Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Εργασιακά

Διατήρηση εργόσημου για λίγους στο νέο ασφαλιστικό

∆ιατηρείται το εργόσηµο ως τρόπος ασφάλισης αλλοδαπών αγρεργατών, για ορισµένες ωστόσο µόνον κατηγορίες τέτοιου είδους απασχολούµενων. Συγκεκριµένα, µε εργόσηµο θα µπορούν να συνεχίσουν οι αγρότες να απασχολούν στα χωράφια τους εργάτες γης, οι οποίοι...

Διατήρηση εργόσημου για λίγους στο νέο ασφαλιστικό

0
0
Αντίθετα, άσχηµα είναι τα νέα για αγρότες-εργοδότες που απασχολούν µετακλητούς αγρεργάτες από τρίτες χώρες. Καθώς επίσης κτηνοτρόφους, αλιείς, πτηνοτρόφους, ιδιοκτήτες µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας κ.λπ., αφού µε βάση την εγκύκλιο 5 του νέου υπερ-ταµείου (ΕΦΚΑ), υποχρεούνται να αασφαλίζουν τους εργάτες, ως µισθωτούς

Η εξέλιξη αυτή κοµίζει βάρη για χιλιάδες συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, δεδοµένου ότι ασφάλιση µισθωτού σηµαίνει εισφορές κάθε µήνα, καταβολή ∆ώρων και επιδοµάτων

Η επίµαχη εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ στις 8 Φεβρουαρίου επιβεβαίωσε την εκπεφρασµένη πρόθεση των συναρµόδιων υπουργείων (Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργασίας, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εσωτερικών, Εξωτερικών) για διατήρηση του ισχύοντος συστήµατος ασφάλισης των αλλοδαπών αγρεργατών µε εργόσηµο κι όχι µε ασφάλιση µισθωτού υπαλλήλου (πρώην ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ)Μια εξέλιξη που πιστοποίησε µιλώντας στην Agrenda η νοµική σύµβουλος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία ∆ιονυσοπούλου, η οποία διευκρίνισε ότι «το άρθρο 42 του νόµου 4387/16 δεν έχει τύχει εφαρµογής, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, αντίθετα παραµένει ενεργό το άρθρο 20 του νόµου 3863/10, µε το οποίο διατηρείται κανονικά, όπως ξέραµε, το εργόσηµο». Το υπουργείο εξέδωσε και ανακοίνωση  στην οποία τονίζεται ότι: «Με ιδιαίτερη έµφαση συζητήθηκε το θέµα της εποχικής εργασίας Αλβανών πολιτών, οι οποίοι εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις ανάγκες σε εργατικό δυναµικό στον πρωτογενή τοµέα στην βόρειο Ελλάδα, στην κατεύθυνση επίλυσης του. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η διατήρηση του εργοσήµου ως τρόπου ασφάλισης των αλλοδαπών εργατών γης»

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι προβλέψεις του άρθρου 42 του 4387/2016 φέρνουν αλλαγές στο επιτυχηµένο µέτρο, που θεσπίστηκε πρώτη φορά το 2010 µε το νόµο 3863

Κρύβουν όµως ενδεχόµενο πρόσθετων επιβαρύνσεων για τους αγρότες που απασχολούν αλλοδαπούς εργάτες γης, δεδοµένου ότι δεν έχουν εκδοθεί εφαρµοστικές εγκύκλιοι. Πιο συγκεκριµένα, το νέο ασφαλιστικό, προβλέπει για τους απασχολούµενους ως εργάτες, ότι εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο οποίο περιλαµβάνεται το ποσό εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ. Στο σηµείο αυτό γεννάται το ερώτηµα, αν θα εξακολουθήσει να ισχύει παρακράτηση 10%, όπως υπήρχε ως το 2016 (υπέρ ΟΓΑ), ή αν θα υπάρξει αύξηση λόγω µετάβασης στον ΕΦΚΑ. Κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν µιλώντας στην Agrenda, επ’ αυτού, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η µετάβαση στο νέο σύστηµα να συνοδευτεί από αύξηση της παρακράτησης

Διαβάστε εδώ τον 4σελίδο φάκελο από το φύλλο 587 της Agrenda.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire