Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Farming

Χαμηλή πτήση στην ελληνική γεωργία δείχνουν οι στατιστικές

Aυξομειώσεις σε σχέση με το 2018 στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και στην παραγωγή αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο καθώς και μεταβολές των χρησιμοποιούμενων γεωργικών μηχανημάτων δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ), έτους 2019 που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 24 Ιουνίου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

51214652706_62fd823182_o_2

Μαρία Γιουρουκέλη

27
0

Η  συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) κατά το έτος 2019 ανέρχεται σε 32.165,4 χιλιάδες στρέμματα αναφέρει η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, με τα στοιχεία να δείχνουν σημαντική υποχώρηση στις αροτραίες και δη στις εκτάσεις με σκληρό σιτάρι κατά 11,6% και κατά 11,5% στον όγκο παραγωγής. Μείωση καταγράφεται και στην παραγωγή ελαιόλαδου κατά 11,4%

Εντούτοις, χωρίς απώλειες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι, που σημείωσαν αύξηση κατά 4,0% και κατά 4,8% στην παραγωγή. Στο ζωικό κεφάλαιο, με εξαίρεση τη μείωση στο συνολικό αριθμό των χοίρων κατά 1,9% καταγράφεται αύξηση στους περισσότερους τομείς.

Τέλος, στη χρήση γεωργικών ελκυστήρων σημειώνεται, μείωση κατά 1,4% όπως και στα ψεκαστικά μηχανήματα κατά 4,2% το 2019 σε σχέση με το 2018.

 

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) κατά το έτος 2019 ανέρχεται σε 32.165,4 χιλιάδες στρέμματα.

Οι βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, κατανέμονται ως εξής:

− το 2019 το 52,8% της καλλιεργούμενης έκτασης (16.988,5 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 1,9% (595,7 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 33,8% (10.882,3 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες καλλιέργειες και το 11,5% (3.698,8 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις,

− το 2018 το 53,4% της καλλιεργούμενης έκτασης (17.195,6 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 1,9% (618,9 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 33,7% (10.851,0 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες καλλιέργειες και το 11,0% (3.551,3 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις.

Οι μεταβολές της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης των σημαντικότερων (σε όρους κάλυψης επί του συνόλου της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης) ειδών καλλιεργειών που παρατηρούνται σε σύνολο Χώρας, είναι:

− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτάρι σκληρό, μείωση κατά 11,6% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 3.123,1 και 2.761,6 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,

− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αραβόσιτο, μείωση κατά 1,0% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 1.108,7 και 1.097,3 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,

− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι, αύξηση κατά 4,0% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 2.805,3 και 2.917,1 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,

− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 2,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 892,5 και 870,1 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,

− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με πορτοκαλιές, αύξηση κατά 0,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 293,1 και 294,5 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,

− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ροδάκινα - νεκταρίνια, μείωση κατά 0,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 395,8 και 394,0 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα,

− στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ελαιώνες (σύνολο), αύξηση κατά 0,8% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 καλλιεργήθηκαν 7.921,0 και 7.930,9 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα.


Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι μεταβολές των σημαντικότερων ως προς τον όγκο παραγωγής γεωργικών προϊόντων, κατά ομάδες και είδη, σε σύνολο Χώρας, είναι:

− στην παραγωγή σκληρού σιταριού, μείωση κατά 11,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 928,5 και 821,8 χιλ. τόνοι σκληρού σιταριού αντίστοιχα,

− στην παραγωγή αραβοσίτου, μείωση κατά 0,4% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 1.287,9 και 1.283,1 χιλ. τόνοι αραβοσίτου αντίστοιχα,

− στην παραγωγή βαμβακιού, αύξηση κατά 4,8% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 859,6 και 900,7 χιλ. τόνοι βαμβακιού αντίστοιχα,

− στην παραγωγή σταφυλιών, αύξηση κατά 0,3% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 815,6 και 818,1 χιλ. τόνοι σταφυλιών αντίστοιχα,

− στην παραγωγή μούστου, μείωση κατά 6,6% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 300,0 και 280,3 χιλ. τόνοι μούστου αντίστοιχα,

− στην παραγωγή πορτοκαλιών, μείωση κατά 0,6% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 744,8 και 740,5 χιλ. τόνοι πορτοκαλιών αντίστοιχα,

− στην παραγωγή ελαιόκαρπου, αύξηση κατά 17,2% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 2.764,6 και 3.240,1 χιλ. τόνοι ελιών αντίστοιχα,

− στην παραγωγή ελαιόλαδου, μείωση κατά 11,4% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 327,7 και 290,5 χιλ. τόνοι ελαιόλαδου αντίστοιχα.

 

Γ. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αριθμός ζώων

Οι μεταβολές του αριθμού των σημαντικότερων ειδών ζώων, είναι:

− στον συνολικό αριθμό των βοοειδών, αύξηση κατά 0,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 τα βοοειδή ανήλθαν σε 734.770 και 738.276 αντίστοιχα,

− στον συνολικό αριθμό των χοίρων, μείωση κατά 1,9% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 οι χοίροι ανήλθαν σε 719.727 και 705.736 αντίστοιχα,

− στον συνολικό αριθμό των προβάτων, αύξηση κατά 0,1% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 τα πρόβατα ανήλθαν σε 8.908.739 και 8.917.973 αντίστοιχα,

− στον συνολικό αριθμό των αιγών, αύξηση κατά 0,1% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 οι αίγες ανήλθαν σε 3.941.960 και 3.944.691 αντίστοιχα,

− στον συνολικό αριθμό των ορνίθων, αύξηση κατά 5,1% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 οι όρνιθες ανήλθαν σε 37.299.748 και 39.188.039 αντίστοιχα.

Παραγωγή κρέατος

Οι μεταβολές της παραγωγής κρέατος, κατά είδος ζώου, είναι:

− στη συνολική παραγωγή κρέατος βοοειδών, μείωση κατά 7,0% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 42,4 και 39,5 χιλ. τόνοι βόειου κρέατος αντίστοιχα,

− στη συνολική παραγωγή κρέατος χοίρων – χοιριδίων, αύξηση κατά 0,9% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 79,9 και 80,6 χιλ. τόνοι χοιρινού κρέατος αντίστοιχα,

− στη συνολική παραγωγή κρέατος προβάτων, μείωση κατά 0,7% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 52,4 και 52,0 χιλ. τόνοι πρόβειου κρέατος αντίστοιχα,

− στη συνολική παραγωγή κρέατος αιγών, μείωση κατά 5,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 20,2 και 19,1 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα,

− στη συνολική παραγωγή κρέατος πουλερικών (εκτός στρουθοκαμήλων), μείωση κατά 1,9% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 244,3 και 239,8 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα.

Παραγωγή γάλακτος και κτηνοτροφικών προϊόντων

Οι μεταβολές του όγκου παραγωγής γάλακτος και των σημαντικότερων κτηνοτροφικών προϊόντων, είναι:

− στη συνολική παραγωγή γάλακτος, αύξηση κατά 2,2% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 1.919,9 και 1.961,9 χιλ. τόνοι γάλακτος αντίστοιχα,

− στην παραγωγή μαλακού τυριού, μείωση κατά 0,2% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 101,7 και 101,5 χιλ. τόνοι μαλακού τυριού αντίστοιχα,

− στην παραγωγή αυγών, αύξηση κατά 8,9% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 παρήχθησαν 1.376,0 και 1.497,8 εκατ. αυγά αντίστοιχα.

Δ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι σημαντικότερες μεταβολές των χρησιμοποιούμενων γεωργικών μηχανημάτων, είναι:

− στους γεωργικούς ελκυστήρες, μείωση κατά 1,4% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 χρησιμοποιήθηκαν 376.593 και 371.504 ελκυστήρες αντίστοιχα,

− στα ψεκαστικά μηχανήματα, μείωση κατά 4,2% το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 χρησιμοποιήθηκαν 252.963 και 242.439 ψεκαστικά μηχανήματα αντίστοιχα,

− στα αρδευτικά συγκροτήματα, δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή, το 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το 2018 και το 2019 χρησιμοποιήθηκαν 375.403 και 375.491 αρδευτικά συγκροτήματα αντίστοιχα.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία