Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Νέες τροποποιήσεις για την εξόφληση εντός 60 ημερών των νωπών προϊόντων

Πολλά χρόνια µετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, εξακολουθούν να υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι θεωρούν ότι, η σωστή δουλειά γίνεται όχι σύµφωνα µε το ποιοι νόµοι εφαρµόζονται, αλλά πόσοι νόµοι ψηφίζονται.

forologika_2

Γιώργος Παπαδημητρίου

928
1

Στις 18.10.17 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 156 ο νόµος 4492: «∆ιακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Ο νόµος αυτός θεωρήθηκε ότι είναι εξόχως σηµαντικός γιατί σαν βασικό του στόχο είχε την εξασφάλιση της ρευστότητας στους αγρότες παραγωγούς, αναγκάζοντας τους εµπόρους και όλους όσους αγοράζουν την πρωτογενή παραγωγή, να εξοφλούν εντός 60 ηµερών.


 
Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ

(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων
Νομού Καρδίτσας)

το άρθρο 1 «ορισµοί-αρµόδια αρχή»., όριζε ότι:

β) Έµπορος είναι:

αα) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει, µεταποιεί ή διαµεσολαβεί στην αγορά, µε σκοπό τη χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του νόµου 3955/2011 (Α’ 89),

ββ) οι αγροτικοί συνεταιρισµοί που είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του νόµου 4384/2016 (Α’ 78), οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα µη µελών τους.

γ) «Εµπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή µεταξύ παραγωγών και εµπόρων, η οποία οδηγεί στην παράδοση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων έναντι τιµήµατος.

δ) «Οφειλόµενο ποσό»: το ποσό που πρέπει να καταβληθεί µέσα στην προθεσµία πληρωµής του άρθρου 2, συµπεριλαµβανοµένων και των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που καθορίζονται στο τιµολόγιο, αφαιρουµένων των ποσών προκαταβολών, επιστροφών και εκπτώσεων επί του αναφερόµενου στο τιµολόγιο οφειλόµενου ποσού.

ε) «Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα»: τα νωπά αγροτικά προϊόντα του Παραρτήµατος Ι.

 

Το άρθρο 2 όριζε:

Έµπορος που προµηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιµολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιµολόγιο του παραγωγού µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έκδοσή του. Κάθε συµφωνία µεταξύ των µερών, που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη.

Θεωρήσαµε τότε ότι επιτέλους θα µπει µία τάξη στους ταλαίπωρους αγρότες, όσον αφορά τις πληρωµές τους από τους εµπόρους. Όλοι γνωρίζουν ότι 60 µήνες µπορεί να κάνει κάποιος να πληρωθεί, 60 µέρες σε καµία περίπτωση.

Όλοι επίσης γνωρίζουν -αλλά κανείς δε µιλάει- ότι, αν κάποιος τολµήσει να ζητήσει να πληρωθεί εντός 60 ηµερών, η παραγωγή του θα πάει στράφι αφού κανείς δεν θα την παραλάβει. Ακόµη και αυτή τη στιγµή που µιλάµε, σε περιπτώσεις πώλησης βιοµηχανικής πιπεριάς, η εξόφληση γίνεται µε επιταγές 12 µηνών και πάνω, µε τον ΦΠΑ του τιµολογίου να συµπεριλαµβάνεται στην επιταγή αυτή.

 

φπα στισ δαπανες των επιχειρησεων

Έτσι, οι αγοράστριες επιχειρήσεις καρπούνται και συµψηφίζουν τον ΦΠΑ στις δαπάνες τους, χωρίς να τον έχουν πληρώσει, ενώ από την άλλη πλευρά, οι αγρότες που είναι χρεωστικοί (κηπευτικά, κτηνοτροφικές µονάδες κλπ), αναγκάζονται να καταβάλλουν τον χρεωστικό ΦΠΑ στη ∆.Ο.Υ. χωρίς να τον έχουν εισπράξει. Και αν µπορούν να τον πληρώσουν πάει καλά. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα, ο ΦΠΑ παραµένει οφειλόµενος στην εικόνα τους και δεν µπορούν να πάρουν φορολογική  ενηµερότητα (στην καλύτερη των περιπτώσεων) ή τους δεσµεύεται ο λογαριασµό τους (στη χειρότερη).

Όλη τη διάρκεια του 2018 περιµέναµε το άνοιγµα της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, στην οποία θα κοινοποιούνταν τα παραστατικά των συναλλαγών, προκειµένου να γίνεται αυτόµατα ο έλεγχος της εξόφλησης όπως ορίζονταν από το νόµο 4492.

Αντ’ αυτού, έχουµε το νόµο 4587 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.18) που τροποποιεί µια σειρά από υποχρεώσεις, µε σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της εξόφλησης των παραγωγών.

Με το άρθρο 14, τροποποιεί το άρθρο 3 του προηγούµενου νόµου 4492, αλλάζοντας την ποινή του εµπόρου που δεν εξοφλεί εντός 60 ηµερών, σε τρία στάδια: 15% ποινή την πρώτη φορά µη ορθής εξόφλησης, 30% τη δεύτερη φορά και 50% από την τρίτη φορά και για κάθε φορά που δεν προβαίνει στην ορθή εξόφληση των τιµολογίων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα.

Αυτή τη φορά θα περιµένω άµεσα τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρµας ανάρτησης και ελέγχου των παραστατικών και του τρόπου εξόφλησης. Γιατί µπορεί ο νόµος στη βάση του να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όµως (όπως όλα) θα κριθεί στην εφαρµογή του.

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος και οι συνδεδεµένες

Η ενιαία ενίσχυση βάµβακος είναι συνδεδεµένη. Καλό είναι να το χωνέψουν αυτό όλοι. Όσοι επιµένουν να δηλώνουν τις επιδοτήσεις µε βάση τη βεβαίωση, ξεχνάνε στη συνέχεια να κάνουν συµπληρωµατικές δηλώσεις επιδοτήσεων και «κλέβουν» επιδόµατα, ενώ δεν τα δικαιούνται. Μία διασταύρωση µεταξύ πλατφόρµας ΟΠΕΚΕΠΕ και Ε3 φορολογικών δηλώσεων,  θα στείλει κάθε απατεώνα στον πάγκο του.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

28-12-2018 14:49ΚΑΜΕΛΟΤ

ΑΥΤΗ Η ΕΡΜΗ Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ??? ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ??

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία