Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά μέτρα

Έτοιμο το ΟΣΔΕ του 2013, αλλά ποιος μπορεί να το «τρέξει»;

Με παρακαταθήκη το νέο σχέδιο συγκέντρωσης των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2013 (ΟΣΔΕ), αποχωρεί η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρόεδρο τον Θάνο Καπρέλη και αντιπρόεδρο τον Γιώργο Κορμέντζα. Η αντικατάστασή τους από δύο καθαρά κομματικά στελέχη, τον...

 Έτοιμο το ΟΣΔΕ του 2013, αλλά ποιος μπορεί να το «τρέξει»;

0
2

Το «άνοιγμα» στους γεωπόνους-συμβούλους και σε όποιον άλλον θέλει να κάνει τη δήλωση ΟΣΔΕ μόνος του μέσω ίντερνετ, είχε ξεκινήσει με ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά διεκόπη απότομα από την αλλαγή διοίκησης. Το πρόβλημα θα επιτείνει και η αβεβαιότητα που υπάρχει με τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, που μονοπωλούσαν μέχρι τώρα τη συγκέντρωση των αιτήσεων.

Η απερχόμενη διοίκηση προέβη και σε έναν απολογισμό, που δημοσιεύει το Agronews:

Απολογισμός Έργου Διοίκησης ΟΠΕΚΕΠΕ (2010 - 2012)

Η συνεισφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ελληνική οικονομία την τελευταία τριετία γίνεται εύκολα αντιληπτή από το γεγονός ότι από την 1.3.2010 μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές επιδοτήσεων ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ (το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 50% της ετήσιας συνεισφοράς του αγροτικού τομέα στο εθνικό ΑΕΠ) σε περίπου 800.000 δικαιούχους. Η χρηματοδότηση της γεωργίας ήταν απρόσκοπτη.

Οι πληρωμές έγιναν έγκαιρα και απευθείας στο λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς τη μεσολάβηση των υπολόγων, γεγονός που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων χρόνων από την αναγνώριση και εκκαθάριση της δημόσιας δαπάνης μέχρι την πληρωμή του δικαιούχου και την εκταμίευση του ποσού κοινοτικής συμμετοχής. Ο Πολίτης δικαιούχος των κοινοτικών ενισχύσεων αντιμετωπίσθηκε με την σύγχρονη αντίληψη σεβασμού παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Η τήρηση του προγράμματος  πληρωμών ομαλοποίησε τις σχέσεις με τους δικαιούχους αλλά και τους βοήθησε στον προγραμματισμό των εργασιών τους.

Υπερκαλύφτηκαν οι στόχοι απορρόφησης του κανόνα ν+2 για τα Έτη 2011 και για 2012 για τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για το μηδενισμό των κοινοτικών προστίμων και καταλογισμών με συνέπεια οι δημοσιονομικές διορθώσεις της προηγούμενης τριετίας να υπολογίζεται ότι έχουν περιοριστεί στο 2% δημιουργώντας έτσι ετήσιο όφελος άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Η συνεπή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ συνδυάστηκε με την σημαντική του τεχνολογική αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό του, την επέκταση του σε νέα αντικείμενα και εν τέλει την ομαλή του μετάβαση στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με ενέργειες που προώθησαν τη διοικητική αναμόρφωση, αποφάσεις που συνέβαλλαν στον οικονομικό εξορθολογισμό και εφαρμογές που αξιοποίησαν τα οφέλη της τεχνολογίας, ο Οργανισμός αναπτύχθηκε, ενδυναμώθηκε και εξελίχθηκε σε ένα φορέα σύγχρονο και καινοτόμο, όπως και αναγνωρίστηκε στον σχετικό Νόμο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με σεβασμό, τόσο στον πολίτη-αγρότη δικαιούχο κοινοτικών επιδοτήσεων, όσο στον εργαζόμενο, μειώθηκε η γραφειοκρατία και βελτιώθηκαν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ακολουθώντας μια ορθολογική προσέγγιση των διαδικασιών βασιζόμενοι στις υποχρεώσεις του οργανισμού και την διαφάνεια μακριά από ξεπερασμένες λογικές του παρελθόντος, και με πλήρη συναίσθηση της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στην χώρα, η καταβολή των επιδοτήσεων την τελευταία τριετία συνδυάστηκε με την παραγωγή ενός πραγματικά μεγάλου έργου που συνοπτικά αποτυπώνεται στα ακόλουθα σημεία:

Α) Διοικητική Αναμόρφωση & Οικονομικός Εξορθολογισμός της Λειτουργίας του Οργανισμού.

- Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύγχρονο οργανόγραμμα ικανό να ανταποκριθεί στα νέα αντικείμενα του Οργανισμού, με ταυτόχρονη σύνταξη νέου κανονισμού λειτουργίας με πλήρη περιγραφή θέσεων εργασίας και αρμοδιοτήτων ανά Διεύθυνση/Μονάδα και Τμήμα/Γραφείο. Το συμμάζεμα των δαπανών με την παράλληλη εφαρμογή των νόμων που αφορούν το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων των Ν.Π.Ι.Δ., οδήγησαν σε μείωση του κόστους λειτουργίας του Οργανισμού της τάξης του 45%.

- Χαρακτηριστική περίπτωση δραστικής μείωσης λειτουργικών δαπανών αποτέλεσε ο μηδενισμός των προσλήψεων εποχικών υπαλλήλων (ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσλάμβανε σε ετήσια βάση περίπου 1000 εποχικούς υπαλλήλους) και ο μηδενισμός των υπερωριών του υφιστάμενου προσωπικού. Η ποιότητα του έργου του Οργανισμού όμως δεν επηρεάστηκε καθόλου καθώς υιοθετήθηκε και προωθήθηκε η τεχνολογία της Τηλεπισκόπησης που επέτρεψε στον Οργανισμό να πραγματοποιεί με ιδία μέσα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτόπιων ελέγχων που απαιτούνται για την έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των επιδοτήσεων. Εν γένει, ο τρόπος λειτουργίας του Οργανισμού στη βάση των τεχνολογικών πρακτικών που υιοθετεί για την εκπλήρωση των θεσμικών του στόχων, αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) εφάμιλλος του αντίστοιχου Γερμανικού Οργανισμού Πληρωμών.
- Απορροφήθηκε ομαλά μέρος του τεχνικού προσωπικού της ΑΓΡΟΓΗ και η τεχνική υποδομή της με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του Οργανισμού.

Β) Τεχνολογική Ενδυνάμωση του Οργανισμού.

- Υλοποιήθηκε περισσότερες από είκοσι καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη-αγρότη επιτρέποντας την καλύτερη και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξασφαλίζοντας την εύκολη και διαφανή πρόσβαση στην πληροφορία που χειρίζεται ο Οργανισμός. Ταυτόχρονα, συντάχθηκε η «Χάρτα Εξυπηρέτησης των Δικαιούχων Κοινοτικών Ενισχύσεων», ένα είδος συμβολαίου ανάμεσα στον Οργανισμό και τους πολίτες/αγρότες που δεσμεύει τους υπεύθυνους και τους εργαζόμενους όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και γρήγορα στις απαιτήσεις των παραγωγών και λοιπών δικαιούχων κοινοτικών ενισχύσεων, προσφέροντας  του με αυτό τον τρόπο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

- Επιπρόσθετα, τέθηκε σε λειτουργία αναβαθμισμένο τηλεφωνικό κέντρο που συνέβαλε σημαντικά στην υλοποίηση ενός πολυκαναλικού πλαισίου επικοινωνίας με τον πολίτη-αγρότη.

Γ) Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

- Ο Οργανισμός έλαβε διαχειριστική επάρκεια για την εκτέλεση έργων του ΕΣΠΑ (Ιούνιος 2010) και ακολούθως με την υποβολή και έγκριση τριών τεχνικών δελτίων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’ και ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση’, εξασφαλίστηκαν περίπου 17 εκατ. ευρώ για την βελτίωση των παραχόμενων υπηρεσιών από το ΥπΑΑΤ. Τα έργα προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.

Δ) Συνέργια με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) και με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

-  Όσον αφορά το ΥπΑΑΤ, υποστηρίχθηκε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των «καλαθιών αγροτικών προϊόντων» των Περιφερειών της Χώρας, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ) των ετών 2011 και 2012 αποτέλεσε το όχημα υλοποίησης των νόμων αγροτικής ασφάλισης (ΕΛΓΑ) και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέλαβε τη διαχείριση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και του Επικοιστικού Αρχείου.

- Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης  στα πλαίσια του Νόμου 4061. 3.261 αγροτεμάχια έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, 246 αγροτεμάχια έχουν εκμισθωθεί απευθείας με μοριοδότηση σε 11 Περιφερειακές Ενότητες και 39 αγροτεμάχια είναι σε διαδικασία δημοπράτησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων έχουν υπογράψει συμβόλαιο είναι νέοι ηλικίας έως 35 ετών και άνεργοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ.  Το πρόγραμμα, όπως σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε, οδηγεί στην επανεκκίνηση του αγροτικού τομέα της χώρας και συμβάλλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής ή άλλης μορφής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Η απήχηση του υπήρξε και συνεχίζει να είναι μεγάλη, δίνοντας επαγγελματική και οικονομική διέξοδο σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο.  Το εγχείρημα έχει τύχει ευρείας διάδοσης και αποδοχής με ένα πλήθος άρθρων και αφιερωμάτων από εγχώρια αλλά και διεθνή ΜΜΕ.

- Όσο αφορά τους άλλους φορείς, υπογράφτηκαν μνημόνια συνεργασίας με 13 πιλοτικούς χρήστες για την ένταξη τους στο Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (ΕΣΙΤ) και με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για ανταλλαγή ορθο-φωτοχαρτών. Επιπλέον, διατέθηκε κομμάτι της βάσης του ΟΣΔΕ σε πολλούς δημόσιους φορείς, όπως η ΓΓΠΣ, το ΣΔΟΕ, οι Περιφέρειες και τα Δασαρχεία.

Ε) Σχέσεις με Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του Οργανισμού με ανάπτυξη σχέσεων και δημιουργία συνεργασιών που συνέβαλλαν θετικά τόσο στη βελτίωση της προβολής των θέσεων του Οργανισμού, όσο και στην εμπλοκή του στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και σε αποφάσεις που επηρεάζουν την πορεία της αγροτικής παραγωγής και άρα ολόκληρης της χώρας. Υπήρξε συνεχής συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Forums, σε τεχνικές ad hoc συναντήσεις που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνδιασκέψεις με ομόλογους οργανισμούς των άλλων κρατών-μελών, σε ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε διμερείς άτυπες συναντήσεις με οργανισμούς πληρωμών άλλων κρατών-μελών, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και την αμοιβαία μεταφορά δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας.

Απολογισμός Έργου Διοίκησης ΟΠΕΚΕΠΕ (Ιούλιος 2012 – Δεκέμβριος 2012)

- Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαγωνιστικές διαδικασίες του προγράμματος «δωρεάν διανομής τροφίμων σε άπορους», εξασφαλίζοντας έτσι την έγκαιρη και απρόσκοπτη διανομή ελαιολάδου, φέτας, γραβιέρας, ζυμαρικών και ρυζιού σε απόρους, σε μια εποχή όπου η ελληνική κοινωνία της κρίσης και της ύφεσης χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ αυτή την βοήθεια.

- Πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους περίπου 2,6 δις ευρώ ( 12 δις την τελευταία τριετία ), με κυριότερες την προκαταβολή και την εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012, την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2011 και ένα μεγάλο αριθμό πληρωμών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας υπερκαλύπτοντας έτσι τον στόχο απορρόφησης του ν+2 για το 2012.

- Διαμορφώθηκαν και εξελίσσονται δύο βασικά σχέδια δράσης (action plans) της χώρας, σχετικά με τον κοινοτικό εναρμονισμό των εθνικών βοσκοτόπων και την ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) παρακολουθεί με ικανοποίηση τα εν λόγω σχέδια δράσης να υλοποιούνται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας.

- Συνεχίστηκαν οι διεργασίες εξεύρεσης πόρων εκτός τακτικού προϋπολογισμού για την ενίσχυση και αναβάθμιση, τόσο της λειτουργίας του Οργανισμού, όσο και του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατατέθηκε και εγκρίθηκε Τεχνικό Δελτίο ενός ακόμα έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» προϋπολογισμού 3.210.000€. Επιτέλους, ξεπεράστηκαν χρονοβόρες πολύπλοκες κανονιστικές διαδικασίες και επιτεύχθηκε η πρώτη απορρόφηση πόρων για τα Υποέργα 1 και 7  της ενταγμένης πράξης με τίτλο ‘Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)’ στο ΕΠ ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και αναμένεται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας για την προκήρυξη της ενταγμένης πράξης με τίτλο ‘Απλούστευση διαδικασίας του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών ενισχύσεων της Ελλάδας για την βελτίωση των συναλλασσόμενων αγροτών και επιχειρήσεων’ στο ΕΠ ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση’. Συμπερασματικά, έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 17 εκατ. ευρώ που ουσιαστικά θα δημιουργήσουν το νέο ‘ψηφιακό’ Υπουργείο. 

- Συνεχίστηκε, τόσο το πρόγραμμα μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης, όσο και δημοπράτησης ακινήτων ιδιοκτησίας Υπουργείου με την κάθε Πέμπτη συνεχή και  αδιάλειπτη ανάρτηση των αγροτεμαχίων και των ακινήτων στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εντοπισμού της εκκλησιαστικής γης που δύναται να ενταχθεί και αυτή στο τρέχον πρόγραμμα.

- Καταρτίστηκε καινοτόμο σχέδιο συλλογής των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2013, το οποίο πρέπει να μπει άμεσα σε εφαρμογή για να μην υπάρξει κάποια απόκλιση επί του χρονοδιαγράμματος πληρωμών του Οργανισμού για το Έτος 2013.

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

23-04-2013 14:32Δ

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ...ΕΙΝΑΙ 100% ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΤΡΕΞΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ....ΕΛΠΙΖΩ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ...ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΜΑ ΣΟΒΑΡΟ....

Απάντηση

25-01-2013 13:19ΚΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ .ΠΗΓΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ο.Σ.Δ.Ε ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 50 ΕΥΡΩ +ΦΠΑ . ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΤΗ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΤΟΥΣ ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ?

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire