BACK TO
TOP

Smart Farm

d1ac681e-f335-11e9-bbe1-4db3476c5ff0

H κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμεί να αναστείλει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για κοινοτικούς οίνους και η WSTA εκτιμά ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα οδηγήσει σε 500.000 έντυπα για την εισαγωγή ευρωπαϊκών οίνων.

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία