Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
FARMING

Την πιο πλούσια γκάμα υπόσχεται η Corteva

Συνδυάζοντας τα αναγνωρισµένα σήµατα του χαρτοφυλακίου προϊόντων των µητρικών εταιρειών DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection και Dow AgroSciences, µε µία εξατοµικευµένη στρατηγική για την ελληνική αγορά, η Corteva Agriscience φιλοδοξεί να αποτελέσει την «καρδιά» (core) γύρω από τη «φύση» (teva) της αγροτικής παραγωγής, όπως προστάζει και το όνοµά της. Για την προσπάθεια αυτή µιλάει στην Agrenda ο Γεράσιµος Νικολόπουλος, Country & Sales Manager της εταιρείας για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, περιγράφοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων φυτοπροστασίας και σπόρων που προσφέρει, αλλά και τη φιλοσοφία της εταιρείας να ακούει εκτός από τον αγρότη και τον τελικό καταναλωτή. Γιατί, όπως λέει, η γεωργία δεν έχει άλλη επιλογή από το να ακολουθεί τη ζήτηση.

4-Corteva

Γιάννης Πανάγος

0
0

Και εγένετο Corteva. Τι κρύβει υπό τη σκέπη του αυτό το όνοµα;

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στο όνοµα µας Corteva Agriscience το οποίο προκύπτει από το συνδυασµό λέξεων που σηµαίνουν «καρδιά» και «φύση».

Η Corteva Agriscience σήµερα, ως φυσικός διάδοχος των γεωργικών τµηµάτων -κολοσσών της αγροτικής τεχνολογίας Dow & DuPont/Pioneer, βάζει στο επίκεντρο το µετασχηµατισµό όλου του συστήµατος παραγωγής τροφίµων, αναπτύσσοντας τις πιο σηµαντικές ικανότητες αναφορικά µε τη διαχείριση της τεχνολογίας, της καινοτοµίας µέσω της Έρευνας & Ανάπτυξης, όπως επίσης και του µοναδικού ανθρώπινου δυναµικού-ταλέντων που διαθέτει.

Η Corteva Agriscience σκοπεύει να αποτελεί έναν πραγµατικό σύµµαχο για τους επαγγελµατίες της γεωργίας, χάρη στις πλήρεις λύσεις που προσφέρει. 

Τι µπορεί να σηµαίνει αυτή η ανακατάταξη για τους Έλληνες παραγωγούς;

Σε µια περίοδο κατά την οποία οι αγροτικοί συντελεστές και συγκεκριµένα η προσπάθεια παραγωγής επαρκών και ασφαλών τροφίµων δέχεται πολύπλευρες πιέσεις, είτε αυτό αφορά στους πόρους παραγωγής, είτε πιέσεις στο καθαρό εισόδηµα των παραγωγών, γίνεται εύκολα κατανοητή η επιτακτική ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Σε αυτό ακριβώς το πεδίο έρχεται η Corteva Agriscience να αποτελέσει τον πολύτιµο συνεργάτη για τον Έλληνα παραγωγό δεδοµένου ότι και οι Έλληνες παραγωγοί µαθαίνουν να λειτουργούν µε όρους επένδυσης! Και όταν λέµε «επένδυση» εννοούµε σε καινοτόµα, αξιόπιστα και σύγχρονα «εργαλεία» φυτοπροστασίας, κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό, όπως επίσης και τεχνολογίες που θα τους βοηθήσουν συνολικά να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι σε µια άκρως απαιτητική και µεταβαλλόµενη αγροτική αγορά, εξελίξεις στη βιοµηχανία όπως αυτή της Corteva Agriscience, µόνο κέρδος µπορεί να αποφέρουν στο άµεσο µέλλον αλλά και µακροπρόθεσµα για τους Έλληνες επαγγελµατίες της γεωργίας.

Ποια θα ξεχωρίζατε σήµερα ως τα ποιο δυνατά όπλα στο portfolio του νέου σχήµατος;

∆εδοµένης της υψηλής τεχνογνωσίας που προέρχεται από τις µητρικές εταιρίες, ως Corteva Agriscience βρισκόµαστε σήµερα στην µοναδική θέση το χαρτοφυλάκιο µας να έχει απαράµιλλο «εύρος» και «βάθος». ∆ιαθέτουµε µερικά από τα πλέον δηµοφιλή, σε παγκόσµιο επίπεδο, εµπορικά σήµατα σπόρων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων µαζί µε καινοτόµες λύσεις ψηφιακής γεωργίας.

Το µοναδικό δε, γενετικό υλικό σπόρων σε σχεδόν όλες τις αροτραίες καλλιέργειες οικονοµικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, σε συνδυασµό µε το πλήρες χαρτοφυλάκιο φυτοπροστασίας δηµιουργεί την πιο ισχυρή πρόταση στην ελληνική αγορά αγροεφοδίων.

Πιο συγκεκριµένα, το σήµα Pioneer είναι διεθνώς αναγνωρίσιµο για την υψηλή ποιότητα και παραγωγικότητα στις µεγάλες καλλιέργειες µε συµβατικούς ή επενδεδυµένους σπόρους.

Όσον αφορά στη φυτοπροστασία, τα νέα εντοµοκτόνα Radiant και Closer παγκοσµίως έρχονται να καλύψουν τις διαρκώς εξελισσόµενες ανάγκες φυτοπροστασίας σε πλήθος πολυετών καλλιεργειών, κηπευτικών αλλά και στο βαµβάκι.

Το καθιερωµένο στη συνείδηση των παραγωγών χαρτοφυλάκιο ζιζανιοκτόνων σιτηρών και εκείνο του ρυζιού πολύ σύντοµα θα εµπλουτιστούν µε νέες λύσεις όπως το Quelex (µε Arylex Active) και Rinskor αντίστοιχα, ενώ η επαναστατική τεχνολογία του µυκητοκτόνου Zorvec θα καλύψει τις ανάγκες των παραγωγών στις κηπευτικές καλλιέργειες και το αµπέλι.

Παράλληλα η εταιρεία θα ολοκληρώσει πολύ σύντοµα την ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων για την αποτελεσµατική και βιώσιµη διαχείριση των καλλιεργειών µε βάση την συγκρότηση και ανάλυση βάσεων ψηφιακών δεδοµένων στο χωράφι.

Θα µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε κάποιες καλλιέργειες στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας;

H πληρότητα του πορτοφολίου προϊόντων της Corteva Agriscience είναι πασιφανής. Είτε στις αροτραίες καλλιέργειες (καλαµπόκι, βαµβάκι, σιτάρι, ηλίανθος, ελαιοκράµβη κ.λ.π) είτε στις πολυετείς καλλιέργειες (δενδρώδεις, ελιά, αµπέλι) και βεβαίως στα κηπευτικά η Corteva Agriscience παρέχει πλήρεις λύσεις.

Χάρη στην αξιοπιστία και την υψηλή τεχνογνωσία, υποστηρίζει ολοκληρωµένα τους Έλληνες αγρότες σε κάθε στάδιο της αγροτικής παραγωγής, όπως ήδη αναφέρθηκε.

Πώς διαµορφώνεται από δω και µπρος η σχέση της Corteva µε τους εγχώριους διανεµητές των προϊόντων της;

Ως Corteva Agriscience, έχουµε ήδη πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο αναφορικά µε την ανακοίνωση της εταιρικής µας ταυτότητας και της στρατηγικής της νέας ανεξάρτητης εταιρείας παγκοσµίως.

Στο πλαίσιο αυτό έχουµε ήδη κάνει σαφή την πρόθεσή µας για άµεση πρόσβαση στις αγορές.

Παράλληλα, όλο αυτό το διάστηµα έχουµε µείνει συνεπείς στην άποψη ότι η µελλοντική επιτυχία µας στον αγροτικό τοµέα βασίζεται επίσης στην υψηλή αποτελεσµατικότητα ενός ικανού δικτύου συνεργατών και διανοµέων. Έτσι, στόχος της Corteva Agriscience είναι να συνδυάσει τα αναγνωρισµένα πλεονεκτήµατα του χαρτοφυλακίου προϊόντων των µητρικών εταιρειών DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection και Dow AgroSciences, και λαµβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους συνεργασίες διανοµής, να επιλέξει το καλύτερο µοντέλο παράδοσης των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών µας.

Πρέπει να θεωρείται σίγουρο, ότι καθώς πλησιάζουµε προς την ολοκλήρωση της δηµιουργίας της νέας εταιρίας, παραµένουµε δεσµευµένοι στην εξασφάλιση της επιτυχίας των συνεργατών µας και στην µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος για όλους.

∆ιεθνώς τα σχήµατα του κλάδου διευρύνονται και ενισχύονται. Ποιο είναι το στοιχείο που θα κάνει την Corteva να διαφοροποιηθεί στον ανταγωνισµό;

Βασική αρχή της πάνω στην οποία στηρίζεται η Corteva Agriscience είναι το τρίπτυχο: ισχυρή σειρά καινοτόµων προϊόντων, πλήρεις και ολοκληρωµένες λύσεις (Σπόροι - Φυτοπροστασία – Ψηφιακές λύσεις) και άµεση και συνεπής τεχνική υποστήριξη στους Έλληνες παραγωγούς.

Κατ’ αρχήν έχουµε τη φιλοσοφία να ακούµε ενεργά τόσο τους αγρότες όσο και τους τελικούς καταναλωτές των αγροτικών προϊόντων και να καταγράφουµε τις ανάγκες, τις απαιτήσεις αλλά και τις ανησυχίες τους. Έτσι  µπορούµε να τους παρέχουµε ότι ακριβώς χρειάζονται, αλλά και να τους βοηθούµε να καταλάβουν την υψηλή τεχνολογία αλλά και τη διαχείριση που κρύβεται πίσω από τα προϊόντα µας.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που κάνει την Corteva να διαφοροποιείται είναι ότι εξασφαλίζει την υποστήριξη των παραγωγών µε λύσεις «από την αρχή ως το τέλος της καλλιέργειας». Αυτή η ολοκληρωµένη υποστήριξη αποτελεί µια υπόσχεση που λίγες εταιρείες του κλάδου των αγροεφοδίων µπορούν πραγµατικά να πραγµατοποιήσουν.

Η Corteva Agriscience το πετυχαίνει µέσα από το κύρος και την τεχνογνωσία των ιστορικών εταιρειών που βρίσκονται πίσω από την ίδρυσή της, καθώς και µέσα από τη συνεχή έρευνα και την καινοτοµία. Συµµετέχοντας σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την καινοτοµία και αναπτύσσοντας συνεργασίες µε παραγωγικούς φορείς, οι άνθρωποι µας δεν σταµατούν να αναζητούν πρωτοπόρες ιδέες και να αναπτύσσουν συνολικές λύσεις, για κάθε στάδιο της αγροτικής παραγωγής. 

Τέλος, βλέπουµε εντυπωσιακές ευκαιρίες στον τοµέα των υπηρεσιών ψηφιακής γεωργίας. Ως εκ τούτου η εταιρεία αξιοποιεί στο έπακρο την εξάπλωση των ψηφιακών τεχνολογιών και φέρνει τη νέα γενιά λύσεων για την ανάπτυξη και την προστασία των καλλιεργειών. Ταυτόχρονα, η έµπειρη οµάδα ειδικών γεωπόνων της εταιρείας προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση και συµβουλευτική. Συνεπείς στο ρητό µας «Creating One Company» οι πελάτες µας παραµένουν για εµάς πρώτη  προτεραιότητα.


Διαβάστε ολόκληρη την συνέντευξη στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί στα περίπτερα το Σάββατο 24 Νοεμβρίου

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία