Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Με το αίτημα α' πληρωμής άδεια δόμησης στη Μεταποίηση

To δικαίωµα να τρενάρουν την έκδοση της Άδειας ∆όµησης µέχρι το πρώτο αίτηµα πληρωµής, δίνει στους υποψήφιους δικαιούχους η τροποποίηση του Μέτρου της Μεταποίησης, όπου πλέον και µέχρι τις 30 Νοεµβρίου βρίσκεται στο στάδιο της προσκόµισης των...

Με το αίτημα α' πληρωμής άδεια δόμησης στη Μεταποίηση

1
0
Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική τροποποιητική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3668/Β’/18-10-2017), καθίσταται δυνατή η µετεγκατάσταση ανενεργών ελαιοτριβείων, εφόσον η νεοϊδρυθείσα µονάδα βρίσκεται εντός της Περιφέρειας που βρίσκονταν οι παλιές εγκαταστάσεις. Με άλλα λόγια αυτό σηµαίνει, ότι παρά το γεγονός ότι η ίδρυση ελαιοτριβείου δεν είναι επιλέξιµη για ενίσχυση, δίνεται έµµεσα τουλάχιστον, η δυνατότητα να φτιαχτούν καινούργιες µονάδες εφόσον θεωρηθούν ως µετεγκαταστάσεις παλαιών.


Ακόµα µία βοήθεια προς τους επενδυτές είναι ότι στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την αγορά γης µέχρι την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να προβεί, προσωρινά, σε µίσθωση του οικοπέδου µε ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο θα συµπεριλαµβάνεται στον φάκελο υποψηφιότητας. Επιπλέον, υλοποίηση επένδυσης σε µισθωµένη µονάδα δύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη στο πλαίσιο της δράσης, εφόσον η διάρκεια της µίσθωσης είναι τουλάχιστον 10ετής και καλύπτει και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι µακροχρόνιες υποχρεώσεις του δυνητικού δικαιούχου
Αναλυτικά οι κύριες αλλαγές στο Μέτρο 4.2 Μεταποίησ
  • Στις περιπτώσεις ιδρύσεων – επεκτάσεων – µετεγκαταστάσεων η Άδεια ∆όµησης, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοσή της κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµιστεί µαζί µε τα δικαιολογητικά του αιτήµατος καταβολής της πρώτης δόσης δηµόσιας ενίσχυσης.
  • Στην περίπτωση µονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές µπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισµό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν µε την ίδια δραστηριότητα και δυναµικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη, µε την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στην ίδια Περιφέρεια.
  • Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχηµάτων ειδικού τύπου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
  • Στην επιλογή του προτεινόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από τρεις (3) απολύτως συγκρίσιµες γραπτές προσφορές συνοδευόµενες από τα αντίστοιχα ενηµερωτικά φυλλάδια, δύνανται να γίνουν αποδεκτές προσφορές από τον ίδιο προµηθευτή/ αντιπρόσωπο, αρκεί να προέρχονται απ’ ευθείας από διαφορετικούς οίκους του εξωτερικού και να είναι επίσηµα µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire