Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νομοθεσία

Πώς κατανέμεται η ποσόστωση στο αγελαδινό γάλα

Την κατανομή των ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό έτος 2011−2012 και εφεξής, σε κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων, ορίζει η υπουργική απόφαση, με αριθμό 201899 του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2891/Β/20 – 12 – 2011.

25
0
Η απόφαση αφορά γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων των οποίων η εκμετάλλευση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, που παράγουν και εμπορεύονται αγελαδινό γάλα ή και γαλακτοκομικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα ή προετοιμάζονται να το πράξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων για την κατανομή έχουν ως εξής:

Α) Ενεργοί παραγωγοί γάλακτος, οι οποίοι κατά την προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο 2010/2011 υπερέβησαν την ατομική τους ποσόστωση, λαμβανομένων υπόψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων και εφ’ όσον η ατομική τους ποσότητα αναφοράς ή οι παραδόσεις τους για την περίοδο αυτή είναι τουλάχιστον 20 τόνοι.

Κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ανωτέρω ποσοστού χρησιμοποίησης, οι ατομικές ποσότητες αναφοράς που αποκτήθηκαν από αγορά κατά τη διάρκεια του γαλακτοκομικού έτους 2010-2011 δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αιτούμενη ποσότητα θα πρέπει να δικαιολογείται από το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο. Για τον υπολογισμό της αντιστοιχίας του ζωικού κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγελάδα ετησίως, εκτός και εάν βάσει επίσημης βεβαίωσης από Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης αποδεικνύεται ότι η μέση απόδοση είναι υψηλότερη των 7 τόνων, οπότε λαμβάνεται υπόψη η βεβαιωθείσα απόδοση.

Β) Γεωργοί που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και μέχρι 31/12/2011 αίτημα ένταξης στα αντίστοιχα προγράμματα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1698/05 ή του ν. 3299/04 (Α΄ 261) περί «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», εφόσον καλύπτουν τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα.

Στα σχετικά επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να προβλέπεται δραστηριότητα παραγωγής τουλάχιστον 70 τόνων αγελαδινού γάλακτος ανά γαλακτοκομικό έτος. Στους παραπάνω δικαιούχους κατανέμεται κατ’ αρχήν (προσωρινά) ατομική ποσότητα αναφοράς μέχρι 100% της αιτούμενης από αυτούς ποσότητας που σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη ποσότητα στο επενδυτικό τους σχέδιο κατά την ολοκλήρωση του.

Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων στο επενδυτικό σχέδιο ποσοτήτων παραγομένου γάλακτος λαμβάνεται υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγελάδα ετησίως. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη τυχόν ποσόστωση που κατέχει ο αιτών. Η οριστικοποίηση της χορηγούμενης από το εθνικό απόθεμα ατομικής ποσότητας αναφοράς γίνεται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό − Δήμητρα (ΕΓΟΔ) με την ολοκλήρωση της επένδυσης η οποία επιβεβαιώνεται με την υποβολή στον ΕΓΟΔ εκ μέρους του ενδιαφερομένου της σχετικής έκθεσης της Αρμόδιας Αρχής, λαμβανομένου υπόψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων. Σε αντίθετη περίπτωση η ατομική ποσότητα αναφοράς θα αφαιρείται από τον δικαιούχο και θα επιστρέφει χωρίς αντιστάθμιση στο Εθνικό Απόθεμα.

Γ) Γεωργοί, νεοεισερχόμενοι στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία (Β), μετά από πιστοποίηση από τον ΕΓΟΔ ύπαρξης της εκμετάλλευσής τους και εφόσον αυτή δεν προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης.

Σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων προς κατανομή ποσοτήτων του Εθνικού Αποθέματος για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων, μπορεί να γίνουν περικοπές επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθοριστούν ή και να αποκλεισθούν ορισμένες κατηγορίες.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με την

Κατανομή αγελαδινού γάλακτος για το 2011-2012


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία