Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Κρίσιμες αποφάσεις για πανωγραψίματα ΟΕΦ

Στην κρισιμότερη φάση της εισέρχεται η διαδικασία αξιολόγησης των Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ), η οποία δεν θα αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα, αν οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν ως πεδίο αναφοράς την Κρήτη δεν υπερέβαιναν κατά πολύ...

Κρίσιμες αποφάσεις για πανωγραψίματα ΟΕΦ

0
0

Αρκεί να αναφερθεί ότι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα (πλην Κρήτης) έχουν υποβληθεί από ΟΕΦ 50 προτάσεις που αιτούνται 29 εκατ. ευρώ, με αναλογούντες πόρους ύψους 35 εκατ. ευρώ (θέμα εύκολα διαχειρίσιμο), για την Κρήτη έχουν υποβληθεί προτάσεις από 50 ΟΕΦ, με αιτούμενο προϋπολογισμό 41 εκατ. ευρώ, όταν οι αναλογούντες πόροι είναι 8,5 εκατ. ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει γίνει γύρω απ’ αυτή την υπόθεση και είναι βέβαιο ότι δεν θα ήθελαν να βρεθούν στη δύσκολη θέση να «ξαναμοιράσουν την τράπουλα», όχι προς όφελος του ελαιοκομικού κλάδου και των ελαιοκαλλιεργητών μιας περιοχής αλλά για τα ιδιότυπα συμφέροντα μιας κακομαθημένης κάστας συνδαιτυμόνων που προσφάτως παράγει και συμβούλους.

Σε κάθε περίπτωση, οι φέροντες την ευθύνη χειρισμού του θέματος, στη βάση και της Υπουργικής Απόφασης που έχει δημοσιευθεί, καλούνται να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις ως ακολούθως:

- Πρώτον, υποχρεούνται να απορρίψουν, όπως επιβάλλεται με τον κανονισμό τις μη σύννομες και τις μη συμμορφούμενες οργανώσεις (έως 15/3/2018 Καν. 611/2014, αρ.4, άρθ. 7).

- Δεύτερον να αξιολογήσουν, κι εδώ έχει λόγο η αρμόδια οικονομική διεύθυνση, την καθαρή θέση και τα άλλα οικονομικά στοιχεία των φορέων που έχουν προκριθεί όσον αφορά την ικανότητά τους να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα που θα τους εγκριθεί καθώς και έως ποιου ύψους.

- Τρίτον, για λόγους αναλογικότητας μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών αλλά και του αντίστοιχου παραγόμενου προϊόντος (Καν 611/2014 αρθ.6 §1) καθότι τα χρήματα του προγράμματος είναι ανταποδοτικά και αντισταθμιστικά και προέρχονται από το 2% του παρακρατήματος των παραγωγών, δεν μπορεί παρά να τηρηθούν οι γεωγραφικές κατανομές που ήδη έχουν προβλεφθεί και είναι δεσμευτικές των τελικών επιλογών.Πιο αναλυτικά, μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο:

Στη νησιωτική χώρα (νησιά Αιγαίου και Ιονίου πλην Κρήτης και Εύβοιας) αντιστοιχεί το 12% των οικονομικών πόρων δηλαδή περίπου 4 εκατ. ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση ενώ έχουν υποβληθεί 7 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, άρα «περισσεύουν» περί το 1,5 εκατ. ευρώ χωρίς να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η περαιτέρω αξιολόγηση.

Στην ηπειρωτική χώρα (πλην Πελοποννήσου), ήτοι στη Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, όπου κυρίως παράγεται η επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής, Καλαμών και Κονσερβολιά, αντιστοιχεί το 30% των οικονομικών πόρων δηλαδή περίπου 10 εκατ. ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση, ενώ έχουν υποβληθεί 12 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ και άρα «περισσεύουν» 1 εκατ. ευρώ χωρίς η περαιτέρω αξιολόγηση να παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.

Στην Πελοπόννησο αντιστοιχεί το 33% των οικονομικών πόρων, δηλαδή περίπου 11 εκατ. ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση, ενώ έχουν υποβληθεί 31 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ, ποσά εύκολα διαχειρίσιμα, εφόσον γίνει σωστά και βάσει κριτηρίων η αξιολόγηση των προτάσεων.

Άρα το σύνολο Ελλάδος πλην Κρήτης με 50 φορείς στους 109 απαιτεί 29 εκατ. ευρώ, ενώ τους αναλογούν 25 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η όλη διαδικασία αξιολόγησης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, τουλάχιστον σε ότι αφορά στα διαθέσιμα κονδύλια.

Στην Κρήτη απ’ ότι φαίνεται, συγκεκριμένο «δίκτυο συμβούλων» δείχνει να έχει εμπλακεί με τους πραγματικούς παραγωγούς και τους αληθινούς δικαιούχους των ΟΕΦ, λειτουργώντας εις βάρος τους με αποτέλεσμα οι προτάσεις από Κρήτη να είναι 59 με αιτούμενο προϋπολογισμό 41 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κρήτη αναλογούν 8,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 25% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Η αρμόδια υπηρεσία λοιπόν πρέπει να μην αδικήσει ούτε την υπόλοιπη Ελλάδα ούτε τους πραγματικούς δικαιούχους φορείς της Κρήτης και να αποδώσει δικαιοσύνη βασιζόμενη στην νομοθεσία, χωρίς όμως να αφήσει να χαθούν πολύτιμοι οικονομικοί πόροι. Το έσχατο υπηρεσιακό εργαλείο αλλά ίσως το σημαντικότερο είναι η ποιότητα και οι δείκτες των προγραμμάτων εργασίας όπου υπάρχει μεγάλη εμπειρία.


Με πρόεδρο τον Νίκο Αντώνογλου η Κεντρική Επιτροπή αξιολόγησης των ΟΕΦ

Εν τω μεταξύ, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων ορίζει σχετική απόφαση, σύμφωνα με την οποία συμμετέχουν οι εξής:

Α) Νικόλαος Αντώνογλου, γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ως πρόεδρος

Β) Ελένη Αθανασοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού και προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του υπουργείου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μητρόπουλο, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενου της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας. 

Γ) Γεώργιο Κέντρο, αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Καργιώτη, διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ) Γιώργο Κανελλόπουλο, νομικό σύμβουλο του κράτους, προϊστάμενο του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Παχή, πάρεδρο του νομικού συμβουλίου του κράτους

Ε) Ιωάννα Παππά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, προϊστάμενη της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Διονύση Γραμματικό υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού και Διεύθυνσης, προϊστάμενο του τμήματος Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών.  

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Ορισμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων.pdf


Αναλυτικό ρεπορτάζ, με ότι νεώτερο μεσολαβήσει, στην Agrenda του Σαββάτου

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire