (πυροσβεστικές), ενώ δεν κάνουµε βήµατα για να πάµε στα οικονοµικότερα, στα πιο σύγχρονα και τα ωφελιµότερα για το εισόδηµα των παραγωγών και το περιβάλλον, οι πιθανότητες βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής, του αγροτικού εισοδήµατος και του ανταγωνισµού περιορίζονται δραµατικά.

 

Μέχρι στιγµής, τα δεδοµένα για το Φυσικό Αέριο απολήγουν σε τρία βασικά συµπεράσµατα:

  1. Το Φυσικό Αέριο είναι περισσότερο προσεγγίσιµο οικονοµικά.
  2. Περιβαλλοντικά είναι πιο φιλικό
  3. Ευκολότερα ∆ιαθέσιµο (π.χ. γειτονία µε Αγωγούς Φυσικού Αερίου, ή µικρές και µεγάλες µονάδες παραγωγής βιοαερίου)

 

 

Μηχανές και κινητήρες…

Για παράδειγµα η CNH Industrial µε θυγατρικές τις Fiat Powertrain Technologies (FPT) (κινητήρες), την New Holland (αγρ. µηχανήµατα και τρακτέρ), την IVECO (Λεωφορεία), την Steyer (βαρέα οχήµατα), και άλλες, έχει κατασκευάσει περισσότερες από 30.000 κινητήρες που λειτουργούν και µε τα δύο, και µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο (compressed natural gas ή CNG) και µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο (liquefied natural gas ή LNG). Ήδη µε το Ισραήλ η CNH Industrial έχει συνάψει συνεργασία για την ανάπτυξη της εναλλακτικής χρήσης καυσίµων µε φυσικό αέριο σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας περιλαµβανοµένης της γεωργίας. Το Ισραήλ, ήταν πάντα πρωτοπόρο στον αγροτικό τοµέα και στις καινοτόµες λύσεις..

 

Ο κινητήρας τρακτέρ µεθανίου, της Fiat Powertrain Technologies (FPT) αποτελεί ήδη σηµαντική τεχνολογική εξέλιξη. Κάνει χρήση ενός κινητήρα ο οποίος δηµιουργήθηκε ειδικά για αγροτικές χρήσεις µε µέγιστη ισχύ τους 180 ίππους (hp) και µέγιστη ροπή στρέψης 740Nm, ισοδύναµου περίπου του diesel. Πρωτοαναπτύχθηκε το 1995, εξελίχθηκε και βρίσκει εφαρµογές σε όλο το εύρος χρήσης φυσικού αερίου, ενώ επιτρέπει συγκρίσεις µε τις µηχανές diesel µε αριθµό πλεονεκτηµάτων (π.χ. κατά πολύ χαµηλότερες εκποµπές µέχρι 80%, κατά 50% λιγότερους θορύβους, υψηλές αποδόσεις στο χωράφι, ικανοποιητική αυτονοµία, δυνατότητα χρήσης και βιοαερίου από υπολείµµατα καλλιεργειών και στερεών αποβλήτων του αγροκτήµατος και οικιακών…, κλπ). Το εν λόγω τρακτέρ, από το 2017 προωθείται στην αγορά ως «αειφόρο» τρακτέρ, που µπορεί να κάνει χρήση και µεθανίου και συµβατικού φυσικού αερίου.

 

Οι αγωγοί σε ελληνικό έδαφος

Για τις αγροτικές περιοχές της Βορείου Ελλάδας από όπου διέρχεται π.χ. ο αγωγός φυσικού ΤΑΡ, µε τα προγραµµατισµένα του παρακλάδια τροφοδοσίας γειτονικών χωρών και περιοχών, αποτελεί βασική πηγή άµεσης προµήθειας φυσικού αερίου για αστικές, βιοµηχανικές και αγροτικές χρήσεις και εντός της χώρας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 85-90%, ενώ διαβάζουµε ότι κατά µήκος του ελληνικού τµήµατός του αγωγού, το οποίο ξεκινά από τους Κήπους και καταλήγει στα σύνορα µε την Αλβανία, νοτιοδυτικά της Ιεροπηγής, έχουν εγκατασταθεί 22 βαλβιδοστάσια. Χάρη σε τρία από αυτά τα βαλβιδοστάσια θα εξασφαλισθεί η τροφοδοσία µε φυσικό αέριο της ∆υτικής Μακεδονίας, ξεκινώντας από την Καστοριά, το Άργος Ορεστικό και το χωριό Μανιάκοι, που σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν δίκτυα διανοµής, µε προοπτική επέκτασης προς Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

 

Ας µην ξεχνάµε ότι η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί βασική περιφέρεια και την µεγαλύτερη σε ότι αφορά την αγροτική παραγωγή υψηλών αποδόσεων και αξίας. Η χρήση του φυσικού αερίου στην περιοχή µε προοπτικές επέκτασης και σε άλλες περιοχές (π.χ. Θεσσαλικός κάµπος) θα µπορούσε µελλοντικά να υποκαταστήσει το πετρέλαιο σε πολύ µεγάλο βαθµό, πάντα σε συνδυασµό µε την παράλληλη εξεύρεση τρόπων παραγωγής και εναλλακτικών καυσίµων όπως το βιοαέριο, κλπ. (κάποτε στην δεκαετία 2000-2010 το νεκρό εργοστάσιο Ζαχάρεως Λάρισας και όχι µόνο, προορίζονταν για παραγωγή βιοκαυσίµου, σχέδιο που ναυάγησε όπως πολλά παρόµοια στη χώρα µας..., από «άρρωστες» πολιτικές προφανώς....).

Θυµίζουµε ότι (µε σοβαρές πολιτικές που θα ενσκήψουν στις προοπτικές και στα οφέλη.....) βρίσκονται στα σκαριά αρκετοί αγωγοί και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, που υπόσχονται περνώντας από τη χώρα µας να ανοίξουν νέους «ενεργειακούς δρόµους» τροφοδοσίας. Υποδοµές κατάλληλες θα προσδώσουν στη χώρα µας ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού της εφοδιασµού, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο µε τον πρωτογενή τοµέα πάντα να συµµετέχει µεταξύ των βασικών χρηστών.

Σε µικρότερη κλίµακα, η κάθε αγροτική εκµετάλλευση φυτικής παραγωγής ή κτηνοτροφική, µπορεί να διαθέτει τη δική της υποδοµή αποθήκευσης αερίου ανάλογα µε τις ανάγκες της (και για ποιες δραστηριότητες θα µπορεί να κάνει χρήση φυσικού αερίου), η οποία θα αναπληρώνεται µε βυτία αερίου που θα εξυπηρετούν τις αγροτικές και τις οικιακές δραστηριότητες, ή µε υποδοµές τροφοδοσίας από κοντινά δίκτυα τροφοδοσίας.

Επαναλαµβάνω την ρήση των πιο ειδικών, για το αγροτικό πετρέλαιο ότι «η χρήση πετρελαίου στη γεωργία, µετράει πλέον µέρες»….!!!. (και όχι µόνο για τη γεωργία…).

 

 

*  Ο Σταμάτης Σεκλιζιώτης είναι γεωπόνος (ΑΠΘ), αρχιτέκτονας τοπίου και πρώην Β’ ακόλουθπς Γεωργικών υποθέσεων του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

29-11-2019 08:10ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , Η ΦΛΥΑΡΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΒΛΑΚΙΑ ... ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η (ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ) ΑΣΧΕΤΟΙ ΠΟΥ ΚΡΙΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗ ΘΑ ΠΕΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΗ , ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΑΝΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΥΣ , ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ .. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ....

Απάντηση

26-11-2019 22:49ΣΠΥΡΟΣ Ψ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΝΕ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΚΩΠΑΙΔΟΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΧΩ ΤΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΓΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΡΑΓΜΑ ΛΙΓΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΘΑ ΕΧΕΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΠΟΥΛΟΥΝΠΙΟ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΤΩ ΤΙ;;;;ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΣ ΤΑΪ́ΖΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Απάντηση

26-11-2019 19:29Γιώργος

Επαναλαµβάνω την ρήση των πιο ειδικών, για το αγροτικό πετρέλαιο ότι «η χρήση πετρελαίου στη γεωργία, µετράει πλέον µέρες»….!!!. (και όχι µόνο για τη γεωργία…). Λέω εγώ οτι η χρήση πετρελαίου φυσικά μετράει μέρες γιατι δεν θα έχουμε για να βάλουμε!!!!!!!!!

Απάντηση

26-11-2019 18:11ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑ

Θεωριτικα ολα αυτα ειναι πολυ σωστα. η πραγματικοτητα ομως ειναι οτι ολοι εμεις οι πραγματικοι αγροτες λογω μη υπαρξης κερδων να αλλαξουμε λαστιχα στα τρακτρ ποσο μαλλον τρακτρ, ασε που λογω παλαιωτητας τρεμει η ψυχη μας μην τυχον και παθη καμοια σοβαρη βλαβη καποιο μηχανημα. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Εσεις οι επιστημονες δωστε μας καμοια συμβουλη κλλιεργειας φυτων και οικονομιας εισροων και θα δουμε με τα μηχανηματα.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία