Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Πολιτικό ζήτημα τα faux δικαιώματα που μένουν κάτω από το χαλί

Με µπαλώµατα της τελευταίας στιγµής και αλχηµείες που πολύ απέχουν από τα όρια της νοµιµότητας, πασχίζουν το τελευταίο διάστηµα οι κρατούντες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνεπικουρία προφανώς της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να κλείσουν τις «µαύρες τρύπες» που έχουν ανοίξει οι καταστρατηγήσεις του ΟΣ∆Ε και η κατανοµή δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα.

10-11_47

Γιάννης Πανάγος

85
2

Οι διαδοχικές επισκέψεις µέσα σε λίγες µέρες, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγωνιώδεις συσκέψεις για τα θέµατα του Οργανισµού, προδίδουν άγχος να κλείσουν µε κάθε τρόπο οι µεγάλες εκκρεµότητες, να κρυφτεί κάτω από το χαλί ό,τι δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί στην παρούσα φάση και να µην διαταραχθούν οι ισορροπίες µεταξύ των εµπλεκοµένων στο όλο ζήτηµα, έτσι ώστε να µην αρχίσουν οι αποκαλύψεις.

Την ίδια ώρα βέβαια, οι εισαγγελείς δείχνουν να έχουν πιάσει δουλειά, καθώς οι καραµπινάτες παραβιάσεις των κανόνων ενεργοποίησης δικαιωµάτων, κατανοµής βοσκοτόπων και δέσµευσης κονδυλίων από το Εθνικό Απόθεµα… βγάζουν µάτι. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον υπουργό να έχει πάρει στα χέρια του την «καυτή πατάτα» µε τα υπόλοιπα ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεµα 2020 ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία αντιστοιχίζονται, όπως λέγεται, µε «φο δικαιώµατα», των οποίων οι διεκδικητές επιµένουν να πληρωθούν. Να σηµειωθεί εδώ ότι αυτή η ανάγκη ήταν που υπαγόρευσε στην προηγούµενη πολιτική ηγεσία και στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ να µεριµνήσουν για ένα Εθνικό Απόθεµα ύψους 75 εκατ. ευρώ, το οποίο για να επιτευχθεί, στέρησε οριζόντια από πραγµατικούς αγρότες – παραγωγούς ένα σηµαντικό µέρος ενισχύσεων.

Το ρεπορτάζ λέει ότι από τα 75 εκατ. ευρώ του Εθνικού Αποθέµατος έχουν πληρωθεί περί τα 44 κι από αυτά µόλις 12 εκατ. ευρώ αφορούν πραγµατικούς δικαιούχους. Τα υπόλοιπα ταξινοµούνται σε «γκρίζα περιοχή» και σε κατ’ επίφαση δικαιούχους που δεν έχουν πραγµατική σχέση µε την αγροτική παραγωγή. Σε ανάλογη κατηγορία βρίσκονται και οι διεκδικητές για τα υπόλοιπα 31 εκατ. ευρώ που η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προτίθεται να µοιράσει και για τα οποία ο σηµερινός υπουργός δείχνει διατεθειµένος να συναινέσει. Το τι θα γίνει τελικά θα το δείξουν οι αποφάσεις των επόµενων ηµερών.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για σκάνδαλο διαρκείας, µε πρωταγωνίστρια µια ιδιότυπη κάστα συµφερόντων που έχει αναπτυχθεί και περιστρέφεται εδώ και µια 15ετία περίπου γύρω από το ΟΣ∆Ε, µε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, µέχρι τώρα να δείχνει να συντάσσεται µε τους υπό αµφισβήτηση διαχειριστές, διαιωνίζοντας τις παρανοµίες.

Γιατί δεν αποφασίσθηκε ο έλεγχος;

Χαρακτηριστικές της παρελκυστικής τακτικής που εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια στα θέµατα που σχετίζονται µε την κατανοµή βοσκοτόπων και την καταβολή ενισχύσεων από το εθνικό απόθεµα, είναι οι «αναφορές» στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν γνώση αλλά και ευθύνη του θέµατος.  «Για το έτος αιτήσεων 2018» αναφέρει σε µια από τις αναφορές της προς τη διοίκηση, υψηλόβαθµη υπάλληλος του Οργανισµού, «παρατηρήθηκε µια υπέρµετρη αύξηση του δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου. Ειδικότερα παρατηρήθηκε µια αύξηση στα ανήλικα ζώα (αµνοί και ερίφια). Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της ∆ιοίκησης και συνεκτιµώντας τα ήδη εξαχθέντα δείγµατα παραγωγών προς έλεγχο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ενωσιακές διατάξεις, δεν αποφασίστηκε να διενεργηθεί επιπλέον στοχευµένος έλεγχος». Ποτέ δεν δόθηκαν εξηγήσεις, ούτε από την συγκεκριµένη υπάλληλο ούτε από τη διοίκηση... γιατί δεν αποφασίσθηκε!

Το αφιέρωμα βρίσκεται διαθέσιμο στο φύλλο της Agrenda που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Ιουνίου

Το αφιέρωμα βρίσκεται διαθέσιμο στο φύλλο της Agrenda που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Ιουνίου

 


Υπερδήλωση εκτάσεων και... ζωικού κεφαλαίου

«Για το έτος ενίσχυσης 2019  όπως προκύπτει από τους συνηµµένους Πίνακες 1 & 2 έχει δηλωθεί υπέρµετρα µεγαλύτερος αριθµός αιγοπροβάτων σε σχέση µε τα παρελθόντα έτη από τους εν δυνάµει δικαιούχους (νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόµενους γεωργούς), καθώς ο αριθµός αιγοπροβάτων συσχετίζεται µε την χορήγηση εκτάσεων δηµόσιου βοσκότοπου και συνεπώς σε χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα».

«Στην παρ. 4 του άρθρου 30 του Καν (ΕΕ) 1307/2013, ορίζεται ότι τα κράτη µέλη χορηγούν δικαιώµατα ενίσχυσης από το εθνικό τους απόθεµα ή τα περιφερειακά τους αποθέµατα σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού. Κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω Κανονισµού δεν είναι δυνατή η δηµιουργία τεχνητών προϋποθέσεων για την απόκτηση πλεονεκτηµάτων δυνάµει του καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης, προκειµένου να αποφεύγεται η άνιση µεταχείριση µεταξύ των γεωργών».

«Στις συγκεκριµένες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας εξακολουθεί να παρατηρείται υπέρµετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου και χιλιάδες νέες εκµεταλλεύσεις (χωρίς να τρέχει συγχρόνως κάποιο άλλο πρόγραµµα στήριξης στην επικράτεια, βλέπε Μέτρο Εγκατάστασης Νέων Αγροτών), οι οποίες αιτούνται τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µέσω εθνικού αποθέµατος (µε βοσκότοπους δηµόσιους ή ιδιωτικούς – µισθωµένους)».

«Σε ορισµένες επίσης περιοχές δηλώνονται συστηµατικά κυρίως νέες εκµεταλλεύσεις αποτελούµενες από ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια τα οποία είτε ανήκουν στο δηµόσιο, είτε σε άλλο ιδιοκτήτη/τες από εκείνον που εµφανίζουν στα επισυναπτόµενα στη δήλωση µισθωτήρια».

«Τα τελευταία χρόνια πλέον παρατηρείται υπερδήλωση εκτάσεων ως βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση. Στις δηλώσεις αυτές δεν δηλώνεται ζωικό κεφάλαιο, ενώ το ιδιοκτησιακό καθεστώς τίθεται υπό αµφισβήτηση από το µέγεθος και µόνο (έκταση σε δεκάδες ή και παραπάνω εκταρίων ιδιωτικών βοσκοτόπων)». Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

27-06-2021 19:04Καπνοφυτης

Αυτοι ειναι οι νεοι επενδυτες που ηρθαν στον αγροτικο τομεα να τους χαιρεστε κυριε λιβανε

Απάντηση

26-06-2021 13:33Γιωργος

Εχουν 7 μηνες,που μας εχουν διαλυσει τα νευρα με τις νεες συνθηκες ενιαιας ενισχυσης και τωρα διαβαζουμε οτι ολες οι αποφασεις παιρνονται με προχειροτητα και ανικανοτητα.τελικα στο υπουργειο και στον οπεκεπε υπαρχουν ανθρωποι με αρχιδια ή ειναι ολοι ευνουχισμενοι και αχρηστοι;;;;;;;;;;;;;;αντε χαθειτε βλαμμενοι.μας κουρασατε.εισαστε ολοι σας σαπιοι και ανικανοι.εισαστε κηφηνες που υπαρχετε για νααπομυζειτε απο τον κρατικο κορβανα.ζειτε για τον μισθο,τα επιδοματα,τα εκτοε εδρας και τις μιζες.δεν εχετε ιδεα ποιος ειναι ο αγροτης και τι δουλεια κανει.και οσον αφορα τα κροκοδειλια δακρυα οτι προερχεστε δηθεν απο αγροτικες οικογενειες,αυτο που εχω να σας πω ειναι οτι μπορει να γεννηθηκατε κατα σαρκα απο αγροτες γονεις,αλλα κατα πνευμα εισαστε ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ.ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΖΩΗ ΠΗΓΑΤΕ ΔΗΘΕΝ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΕΣ!!!!!!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία