Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νομοθεσία

Χρηματοδότηση της ΕΕ για τις απώλειες μελισσών

Την πραγματοποίηση μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών στα κράτη μέλη της Ε.Ε. χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσό 3.750.000 ευρώ, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, η οποία δημοσιεύθηκε στο φύλο L 343/119 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6
0
Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή έχει ανώτατο όριο 70 % και πρόκειται για δαπάνες που αφορούν
i) τη διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών κα
ii) το προσωπικό που προορίζεται για
τη διεξαγωγή δειγματοληψιών και την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των μελισσώνων και των αποικιών μελισσών

Όπως αναφέρεται σχετικά, η εν λόγω απόφαση βασίστηκε σε σχέδιο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) το 2009 με θέμα την «Θνησιμότητα των μελισσών και επιτήρηση των μελισσών στην Ευρώπη», η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα επιτήρησης στην ΕΕ είναι, σε γενικές γραμμές, ισχνά και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στο επίπεδο των κρατών μελών, καθώς και συγκρίσιμα στοιχεία στο επίπεδο της ΕΕ
Οι κύριες ενέργειες που πρότεινε η Επιτροπή ήταν ο ορισμός ενός εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) για την υγεία των μελισσών, καθώς και η έναρξη μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών με τη στήριξη ως προς τις τεχνικές πτυχές από το ΕΑΕΕ και με τη συγχρηματοδότηση της Επιτροπής
Η πρώτη ενέργεια έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς το ΕΑΕΕ για την υγεία των μελισσών ήδη ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 87/2011 της Επιτροπής και ξεκίνησε τη λειτουργία του από την 1η Απριλίου 2011 (ANSES — Sophia Antipolis — Γαλλία)
Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων σχετικά με την υγεία των μελισσών, κρίθηκε σκόπιμο να βοηθηθεί και να υποστηριχτεί η κατάρτιση ορισμένων μελετών επιτήρησης στα κράτη μέλη σχετικά με τις απώλειες μελισσών
Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να υποβάλουν στην Επιτροπή τις μελέτες επιτήρησής τους με βάση το προαναφερθέν τεχνικό έγγραφο του ΕΑΕΕ για την υγεία των μελισσών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011
Είκοσι κράτη μέλη κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τις μελέτες επιτήρησης. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται σε τεχνική και οικονομική αξιολόγηση έτσι ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους με το τεχνικό έγγραφο «Βάση του σχεδίου επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες των αποικιών μελισσών». Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, θα καθοριστούν το ποσοστό συγχρηματοδότησης, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 70 %, καθώς και το ύψος της επιμέρους συνεισφοράς προς κάθε κράτος μέλος με μετέπειτα απόφαση της Επιτροπής
Οι μελέτες επιτήρησης πρέπει να περιλαμβάνουν ελέγχους των μελισσώνων κατά την περίοδο που προηγείται του χειμώνα και να ακολουθεί επίσκεψη ύστερα από την πάροδο του χειμώνα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προβλέπεται η πραγματοποίηση και άλλης επίσκεψης. Κατά συνέπεια, ανάλογα με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων των κρατών μελών, η πρώτη επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τον χειμώνα του 2012, ενώ η δεύτερη το ακόλουθο έτος. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο η περίοδος εφαρμογής της παρούσας απόφασης να είναι από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 30 Ιουνίου 2013

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση που αφορά τ
Χρηματοδότηση μελετών για τις απώλειες μελισσών
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία