Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Green reports

Σε ακτίνα 30 χλμ χωράφια με α’ ύλη για ΑΠΕ από βιομάζα

Σε αγροτεµάχια, που βρίσκονται σε περιοχές εκτός Αττικής και χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, η εγκατάσταση σταθµών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, βιοαέριο ή βιορευστών, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι...

Σε ακτίνα 30 χλμ χωράφια με α’ ύλη για ΑΠΕ από βιομάζα

0
0
Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στις 31 Οκτωβρίου από το υπουργείο Περιβάλλοντος στο σχέδιο νόµου για τις πλαστικές συσκευασίες και την ανακύκλωση, µε στόχο να µπορέσουν να αδειοδοτηθούν µονάδες για τις οποίες υπήρξαν προβλήµατα εξαιτίας του ορισµού των χρήσεων γης

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, οι περιορισµοί που τίθενται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς βιοµάζας, βιοαερίου ή βιορευστών µε την προτεινόµενη ρύθµιση έχουν σκοπό να αποτρέψουν την αλλαγή χρήσης γης από αγροτική σε βιοµηχανική. Σε αγροτεµάχια που έχουν καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριµένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του νόµου 1337/1983 (Α’ 33), επιτρέπεται µε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις η εγκατάσταση σταθµών βιοµάζας ή βιοαερίου, δηλαδή είναι ισχύος µέχρι και 500 kW και χρησιµοποιούν πρώτες ύλες που παράγονται ή συλλέγονται τοπικά και ανήκουν σε πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων

Η προτεινόµενη ρύθµισηΚατά παρέκκλιση της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 56 ν. 2637/1998 (Α’ 200)
α) σε αγροτεµάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και χαρακτηρίζονται από τη ∆ΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, η εγκατάσταση σταθµών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, βιοαέριο ή βιορευστών, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 30 χλµ

β) σε αγροτεµάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριµένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), η εγκατάσταση σταθµών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος έως και 500 kW, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι: αα) οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 30 χλµ και ββ) οι σταθµοί ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151) και είναι εγκατεστηµένοι εντός της Περιφέρειας όπου βρίσκονται οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις τους
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire