Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ελαίας Καρπός

ΣΕΒΙΤΕΛ: Ο μακροβιότερος κλαδικός φορέας στη χώρα μας

Το διπλασιασµό των εξαγωγών ελαιολάδου σε ορίζοντα πενταετίας ώστε στα τέλη του 2020 να αγγίξουν τους 60.000 τόνους θέτει ως επόµενο στόχο του ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) που φέτος έκλεισε τα 50 χρόνια ζωής, ορόσηµο που τον καθιστά τον µακροβιότερο κλαδικό φορέα της χώρας.

ΣΕΒΙΤΕΛ: Ο μακροβιότερος κλαδικός φορέας στη χώρα μας

9
0
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ, Γρηγόρης Αντωνιάδης στο πλαίσιο της εσπερίδας που διοργανώθηκε για τα πεντηκοστά γενέθλια του Συνδέσµου τη ∆ευτέρα 20 Απριλίου, η πρόοδος που έχει συντελεσθεί στο σκέλος της εξωστρέφειας είναι σηµαντική.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πλέον έχουµε καταφέρει να εξάγουµε τόσες ποσότητες ελαιολάδου, ως επώνυµου τυποποιηµένου προϊόντος, όσες περίπου καταναλώνονται στην εσωτερική αγορά», κάτι που, κατά τον ίδιο, «αποτελεί την απόδειξη ότι βαδίζουµε στο σωστό δρόµο, αλλά δεν µας καθησυχάζει, δεδοµένου ότι η βάση µας παραµένει ακόµη µικρή σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες»

Ο κ. Αντωνιάδης- ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, βραβεύθηκε και ο ίδιος ως µακροβιότερος πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ- πραγµατοποίησε µε την ευκαιρία της εκδήλωσης µια σύντοµη αναδροµή και, συνάµα, αποτίµηση στην πορεία του Συνδέσµου στο χρόνο.

Η διαδροµή του ΣΕΒΙΤΕΛ ξεκινάει από το 1964, τότε που ως Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων Ελαιολάδου άρχισε να εκπροσωπεί κυρίως τις εξαγωγικές ελαιουργικές επιχειρήσεις. Από τότε µέχρι σήµερα η πορεία του µπορεί να επιµερισθεί σε τρεις σηµαντικές περιόδους:
■ Πρώτη περίοδος, 1964-1981, όπου ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων Ελαιολάδου λειτουργεί ως εκφραστής των σχετικά περιορισµένων τότε εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου. Στο διάστηµα αυτό οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έδιναν µάχη για την καταξίωση του επώνυµου ελληνικού ελαιολάδου στις απρόθυµες, επιφυλακτικές κι ανεκπαίδευτες διεθνείς αγορές.
■ ∆εύτερη περίοδος, 1981-1999 η οποία συµπίπτει µε την  ένταξη της χώρας µας στην τότε ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα), γεγονός που επέβαλε τον µετασχηµατισµό του Συνδέσµου σε αναγνωρισµένη επαγγελµατική οργάνωση, µε σηµαντικό ρόλο στην παρακολούθηση των µηχανισµών της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) του ελαιολάδου, τη διαχείριση του θεσµού της «ενίσχυσης στην κατανάλωση» κλπ. Όπως σηµείωσε ο κ. Αντωνιάδης, οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν στην εντατική πλέον δραστηριοποίηση του ΣΕΒΙΤΕΛ, τη συσπείρωση των επιχειρήσεων του τοµέα, την καλύτερη οργάνωσή τους, την ανάπτυξη των εξαγωγών και της επώνυµης παρουσίας τους κ.λπ.
■ Τρίτη περίοδος από το 1999 µέχρι σήµερα: Πρόκειται για µία µακρά περίοδο διαρκούς προσαρµογής στις συνεχείς µεταβολές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), µε έντονο διεθνή ανταγωνισµό και, πρόσφατα, µέσα στο πλαίσιο της παγκόσµιας και εθνικής οικονοµικής ύφεσης. Κατά την περίοδο αυτή ο ΣΕΒΙΤΕΛ υποστηρίζει µε διαρκείς παρεµβάσεις του, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την οµαλή λειτουργία των επιχειρήσεων µελών του
«Σήµερα ο κλάδος βρίσκεται αντιµέτωπος µε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, πολύ ανταγωνιστικότερο του παρελθόντος, από το οποίο απουσιάζουν η στήριξη των επιδοτήσεων στην εξαγωγή και την κατανάλωση, καθώς και η παρέµβαση  ή τα Νοµισµατικά Εξισωτικά Ποσά - µέτρα που βοήθησαν µεν το ελληνικό ελαιόλαδο να µεταβεί στο πλαίσιο του Κοινοτικού κεκτηµένου, δηµιούργησαν όµως και αρκετές παρενέργειες στην αγορά, µεταθέτοντας τις όποιες αναγκαίες προσαρµογές στη µετά των κοινοτικών παρεµβάσεων εποχή», τόνισε ο κ. Αντωνιάδης.

Συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορεί
Αναγνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας µε άλλους εγχώριους και διεθνείς φορείς, ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι, µεταξύ άλλων, µέλος:
■Της Συµβουλευτικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιέ
■Της Συµβουλευτικής Επιτροπής των Ελαίων και Λιπαρών Ουσιών - Τµήµα Ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπή
■Της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Βιοµηχανιών Ελαιολάδου – FEDOLIV
■Της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς - Ε∆ΟΕ
Aξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι από το 2003, ο ΣΕΒΙΤΕΛ αξιοποιεί και υλοποιεί ενέργειες ενηµέρωσης, προβολής και προώθησης ελαιολάδου, µέσω της συµµετοχής του σε σχετικά προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενα από ίδια κεφάλαια, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μονόδρομος η εξωστρέφεια Ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ υπογράµµισε ότι η στροφή της στρατηγικής του Συνδέσµου προς την εξωστρέφεια και την προώθηση των εξαγωγών ξεκίνησε πολύ πριν την έλευση της κρίσης. Ο ίδιος χαρακτήρισε την έµφαση στις εξαγωγές µονόδροµο για τον κλάδο δεδοµένου «η πορεία της εσωτερικής αγοράς δεν προσέφερε -και ούτε προσφέρει σήµερα- δυνατότητες ταχείας και δυναµικής ανάπτυξης, κάτι που αποτελεί τη µόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωσή µας»

Ως εκ τούτου, τα προγράµµατα εξωτερικής στήριξης του προϊόντος ήρθαν ως αδήριτη ανάγκη για τη βιώσιµη ανάπτυξή του, διευρύνοντας την παρουσία και την τοποθέτηση του ελληνικού ελαιολάδου σε σηµαντικές αγορές του εξωτερικού. Όπως επισήµανε, «από την πλευρά του, ο Σύνδεσµος, συνεπής στις δεσµεύσεις του, στηρίζει µε τη βοήθεια των µελών του, της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξαγωγική πορεία του ελληνικού ελαιολάδου, σηµειώνοντας σηµαντική επιτυχία»

Ο κ. Αντωνιάδης αναγνώρισε ότι «το 2015 αναµένεται να είναι µια ακόµη δύσκολη χρονιά για την εθνική µας οικονοµία και φυσικά για τις επιχειρήσεις του κλάδου, ο οποίος καλείται να αντιµετωπίσει, εκτός από τον έντονο ανταγωνισµό, τη διεθνή οικονοµική κρίση και την ελληνική πραγµατικότητα». Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε εµφατικά, ο ΣΕΒΙΤΕΛ «θα εξακολουθήσει και φέτος να δίνει τη µάχη του για αδιάλειπτη παρακολούθηση όλων των εξελίξεων που αφορούν στα θέµατα ενδιαφέροντός του, για συνεχή παρουσία σε όλες τις σηµαντικές διοργανώσεις, για έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των µελών του, καθώς και για προβολή των προϊόντων και των δραστηριοτήτων του». ∆εσµεύθηκε, δε, ότι «το πολύπλευρο και δηµιουργικό έργο του ΣΕΒΙΤΕΛ σε όλους τους τοµείς, οι παρεµβάσεις, οι προτάσεις του και η καταξιωµένη παρουσία του θα συνεχιστούν µε το ίδιο αµείωτο ενδιαφέρον και την ίδια ένταση»

Από το περιοδικό el, μηνός Απριλίου 2015
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία