Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Η Γερμανική προεδρεία κινητοποιεί την Βάθη για τα στρατηγικά ΚΑΠ

Πιέσεις για άμεση υποβολή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ φημολογείται πως θα ασκήσει στα κράτη-μέλη η Γερμανία που αναλαμβάνει την προεδρεία τον Ιούνιο και φέρεται αποφασισμένη να επιτύχει μια συμβιβαστική συμφωνία για να εκκινήσει το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης 2021-2027 εντός χρονοδιαγράμματος.

KLOCKNER_Julia_German_Fed_Min_Food_and_Ag_in_Austria_2018_1200

Μαρία Γιουρουκέλη

1030
0

Το γεγονός αυτό αν μη τι άλλο φέρεται να έχει κινητοποιήσει τουλάχιστον σε «επιτελικό» πεδίο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία με διαδοχικές αποφάσεις του Μάκη Βορίδη, προχώρησε στην συγκρότηση Επιτελικής Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021 – 2027, Συντονιστικής Ομάδας Εργασίας και αντίστοιχα Ομάδας Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης με θεματικές που αφορούν: την αγροδιατροφή, την τοπική ανάπτυξη και το περιβάλλον-κλιματική αλλαγή.

Έργο της Επιτελικής Ομάδας Εργασίας στην κορυφή της οποίας τοποθετείται ως πρόεδρος ο Κωνσταντίνος  Μπαγινέτας (Γενικός  Γραμματέα  Αγροτικής  Πολιτικής & Διαχείρισης  Κοινοτικών Πόρων- ΥπΑΑΤ), ο οποίος σημειωτέων θα αναφέρεται στον αρμόδιο για θέματα ΚΑΠ υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι: α) να επιλέγει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027,  β)  να καθοδηγεί το έργο της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου στο σύνολό του και  γ) να εγκρίνει το, προς υποβολή ΣΣ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε δεύτερο επίπεδο, όπως προαναφέρθηκε συνίσταται 10 μελής Συντονιστική ομάδα Εργασίας με έργο:

α. Να προσδιορίσει, να τεκμηριώσει και να συμπεριλάβει τις εθνικές επιλογές και προτεραιότητες  στο Στρατηγικό  Σχέδιο ΚΑΠ  2021-2027,  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις της «Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις, τα αποτελέσματα σχετικών μελετών και τις προτάσεις των φορέων.

β. Να  υποβάλλει  τις  προτάσεις  της στην «Επιτελική  Ομάδα  Εργασίας  και να συνεργάζεται με τον ανάδοχο κατάρτισης του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027 για την κατάρτιση και υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφορικά με την Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης έργο της συνολικά είναι: α) η διατύπωση των βασικών στρατηγικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης SWOT για τους εννέα ειδικούς στόχους της ΚΑΠ και λοιπών στοιχείων, μελετών και κειμένων για τη στοιχειοθέτηση των επιλογών και β) η περιγραφή επιλεγμένων παρεμβάσεων, με στόχο τη συμβολή στην προετοιμασία της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2021-2027.

Η θητεία της ΟΣΣΕΣ λήγει στις 31.07.2021,εφόσον έχει ολοκληρωθεί το έργο της, αλλιώς παρατείνεται με απόφαση της Ομάδας και χωρίς άλλη απαιτούμενη ενέργεια, έως την επίσημη υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027.

 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στην Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού  Εταιρικής  Σχέσης με αντικείμενο τη θεματική «Ανταγωνιστικότητα του Αγρο-Διατροφικού Τομέα», συντονίστρια ορίζεται η Ευαγγελή Τζουμάκα, υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ1  Γεωπονικού  με  βαθμό  Α ́,  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνο , με αναπληρωτή το τακτικό μέλος Ευθύμιο Τσιατούρα.

 

Η Ομάδα συγκροτείται από :

α) μέλη της εταιρικής σχέσης (δημόσιες αρχές, κοινωνικοί εταίροι κ.λπ.): (ΣΕΒΤ, ΕΔΟΕ, ΕΔΟΑΟ, ΣΕΒΕ, ΚΕΟΣΟΕ, ΣΕΚ, ΠΕΝΑ, ΔΟΒ, Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, ΠΕΚ, ΣΑΣΟΕΕ, ΕΔΟΚ, Πα.Δ.Ο.Κ. ΣΕΟ, Ε.Α.Φ.Φ.Ε.)

β)στελέχη του υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων του.

Ειδικό έργο της Ομάδας είναι:

α) την εξέταση του γενικού στόχου της ΚΑΠ σχετικά με την προώθηση ενός έξυπνου, ανθεκτικού  και  διαφοροποιημένου  γεωργικού  τομέα που  θα  διασφαλίζει  την επισιτιστική ασφάλεια και των ακόλουθων ειδικών στόχων του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027:

-              Υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας.

-              Ενίσχυση  του  προσανατολισμού  προς  την  αγορά  και  αύξηση  της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

-              Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

-              β) την  αιτιολογημένη  πρόταση  βασικών  στρατηγικών  επιλογών, όσον  αφορά  στους ανωτέρω  ειδικούς  στόχους  αλλά  και  τον  εγκάρσιο  στόχο  που  αφορά  στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της ΚΑΠ.γ) την  περιγραφή  των  παρεμβάσεων  που  υποστηρίζουν  τους  ανωτέρω  ειδικούς  και εγκάρσιο στόχο.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στην Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού  Εταιρικής  Σχέσης  (ΟΣΣΕΣ)  με αντικείμενο τη θεματική «Τοπική Ανάπτυξη», συντονιστής ορίζεται ο Ιωάννης Κοβάνης, υπάλληλος ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρώτρια το τακτικό μέλος Ευαγγελή Τζουμάκα.

Η ομάδα συγκροτείται από: α) μέλη της εταιρικής σχέσης (δημόσιες αρχές, κοινωνικοί εταίροι κ.λπ.):ΣΕΒΤ, ΣΕΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΝΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  CLLD-LEADER, ΕΔΟΚ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, ΠΕΚ, ΕΝΠΕ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΓΕΩΤΕΕ. β)στελέχη του υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων του.

Η ΟΣΣΕΣ έχει ως ειδικό έργο:

α) την  εξέταση  του  γενικού  στόχου  της  ΚΑΠ  σχετικά  με  την  ενίσχυση  του κοινωνικοοικονομικού  ιστού  των  αγροτικών  περιοχών  και  των  ακόλουθων  ειδικών στόχων του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027 (Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, προώθηση της απασχόληση, βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα τροφίμων, καθώς και για καλή μεταχείριση των ζώων).

-              β) την  αιτιολογημένη  πρόταση  βασικών  στρατηγικών  επιλογών,  όσον  αφορά  στους ανωτέρω  ειδικούς  στόχους  αλλά  και  τον  εγκάρσιο  στόχο  που  αφορά  στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της ΚΑΠ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Στην Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού  Εταιρικής  Σχέσης  (ΟΣΣΕΣ) με αντικείμενο τη θεματική «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», συντονιστής τοποθετείται ο Νικόλαος  Καραβάς ,υπάλληλο  ΠΕ  Περιβαλλοντολόγος. Η ομάδα συγκροτείται από α) μέλη της εταιρικής σχέσης (δημόσιες αρχές, κοινωνικοί εταίροι κ.λπ.): (ΣΕΒΤ),ΣΕΟ, WWF Ελλάς, ΕΚΒΥ, ΔΟΒ, ΠΕΚ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΔΟΚ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΣΠΑ  ΥΠΕΝ –ΤΟΜΕΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΑΜΤΕΙΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ-ΥΠΕΝ, Σ.Ε.ΣΣ.Π, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ,  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ.

β)στελέχη του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του.

Η ΟΣΣΕΣ, με αντικείμενο τη θεματική «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» έχει ως ειδικό έργο:

α) την εξέταση του γενικού στόχου της ΚΑΠ σχετικά με την ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και  της  δράση  για  το  κλίμα  και  την  επίτευξη  των  περιβαλλοντικών  και κλιματικών στόχων της Ένωσης και των ακόλουθων ειδικών στόχων του ΣΣ ΚΑΠ:

-              Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια.

-              Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας.

-              Συμβολή  στην  προστασία  της  βιοποικιλότητας,  ενίσχυση  των  υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων.

-              β) την αιτιολογημένη πρόταση βασικών στρατηγικών επιλογών, όσον αφορά στους ανωτέρω ειδικούς στόχους αλλά και τον εγκάρσιο στόχο που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της ΚΑΠ.

-              γ) την περιγραφή των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν τους ανωτέρω ειδικούς και εγκάρσιο στόχο.

Οι αποφάσεις για την συγκρότηση των επιτελικών ομάδων διαθέσιμες εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%92%CE%954653%CE%A0%CE%93-%CE%9264?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A4%CE%984653%CE%A0%CE%93-%CE%97%CE%A1%CE%9F?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%9694653%CE%A0%CE%93-%CE%A5%CE%A80?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%9234653%CE%A0%CE%93-%CE%9C%CE%99%CE%99?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%A7%CE%A04653%CE%A0%CE%93-%CE%91%CE%9E8?inline=trueΣχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία