Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Ως τέλος Μαΐου η προκήρυξη για αυτόχθονες φυλές

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια ο οδηγός της προκήρυξης του Μέτρου 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης με επιλέξιμα ζώα τα βοοειδή (333 ευρώ ανά ΜΜΖ), τα αιγοπρόβατα (232 ευρώ ανά ΜΜΖ) τους...

Ως τέλος Μαΐου η προκήρυξη για αυτόχθονες φυλές

0
0

Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Νίκου Αντώνογλου, η προκήρυξη αναμένεται να βγει μέχρι το τέλος Μαΐου και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει ότι «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αρ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ Β΄ 1226/02.4.2018, προτίθεται να προκηρύξει τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.09 έως το τέλος του επόμενου μήνα με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς). Ως εκ τούτου προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018».

Διαβάστε εδώ την Εγκύκλιο για τις αυτόχθονες φυλές.pdf

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση που ορίζει το Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης των αυτόχθονων φυκλων.pdf

Σημειώνεται εδώ, πως όσοι κάνουν τώρα αίτηση για το Μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ενισχυθούν για την ίδια εκτροφή από τις Σπάνιες Φυλές.


Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 4

Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση εφόσον:

1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας.

2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές φαίνονται στο άρθρο 5 της παρούσας

3. να εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

4. Γ. Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης – αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

 

Άρθρο 7

Γραμμή βάσης - Δεσμεύσεις των δικαιούχων

Α. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της δράσης, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Β. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις κάτωθι δεσμεύσεις:

1. Να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία πενταετία. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

2. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.

3. Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ) , όπως προβλέπεται από την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία

4. Στην περίπτωση των ιπποειδών, θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία που διασφαλίζει την αντιστοίχιση του κάθε ιπποειδούς με τον κάτοχο/ιδιοκτήτη του, καθορίζονται με εγκύκλιο που εκδίδεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ

5. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα τους και να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις για την τήρησή του.

6. Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή – πώληση), και για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν προβούν στην ενέργεια το αρμόδιο ΚΖΓΠ.

7. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.

8. Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις ταυτοποίησης των ιπποειδών τους μέχρι 31-10-2018. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται για το πρώτο έτος εφαρμογής οι κυρώσεις που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 25 της παρούσας. Για το δεύτερο έτος εφαρμογής και για όσα ζώα δεν προσκομίστηκαν οι βεβαιώσεις ταυτοποίησης, αυτές κατατίθενται έως 31-10 -2019 στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π, διαφορετικά

επιβάλλονται εκ νέου οι παραπάνω κυρώσεις. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται κατ’ έτος μέχρι τη λήξη της πενταετούς περιόδου δέσμευσης.

9. Τα Κ.Ζ.Γ.Π εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως συμπεριλαμβάνουν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν. Η βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς θα καθοριστεί με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου η εν λόγω βεβαίωση κατατίθεται εκ νέου.

10. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα

Γ. Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης για δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 (Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσαρμογή τους σε περίπτωση τροποποιήσεων στα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 (γραμμή βάσης), πέραν των οποίων εκτείνονται οι δεσμεύσεις. Αυτή η ρήτρα καλύπτει επίσης τις απαιτούμενες προσαρμογές για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση των πρακτικών που προβλέπονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον), σε περίπτωση τροποποίησης των πρακτικών αυτών.

Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, οι δεσμεύσεις οι οποίες εκτείνονται πέραν της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020) περιλαμβάνουν ρήτρα αναθεώρησης, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η προσαρμογή τους στο νομικό πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από τον δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να απαιτείται επιστροφή για την περίοδο κατά την οποία η δέσμευση ήταν σε ισχύ.


Η ανακοίνωση του υπουργείου

Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ύψους 38 εκατ. ευρώ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, συμβάλλοντας στην διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής  εξέδωσε  την υπ. αριθμ. 401/48520/02.4.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1226/02.4.2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”,  του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020». Σε συνέχεια αυτής ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ κος Αντώνογλου εξέδωσε ανακοίνωση με το αρίθμ. 900/3.4.2018 έγγραφο (ΑΔΑ:ΩΓΜ64653ΠΓ-ΞΒ1) με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι δικαιούχοι, κάτοχοι ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, της ως άνω Δράσης, να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής μέσω της ΕΑΕ 2018, κάνοντας χρήση του κωδικού 10.1.9 τόσο στην ενότητα «Μέτρα/Δράσεις» όπως και στην ενότητα «ζωικές εκμεταλλεύσεις» όπου επιλέγεται η φυλή του ζωικού κεφαλαίου, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της ΕΑΕ, προκειμένου, εφόσον ενταχθούν, να τύχουν την καταβολή της σχετικής οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2018.

Επισημαίνεται ότι:

• η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, στην ΕΑΕ του έτους 2018, δεν προκαταλαμβάνει σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα των διαδικασιών επιλογής των πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 9 έως 16 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης και δεν συνεπάγεται την ένταξη των εν δυνάμει δικαιούχων στη δράση. Το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα θα εκδοθεί η πρόσκληση της Δράσης, με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ.€, βάσει της οποίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι κάτοχοι ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων θα υποβάλλουν σχετική αίτηση ένταξης προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση.

• το έτος 2018 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, με ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων την ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. 401/48520/29.3.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1226/02.4.2018) και με διάρκεια τα πέντε έτη.

• ειδικά για τους ίππους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία σήμανσής τους όπως αυτή καθορίζεται στην αριθμ. 428/51088/03.4.2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Λ) του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire