Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Green reports

Αποδόσεις, αμειψισπορά και προσιτό κόστος καθιστούν θελκτικό τον ηλίανθο

Με καθαρό κέρδος τα 45 ευρώ ανά στρέµµα, η καλλιέργεια ποτιστικού ηλίανθου προτείνεται ως η πιο συµφέρουσα τεχνοοικονοµικά εκµετάλλευση, σε σχέση µε πολλές άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες. Όπως αναφέρει εκτενής µελέτη του ΑΠΘ που έγινε σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις της Β. Ελλάδος, µετά από πολλαπλά σενάρια που εξετάστηκαν, ο ηλίανθος δείχνει να συµφέρει ακόµα περισσότερο αν µπει σε πρόγραµµα αµειψισποράς µε το σιτάρι. Σε αυτή την περίπτωση, δίνει 8-10% παραπάνω σοδειά, κάτι που σηµαίνει ότι ο παραγωγός εξασφαλίζει ακόµα 14,5 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Αποδόσεις, αμειψισπορά και προσιτό κόστος καθιστούν θελκτικό τον ηλίανθο

0
0
Αναλυτικότερα, για τους σκοπούς της Έρευνας «Ηλίανθος: Μια καλλιέργεια µεγάλης αξίας;» του ΑΠΘ (Κωνσταντίνος Μάττας, Ευθυµία Τσακιρίδου, Αναστάσιος Μιχαηλίδης και Χρήστος Καρελάκης) εξετάστηκε µία αντιπροσωπευτική εκµετάλλευση των 10 στρεµµάτων, στην περιοχή της Ορεστιάδας του Νοµού Έβρου, η οποία καλλιεργήθηκε σύµφωνα µε τα εξής σενάρια
  •   Σενάριο 1: Ηλίανθος ποτιστικής καλλιέργειας (40% του συνόλου καλλιέργειας)
  •   Σενάριο 2: Ηλίανθος ξηρής καλλιέργειας (60% του συνόλου καλλιέργειας)
  •   Σενάριο 3: Τυπική καλλιέργεια του ηλίανθου (40% ποτιστική και 60% ξηρή καλλιέργεια)
  •   Σενάριο 4: Καλλιέργεια Βαµβακιού
  •   Σενάριο 5: Καλλιέργεια Καλαµποκιού
  •   Σενάριο 6: Καλλιέργεια Σιταριού
Το εκτιµώµενο κόστος παραγωγής για τις καλλιέργειες ηλίανθου (σενάρια 1-3) κυµαίνεται από 790 έως 1.120 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το εκτιµώµενο ακαθάριστο εισόδηµα κυµαίνεται από 832,5 έως 1.270 ευρώ ανά εκτάριο. Από την άλλη, το εκτιµώµενο κόστος στην καλλιέργεια βαµβακιού (σενάριο 4) είναι 2.390 ευρώ, στην καλλιέργεια καλαµποκιού (σενάριο 5) 2.480 ευρώ, ενώ στην καλλιέργεια σιταριού 1.610 ευρώ ανά εκτάριο.
Τα καθαρά έσοδα για τα σενάρια 1-3 κυµαίνονται από 42,5 έως 150 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το σενάριο 4 µιλά για απώλειες έως και 1070 ευρώ ανά εκτάριο, το σενάριο 5 για απώλειες 560 ευρώ ανά εκτάριο και το σενάριο 6 για κέρδη 15 ευρώ ανά εκτάριο. Η εκτιµώµενη αναλογία οφέλους/κόστους κυµάνθηκε για τα σενάρια 1-3 από 1,054 µέχρι 1,134, για το σενάριο 4 στα 0,552, για το σενάριο 5 στα 0,774 και για το σενάριο 6 στα 1,008. Η µόνη δηλαδή αποδοτικότερη από τον ηλίανθο ανταγωνιστική καλλιέργεια χωρίς επιδότηση είναι το σιτάρι. Οι παραπάνω εκτιµήσεις αναφέρονται σε µη ιδιόκτητες γεωργικές εκτάσεις, ενώ σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων ένα ποσό ενοικίασης από 90 έως 300 ευρώ ανά εκτάριο µπορεί να αφαιρεθεί, εξασφαλίζοντας υψηλότερα καθαρά εισοδήµατα.
 


Σταθεροποιείται στα 800.000 στρέµµατα η παραγωγή
Η καλλιέργεια του ηλίανθου έχει αυξηθεί ιδιαίτερα µεταξύ 2009 και 2011, κάτι το οποίο µπορεί να οφείλεται στις αυξηµένες τιµές παραγωγού µέσω των συµβάσεων και στο σχετικά χαµηλότερο κόστος παραγωγής σε σύγκριση µε καλλιέργειες όπως το σιτάρι και το καλαµπόκι.

Η καλλιεργήσιµη γη του ηλίανθου σταδιακά σταθεροποιείται σε περίπου 800.000 στρέµµατα όπως λένε οι µελετητές. Ειδικότερα, περισσότερο από το 54% αυτού του συνόλου γης βρίσκεται σε περιοχές του Έβρου (και ιδιαίτερα στην Ορεστιάδα) και έπονται περιοχές των Σερρών (16,3%), της Θεσσαλονίκης (9,8%), της Ξάνθης (8,9%) και της ∆ράµας (7,6%). Η παραγωγή σπόρου ηλίανθου έφθασε τους 181.000 τόνους το 2011 και τους 336.600 τόνους το 2013

Μεγάλες οι δυνατότητες παραγωγής βιοντίζε
Η Ελλάδα παράγει 120.000 τόνους βιοντίζελ (περιλαµβανοµένης της βιο-αιθανόλης), ενώ εισάγει 19.000-21.000 τόνους το χρόνο, σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Βιοκαυσίµων και Βιοµάζας Ελλάδος (ΣΒΙΒΕ 2013) . Ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτο ότι η δυνατότητα των µονάδων παραγωγής της Ελλάδας ανέρχεται στους 680.000 τόνους βιοντίζελ (περιλαµβανοµένης της βιο-αιθανόλης), ποσό 5,7 µεγαλύτερο από τη σηµερινή παραγωγή
Όσον αφορά στην τιµή παραγωγού, για την πενταετία 2000-2005, παρέµεινε σχετικά χαµηλή (0,17-0,19 ευρώ το κιλό), και από το 2010 κυµάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα της τάξης των 0,35-0,42 ευρώ το κιλό.
Δείτε εδώ αναλυτικό δισέλιδο αφιέρωμα από την εφημερίδα Agrenda.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία