Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νομοθεσία

«Παράθυρο» για ΓΤ γύρη στο μέλι αφήνει η Οδηγία της Κομισιόν

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ) κ. Βασίλειος Ντούρας, για την προτεινόμενη τροποποίηση της Οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι, που συζητήθηκε στην Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της...

Εγκρίθηκαν κονδύλια για τα εργαστήρια ανάλυσης μελιού

0
0
«Με την τροποποίηση που προτείνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στο να δημιουργήσει μια εξαίρεση στην απαίτηση για επισήμανση του μελιού. Πράγματι, με το να μη θεωρείται πλέον η γύρη «συστατικό», η Επιτροπή σκοπεύει να τροποποιήσει την αναφορά για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου επισήμανσης την παρουσίας ΓΤΟ (από 0,9%)», τονίζει ο πρόεδρος της ΟΜΣΕ
Αναλυτικότερα η θέση της Ομοσπονδίας είναι η εξής:
«Από την εμφάνιση της καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), οι μελισσοκόμοι έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις τους στις μέλισσες. Αφ' ενός, η ασφάλειά τους δεν έχει τεκμηριωθεί και αφετέρου, η χρήση των ΓΤΟ, στο 99% των περιπτώσεων, συνδέεται με τη χρήση ενός φυτοφαρμάκου και ενός γεωργικού προτύπου που δεν συνάδει με την ευζωία της μέλισσας

Η Ελλάδα αν και έχει κατορθώσει να προστατέψει την γεωργική της παραγωγή, τη βιοποικιλότητα και τη μελισσοκομία της με μια ρητή και συνεπή απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στο έδαφός της, βρίσκεται ωστόσο εκτεθειμένη μέσα από την ελεύθερη εισαγωγή μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων από άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, που πιθανά έχουν ρυπανθεί από γύρη ΓΤΟ

Οι Έλληνες και γενικότερα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές παραμένουν σαφώς αντίθετοι στην παρουσία ΓΤΟ στα τρόφιμά τους. Η ρύπανση από ΓΤΟ έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εμπορευσιμότητα του μελιού και των άλλων προϊόντων των μελισσών και για ρυθμιστικούς λόγους (νομοθεσία, έλεγχοι) και στην εικόνα του μελιού ως πεμπτουσία της έννοιας «φυσικό τρόφιμο»

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση Bablok, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το μέλι που είχε ρυπανθεί με γύρη αραβόσιτου MON810 δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά, δεδομένου ότι αυτή η γύρη δεν έχει έγκριση για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτή η απόφαση επίσης διασαφηνίζει ότι η υποχρεωτική επισήμανση εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το όριο του 0,9% για τη γύρη από εγκεκριμένους ΓΤΟ στα τρόφιμα

Για τους μελισσοκόμους, η απόφαση σηματοδοτεί - στο υψηλότερο επίπεδο, την αναγνώριση ότι οι θεμελιώδεις αρχές του κανονισμού για τους ΓΤΟ (ελευθερία της επιλογής για τον καταναλωτή, συνύπαρξη και μηδενική ανοχή) πρέπει να εφαρμοστούν και στο μέλι, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολο ή ενοχλητικό αυτό μπορεί να είναι για τις προοπτικές της καλλιέργειας ΓΤΟ. Η λογική συνέπεια της εν λόγω απόφασης πρέπει να είχε ήδη οδηγήσει στη θέσπιση μέτρων από τα κράτη μέλη, που να ορίζουν κανόνες για την προστασία της μελισσοκομίας και των προϊόντων της από τη ρύπανση από ΓΤΟ

Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη για να περιμένουν πριν ενεργήσουν, και προσφέρει σήμερα μια νομοθετική τροποποίηση, στοχεύοντας να εφαρμόσει μόνο μερικώς τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, έτσι ώστε το μέλι που περιέχει τη γύρη από ΓΤΟ να μην επισημαίνεται προκειμένου να αποφευχθούν τα μέτρα συνύπαρξης που θα προστάτευαν τη μελισσοκομία

Ο πυρήνας της πρότασης της Επιτροπής είναι η ακόλουθη τροποποίηση στην οδηγία για το μέλι

«Η γύρη, που είναι φυσικό συστατικό (constituent), ίδιον του μελιού, δεν θα θεωρηθεί συστατικό (ingredient), κατά την έννοια του άρθρου 6 (4) της οδηγίας 2000/13/EC, των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα 1 αυτής της οδηγίας»

Η επιτροπή φαίνεται να θεωρεί ότι αυτό είναι διαφορετικό από ό, τι ήδη αναφέρεται στην ισχύουσα οδηγία και δείχνει να προτίθεται μ’ αυτόν τον τρόπο να διευκρινίσει την κατάσταση. Αυτή η προσέγγιση δεν έχει νόημα, διότι η παρούσα διατύπωση της οδηγίας περιγράφει ήδη ότι η γύρη είναι φυσικό και αναπόσπαστο συστατικό του μελιού

Στην ελληνική έκδοση της Οδηγίας, στην αιτιολογική σκέψη 6, αναφέρεται: Δεν πρέπει να αφαιρείται η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό του μελιού " και στην παράγραφο 3 του παραρτήματος ΙΙ αναφέρεται επίσης: "δεν επιτρέπεται να αφαιρείται γύρη ή χαρακτηριστικό συστατικό του μελιού…" Η νομοθεσία απαγορεύει την αφαίρεση της γύρης από το μέλι διότι όχι μόνο είναι χαρακτηριστικό συστατικό του μελιού, αλλά με βάση τη γύρη προσδιορίζεται η βοτανική και γεωγραφική προέλευση των περισσότερων τύπων μελιού

Εκεί που φαίνεται πλήρως ο παραλογισμός της πρότασης της Επιτροπής είναι στην αγγλική έκδοση της οδηγίας. Στην αιτιολογική σκέψη 6, αναφέρει: : “No pollen or other individual ingredient of honey is to be removed...” ("Δεν πρέπει να αφαιρείται η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό του μελιού ") και στην παράγραφο 3 του παραρτήματος ΙΙ, αναφέρει: “no pollen or constituent particular to honey may be removed...” ("δεν επιτρέπεται να αφαιρείται γύρη ή χαρακτηριστικό συστατικό του μελιού… Στα αγγλικά οι λέξεις" ingredient "και" constituent "είναι συνώνυμες και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται και οι δύο στην αγγλική διατύπωση της οδηγίας. (Στα ελληνικά τι διαφορά έχει το συστατικό από το συστατικό στοιχείο;)

Αφήνοντας την άκρη τις γλωσσολογικές αναλύσεις και μιλώντας επί της ουσίας, είναι σαφές ότι η γύρη είναι φυσικό συστατικό του μελιού ακόμα και για το ΕΔ, η απόφαση του οποίου ώθησε την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η γύρη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως συστατικό του μελιού, κατά την έννοια του κανονισμού 1829/2003/EC, όχι ότι η γύρη είναι συστατικό. Πρόκειται να αντιμετωπιστεί ως συστατικό μόνο από την άποψη της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ΓΤΟ. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός για τους ΓΤΟ πρέπει να εφαρμοστεί και για τη γύρη από ΓΤΟ στο μέλι

Αυτή η απόφαση εγγυάται ότι το μέλι και τα προϊόντα της κυψέλης θα επωφεληθούν της ίδιας προστασίας από τους ΓΤΟ όπως και τα άλλα τρόφιμα. Το μέλι που δεν περιέχει ΓΤΟ δεν υπάγεται στην απόφαση του Δικαστηρίου και φυσικά δεν απαιτείται γι’ αυτό καμία επισήμανση ότι περιέχει γύρη

Επισημαίνουμε εδώ το αυτονόητο: Η γύρη είναι πράγματι φυσικό συστατικό του μελιού. Η γενετικά τροποποιημένη γύρη δεν είναι φυσικό συστατικό οποιουδήποτε τροφίμου

Με την τροποποίηση που προτείνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στο να δημιουργήσει μια εξαίρεση στην απαίτηση για επισήμανση του μελιού. Πράγματι, με το να μη θεωρείται πλέον η γύρη «συστατικό», η Επιτροπή σκοπεύει να τροποποιήσει την αναφορά για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου επισήμανσης την παρουσίας ΓΤΟ (από 0,9%). Αυτός ο υπολογισμός γίνεται συνήθως συστατικό προς συστατικό ή στο σύνολο του προϊόντος όταν αποτελείται από ένα συστατικό. Εάν η γύρη δεν είναι πλέον συστατικό του μελιού, ο προσδιορισμός της ποσότητας θα γίνει σε ολόκληρο το προϊόν και η επισήμανση του μελιού που περιέχει ΓΤΟ δεν θα χρειαστεί ποτέ

Η μη επισήμανση της ύπαρξης ΓΤ γύρης στο μέλι δημιουργεί μια εξαίρεση στην επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν ΓΤΟ. Αυτό θα οδηγήσει σε μια κατάσταση να θεωρείται το μέλι ύποπτο παρουσίας ΓΤΟ. Οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι γενικά καταναλωτές δεν θέλουν ΓΤΟ στο μέλι. Το μέλι είναι ένα φυσικό και υγιές προϊόν, και πρέπει να παραμείνει έτσι

Συμπερασματικά

Ο κύριος σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι να παράσχει μια τεχνική εξαίρεση στην απαίτηση επισήμανσης την περιεκτικότητας του μελιού σε ΓΤΟ και έτσι να αποφύγει την προστασία της μελισσοκομίας ενάντια στη ρύπανση από ΓΤΟ. Οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι και οι καταναλωτές θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι και νομικά ανοχύρωτοι απέναντι στις καλλιέργειες ΓΤΟ και την απελευθέρωση του γενετικού τους υλικού του στο περιβάλλον κατά ανεξέλεγκτο τρόπο

Τελικά είναι σαφές πως, αντίθετα προς αυτό που προτείνει, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λύνει το πρόβλημα των ΓΤΟ στη μελισσοκομία, δεδομένου ότι αποφεύγει την προστασία της μελισσοκομίας από τους ΓΤΟ και δεδομένου ότι το μέλι είναι ένα από τα προϊόντα της με σημαντική πιθανότητα ρύπανσης από ΓΤΟ. Λύνει όμως το πρόβλημα που αποτελεί η μελισσοκομία για τους παραγωγούς ΓΤΟ

Οι μελισσοκόμοι επομένως αντιτίθενται σε αυτήν την τροποποίηση και απαιτούν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να εφαρμοστεί πλήρως, και στο τμήμα της «έγκριση γύρης από τους ΓΤΟ» και στο τμήμα της «επισήμανση παρουσίας ΓΤΟ»

Η κατάλληλη επισήμανση επιτρέπει να έχει επιλογή ο καταναλωτής και επιβάλλει την καθιέρωση των προστατευτικών κανόνων συνύπαρξης για τη μελισσοκομία και την υγεία των μελισσών

Απαιτούμε εκτός από την αυστηρή αξιολόγηση κινδύνου των ΓΤΟ στα μελίσσια, συμπεριλαμβανομένου του γόνου, των βασιλισσών και των χειμερινών μελισσών, και τη δημοσιοποίηση όλων των πρωτοκόλλων αξιολόγησης ΓΤΟ και των αποτελεσμάτων

Επιπλέον, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση, η ΕΕ επιχειρεί να διεκδικήσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί τα παραρτήματα της οδηγίας 2001/110/ΕΚ τα οποία, όπως είναι προφανές για όλους, περιέχουν ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας και δεν μπορούν να τροποποιηθούν μέσω νομοθετημάτων κατ’ εξουσιοδότηση. Θεωρούμε αξιοσημείωτο ότι ούτε η DG AGRI ούτε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται να λάβουν επίσημα μέρος στην τροποποίηση της οδηγίας που ρυθμίζει ένα αγροτικό προϊόν και, ως εκ τούτου, εμπίπτει στην δικαιοδοσία τους

Τι θα συνέβαινε εάν αύριο η Επιτροπή αποφάσιζε από μόνη της να ευθυγραμμιστεί με διεθνή πρότυπα, λιγότερο απαιτητικά; Τα διεθνή πρότυπα εξελίσσονται μέσω της πίεσης του εμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων. Οι μελισσοκόμοι φοβούνται ότι η Επιτροπή με αυτό τον τρόπο διακυβεύει το αποτέλεσμα μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων που εξασφαλίζουν στους καταναλωτές ένα φυσικό και υγιεινό προϊόν

Αυτά τα παραρτήματα εξασφαλίζουν την ποιότητα του μελιού και την προστασία των συμφερόντων των Ευρωπαίων μελισσοκόμων. Συνεπώς το σύνολο των Ευρωπαίων μελισσοκόμων, αρνείται ρητά την δυνατότητα της Επιτροπής να τροποποιεί τα παραρτήματα της οδηγίας, μέσω κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων, επειδή περιέχουν ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΟΜΣΕ θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που επέδειξαν πρόσφατα τη ρητή υποστήριξή τους στον τομέα της μελισσοκομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ψήφισμα του ΕΚ στις 25/11/2010 με θέμα: «Η κατάσταση στον τομέα της μελισσοκομίας» και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17/05/2011, στην ανακοίνωση για την υγεία των μελισσών), πρέπει να ζητήσουν από την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση αυτή που στερείται νοήματος και να εργαστούν για πραγματικές λύσεις για την προβληματική σχέση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ της μελισσοκομίας και των καλλιεργειών ΓΤΟ»

Βρείτε εδώ τη σχετική οδηγία
Πατήστε εδώ για το σχέδιο γνωμοδότησηςΣχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire