Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επιδοτήσεις

Ανοικτή έως 9 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα για ενισχύσεις σε Καλαμών, πατάτα, καρπούζι

Ανοιχτό για 27.514 αγρότες από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου είναι το σύστημα υποδοχής δηλώσεων για ενίσχυση στην επιτραπέζια ελιά Καλαμών, την εαρινή πατάτα, το πρώιμο καρπούζι και τις καλλιέργειες θερμοκηπίου της Κρήτης, με τον κύκλο ενισχύσεων να διαμορφώνει ως γνωστόν, πακέτο 37,9 εκατ. ευρώ συνολικά.

25-32_3_2

148
4

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης Ελιάς Καλαμών, Καρπουζιού, Ανοιξιάτικης Πατάτας και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών Κρήτης, την Αίτηση μπορούν να την υποβάλλουν οι παραγωγοί εφόσον έχουν κωδικό online από τη Διεύθυνση  https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/login ή μέσω  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ επιλέγοντας στο πεδίο Χρήση εφαρμογής την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 (ΕΑΕ2020) και στη συνέχεια το πλήκτρο Χρήση εφαρμογής όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1338/312351/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β΄ 4937/09-11-2020), όπως ισχύει, περί «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες, και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.», έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα υποβολής αίτησης άμεσης επιχορήγησης.

Δικαιούχοι είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής α) της επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών (κωδικοί καλλιέργειας , β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες, οι οποίοι πληρούν όλους τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

  1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (EAE) για το έτος αιτήσεων 2020.
  2. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
  3. Ειδικά για την επιτραπέζια Ελιά ποικιλίας Καλαμών, λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης του έτους 2019.
  4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι παραγωγοί που έχουν υποβάλλει ΕΑΕ2020 και δραστηριοποιούνται στους τομείς:

α) της επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών εφόσον στην ΕΑΕ 2019 έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένας από τους κωδικούς: (κωδικός 2000168 ΚΑΛΑΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ, ΤΣΙΓΚΟΛΙ, ΑΕΤΟΝΥΧΙ), ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ, κωδικός 3000168 ΚΑΛΑΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ, ΤΣΙΓΚΟΛΙ, ΑΕΤΟΝΥΧΙ), ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, κωδικός 168 ΚΑΛΑΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ, ΤΣΙΓΚΟΛΙ, ΑΕΤΟΝΥΧΙ)) και έχει υποβάλει ΕΑΕ 2020

β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης εφόσον στην ΕΑΕ 2020 έχει δηλωθεί ο κωδικός (κωδικός 10210 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΡΩΙΜO ΚΑΛΥΨΗ),

γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας εφόσον στην ΕΑΕ 2020 έχει δηλωθεί ο κωδικός (κωδικός 6001 ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ),

δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης εφόσον στην ΕΑΕ 2020 έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω κωδικός σε:

- Τομάτες (κωδικός 8672 ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, κωδικός 9107004 ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗ) και επιπλέον έχει επιλεχθεί το πεδίο στην ΕΑΕ 2020 που δηλώνει πως καλλιεργήθηκε σε θερμοκήπιο.

- Αγγούρια (κωδικός 8670 ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, κωδικός 9107008 ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗ) και επιπλέον έχει επιλεχθεί το πεδίο στην ΕΑΕ 2020 που δηλώνει πως καλλιεργήθηκε σε θερμοκήπιο

- Μελιτζάνες, (κωδικός 10212 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, κωδικός 9107006 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗ) και επιπλέον έχει επιλεχθεί το πεδίο στην ΕΑΕ 2020 που δηλώνει πως καλλιεργήθηκε σε θερμοκήπιο

Την Αίτηση μπορούν να την υποβάλλουν οι παραγωγοί εφόσον έχουν κωδικό online από τη Διεύθυνση  https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/login ή μέσω  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ επιλέγοντας στο πεδίο Χρήση εφαρμογής την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 (ΕΑΕ2020) και στη συνέχεια το πλήκτρο Χρήση εφαρμογής όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή αίτησης ΕΑΕ 2020 ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID19 -> Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης Ελιάς Καλαμών Καρπουζιού Ανοιξ.Πατάτας Θερμ.Καλ.Κρήτης.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι το διάστημα υποβολής αίτησης ορίζεται έως και την 9η Δεκεμβρίου 2020.


Nωρίτερα το Agronews έγραφε

Λείπουν στρέμματα πατάτας μαζί με Καλαμών στο πλάνο ενισχύσεων, αρχή αιτήσεων

Ανοιχτό για 27.514 αγρότες από τις 25 Νοεμβρίου το σύστημα υποδοχής δηλώσεων για ενίσχυση στην επιτραπέζια ελιά Καλαμών, την εαρινή πατάτα, το πρώιμο καρπούζι και τις καλλιέργειες θερμοκηπίου της Κρήτης, με τον κύκλο ενισχύσεων να διαμορφώνει ως γνωστόν, πακέτο 37,9 εκατ. ευρώ συνολικά.

Ωστόσο φαίνεται πως αρκετοί παραγωγοί χάνουν το δικαίωμα ενίσχυσης. Πέραν της ελιάς Καλαμών, στην περίπτωση της οποίας δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δεν εμφανίστηκαν στον κατάλογο του ΟΣΔΕ που αξιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον σχεδιασμό του πακέτου ενισχύσεων, φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι αρκετοί είναι οι παραγωγοί εαρινής πατάτας που δεν τυγχάνουν ενίσχυσης, λόγω σφαλμάτων στις αιτήσεις τους.

Όπως αναφέρουν παραγωγοί στην Agrenda, πολλά στρέμματα εαρινής πατάτας στην Βοιωτία δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ με λάθος τρόπο και ως αποτέλεσμα, εκμεταλλεύσεις με σταθερή παρουσία στην συγκεκριμένη καλλιέργεια, δεν μπορούν να δηλώσουν αίτημα στήριξης στο σύστημα, ζητώντας από το υπουργείο να λάβει υπ όψιν του άλλα παραστατικά που αποδεικνύουν ότι πράγματι η παραγωγή τους αφορά σε εαρινή πατάτα.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Φθιώτιδας πάνω από 20 παραγωγοί που καλλιεργούν τουλάχιστον 600 στρέμματα ανοιξιάτικης πατάτας, έχουν δηλώσει κατά λάθος καλοκαιρινή πατάτα. Στο μεταξύ, έσπευσαν στα ΚΥΔ προκειμένου να διορθώσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν ότι πράγματι καλλιεργούν ανοιξιάτικη πατάτα, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει κάποια απάντηση.

Το μέτρο ενίσχυσης στην ανοιξιάτικη πατάτα αφορά περίπου 55.732 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 6.207 αγρότες με το ποσό 245 ευρώ ανά στρέμμα. Ωστόσο όπως εκτιμούν άνθρωποι της αγοράς και όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία παλαιότερων ετών της ΕΛΣΤΑΤ, κατά μέσο όρο οι εκτάσεις που αξιοποιούνται για την παραγωγή πατάτας, υπερβαίνουν τα 100.000 στρέμματα. Φυσικά και η παραγωγή πατάτας σε περιοχές όπως της Αρκαδίας ή της Κοζάνης και του Νευροκοπίου που δεν συγκαταλέγονται στην παραγωγή της εαρινής, μόνο ιδανικές συνθήκες αγοράς δεν αντιμετώπισαν, με τους παραγωγούς στο Νευροκόπι να διαθέτουν εν μέσω δεύτερου κύματος πανδημίας την σοδειά τους σε τιμές πέριξ των 10 λεπτών το κιλό.

Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύεται η προχειρότητα με την οποία ο κυβερνητικός μηχανισμός έχει επιλέξει να διαχειρίζεται το ΟΣΔΕ, κάτι που όπως φαίνεται κοστίζει σε μια κρίσιμη στιγμή. Ξεδιπλώνεται μια διαχειριστική αδυναμία και προβληματική ανοργανωσιά που θα είναι δύσκολο να συγκαλυφθεί. Υπενθυμίζεται ότι και στην Καλαμών μεγάλες εκτάσεις στο βασικότερο παραγωγικό κέντρο της χώρας, την Αιτωλοακαρνανία, δεν συμπεριλήφθηκαν στον προγραμματισμό του υπουργείου αφού και εκεί δεν αξιοποιήθηκε από όλους ο κωδικός της ελιάς Καλαμών. Βέβαια εδώ το υπουργείο έχει δεσμευτεί σε συμπληρωματική ενίσχυση που θα έρθει να καλύψει τις δεκάδες χιλιάδες στρεμμάτων που έμειναν εκτός.

Όπως και να έχει, τις ημέρες αυτές καλούνται 15.291 αγρότες  που καλλιεργούν 188.064 στρέμματα ελιάς Καλαμών να συμπληρώσουν την ψηφιακή φόρμα για το πακέτο ενισχύσεων των 13,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ενίσχυση 70 ευρώ το στρέμμα.  Οι ενισχύσεις στο καρπούζι χαμηλής κάλυψης αφορούν περίπου 9.912 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 497 αγρότες, που θα επιδοτηθούν με το ποσό των 300 ευρώ ανά στρέμμα.

Η ενίσχυση σε καλλιέργειες θερμοκηπίου της Κρήτης για ντομάτες, αγγούρια και μελιτζάνες αφορά:

1.       14.012 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 2.750 αγρότες με το ποσό των 540 ευρώ ανά στρέμμα για παραγωγούς τομάτας.

2.       7.624 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 2.160 αγρότες με το ποσό των 232 ευρώ ανά στρέμμα για τους παραγωγούς αγγουριών.

3.       1.720 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 609 αγρότες με το ποσό των ευρώ 300 ανά στρέμμα για παραγωγούς μελιτζάνας.

Σύμφωνα με πηγές, ο προγραμματισμός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προσβλέπει σε μια σύντομη περίοδο αιτήσεων, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι έλεγχοι και να ολοκληρωθεί η πληρωμή εντός του Δεκεμβρίου.

Στρεμματικές ενισχύσεις και το 2021

Υπενθυμίζεται ότι συνέχιση στρεμματικών ενισχύσεων για το 2021 μεταξύ των μέτρων στήριξης για το δεύτερο κύμα της πανδημίας που ζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda, 18 κράτη-µέλη µέσω εγγράφου 38 σελίδων µε τίτλο «Η κατάσταση της αγροτικής αγοράς» περιγράφουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν επι µέρους αγροτικοί κλάδοι και κυρίως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, ο οίνος, η πατάτα και τα κηπευτικά. Εν προκειµένω, προτείνουν µέτρα στήριξης για το 2021, τα οποία θέλουν να είναι πιο στοχευµένα προς τον πρωτογενή τοµέα και όχι τόσο στη βιοµηχανία.

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

25-11-2020 21:37Στεφαν

Ποσα παρνει ο λογιστης για την αιτησει εμενα 100ευρ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

25-11-2020 16:03trifonas

Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Τριφυλίας που είχαν και μεγαλύτερο όγκο παραγωγής/στρέμμα την δεδομένη χρονική περίοδο πότε θα αποζημιωθούν; Οι τοπικοί βουλευτές μόνο για το κυνήγι έχουν ευαισθησία;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία